Veselý Ivan

Způsob výroby kyseliny 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270773

Dátum: 12.07.1990

Autori: Votava Vladimír, Janoušek Zbyněk, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Hájek Milan, Šilhavý Přemysl

MPK: C07C 55/32

Značky: 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...pro průmyslové provedení transesterifikační reakce je použití katalyzátoru ve iormě kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit z reakční směsi Iiltrací a opětovně použit.Katalyzovanou transesterifikačni reakci je výhodné provádět v prítomnosti vody, resp. zředěné kyseliny octové nebo zreděné kyseliny mravenčí, nebot prítomnost vody urychluje reakci v důsledku usnadněného odstraňovaní vznikajícího alkylacetátu či alkylmravenčanu ve formě...

Způsob přípravy alfa-kyano-3-fenoxybenzylesteru cis-3-/2,2-dichlorvinyl/-2,2-dimethylcyklopropan-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270739

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Dvořák Dalimil, Závada Jiří, Prošek Zdeněk, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Eichler Pavel, Stibor Ivan

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, alfa-kyano-3-fenoxybenzylesteru, kyseliny, přípravy

Text:

...esteru vzorce I s konfiguraci IR je zvýšená insekticidni účinnost.Výhodou je snadná dostupnost sodné soli permethrinové kyseliny. Možnost jejího přímého využití k přípravě esteru vzorce I, bez předchozí izolace cis-permethrinové kyseliny,popřípadě jejího převedeni na chlorid, představuje tudiž v porovnání s dosavadními postupy zjevnou ekonomickou i technickou výhodu. Další komparativni výhodou nového postupu je rovněž překvapivě vysoká...

Způsob přípravy optických isomerů cis-2,2-dimethyl-3-(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270010

Dátum: 13.06.1990

Autori: Závada Jiří, Dvořák Dalimil, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Kodeřábek Vladimír, Tichý Miloš

MPK: A01N 53/00

Značky: přípravy, způsob, kyseliny, isomerů, optických, cis-2,2-dimethyl-3-(2',2'-dihalovinyl, cyklopropankarboxylové

Text:

...lze onadno rozložit na výchozi komponenty, např. zahřàtie na 25 až 100 °C popřipadé ze eniženého tlaku do 150 Pa, čiež ee zieké raceeická foraa kyeeliny vzorce I, kde X né vpřadu uvedený význea.Tinto poetupee ee tudiž doeéhna oddeleni receaické e opticky ektivni forey kyeeliny obecného vzorce I, přiceež na rozdil od doaud použivaných poetupo eo nevyžaduje přitoenoet poaocnég opticky aktivní eložky. Tato okolnoet je Jednie z novych...

Způsob dělení směsí geometrických cis a trans isomerů 2,2-dimethyl-3(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270009

Dátum: 13.06.1990

Autori: Veselý Ivan, Závada Jiří, Dvořák Dalimil, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Tichý Miloš, Dolanský Vladimír, Urie Milan

MPK: A01N 53/00

Značky: dělení, isomerů, způsob, kyselin, směsi, cyklopropankarboxylových, 2,2-dimethyl-3(2',2'-dihalovinyl, trans, geometrických

Text:

...vzorce II kde A e Y eeji vpredu uvedený význee. Pro tvorbu kryeteltckího eduktu je přitom nezbytní přitoenoet obou optických enttpodů cie-kyeeliny obecního vzorco I kde x -í vpředu uvedený význeo, nebo jeho elełent vždy odpovtdí obecníeu vzorci III,kde X A e Y v obecných vzorcich I e II eeji vpředu uvedený význee. Kryetelickí edukty e Jinýe etereoieoeornie elczente kyeeltnoví elołky I, kde X ní vpředu uvedený význon půeo bente eroeettckí...

