Varkonda Štefan

Bariérový feromónový lapač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6713

Dátum: 02.04.2014

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/02

Značky: bariérový, lapač, feromónový

Text:

...pripojeného na lapač napr. Ecotrap umožňujú plynule infikovať časť odchytávanej populácie lykožrúta, vracať ju späť do lokality, prípadne ich využívať na jednoduché (až dvojnásobne) zväčšenie nárazovej plochy a následne významne zvýšiť potenciálna účinnosť lapača, a tým účinnejšie využiť atraktívnu kapacitu aplikovaného odpamíka.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie opísané pomocou neobmedzujúcich príkladov uskutočnenia...

Usporiadanie vaničkovej pasce štrbinového lapača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6060

Dátum: 02.03.2012

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan, Witasek, Nesrsta Miroslav

MPK: A01M 1/14, A01M 1/02

Značky: usporiadanie, pásce, vaničkovej, štrbinového, lapača

Text:

...problémom je zabezpečiť pre spóry patogénna vhodné prostredie, v ktorom by boli dostatočne perzistentné, čiastočne chránené pred vplyvmí vonkajšieho prostredia a v ktorom by bol zabezpečený dostatočný infekčný tlak, t. j. kontakt s cieľovým hmyzom. Zo stavu techniky je známe, že štrbinové lapače je možné dodatočne vybaviť vaničkovou pascou, ktorá je prednostne z priehľadného plastu a má vo svoj om dne vytvorené otvory na odvod...

Kompozícia s predĺženým repelentným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5617

Dátum: 07.12.2010

Autori: Varkonda Štefan, Ujhelyiová Liana

MPK: A01N 37/02, A01N 25/00, A01N 25/02...

Značky: repelentným, účinkom, predĺženým, kompozícia

Text:

...V pastovitej formulácii sa môže aplikovať náterom na kôru a vo formulácii spray postrekom na sadenice alebo odrastenejšie dreviny proti zinmému alebo proti letnému odhryzu. Prídavkom aromatických chuťovo repelentne pôsobiacich látok ako sú napríklad kapsaicin, cesnakove silice ako aj rôznych mechanických zdrsňovadiel ako je napriklad mikromletý piesok, mikrornletý vápenec perlit a podobne sa získava produkt s kombinovaným účinkom, pôsobiacim...

Bariérový feromónový lapač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5601

Dátum: 08.11.2010

Autori: Nesrsta Miroslav, Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/00

Značky: feromónový, lapač, bariérový

Text:

...ovplyvňujú vonkajšie podmienky, najmä vlhkosť pochádzajúca z priamych zrážok a z kondenzácie (napr. zo stien kontajnerovej pasce a pod.).Cieľom technického riešenia je vytvorit zariadenie, ktoré odstraňuje tieto nedostatky a umožňuje návrat infikovanej časti populácie do lokality.Nedostatky súčasného stavu do značnej miery odstraňuje bariérový feromónový lapač, opatrený strieškou o veľkosti, ktorá dostatočne chráni minimálne hornú časť...

Zariadenie na integrovanú systémovú ochranu porastu proti lykožrútovi smrekovému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5515

Dátum: 07.09.2010

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/00

Značky: systémovú, smrekovému, zariadenie, integrovanú, lykožrútovi, porastu, proti, ochranu

Text:

...s mikrobiáhuym prípravkom Bover-Inok obsahujúcim entomopatogén 2, V počte l ks/lapač. Na vybrané stromy v stene porastu a stromy v hĺbke 2 - 3 m porastu sa na odvrátenú stranu kmeňa vo výške 200a 500 cm pripevnili v rovnomemých vzdialenostiach aktívne odparníky s antiatzraktantom v počte 10 ks antiatraktantov na l feromónový lapač.Pozdĺž smrekovej porastovej steny zbavenej chrobačiarov sa vo vzdialenosti 30 m postavila bariéra...

Bariérový lapač na infikovanie odchyteného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5426

Dátum: 07.04.2010

Autori: Varkonda Štefan, Nesrsta Miroslav, Ujhelyiová Liana

MPK: A01M 1/00

Značky: bariérový, odchyteného, hmyzu, infikovanie, lapač

Text:

...priláka do lapača cieľový škodca, kde sa infikuje a následne vypusti do prostredia.Najväčším problémom je zabezpečiť pre spóry patogénu vhodné prostredie, v ktorom by boli dostatočne perzistentné, čiastočne chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a v ktorom by bol zabezpečený dostatočný infekčný tlak, t. j. kontakt s cieľovým hmyzom.Riešením problémov zhmutých vyššie sa zaoberá bariérový lapač podkôrneho a drevokazného hmyzu,navnadený...

