Vaššová Gabriela

Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281439

Dátum: 10.12.1997

Autori: Uhlár Ján, Horák Jaroslav, Kukučka Ľubomír, Humplík Anton, Vaššová Gabriela, Vašš František, Lehocký Peter, Doležel Pavel

MPK: C07C 211/51, C07C 209/60

Značky: kompozícia, kruhovosubstituovaných, přípravy, n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov, vyššiemolekulových, obsahom, prostriedok, spôsob, báze, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných...

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257380

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pajchortová Alžbeta, Vaššová Gabriela, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C08F 8/30, C08F 218/08, C08F 210/02...

Značky: skupiny, 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl, kopolymer, etylén-vinylacetátový, obsahujúci

Text:

...5,1,5,3 hexadecyljjpropánovej III.Teplota sa zvýši na 125 °C a po 20 min. sa pridá 2,5 g 0008 molu metylesteru lll a V inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogickou reakciou za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa ochladí a postupne sa za miešania pridáva do 500 ml 90 Vo-ného Vodného etanolu. Vyzrážaný kopolymér sa filtráciou separuje a potom extrahuje V 200 ml 90 ~ného vodného etanolu po dobu 10 h. Po...

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino skupiny a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257379

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašš František, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Pajchortová Alžbeta

MPK: C08F 218/08, C08F 210/02, C08F 8/30...

Značky: spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, obsahujúci, kopolymer, etylén-vinylacetátový, přípravy, skupiny

Text:

...xylénu. V časovom intervale 45 minút sa potom za miešania pridá 11 g 0,0432 molu etylesteru 3-2,2,6,6-tetrametyl-lł-piperidylamínopropánovej III.Teplota sa zvýši v priebehu 30 min. na 125 °C, po 20 min. sa pridajú 2 g 0,0079 molu etylesteru III a v inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogioká reakcia za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa potom ochladí na 60 stupňov Celsia a postupne sa pridáva za miešania...

Zařízení pro lepení jednostranně perforovaného filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242816

Dátum: 01.04.1988

Autori: Rychlý Jozef, Vaššová Gabriela, Capuliak Jozef, Chmela Štefan

MPK: G03D 15/04

Značky: filmového, pásu, perforovaného, lepení, zařízení, jednostranně

Text:

...znázorněno na přiloženém výkresu, kde je naobr. 1 šikmý pohled shora na lepící zařízení obr. 2 pohled na zařízení podle obr. 1 v řezu A-A.Jak vyplývá z obr. 1, je zařízení pro lepení tvořeno tělesem 1, v jehož horní stěně je upraven vodicí kanál 3 a kolmo k němu široká drážka 1. Na vyvýšené rovinné ploše li této horní stěny je vložen posuvný člen 3, který âe v drážkách gl vysouvá242 816 kolmo směrem k vodicímu kanálu 3, majícímu na obou...

Kopolyestery na báze poly(etylén-2-butén-dionátu) modifikované polyméranalogickou reakciou s 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253935

Dátum: 17.12.1987

Autori: Romanov Andrej, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: modifikované, spôsob, reakciou, báze, kopolyestery, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom, polyméranalogickou, přípravy, poly(etylén-2-butén-dionátu

Text:

...odstraňuje. Podstatou vynáiezu je kopolyester na báze polyetylén-Z-buténdionátu modifikovaný polyméranalogickou reakciou so 4-amíno-Z,2,6,6-tetramety 1 piperidínom vzorce Iv mólovom pomere zlúčeniny vzorca II ku zlúčenine vzorca iIi 1 1 až 1 0,2, výhodne v chioroiorme za miešania po dobu 4 až 10 hodin pri teplote spätného toku.Polymérne svetelné stabilizátory pilperidinového typu, ktoré sú predmetom vynalezu sú vhodné pre stabilizáciu...

Polyamid na báze kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vaššová Gabriela, Vašš František

MPK: C08K 5/34, C08G 69/26

Značky: 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, polyamid, přípravy, báze, kyseliny, spôsob

Text:

...1 hodinu pri tej istej teplote, pričom časť reakč 4ného metanolu sa pomaly oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného metanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstrá. není, rozpúštadla sa zvyšok pri nezmenenejteplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu dalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymêr rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,...

Kopolymery na báze poly(etylénbutándionátu) obsahujúce 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino- a oktadecylamino- skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Vaššová Gabriela, Romanov Andrej, Lustoň Jozef

MPK: G08K 5/34, C08G 63/16

Značky: skupiny, báze, oktadecylamino, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, obsahujúce, kopolymery, poly(etylénbutándionátu

Text:

...4-amíno-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III a 0,269 g U,001 mólu n-oktadecylamínu IV a reakčná zmes sa mieša pri teplote spätného toku po dobu 7 hodín. Po ochladení sa rozpúštadlo odparí na vakuovej rotačne odparke a k mazlavému zvyšku sa pridá 50 ml dietyléteru. Po 1 hodinovom státi a občasnom pretrepaní zmesi sa vylúčený stuhnutý zvyšok viacnásobne extrahuje dietyléterom. Po odparení dietyléteru sa získa žltkastý, ľahko spráškovateL ný polymér...

Poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Romanov Andrej, Lustoň Jozef

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: spôsob, přípravy, poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát

Text:

...zahrieva 1 h pri tej istej teplote, pričom čast reakčněho etanolu sa postupne oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpúšťadla sa zvyšok pri nezmenenej teplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 mililitroch toluěnu, prečistí aktívnym...

Polyamid obsahujúci štruktúrne jednotky kyselín 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bieliková Anna, Vašš František, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C08K 5/34, C08G 69/26

Značky: strukturně, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, jednotky, přípravy, polyamid, kyselin, spôsob, obsahujúci

Text:

...Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpüšťadla sa zvyšok pri nezmenej teplote podrobil vákuu 0,1 až 0,2 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,dôkladne premyje destilovanou vodou a roztok sa vysuší bezvodým síranom sodným. Po...

Hydrogénsíran kyseliny 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252977

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Bieliková Anna, Vaššová Gabriela

MPK: C07D 211/34

Značky: kyseliny, spôsob, hydrogénsíran, 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej, přípravy

Text:

...má využitie na pripravu polymérnych svetelných stabilizátorov polyesterového typu so zníženou extrahovateľnostou z polymérov.P ľ Í k l a d 1 K 1,53 g 0,U 05 mólu amóniovej soli 1,5 252977-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,lo-tetrametyl-IELQ-díazaspirołl 5,5 undekánu sa pridá 1,5 mililítra koncentrovanej kyseliny sírovej,zmes sa opatrne zahrieva, pričom systém nadobúda visköznu konzistenciu. Po štátí reakčnej zmesi cez noc sa na druhý deň k nej...

Poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252976

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašš František, Borsig Eberhard, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Romanov Andrej, Lustoň Jozef

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: spôsob, přípravy, poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát

Text:

...pozostávajúcej z 0,979 g 0,002 molu dimetylesteru kyseliny 2,3-bis 1,2,2,6,G-pentametyl-tl-piperidyloxy butandiovej II a 0,25 g 0,004 molu LZ-etán 4diolu v 10 m 1 suchého xylénu zahriate na 110 °C sa pridá 0,05 g tetrapropyltitanátu ako katalyzátora. Zmes sa zahrieva 1 hodinu pri tej istej teplote, pričom pri reakcii vznikajücí metanol sa postupne odstraňuje destiláciou. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. V...

Amónium 1,5-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,10-tetrametyl-3,9-diazaspiro(5,5)undekán a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250593

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lustoň Josef, Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C07D 471/10

Značky: spôsob, amónium, přípravy, 1,5-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,10-tetrametyl-3,9-diazaspiro(5,5)undekán

Text:

...tým,že sa na 1 mól 2,2,ELG-tetrametyl-łoxopiperidinu vzorca IIpôsobí 2 mólmi alkylkyanoacetátu vzorca IIIR značí Inetylovú alebo etylovú skupinu a nasýteným alkoholickým roztokom amo~ niaku najvýhodnejšie pri teplote v rozmedzí od -20 °C do 0 C po dobu 2 dní.Výhodou uvedeného vynálezu je prípra 4va východiskovej látky pre syntézu svetelných stabilizátorov polymérov polyalkylpiperidínového typu so zvýšenou molekulovou hmotnosťou, s...

Dialkylestery kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250592

Dátum: 15.04.1987

Autori: Borgis Eberhard, Romanov Andrej, Vašš František, Lustoň Jozef, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Bieliková Anna

MPK: C07C 69/40

Značky: dialkylestery, spôsob, přípravy, kyseliny, 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej

Text:

...dusíka sa prikvapká 3,03 g 0,01 móla) diinetylesteru kyseliny 2,3-dibrómbutándiovej v 30 m 1 suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5 hodin a po ochladeni sa reakčná zmes premyje trikrát destilovuanou vodou. Po vysušení toluénového roztoku bezvoclým síranom sodným sa rozpúšťadlo vákuovou odparí, pričom sa získa surový produkt V podobe žltej viskóznej kvapaliny, ktorá po delenína chro-matografickej kolóne...

Dialkylestery kyseliny 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248950

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vašš František, Bieliková Anna, Romanov Andrej, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Borsig Eberhard, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, kyseliny, spôsob, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, dialkylestery

Text:

...medziproduktov pre syntézu polymérneho svetelného stabilizátora polyalkylpiperidínového typu.K pripravenej sodnej soli 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III v množstve 1,722 q/0,01 mol/ v 70 ml suchého toluénu sa pridá 0,02 g K 1 a pri teplote 80 až 90 °C V atmosfére dusíka sa prikvapká 1,8 g /0,005 mol/ dietylesteru kyseliny 2,5-dibrômhexándiovej v 30 ml suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5...