Adiční sloučeniny 2,2-dimethyl-3-(2′, 2′,-dihalovinyl) cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270008

Dátum: 13.06.1990

Autori: Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Tichý Miloš, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Závada Jiří, Dvořák Dalimil, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 53/00

Značky: 2,2-dimethyl-3-(2, cyklopropankarboxylové, kyseliny, sloučeniny, adiční, 2',-dihalovinyl

Text:

...vzorce III kde clołky 1 Rc 1 a-I 1 Bc 1 e-1 a II aajt význam ehore uvedený./92 výtłzek počtteno na výchozt kyealtnu/. složení aduktu bylo atanovenc NMR epektroakopii.Príklad 2 ~ 4 Adult receuekó kyoenny oze-pereethrsnow /msota-X x-cl/ a pyrclu /In v- -uu-q A-u/05 g raceatckó otc-poraethrincve kyaeliny bylo za tepla rozpultlno v 1 el pyrclug po cch 1 azon 1 byly vylcucehe kryately cdeaty a prcayty aalýa enožecvte pyrclu. Bylo ztekeno...

Zapojení přenášeče podvojné přípojky diodové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269620

Dátum: 11.04.1990

Autor: Veselý Ivan

MPK: H04M 13/00

Značky: diodové, přenašeče, prípojky, podvojné, zapojení

Text:

...druhého re| 6 1 § Ú na b-drát sdružovacíłno vedení i. První přepínací Kontakt gçlł v pracovní poioze druhčho nu g PÚ je jednak spojen s prvním spínacím kontaktom mn prvního reiő g 6 PÚ a jednak s ai-drćtem FÚ. První spínací kontakt 452 g v pracovní poloze prvního relé g PÚ je spojen přes odpor g PÚ jednak na bi-drat Ú a jednak na druhý přepínací kontakt § 32 v pracovní polozo druhého má 33 pů. Druhý přepínací kontakt grg 22 v pracovní...

Krystalická sodná sůl cis-permethrinové kyseliny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269408

Dátum: 11.04.1990

Autori: Závada Jiří, Prošek Zdeněk, Tichý Miloš, Dolanský Vladimír, Kadeřábek Vladimír, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Stibor Ivan

MPK: A01N 53/00

Značky: přípravy, kyseliny, její, sodná, způsob, cis-permethrinové, krystalická

Text:

...54 ml 46 5 hmot. vodného roztoku hydroxidu eodnáho. Teplota roakční směsi,která zhoustla vyloučeným salon sodně soli, sanovolně vzrostla na 46 °C. Dalším ohřeven na 80 až 85 °G došlo k rozpuätění soli a vytvoření honogenní vodná ráze. Směa br la mtenzivně míohána 5 min., organické die byla oddělena. Ke lcrystalizečnín pokusu byly odebirány ąlikvoty (10 s vodná fáze). Doba lcryatalizace byla vždy 48 hod. , natočně 1 on 1 byly oatře odsáty,...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájek Jiří, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Hampl František, Dědek Václav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Žák Bohumil

MPK: C07D 333/22

Značky: způsob, výroby, suprofenu

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob přípravy optických aktivních alfa-kyano-3-fenoxy-benzylesterů substituovaných cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268965

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Dalimil, Kadeřábek Vladimír, Votava Vladimír, Tichý Miloš, Závada Jiří, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Eichler Pavel

MPK: C07C 121/75

Značky: substituovaných, způsob, optických, alfa-kyano-3-fenoxy-benzylesterů, kyselin, aktivních, cyklopropankarboxylových, přípravy

Text:

...cyklu.Výhodněji lze epímerizaci podle vynálezu provést za podmínek, kdy požadovaný diastereoisomer v konfiguraci oć -S, 1 Rcis se v průběhu reakce vylučuje v roztoku ve formě krystalů. Při tomto postupu lze při vhodné volbč reakčnlch parametrů (například teplota, množství o povaha rozpouštědla) někdy dospčt k více nebo méně kvantitatívnimu výtěžku požadovaného produktu v jediném epimerizačním cyklu.Při způsobu přípravy podle...

