Vejdělek Zdeněk

Způsob přípravy 2-(4-piperidylamino)-benzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268485

Dátum: 14.03.1990

Autori: Křepelka Jiří, Kmoníček Vojtěch, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 401/12

Značky: 2-(4-piperidylamino)-benzimidazolů, přípravy, způsob

Text:

...tak A 2 g 2-(4-flunrhenzylamíno)-nnilinu VII, tajícího přiPro C 13 H 13 FN 2 (216,25) vypočtonu 72,20 Z C, 6,06 Z H. 12,05 Š N, 0,79 1 F nalezeno 72,35 C, 5,90 5 H, 12,99 Z N, 8,95 Z F. Přĺklnn 3 Směa 21,6 9 2-(0-flunrhnnzylnminn)-nniJinu VII, 1 n g xnnthognnâtu drnne 1 nähn, 17 ml vody a 100 ml ethanolu se zahřívň 3 hod. na teplotu zpětného toku. Pak so přidají 3 g karborafinu. po 15 min. míchání se za horka ndsnje n filtrát, vyhřátý na 70...

Způsob analytického stanovení 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266174

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vejdělek Zdeněk, Jančik Fedir

MPK: G01N 27/48

Značky: analytického, stanovení, 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů, způsob

Text:

...přehytkem alkylaminu a ten pak po proběhlé konverzi zcela odstranit, jsou pro tento účel nejvhodnějši nižší alkylaminy jako napŕikald methylamin nebo ethylamin, jejichžroztoky v niževroucích organických rozpouštědlech jako například v methanolu, ethanolunebo benzenu lze pak snadno odpařit.Jako nejvhodnějši způsob řešení daného problému se ukázal způsob dle vynálezu, podleněhož se látky obecného vzorcepřevádějí působením přebytku methylaminu...

Způsob přípravy arylsubstituovaných 2-ftalylglycylamidobenzofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264460

Dátum: 14.08.1989

Autori: Zelenka Antonín, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 209/48

Značky: způsob, přípravy, arylsubstituovaných, 2-ftalylglycylamidobenzofenonů

Text:

...je až o 10 vyšší než při postupu z izolcvaných meziproduktů, počítáno na výchczí glycin.Způsob podle vynálezu přináší tedy především zjeąnodušení celého technologického procesu, zlepšení na úseku ochrany e bezpečnosti práce, snížení energetické náročnosti a zvýšení výtěžků žádáných produktů až o 10 8.Podrobnosti c provedení uvedených reakcí i o způsobu izolace konečných sloučenin obecného vzorce I jsou uvedeny v následujících přikládech,...

1-(Alkansulfonamidoalkyl)-6-aryl-8-halogen-s-triazolo(4,3-a)-1,4- benzodiazepiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260088

Dátum: 15.11.1988

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 487/04

Značky: benzodiazepiny, 1-(alkansulfonamidoalkyl)-6-aryl-8-halogen-s-triazolo(4,3-a)-1,4

Text:

...ve 140 ml vrouoího hutanolu. Po odpuření butanolu se zbytek extrakci vodou zbaví přebytečného hydrazidu a přivede ke kryetalizaci z 50 ml kyseliny octové. Vyloučený produkt se odsaje, promyje ethylacetátem a etherem, a vysuši 3,90 g (60 3), t.t. 271 až 272 °C.Jako v předešlých přikladech se provede reakce 5.5 q 7-brom-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionu s 6,9 g (methanaulfonamido)acethydrazidu ve 140 ml vroucího...

1-(4-Cyklopentylfenyl)piperaziny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257316

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 295/04, C07D 295/02

Značky: 1-(4-cyklopentylfenyl)piperaziny, jejich

Text:

...Med. Pharm. Chem. ł, 281, łgäg) při 110 až 120 °C Š se získá uvedený N-(4-(4-Eluorfenyl)-4-oxobutyl)derivát. Uvedené látky se převedou na soli neutralizacĺ příslušnými kyselinami, přičemž preferovanými solemi jsou maleináty a hydroqhlo ridy.Všechny látky podle vynálezu jsou nové. Jejich identita byla zajištěna jednak analyticky,. jednak pomocí spekter. V dále uvedených příkladech jsou uvedeny podrobnosti jednotlívýchzpůsobů přípravy, které...