Zariadenie na odpudzovanie zveri

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5297

Dátum: 05.11.2009

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 29/00, A01M 99/00

Značky: odpudzovanie, zariadenie, zvěří

Text:

...dlhodobé regulované uvoľňovanie, ktorý je vzduchotesne uzavretý do alufanového vrecka a pevne s nim spojený. Alufanové vrecko je vybavené závesným prostriedkom. Takto pripravené zariadenie je možné bez problémov skladovať.Pri jeho aplikácii je potrebné iba zariadenie zavesit do primeranej výšky na konárik, alebo na to určený kolik, prípadne iný držiak a nastrihnúť alufanové vrecko. Obsluha tak neprichádza do styku s účinnými látkami....

Zostava na odchyt a súčasné infikovanie lykožrúta entomopatogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5269

Dátum: 05.11.2009

Autori: Jakuš Rastislav, Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan, Nesrsta Miroslav

MPK: A01M 1/00

Značky: entomopatogénom, odchyt, lykožrúta, súčasné, infikovanie, zostava

Text:

...pasca, v ktorej je umiestnené ínokulum. Na opačnej strane je vybavený otvorom umožňujúcim odlet infikovaného hmyzu a jeho návrat do lokality, V ktorej následne ďalej šíri ochorenie prirodzenou kontamináciou.Materiál telesa inokulátora umožňuje ochranu vnútomého priestoru proti UV žiareniu, prehrievaniu, vodným zrážkam a nadmemej vlhkosti, aby sa udržovali optimálne podmienky pre zachovanie virulencie patogéna, inokuláciu odchytených...

Zostava na kontinuálny celosezónny odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5217

Dátum: 06.08.2009

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/00

Značky: odchyt, hmyzu, kontinuálny, zostava, podkôrneho, drevokazného, celosezónny

Text:

...odchyt podkômeho a drevokazného hmyzu pozostávajúca z lapača vybaveného zbemým lievikom a odparníkom s celosezónnym účinkom.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ku kónickému dnu zbemého lievika je odnímateľne upevnená flexibilná pasca, ktorá je pri aplikácii lapača V mieste jeho pôsobnosti zapustená do terénu pod la 25 pačom a zakotvená udupaním okolitej zeminy. Flexibilnú pascu výhodne tvorí flexibilné rúra z materiálu...

Odparník na regulované uvoľňovanie prchavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4570

Dátum: 07.09.2006

Autori: Florián Štefan, Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/02

Značky: uvoľňovanie, regulované, látok, odparník, prchavých

Text:

...zvlášť výhodnépri prípravkoch na ochranu rastlín, kde podľa nového riešenia môže odpamík fungovať dlhšie, než trvá vegetačná sezóna.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet technického riešenia.Terrnicky upravený zmesový termoplastický materiál pozostávajúci z polymémej zložky A s parametrom rozpustnosti 16,9 (J/m 3)2 a polymémej zložky B s parametrom rozpustnosti 19,5 (J/m 3)m, ktoré sú vo vzájomnom hmotnostnom pomere A B...

Kompozícia na vábenie lykožrútov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281824

Dátum: 15.06.2001

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/08, A01N 37/06

Značky: kompozícia, lykožrútov, vábenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na vábenie lykožrútov je určená najmä na monitorovanie výskytu a hromadný odchyt lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus), prípadne súčasne s lykožrútom smrekovým (Ips typographus), je vhodná najmä na aplikáciu do lapačov a feromónových dispenzorov. Ako účinnú zložku obsahuje zmes derivátu kyseliny dekadiénovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená metylovú alebo metoxypropylovú skupinu, a najmenej jedného furylového...

Lapač hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2442

Dátum: 16.05.2000

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 5/02, A01M 5/00

Značky: hmyzu, lapač

Text:

...vzduchu zabezpečované malýmgradientom teploty. Samotná perforovaná valcová komora sa ďalejna funkcii lapača hmyzu, po prípadnej špeciálnej úprave povrchu, môže podieľať ako pristávacie miesto pre odchytávaný hmyz alapač pôsobí ako nárazovo-pristávací. Lapač hmyzu technického riešenia má Jeaplikovať rôzne druhy feromónových vábidiel.Je vhodné ho využiť najmä pre rôzne druhy podkôrneho a drevokazného hmyzu. Z užívateľského hľadiska je...