Způsob přípravy enantiomerních párů alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268964

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prošek Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír, Dvořák Dalimil, Votava Vladimír, Závada Jiří, Tichý Miloš

MPK: C07C 121/75

Značky: páru, přípravy, cyklopropankarboxylových, enantiomerních, alfa-kyanobenzylesterů, kyselin, způsob

Text:

...vybranén ze skupiny alkoholů, popřípadě v přítomnosti očkovacích kryatelů. Přitom není třeba vycházet z čistého enadomerního páru oć ~R, 1 Rcis cxi -s, íscis. Je výhodné vycházet z technicky dostupných sněaí enantionerních párů o.~R, 1 Rcis cxl-5, 1 scis a L-R, 1 Scis 7 oČs, 1 Rcls.způsob přípravy podla vynálezu je blíže objasněn nasledujícímí příklady, které však níkterak neonezují rozsah vynálezu.soěa a( -s, lucie opać -R, 1 sols...

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dolanský Vladimír, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín, Žák Bohumil

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, způsob

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Způsob přípravy alfa-kyan-3-fenoxybenzylesteru 3-/2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl/-2,2-dimethyl- cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268475

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stibor Ivan, Prošek Zdeněk, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Šmíd Ivan, Závada Jiří, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 53/00, C07C 69/743

Značky: přípravy, způsob, alfa-kyan-3-fenoxybenzylesteru, kyseliny, cyklopropankarboxylové

Text:

...vzorce I podle vynálezu lze provést s lioovolným geometrickým.nebo optickým isomerem soli shore uvedené cyklopropankarboxylové kyseliny nebo s jejich libovolnou isomerní směsi, přičemž konfigurace cyklopropanového kruhu vždy zůstane zachována. Fri práci 5 jedním antipodem soli uvedené cis-cyklopropankarboxylové kyseliny se získá opticky aktivní ester vzorce I se zvýšenou insekticidní účinnosti.Postup podle vynálezu je dále osvétlen...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kozmík Václav, Veselý Ivan, Dědek Václav, Votava Vladimír, Ledvinová Marie, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Drahoňovský Jan, Čapek Antonín, Dolanský Vladimír, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, výroby, 9-oxoprostaglandinů

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

Způsob přípravy enantiomerního páru alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264503

Dátum: 14.08.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Závada Jiří, Votava Vladimír, Dvořák Dalimil, Kadeřábek Vladimír, Král Vladimír, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír, Drahoňovský Jan

MPK: C07C 59/00

Značky: přípravy, cyklopropankarboxylových, způsob, enantiomerního, kyselin, páru, alfa-kyanobenzylesterů

Text:

...a aromatických uhlovodíků, nebo též lze pracovat bez rozpouštědla. Pro zvýšení katalytické aktivity V některých rozpouštědlech je výhodné použít anorganický nosič fluoridového katalyzátoru s velkým povrchem (například ky sličník hlinitý).Při způsobu přípravy podle vynálezu není třeba vycházet z čistého enantiomerního páru a-R,1 R,3 R a-S,1 S,3 S e výhodné vycházet ze směsi enantiomerníc párů a-R,1 R,3 R 0 Ls,1 s,3 s a a-S,1 R,3 R a-R,1 S,3...

Způsob štěpení racemické směsi laktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261797

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žák Bohumil, Veselý Ivan, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Eichler Pavel

MPK: C07C 177/00

Značky: štěpení, laktónu, způsob, směsi, racemické

Text:

...na tenke vrstve nebo vysokotlaké kapulinové chtomatogrsfie. Po 8 až le hodinách, tj. po konverzi (1-izomeru vzorce Ib, se kątalyzátor oddšlípomocí filtracc nebo centrifugací a získaný roztok se přímo zprscuje technikou sloupcově chromutografie zo použití silikagelu. Eluce se provádi rozpouštědly poułitými při reukci,popžipndě ve směsi obsahující 2 až 5 i objemových methanolu nebo ethanolu. Prvá z eluovaných složek, ester vzorce...