4-Amino-1-(4-cyklopentylfenyl)butan-1-ony a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254621

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 295/10

Značky: 4-amino-1-(4-cyklopentylfenyl)butan-1-ony, jejich

Text:

...reakcemi 1-(4s aminy obecného vzorce IIIve kterém X značí totéž jako ve vzorci I. Substituční reakce se provedou v dimetylsulfoxidu při 120 OC za přítomnosti uhlíčitanu draselného, přičemž chlorderivát vzorce II a aminyvzorce III se použijí v přibližně ekvimolekulárních množstvích. Výchozí chlorderivát IIje látkou novou a jeho příprava je popsána v 1. příkladu. Z použitých piperazinů jsou komerční dostupné 1-metylpiperazin a...

Způsob přípravy arylsubstituovaných 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 243/22

Značky: přípravy, arylsubstituovaných, 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy arylsubstituovaných 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů obecného vzorce I, ve kterém X značí atom chloru nebo bromu, R1 značí atom vodíku, atom chloru, metyl, metoxyl nebo metylthioskupinu, R2 značí atom vodíku, atom chloru nebo metoxyl a R3 značí atom vodíku nebo metoxyl. Tyto látky jsou jednak samy o sobě psychotropně účinné /mají centrálně...

N-(Piperazinoacyl)-a N-(piperazinoalkyl) deriváty 4-cyklopentylanilinu a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250580

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vejdělek Zdeněk, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C07D 295/12

Značky: 4-cyklopentylanilinu, n-(piperazinoacyl)-a, deriváty, n-(piperazinoalkyl, jejich

Text:

...z větší částí krystaluje, t. t. 81 až 82 °C benzen-hexan). Neutralizací chlorovodíkem V ethanolu poskytuje krystalický dihydrochlorid, t. t. 194 až 195 °C 950/0 ethanol.ako v předešlých případech se provede reakce 17,1 g N-4-cyklopentylfenylJ-N-ethylchloracetamidu s 13,5 g l-methylpiperazinu ve 120 Inl vroucího benzenu. Po stání přes noc se benzenová vrstva oddělí dekantací od vyloučeného hygroskopickeho hydrochloridu l-methylpiperazinu,...

Diaralkylaminy a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 248947

Dátum: 12.03.1987

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk, Němec Jiří

MPK: C07C 87/28

Značky: maleináty, diaralkylaminy, jejich

Text:

...13,0 g N-/2-fenyletyl/-2,5-difenylvalermidu ve 100 ml dibutylšteru a měs se vaří 12 h pod zpětným chladičem. Po ochlazeni se rozloži přikapáním 24 ml 20 roztoku hydroxidu sodného za mícháni, vyloučená pevná látka se odsaje a promyje se dibutyléteremFiltrát se odpaří za sníženého tlaku, zbytek se rozpusti ve 100 ml ěteru a bázický produkt se extrahuje třepánim do roztoku 8 ml kyseliny chlorovodíkově v 70 ml vody. Vodná kyselá fáze spolu s...

Způsob přípravy 7-brom-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232783

Dátum: 15.01.1987

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 243/22

Značky: způsob, 7-brom-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy 7-brom-5-(2-chlorfenyl)-l,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionu vzorce I. Tato látka je jednak meziproduktem syntézy neurotropně a psychotropně účinných léčiv, jednak má sama o sobě anxiolytickou, centrálně tlumivou, protikřečovou, centrálně myorelaxační a hypnotickou aktivitu, takže je léčivem proti onxiositě, stavým psychomotorického neklidu, proti epilepsii a...

Způsob přípravy N-kyan-N´-methyl-N´´-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl]- guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233426

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smrž Rudolf, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 233/64

Značky: přípravy, guanidinu, způsob, n-kyan-n´-methyl-n´´-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy N-kyan-N´-methyl-N´´-[2-(5-methyl-4-imidazolyl-methylthio)ethyl]- guanidinu vzorce I jako významného léčiva při terapii žaludečních vředů. Tuto látku lze připravit nepřetržitým sledem reakcí tak, že se nejprve kondenzací solí 4-merkaptomethyl-5-methylimidazolu a 2-halogenethylaminů za přítomnosti alkálií získaný roztok báze 4-(2-aminoethylthiomethyl)-5-methylimidazolu zbaví filtrací anorganických solí, filtrát se...