Prostriedok na vábenie lykožrútov a spôsob monitorovania ich výskytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280954

Dátum: 11.07.1995

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/90, A01N 37/06

Značky: prostriedok, spôsob, lykožrútov, monitorovania, vábenie, výskytu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku synergickú zmes 2-metoxypropylesteru kyseliny deka-2,4-diénovej a 2-etyl-1,6-dioxaspiro-[4,4]-nonánu, a prípadne prídavné látky, je vhodný najmä na vábenie lykožrúta lesklého (Pytiogenes chalcographus) a lykožrúta smrekového (Ips typographus).

Dispenzor na aplikáciu feromónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 554

Dátum: 07.09.1994

Autor: Varkonda Štefan

MPK: B29D 9/00, B32B 15/14, A01M 1/02...

Značky: aplikáciu, feromónov, dispenzor

Text:

...vrstvu tvori spojivo odolné voči organickým rozpúšťadlám a tretia vrstva je z kovovej fólie. Vnútorný priestor vrecka je rozdelený širšími zvarmi najmenej na dve komory, z ktorých horná komora predstavuje zásobník účinnej látky a dolná komora predstavuje vyrovnávací priestor na konci ktorého je pri aplikácii, po odstrihnutí časti dolného zvaru, vlastný odparník. Vo vnútri vrecka je umiestnený a najmenej dvomi zvarmi fixovaný knôt , ktorý...

2-(4-Chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Načítavanie...

Číslo patentu: 277947

Dátum: 15.10.1991

Autori: Varkonda Štefan, Lácová Margita, Tichá Ester, Konečný Václav

MPK: C07D 277/40, C07D 277/68, C07D 417/12...

Značky: 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát, ktorého syntéza sa uskutočňuje reakciou 2,4-dichlórbenzotiazolu a sírouhlíka v prostredí dimetylsulfoxidu a vodného roztoku hydroxidu sodného. Zlúčenina je fungicídne účinná proti Alternaria species, Botrytis cinerea a Fusarium nivale.

Koordinačné zlúčeniny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270143

Dátum: 13.06.1990

Autori: Švajlenová Oľga, Krätsmár-šmogrovič Juraj, Konečný Václav, Varkonda Štefan

MPK: A01N 55/06, C07F 1/08

Značky: koordinačné, spôsob, přípravy, zlúčeniny

Text:

...solí lešenia HĽCuW-ŠBMSCNÚ . x R 20 , alebo u 2 pu(msB)(sch)á. x ago.Spôsob prípravy koordinačaých slúčonin spočíva v -sekciách prísluiných východiekových látok typu Cuzwämzľą alebofćúüsmľjhavodenć skratky vldy snonenajú to istá ako v predchúdzajúcoa texte). použitých vo faru risnych kryltalohydratov, s nadbytkon N 8011 v aaosiach etanolu a vody, pri teplotdch 40 al 70 G. e jyshzladautí a reagujúcich sústav kryltaliau~ jú zlúčeniny...

2-(Chlóracetylamíno)-6-substituované benzotiazoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269044

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pohanková Mária, Tichá Ester, Dobrovodská Alžběta, Henselová Mária, Gvozdjaková Anna, Varkonda Štefan, Konečný Václav

MPK: C07D 277/82

Značky: přípravy, spôsob, benzotiazoly, 2-(chlóracetylamíno)-6-substituované

Text:

...až 50 °C a spracovala sa rovnako ako v príklade 1. ziskal aa 2-(chlőracatylamino)-6-metoxybenzotiazol (zlůčenina B) 3 teplotou to penia 241 až 242 °c vo výřežku 7 a 95.Elementárna analýza pre CIOHQN S 0 C 1, molekulová hmotnosť 256.39Semená pohanky (Fagopyrum vulgare L.) sa vyeiali do pokuených nádob naplnaných hlinito-piesočnatou padou do riadkov v počte 25 aamien na nádobu a nachali aa vyrásť do štádia kličnych listov, Pton aa vyjednotili na...