Zapojení zkušebního panelu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247221

Dátum: 01.08.1988

Autor: Veselý Ivan

MPK: G06F 11/32

Značky: mikropočítače, zapojení, panelu, zkušebního

Text:

...mezi nimi přecházet beze ztráty kontextu programu mikropočítače zkoušeného zařízení.Na výkresu je zobrazeno zapojení zkusebního panelu mikropočítače podle vynálezu.Obousměrná datová sběrnice § 99 mikropočitače je spojene jednak se vstupem 11 multiplexeru 1 , dále se vstupem §§ a výstupem § 5 bloku § obousměrného přenosu a dále s výstupem gg paměti § programu, přičemž adresová sběrnice ggg mikropočíteče je spojene jednak se vstupem Qg...

Zařízení pro vyprazdňování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244091

Dátum: 01.06.1988

Autori: Veselý Ivan, Drahooovský Jan, Stanik Jan

MPK: C10B 33/08

Značky: koksu, koksovací, zařízení, komory, vyprazdňování

Text:

...komory nad obeluhovecí plošinu a poté se koks z této nádoby vyprázdní. Vzhledem k tomu, že výtlačná tyč je ne otočná, musí se koks odstraňovet z nádoby manuálně, což jest velmi namáhavá a zdlouhavá práce vykonávaná v prostředí sälavého tepla a plynných i prachových exhalátů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro vyprazdňování kokeu z koksovací komory tvořeně nádobou sestávající ze svislé244 091 zadní stěny připevňované k čelu výtlačně...

Způsob čištění (4-karboxybutyl)trifenylfosfonium bromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Špaček Miroslav, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Staněk Jan

MPK: C07F 9/28

Značky: 4-karboxybutyl)trifenylfosfonium, bromidů, čištění, způsob

Text:

...postupy jsou zvlaště z hygienického hlediska a možnosti zneužití /narkomanie/ nevhodnéNa tyto známé postupy navazuje V pozitivním smyslu způsob podle vynálezu, který výše uvedené nemýhody v podstatě odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočívé v tom, že se technický /4-karboxybutyl/trifenylfosfonium bromid připravený podle AO 228 058 s obsahem nejvýše 93 až 98 hmot. rozpustí za horka V ethanolu nebo 2-propanolu. Po samovolném...

Linka k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242835

Dátum: 01.04.1988

Autori: Prachao Otakar, Veselý Ivan

MPK: B21D 43/00

Značky: dávkování, linka, zejména, hutních, dlouhých, polotovarů, předmětů

Text:

...vedení ll je na čepu lg zavěšen skluz 1 , podepřený kladkou lg, upevněnou na pevném vedení lg. Na pohyblivém vedení 11 je upevněno čidlo 12 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců ovládagího ústrojí 12. Na pohyblivém vedení ll je umístěna stavitelná zarážka ggýkladky lg zdviháků 34 leží na pohyblivých roštníoích 2 q zařízení pro příčnou dopravu uložených na kladkách gl a gg dvou úhlových pák gg a gg, otočných kolem pevných bodů gą.242...

Způsob výroby prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255172

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Drahoňovský Jan, Špaček Miroslav, Staněk Jan, Votava Vladimír, Veselý Ivan

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, způsob, prostaglandinů

Text:

...shora uvedený význam, rozpustí V nižším alkoholu (5 výhodou v metanolu) na 5 až 10 hmot. roztok, který se zředí vodou v poměru 31 až 11, přidá se výše specifikovaná pryskyřice Amberlyst 15 (1 až énáeobek hmotnosti výchozí sloučeniny) a směs se míchá nebo třepe při teplotě 20 až 50 °C. Průběh reakce se sleduje pomocí TLC analýzy až do prakticky úplného odstranění výchozí látky (obvykle během 2 až 6 hodin). Iontoměnič se odfiltruje a opakované...