Způsob přípravy N-kyan-N´-[2-(5-metyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl]-S- methylisothiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226930

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vejdělek Zdeněk, Tůma Lubomír

Značky: přípravy, n-kyan-n´-[2-(5-metyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl]-s, methylisothiomočoviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-kyan-N`-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)-ethyl]-S-methyl- isothiomočoviny vzorce I reakcí 4-merkaptomethyl-5-methylimidazolu s 2-halogenethylaminy, kde halogen značí chlor nebo brom, a následující reakcí vzniklého 4-(2-aminoethylthiomethyl)-5-methyl-imidazolu s dimethylesterem kyseliny kyaniminodithiouhličité vyznačující se tím, že obě výchozí látky se použijí ve formě solí, s výhodou hydrochloridů nebo hydrobromidů, báze...

Způsob přípravy substituovaných 5-aryl-7chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227485

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: způsob, substituovaných, 5-aryl-7chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob příprava substituovaných 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů obecného vzorce I, ve kterém buď R1 je metyltioskupina a R2 a R3 jsou atomy vodíku, nebo R1 je atom vodíku s R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí atom chloru nebo metol, vyznačující se tím, že se reakcí substituovaných 2-amino-5-chlorbenzofenonů obecného vzorce II, ve kterém R1 až R3 značí totéž jako ve vzorci I, a ftalimidoacetylchloridem ve vroucím...

1-/2-Amino-2-(4-fluorfenyl)etyl/-4-(2-benzoylpropyl)piperaziny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 229885

Dátum: 15.04.1986

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 295/04

Značky: jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou 1-/2-amino-2-(4-fluorfenyl)etyl/-4-(2-benzoylpropyl)piperaziny obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu a R1 a R2 jsou bud stejné a značí metylovou skupinu nebo dohromady značí některý z dvojmocných zbytků -(CH2)2-, -(CH2)3-, -CH2OCH2- nebo -CH2N-CH3-CH2-jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Látky vzorce...

Způsob přípravy 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223449

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Vejdělek Zdeněk

Značky: způsob, přípravy, 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chloru, reakcí 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž jako ve vzorci I, se sulfidem fosforečným ve vroucím pyridinu vyznačující se tím, že sulfid fosforečný se použije v 50 až 90 % ekvimolekulárního množství.

Způsob přípravy nového 2-(s-hydrindacen-4-ylamino)-2-imidazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223447

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: způsob, nového, 2-(s-hydrindacen-4-ylamino)-2-imidazolinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového 2-(s-hydrindacen-4-ylamino)-2-imidazolinu vzorce I vyznačující se tím, že se 4-amino-s-hydrindacen podrobí reakci s benzoylisothiokyanátem ve vroucím acetonu, získaná 1-benzoyl-3-(s-hydrindacen-4-yj) thiomočovina se mírnou alkalickou hydrolýzou převede na N-(s-hydrindacen-4-yl)thiomočovinu, tato působením methyljodidu ve vroucím methanolu poskytne surový hydrojodid N-(s-hydrindacen-4-yl)-S-methylisothiomočoviny, který se...

Způsob přípravy dimethylesteru kyseliny kyaniminodithiouhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 221221

Dátum: 15.01.1986

Autori: Smrž Rudolf, Zelenka Antonín, Tůma Luboš, Vejdělek Zdeněk

Značky: způsob, kyaniminodithiouhličité, kyseliny, přípravy, dimethylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dimethylesteru kyseliny kyaniminodithiouhličité vzorce I N(C-N=C(SCH3)2 (I) reakcí kyanamidu se sirouhlíkem a hydroxidem sodným nebo draselným ve vodném acetonu o koncentraci 40 až 60 % obj. a methylací získané soli kyseliny kyaniminodithiouhličité obecného vzorce II N(C-N=C(SMe)2 (II), kde Me značí atom sodíku nebo draslíku, dimethylsulfátem při teplotě 0 až 25 °C, s výhodou při 5 až 10 °C, a izolací žádaného...