(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269023

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gregáň Fridrich, Krätsmár-šmogrovič Juraj, Konečný Václav, Varkonda Štefan

MPK: C07D 309/38

Značky: 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid, spôsob, přípravy

Text:

...apôeob pripravy 5-natoxy-4-oxo-4 H-pyrán-2 yl/Ietylalőniuabronidu, podla vynálezu.02 Iol 2-chlőruetyl-5-eetoxy~ 4 H-pyrán-4-őnu aa rozpuati v 40 ca 3 bezvodćho dinotylfornaaidu e pridá aa po čaetiach roztok 0,2 Iol azidu eodnóho V 110 ci bezvodáho diaatylfornanidu tak, aby toplota raekčnej zleei napreetůpila 30 °C. Potom na zaea 24 h Iieäa pri teplote Iieatnoeti. vylúčený chlorid eodný ee odfiltruje a z roztoku se volna ne hodinových...

Koordinačné zlúčeniny meďnaté a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265796

Dátum: 14.11.1989

Autori: Seressová Valéria, Krätsmár-šmogrovič Juraj, Gažová Ľubomíra, Konečný Václav, Varkonda Štefan

MPK: C01G 3/00

Značky: koordinačné, měďnaté, zlúčeniny, přípravy, spôsob

Text:

...roztokov vykryštalizujú zlúčeniny podľa vynálezu V dobrých výtažkoch ako kryštalické,tmavomodrozeleno efarbené produkty, dobrého stupňa čistoty.Vybrané príklady ilustrujú, ale neobmedzujú všeobecnú metódu prípravy zlúčenín podľa vynálezu a charakterízujú ich zloženie, ako aj niektoré vlastnosti a účinky. Okrem výtažkov,stanoveného obsahu prvkov (C, H, N), spektrálnej charakteristiky v tuhom skupenstva (technika nujolových...

N, N-(-X-pentametylén)-N-(6-R-2-benzotiazolyl)formamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263584

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lácová Margita, Halgaš Ján, Varkonda Štefan, Konečný Václav, Tichá Ester, Henselová Mária

MPK: A01N 43/78

Značky: n-(-x-pentametylén)-n-(6-r-2-benzotiazolyl)formamidíny

Text:

...resp. G-chlónzwamínobenzotiazolu s N-S-X-pentametyiénlformamidom,kde X má hore uvedený význam, za prítomnosti tio-nylchloridu, resp. sulfurylchlorido alebo P 0015, alebo benzênsulfonylchloridu.U zlúčením podľa všeobecného vzorce l sa zistil fungicindny účinok na modelové organizmy Alternaria sp., Botrytis cinerea,Fwsarium nivale, Tilletia foetida. Zároveň sa zistil rastom-regulačný účinok na modelovej rastline Phaseolus vulgaris porovnatelný...

6-X-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263578

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lácová Margita, Hýblová Oľga, Varkonda Štefan, Henselová Mária, Konečný Václav, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-x-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...zlúčením podľa všeobecného vzorce I boli súčasne zistené herblcidne účinky, napríklad B-bróm-S-2-metyl-4-ch 1 órfenoxymotylacetyl-Z-benzotiazolinón pri presmergentnej aplikácii V dávke 5 kg/ha 100 inhiboval rast v skleníkových podmienkach a nodelovýoh rastlín Panicum miliaceum, Lepidium sativum a Sinapis alba, pri postemergentnej aplikácii v dávke 2,5 kg/ha 100 0/) inhiboval rast Lepidium sativum a Slinapis alba a na 80 inhiboval rast...

N-(2,6-dialkylfenyl)halogénmaleínimidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263553

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Václav, Varkonda Štefan, Tichá Ester

MPK: C07D 207/456

Značky: n-(2,6-dialkylfenyl)halogénmaleínimidy, spôsob, přípravy

Text:

...forme sa môže pohybovat v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia, a to od 0,001 do 10 hmotnostných, s .výhodou 0,01 až 0,5 hmotnostných účinnej látky.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu.K 12,1 g 2,6-dimetylanilinu (0,1 molu v 120 m 1 toluénu sa za miešania pri 20 °C pridalo po častiach 16,7 g dichlórmaleínanhydridu (0,1 molu), reakčná zmes sa vyhriala k refluxu, pričom vznikajúca reakčná voda sa...

Herbicídny a rastovo regulačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263377

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varkonda Štefan, Henselová Mária, Konečný Václav, Sidóová Eva, Benda Ferdinand, Láová Margita, Hýblová Oľga, Chovancová Jarmila

MPK: C07D 275/04

Značky: regulačný, rastovo, herbicídny, prostriedok

Text:

...látok z ich povrchu. Po vyhraneni herbicidnych príznakov na testovacích objektoch sa bonitácíou určil stupeň herbioidneho účinku podľa stupnice uvedenej v príklade 1.Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.Tab. 1 Herbicídny účinok poopreemergentnej aplikácii vyjadrený v bonitačných stupňoch.Testované Dávka úč. 1. ovos ovos ježat- pše- kukulátky kg/1/ha repa pohánka Ian horčice víka hluchý siaty ka nica rica I. II. 5,0 4 O 5 5 4 0 0 0 0 O 2,5 2,5 0...