Způsob rafinace dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255124

Dátum: 15.02.1988

Autori: Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Drahoňovský Jan, Čapek Antonín, Dolanský Vladimír, Špaček Miroslav

MPK: C07F 9/40

Značky: rafinace, dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu, způsob

Text:

...dostoupit na úroveň teploty místnosti, krystalická sůl se oddělí filtrací za vakua nebo odstłeděním (vhodná zejména pro draselnou sůl), promyje se malým množstvímrozpouštědla s výhodou stejného, jako bylo použito při vlastní reakci, matečný louh se oddělí, sůl se zpětně rozloží 1,1 až 1,5 ekvivalentem zředěné vodné kyseliny octové (14).Olejovitý podíl se extrahuje do organického rozpouštědla s výhodou 1,2-dichloretanu,extrakt se promyje...

Fosfoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254474

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dědek Václav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Kozmík Václav, Žák Bohumil, Veselý Ivan

MPK: C07F 9/28

Značky: jejich, způsob, fosfoniové, výroby

Text:

...2 a 5 substit furanový kruh/, 15,8 q trifenylfosfinu, 60 ml toluenu a 0,6 ml dimetylforamidu byla zahřivána k varu 5 hodin. Průběh reakce byl sledovân pomoci 0 chromatografie A tenké vrstvě /chloroform/. Po ochlazení reakční směsi byly vyloučené krystaly odsáty, promyty 3 x 20 ml benzenu, vysušeny při teplotě 100 OC a tlaku 133 až 226 Pa. Bylo získáno 15,95 9 produktu, t.t. 219 až 221 °C. Identita produktu byla potvrzena pomoci spektrálních...

Analoga prostaglandinu F2 alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253326

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kozmík Václav, Žák Bohumil, Dědek Václav, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladimír

MPK: C07C 177/00

Značky: analoga, prostaglandinů

Text:

...a z destí 1 ačníhoj zbytku (154 mg) bylo pomocí sloupcové chromatografie na silikagelu (eluens bénzen-kyselinaršk octová-methanol V objemovém poměru l 611) získáno 128 mg (86 ) produktu obecného vzorce IQ kde R značí methyl, R 1 - Aznačí 3-ch 1 orfenoxy,.B značí vodík, A značí hydroxylovou skupinu aX značí kyslík.Infračervené spektrum obsahuje pásy (CHC 13) 3 600, 3 429, 3 010, 2 940, 1 720, 1 600,-1 1 505/cm ).K roztoku y 1...

Způsob výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,1/heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236386

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Stibor Ivan, Drahoňovský Jan, Ruth Miloslav, Prošek Zdeněk, Štros František, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Staněk Jan

Značky: kyseliny, opticky, alkylesterů, způsob, výroby, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,l/heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II z jejich racemické směsi stereospecifickou redukcí pomocí dehydrogenáz z mikroorganismů rodu Saccharomyces, Candida a Torulopsis a spočívá v tom, že se redukce provádí v kultivačním médiu, které jako zdroj uhlíku obsahuje alkohol s 2 až 4 atomy uhlíku nebo organickou kyselinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při...

Způsob výroby 1-aryl-1-chlorethanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hampl František, Staněk Jan, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Kubáň Josef, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Drahoňovský Jan, Urie Milan, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 21/24

Značky: výroby, způsob, 1-aryl-1-chlorethanů

Text:

...uhlí. Po odpaření rozpouštědel se získá ve velmi dobrém výtěžku a čistotě produkt obecného vzorce I, který se používá bez dalšího čištění v následujících reakčních stupních /AO 219 752/.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakcí, nevyžadující drahých a z bezpečnostního hlediska nebezpečných činidel. Reakce se nechá provádět na standarních technologických zeřízeních a odpadní produkty se nechají jednoduchým způsobem...