S-Substituční deriváty 8-chlor-6-(2-chlor-fenyl)-1-merkaptomethyl-4H-s-triazolo(4,3-a)-1,4- benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225394

Dátum: 30.06.1985

Autori: Vejdělek Zdeněk, Metyš Jan, Protiva Miroslav

Značky: s-substituční, benzodiazepinu, deriváty, 8-chlor-6-(2-chlor-fenyl)-1-merkaptomethyl-4h-s-triazolo(4,3-a)-1,4

Zhrnutie / Anotácia:

S-Substituční deriváty 8-chlor-6-(2-ch1or-fenyl)- 1-merkaptomethyl-4H-s-triazolo (4,3 -a)-1,4-benzodiazepinu obecného vzorce I, ve kterém R značí 2-dimethylaminoethyl, cyklohexyl, fenyl, tolyl, chlorfenyl, benzyl, furfuryl nebo pyridylmethyl, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.

Způsob přípravy 8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl–4H-s-triazolo(4,3-a)-1,4- benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226281

Dátum: 15.04.1985

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: způsob, 8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl--4h-s-triazolo(4,3-a)-1,4, přípravy, benzodiazepinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1 -methyl-4H-s- triazolo(4,3-a)-1,4-benzodiazepinu vzorce I reakcí 7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin- 2-thionu s acethydrazidem vyznačující se tím, že se reakce provadi v prostředí pyridinových basí vroucích od 115 do 175 ° C, nebo v jejich směsích s butanolem, a výhodou při teplotách 115 až 150 °C, načež se získaný surový produkt přečistí krystalizací z dioxanu nebo ze směsi...

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N’-kyanimino-S-methylisothiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218047

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zelenka Antonín, Vejdělek Zdeněk, Smrž Rudolf

Značky: přípravy, způsob, n-(2-halogenethyl)-n'-kyanimino-s-methylisothiomočovin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N´-kyanimino-S-methylisothiomočovin obecného vzorce I v němž Hal značí atom chloru nebo bromu, vyznačující se tím, že se dimethylester kyseliny kyaniminodithiouhličité vzorce II kondenzuje se solí 2-halogenethylaminu obecného vzorce III Hal-CH2CH2NH2 . H Hal (III), v němž Hal značí totéž co ve vzorci I, v prostředí organického rozpouštědla, zejména alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, v přítomnosti hydroxidu...

2-Benzylcyklopentylamin, jeho methylderiváty a soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 217947

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: methylderiváty, 2-benzylcyklopentylamin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového 2-benzylcyklopentylamin , jeho nových 1-metyl a N-metylderivátů a jejich solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Tyto látky snižují krevní tlak u pokusných zvířat na základě svého ganglioplegického účinku a jsou proto použitelné jako léčiva pro krátkodobé snižování , krevního tlaku. Základní 2-benzyl-cyklopentalamin se získává redukcí 2-benzyl-cyklopentanon-oximu sodíkem a etanolem....

Derivát N-cyklopentylformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217946

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: derivát, n-cyklopentylformamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového N-(1-metyl-2- benzylcyklopentyl)formamidu, který vykazuje protikřečový a diuretický účinek a je tedy použitelný jako léčivo. Připravuje se z 2-benzylcyklopentanonu, který se reakcí s metylmagnéziumjodidem převede na 2-benzyl-1-metylcyklopentanol. Tento alkohol se buď přímo nebo po částečné či úplné dehydrataci podrobí Ritterově reakci, tj. působení kyanovodíku generovaného reakcí kyanidu sodného s kyselinou sírovou v...

1-(4-Cyklopentylfenyl)ethylaminy a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 217945

Dátum: 15.12.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: jejich, 1-(4-cyklopentylfenyl)ethylaminy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 1-(4-cyklopen-tylfenyl)etylaminů s primární aminoskupinou NH2, sekundární aminoskupinou metylamino, terciární aminoskupinou dimetylamino, allylmetylamino nebo metylpropargylamino a N-metyl-N-aminoacetamidoskupinou, kde aminoskupinu v glycinamidovém zbytku tvoří zbytek piperidinu, morfolinu nebo N-metylpiperazinu. Vynález se týká rovněž solí těchto látek s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými...