2, 6-Dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263363

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Václav, Hýblová Oľga, Varkonda Štefan, Gvozdjaková Anna

MPK: A01N 43/40

Značky: spôsob, 6-dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid, přípravy

Text:

...pyridinom v prostredi cyklohexánu pri teplote miestnosti po dobu troch hodín.Nasledujúci príklad bližšie vysvetľuje, ale nijako neobmedzuje pripravu zlúčeniny podľa vynálezu.V trojhrdlovej banke opatrenej miešadlom. spätným chladíčom a prikvapkávacim lievikom,sa mieša 25 cm sa prikvapká 0,1 mol (8 cm 3) suchého pyridínu. Po dvojhodinovom miešaní pri teplote miestnosti 2 reakčného prostredia sa vylúči olej, ktorý rýchlo tuhne. Surový produkt...

4-/2-/Aryloxyacetyl/benzoyl/morfolíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262794

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Václav, Henselová Mária, Varkonda Štefan, Tichá Ester, Lácová Margita

MPK: A01N 43/84

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...aut. osv. č. 236 406 a amidy Lácová M., Synäk I. čs. aut. osv. č. 151 633.Teraz sa zistili 4-2-aryloxyacetylbenzoyljmorfolíny všeobecného vzorca lv ktorom R znamená vodik, metylovú skupinu, jeden alebo tri atomy chlóru.Súčasne bol zistený spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I reakciou aryloxyrnetylénftalídu s morfolinom, čo možno znazornit schémouv ktorej substituent R má už uvedený význam. U zlúčenín podľa všeobecného vzorca bo P R E...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261810

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lebedeva Jekaterina, Romaňuk Miloslav, Obložinský Anton, Časkis Boris, Ozols Gint, Vrkoč Jan, Bičevskis Martinš, Ščerbakova Galina, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít

MPK: A01N 31/02

Značky: prostriedok, lykožrúta, smrekového, vábenie

Text:

...lykožrúta smrekového, ktorého jednou zložkou je Sj-cls-verbenol, prirodzene na vyskytujúci feromón »a druhou 2-meiyl-S-butín-Z-ol syntetické v prírode sa nevyskytujúca zložka, môže byť tiež významne synergizov-aná pridaním ďalej syntetickej v ,prirode sa »nevyskytujúcej látky, a to propargyulualkoholom v zmysle vynálezu.Podstata vynalezu spočíva v tom, že prostriedok na viábenie lykožrúta smrekového obsahujePotenciácia účinku je...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261809

Dátum: 10.02.1989

Autori: Obložinský Anton, Bičevskis Martinš, Vrkoč Jan, Časkis Boris, Lebedeva Jekaterina, Varkonda Štefan, Konečný Václav, Ščerbakova Galina, Romaňuk Miroslav, Kuruc Ľudovít, Ozols Gint

MPK: A01N 31/02

Značky: smrekového, prostriedok, lykožrúta, vábenie

Text:

...sa vyskytujúci feromósn a ldľlllľwll 2-metyl-S-butln-Z-ol synteticka -v prirode sa »nevyskytujúoa zložka môže byť tiež významne synergizovaná pridaním ďalšej syntetickej v prirode sa nevyskytujůcej látky, a to S-metylân-LB-nonadién-5-olu. Táto potenciácia účinku je výraznejšie v praktický-ch podmienkach, t. j. priamo v teréne, v ktorom sa nachádza prirodzená populácia škodcu než pri laboratórnych olfaktometrických stanoveniach, kde sú umelé...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259592

Dátum: 17.10.1988

Autori: Brtko Július, Kováč Jaroslav, Šturdík Ernest, Hudecová Daniela, Uher Michal, Pódová Margita, Ujhelyiová Liana, Konečný Václav, Dobiáš Jozef, Buchvald Jozef, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/16

Značky: prostriedok, fungicídný

Text:

...brómovodíkovej. Reekčná zmeszahrievzi 2 až 3 hodiny na 70 °C a l. iJyleje na llad. vylúčené kryštáll-jvjirekryšt-vliztxjú z etanolu. výťažok je 43 J/o. teplota topenia 180 až 1.83 (1.Piripravené podľa Takashi Kotani, Itsko Ichimotvo, Chuji Íľatsumi j. Ferment. Technol. 51, 60 (1973).Stanovenie antifungálnej aktivity na Phytoplćitora investans, Botrytis cinerea, Fusarium nivale, Alternaria solani difúznou metódou nn agarových platniachNa...