Spôsob prípravy zmesi sekundárnych metabolitov antrachinónového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245159

Dátum: 15.10.1987

Autor: Veselý Ivan

MPK: C12P 15/00

Značky: spôsob, zmesí, sekundárnych, antrachinónového, metabolitov, přípravy

Text:

...metabolitov z mycélia a kultivačného média sa rozpustí v acetöne a adsorbuje sa na 5-násobné množstvo silikaqélu odparením rozpúštadla za zníženého tlaku. Antrachinönové metabolity adsorbované na silikagéli sa nanesú na stlpec silikagélu pripravený suspendovaním silikagélu V zmesi benzén-acetön. Elúciou zmesou benzén-acetőn/11 alebo 23/ sa získa zmes antrachinónových metabolitov.Zmes sa nerozpušta vo vode, rozpüšta se v metanole, acetône,...

Značkovacie zariadenie súčiastok, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241342

Dátum: 15.09.1987

Autori: Votava Vladimír, Ježek Karel, Veselý Ivan

MPK: H01L 21/02

Značky: súčiastok, tranzistorov, zariadenie, značkovacie, najmä

Text:

...to je značenie tranzistorov, vytvrdenie znaku a balenie do .sáčkov v priamej náväznosti.Značkovacie zariadenie súčiastok najmä tranzistorov, je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse, na obr. 2 je nakreslený pôdorys z obr. 1, na obr. 3. jenakreslený dávk-ovací kotúč vo zväčšenej mierke, na obr. 4 je nakreslený bokorys z obr. 3, na obr. 5 je nakreslený rez vytvrdzovacím...

Zariadenie na meranie torznej poddajnosti poddajných spojok a hriadeľov pomocou sériového zapojenia odporov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239557

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veselý Ivan, Drahooovský Jan

MPK: G01L 3/10

Značky: zariadenie, hriadeľov, poddajnosti, poddajných, zapojenia, meranie, seriového, odporov, torznej, spojok, pomocou

Text:

...uhlom natočenia, jedntokami krútiacich momentov a pri známych otáčkach pomocou tabuliek, prípadne pomocou násobiča merať efektívny výkon stroja alebo zariadenia. Nameranú hodnotu je možné tiež použiť k regulácii otáčok jednosmerného el. motora, prípadne pomocou servozariadenia k regulácii zaťaženia pracovného stroja alebo motora.Na obr. 1 je príklad merania poddajnostispojky a schematické znázornenie sériového zapojenia regulačných...

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239547

Dátum: 01.06.1987

Autori: Žák Bohumil, Veselý Ivan

MPK: C09B 45/26

Značky: barviv, přípravy, způsob, metalokomplexních

Text:

...dvojmocného kationtu zinku ve formě amokomplexu v množství 1.l 02 až l.10 l komponenty molu na 1 mol diazotaöníZpůsob přípravy výše uvedených metalckomplexních barviv podle vynálezu je realizován přídavkem vodných rcztcků anorganickýcb solí dvojmconého kationtu zinku do reakění směsi před zapoöetím azokcpulaöní reakoe,vedené v amoníakálním prostředí.Výhodné je použít uvedený konvernní katalyzátor ve formě předem připraveného amokomplexu...

Způsob přípravy (2-chlor-1,1,2-triflourethyl)dichlormethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237733

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek Václav, Kuzmič Petr, Salamon Miloš, Liška František, Fikar Jiří, Šimon Jan, Veselý Ivan, Pavlovská Eliška

MPK: C07C 43/12

Značky: přípravy, 2-chlor-1,1,2-triflourethyl)dichlormethyletheru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy éteru vzorce H-CFCl-CF2-0-CHCl2 /I/, jehož podstata spočívá v reakci éterů obecného vzorce X-CFCl-CF2-0-CCl2-Y /IV/, kde X = H, Y = Cl, nebo X = Cl, Y = H, nebo X = Y = C1 se sekundárními alkoholy o počtu atomů uhlíku 3 až 5, výhodně s 2-propanolem, nebo s étery o počtu atomů uhlíku 3 až 5, výhodně s tetrahydrofuranem nebo s 1,3-dioxolanem za ozařování ultrafialovým zářením. Éter vzorce I je meziproduktem při...