Deriváty 2-(4-cyklopentylfenyl)ethylaminů a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224989

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: 2-(4-cyklopentylfenyl)ethylaminů, jejich, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2-(4-cyklopentylferyl)ethylaminů obecného vzorce I, ve kterém -X- značí skupinu -CO- nebo, R1 značí atom vodíku, methyl, ethyl nebo isopropyl a R2 značí methyl, ethyl, isopropyl nebo benzyl, nebo kde celá skupina NR1R2 je zbytkem piperidinu, morfolinu, N-methylpiperazinu nebo N-(2-hydroxyethyl)piperazinu, a jejich farmaceuticky nezávadné soli anorganickými nebo organickými kyselinami.

Způsob přípravy substituovaných 2-amino-5-chlorbenzofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224238

Dátum: 01.09.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: přípravy, způsob, 2-amino-5-chlorbenzofenonů, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných 2-amino-5-chlorbenzofenonů obecného vzorce I, ve kterém buď R1 je methyl, methoxyl nebo methylthioskupina a R2 a R3 jsou atomy vodíku, nebo R1 je atom vodíku a R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí atom chloru nebo methoxyl, vyznačující se tím, že se substituované 3-aryl-5-chlor-2,1-benzisoxazoly obecného vzorce II, ve kterém R1, R2 a R3 značí totéž jako ve vzorci I, redukují.

(s-Hydrindacen-4-yl)alkylaminy a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 217262

Dátum: 15.07.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: s-hydrindacen-4-yl)alkylaminy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových (s-hydrindacen-4-yl)alkylaminů a jejich solí, v jejichž molekulách je alkylový řetězec rovný a obsahuje 3 nebo 4 uhlíkové atomy a aminoskupina je zbytek dimethylaminu, N-methylpiperazinu nebo N-(2-hydroxyethyl)piperazinu. Tyto látky mají lokálně anestetický a spasmolytický účinek, takže jsou použitelné jako léčiva k místnímu znecitlivění při operačních výkonech v různých chirurgických oborech a dále k potlačování...

Způsob přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216468

Dátum: 01.07.1984

Autori: Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Vejdělek Zdeněk, Zelenka Antonín

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, esterů, dipropylmalonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové reakcí esterů kyseliny malonové s n-propylhalogenidem, v přítomnosti alkoxidu alkalického kovu, v prostředí alkoholu, nejlépe takového, kterým je esterifikována kyselina malonová. Principem tohoto způsobu je proti známému stavu obrácený postup alkylace, při němž se ke směsi malonanu a propylhalogenidu, zahřátého na vhodnou teplotu, přidává alkoholický roztok alkoxidu alkalického...

4-(Aminoacylamido)-s-hydrindaceny a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223538

Dátum: 01.05.1984

Autori: Protiva Miroslav, Trčka Václav, Vejdělek Zdeněk

Značky: hydrochloridy, jejich, 4-(aminoacylamido)-s-hydrindaceny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou 4-(amoniacylamido)-s-hydrindaceny obecného vzorce I, ve kterém X značí -CH2-, -CH- nebo -CH3-CH2CH2- a R je zbytek diethylamino, pyrrolidino, piperidino nebo morfolino, a jejich hydrochloridy. Tyto látky lze připravit zahříváním příslušných 4-(chloracylamido)-s-hydrindacenů s přebytečnými aminy R-H (R je totéž jako ve vzorci I). Hydrochloridy látek I se vyznačují intensivní lokálně...

N-substituční deriváty 4-cyklopentylanilinu a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223496

Dátum: 01.05.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: deriváty, n-substituční, 4-cyklopentylanilinu, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou N-substituční deriváty 4-cyklopentylanilinu obecného vzorce I ve kterém X1 značí -CO- nebo-CH2, n značí 1 nebo 2, R1 je atom vodíku nebo ethyl a R2 je zbytek diethylamino nebo piperidino, a jejich soli a farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Tyto látky lze připravit z 4-cyklopentilanilinu nebo jeho N-ethylderivátu acylací chloracetylchloridem nebo...