Verbich Otto

Útlmové vedenie pre vysokofrekvenčný signál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270101

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blanárik Miroslav, Verbich Otto

MPK: H03K 6/00

Značky: výroby, signál, útlmové, vedenie, vysokofrekvenčný, spôsob

Text:

...Ne obr. 2 sú znázornené priečne rezy útlmovým vedením odetupňovené navzájom o jednu štvrtinu stúpania h äpirýlovitého ekrútenia vnútorného jadre. Na obr. 3 je výsledná frekvenčná charakteristika tlmenie útlnoveho vedenie e vnútorným jadrom 6 1 prvkov pri zmene sily spätného tehu u dvoch obvodových prvkov. VRiešenie podla vynblezu je objesnené na nasledujúcich príkladochůtlmove vedenie má lenkovâ vnútorné jadro so 6 1 dvakrát...

Tienený oznamovací kábel s kombinovaným tienením

Načítavanie...

Číslo patentu: 268587

Dátum: 14.03.1990

Autori: Miertuš Roman, Verbich Otto

MPK: H01B 11/06

Značky: tienený, kombinovaným, tienením, kábel, oznamovací

Text:

...tienenia pri stredných a nižších frekvenciách použitím plastovej fólie s vrstvou elektricky dobre vodivóho kovu a na nom kovu 5 vysokou magnetickou permeabilitou, prípadne zvlášt kovovej fólie 2 materiálov dosahujúcich velkost relativnej magnetickej permeability až niekolko desiatok tisíc, alebo najnovšie fólií z tzv. kovo Hvých sklvl. Alikňciou rn 7 minlnných drôiiknv nn vnnknjňiu knvnvú vrstvu fnlin nn jnnunk zvýši ulokllvna dĺžka...

Oznamovací vysokofrekvančný kábel s viacvrstvovým vonkajším jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267317

Dátum: 12.02.1990

Autor: Verbich Otto

MPK: H01B 11/06

Značky: kábel, vysokofrekvančný, viacvrstvovým, jadrom, oznamovací, vonkajším

Text:

...pri chybe kábla k ich vsájomnłau šmýku po sebe a tým k meniiemu krčeniu na vnútornej a istehovaniu na vonkajšej strane ohýbanáho kable. Oproti káblom s jednou pozdišne ulołenou ôliou nenoäe dojst k pootvoreniu prelošenej kovovej tőlie ani pri chýba, kedy by takáto štrbina mohla shoršit vísbovd impedanciu o l a 2 rády. Ďalšou výhodou navrhovanáho riešenia je dosiahnutie takých tieniacich vlastností, ako u káblov so zváranou íôliou. odpadá...

Koaxiálny kábel so zloženým vonkajším jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264185

Dátum: 13.06.1989

Autori: Verbich Otto, Job Peter, Miertuš Roman, Synak Dušan, Desat Vojtech

MPK: H01B 11/18

Značky: vonkajším, koaxiálny, kábel, jadrom, zloženým

Text:

...iólie oproti káblom s kovovou fóliou. Odstránením možnosti pohybu drôtik 0 v opletenia alebo kovovej fólie po povrchu izolácie pri ohybe kábla sa odstránil vznik triboelektrického náboja, ktorý sa prejavuje ako vznik vlastného šumu koaxiálnych káblov. Pri odstránení plášťa z kábla nedochádza k lámaniu fólie a aj pri použití ostrého rezného nástroja zvyšuje sa pri montáži pravdepodobnosť, že nedôjde k odrezaniu celého vonkajšieho jadra....

Optický kábel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254030

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kollárik Pavol, Verbich Otto, Miertuš Roman, Blanárik Miroslav

MPK: G02B 6/44, H01B 13/22, H01B 11/22...

Značky: kábel, výroby, opticky, spôsob

Text:

...že zjednodušuje celú konštrukciu optického kábla a tým aj jeho výrobu. Voči ovíjaniu sa zvyšuje rýchlosť až o jeden rád predtým 2,5 až 5 m/min., teraz 50 m/min.. Vytvorenie ochranného obalu optického vlákna sa uskutočňuje v jednej technologickej operácii, pričom sa zároveň centruje optické vlákno bez toho, aby bolo mechanicky namáhané na ťah. Tým sa podstatne zvyšuje plynulosť výroby. Vytvorenie matematického modelu konštrukcie umožnilo...

Polohovací závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 240796

Dátum: 01.08.1987

Autor: Verbich Otto

MPK: B65G 7/12

Značky: polohovací, závěs

Text:

...s oplošením, uložený otočné v konzole a přičemž horízontální osa naklápěcího čepu je pod těžištěm výrobku.Výhody pąlohovacího závěsu spočívají ve zlepšení ovládatelností, tím ee odstraní jednak fyzická námahe a jednak se zkrétí čas pro nakl§pění,čímž se zvýši produktivita práce. Sníží se náklady na výrobu.Příklad provedení polohovacího závěeu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. l znázorňuje polohovací závěsv čelním nárysném pohledu...

Tienený oznamovací kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233225

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kabát Kvetoslav, Synak Dušan, Job Peter, Verbich Otto, Vrábel Marian

MPK: H01B 11/06

Značky: tienený, kábel, oznamovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaľuje konštrukciu oznamovacieho tieneného kábla, ktorého vonkajšie jadro tvoria dve vodivé vrstvy. Riešenie spočíva v tom, že na vodivej fólii 3 sú umiestnené zvlnené drôtiky 4. Zvlnené drôtiky 4 sú rovnobežné s axiálnou osou kábla a sú rovnomerne rozložené po obvode. S výhodou je použitých dvanásť zvlnených drôtikov 4, ktoré sú na celej dĺžke rovnomerne zvlnené tangenciálne k povrchu vodivej folie 3. Týmto umiestnením vytvárajú...