Způsob výroby opticky aktivního 4-hydroxy-methyl-5-[ (1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249098

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Ledvinová Marie, Žák Bohumil

MPK: C07D 307/935

Značky: opticky, způsob, aktivního, 1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, 4-hydroxy-methyl-5, výroby

Text:

...a olejovítý destilační zbytek se extrahuje organickým rozpouštdlem,s výhodou chlorovaným uhlovodíkem obsahujícím l až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy chloru jako je chloroform 1,2-dichlorethan, popřípadějejich směsí. Spojené organické extrakty se vysuší, rozpouštědla odpaří a z destilačního zbytku se krystalizací nebo preparativní sloupcovou chromatografií získá produkt obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadné a jednoduché...

Způsob štěpení hydrogenalkanoátů (+–)-4-hydroxymethyl-5-(1,1’-bifenyl-4-karbonyl oxy)-hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248946

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ledvinová Marie, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan

MPK: C07D 307/935

Značky: štěpení, +–)-4-hydroxymethyl-5-(1,1’-bifenyl-4-karbonyl, oxy)-hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, hydrogenalkanoátů, způsob

Text:

...faktorů dostupnosti výchozích opticky aktivníoh aminů, jejich ceně, rozpustnosti jednotlivých diasteroišomerních sloučenin, snadnosti jejich čištění a tak dále.Způsob podle vynálezu přináší řadu výhod, je technologicky snadno zvládnutelný i ve velkých násadách, používá relativně dostupných průmyslové vyráběných opticky aktivních hází, levných činidei a výsledný produkt se získá ve vysoké optické čistotě a výtěžcích. Z uvedeného plyne i...

Hydrogenalkandioáty 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248945

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ledvinová Marie, Žák Bohumil, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Neumitka Karel, Kubelka Vladislav, Staněk Jan

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, hydrogenalkandioáty, jejich, výroby, 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu

Text:

...a snadno dostupných reagencií a bez obtiží lze provádět v technologickém měřítku. Také z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí je vyhovující. Z uvedeného je zřejmá i jeho ekonomická výhodnost.vynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika konkrétních příkladech, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Směs 352,4 g alkoholu obecného vzorce II, kde R značí C 6 H 5 C 6 H 4...

Způsob izolace substituovaných hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247487

Dátum: 15.01.1987

Autori: Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Špaček Miroslav, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, substituovaných, izolace, hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-olů

Text:

...etylacetátem nebo 1,2-dichloretanem a ze spojených organických podílů se po odpaření rozpouštědel ve vakuu získá v téměř teoretickém výtěžku produkt obecného vzorce I v čistctě vhodné pro další reakční stupně.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení, snadná izolace produktu, nízká spotřeba rozpouštědel, energií a pracovního času.Způsob provedení podle vynálezu je dále demonstrován na několika příkladech provedení,které jsou pouze...

Způsob výrovy prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230236

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dolanský Vladimír, Eichler Pavel, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Čapek Karel, Černý Miloslav, Ježek Karel, Špaček Miroslav, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav

Značky: výrovy, prostanoidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostanoidů obecného vzorce I, kde X je OH nebo OR1, kde R1 je alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R je alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyloxyskupina, popřípadě substituovaná 1 až 2 substituenty, jako chlor, fluor, trifluormethyl nebo methoxyskupina A je vodík nebo hydroxyl, B je hydroxyl nebo vodík, přičemž platí, je-li A vodík, je B hydroxyl, je-li A hydroxyl pak je B vodík nebo A + B společně značí atom kyslíku,...

Způsob výroby 7-acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233033

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veselý Ivan, Drahoňovský Jan, Prošek Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Šmíd Ivan, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-acyloxymetyltricyklo-/2,2 1,02,6/heptan-2-onů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, oxidací příslušného hydroxyderivátu chlorem za přítomnosti heteroaromatické báze v prostředí halogenového alkanu obsahujícího 1 až 3 atomy uhlíku při teplotě 10 °C až teplotě varu rozpouštědla při molárním poměru reakčních složek hydroxyesteru obecného vzorce II: chloru : heteroaromatické bázi 1 : 1...