3-Aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259274

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sidóová Eva, Varkonda Štefan, Konečný Václav, Hýblová Oľga, Lácová Margita, Chovancová Jarmila

MPK: C07D 277/68

Značky: 3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny, spôsob, přípravy

Text:

...0/0 inhiboval rast rastlín Sinapis alba, Amaranthus retrotlexus, Linum usitatissimum v dávke 5 kg/ha, a 1,58 kg/ha a pri postemergentnej aplikácii V dávke 3,16 kg/ha.Nasledujúce príklady ilustrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Zmes Z-benzotiazolinóiiii 50 ITHHÓMDV chloridu kyseliny fenoxyoctovej 55 mmolov) a dimetylformamidu 20 cm 3) sa V priebehu 10 minút zahrieva na teplotu 40-60 stupňov Celsia potom sa ochladí a pri teplote miestnosti...

Spôsob indikácie látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258721

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bátora Roman, Kúš Ludovít, Kováč Jozef, Rešetka Milan, Varkonda Štefan

MPK: G01N 23/04

Značky: spôsob, indikácie, fotosyntézu, inhibujúcich, látok

Text:

...sa topikálne nanesú roztoky indikovaných substancii, tieto» sa vložia do fotosyntetickej komory, kde sa za pôsobenia rádioaktivneho C 02 podrobia svetelnej expozícii. Listy sa potom umiestnia do autorádiografickej kazety s filmom, kde pôsobením žiarenia C zabudovanêho počas expozície do biomasy listu rastliny sa objavia po vyvolaní filmu na miestach naneseněho herbicidu priehľadné zóny na tmavom pozadí.Výhoda spôsobu indikácie látok...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Koneený Václav, Beška Emanuel, Varkonda Štefan, Sutoris Viktor

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, monokrystalů, lasery, yttritohlinitého, pěstování, způsob

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Spôsob indikácie a kvantitatívneho hodnotenia herbicídnej účinnosti látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bátora Roman, Rešetka Milan, Kováč Jozef, Varkonda Štefan, Kúš Ludovít

MPK: G01N 23/04

Značky: herbicídnej, indikácie, spôsob, kvantitatívneho, hodnotenia, látok, fotosyntézu, inhibujúcich, účinnosti

Text:

...zariadenia na fotosyntézu. je aj membránové čerpadlo 10 na recirkulovenir) ovzdušia fottnsynletickej komory ž a alvszcrber 11. na absorpciu neasimilovanelio 14002.Uvedené príklady iluslrujú, ale nooíniiettzujú predmet vynálezu.Rádiometrícká indikácia Íllllĺlĺiĺlüľľw Tototyniézy na báze nuočovinových triazíuových,diazínových a karbamátových herbícidov.Zariadenie automatický kvapalný scintílačný merač rádioakdvity Rack-Beta LKB...

Moridlo semien kultúrnych rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254669

Dátum: 15.01.1988

Autori: Konečný Václav, Beška Emanuel, Hudecová Daniela, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/08

Značky: rastlín, mořidlo, kultúrnych, semien

Text:

...infikovali vodnou suspenziou mikromycéty Fusaria konídií Zldñovej kultúry 250 000 konídií . ml 1 a vysušili pri laboratórnej teplote do pôvodnej hmotnosti. Nainfikované obilky sa na elektrickej trepačke na-morili skúšanými zlúčeninami v dávke 2,1, 0,5, 0,25, kg účinnej látky.t 1 osiva. Namorené obilky sa po 48 hodinách vysadili na agarovú živnú pôdu do Petriho misiek 4 25 obiliek. Po 48- a 72 hodinovej inkubácii pri teplote 22 C sa...

Lapač na odchyt a monitorovanie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239144

Dátum: 01.11.1987

Autori: Obložinský Anton, Kríž Miroslav, Krištín Anton, Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít, Konečný Václav

MPK: A01M 1/14

Značky: hmyzu, odchyt, monitorovanie, lapač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lapača na odchyt a monitorovanie hmyzu z dvoch strechovitých plôch s rozdielnym vrcholovým uhlom navzájom po stranách spojených do tvaru pasce imitujúcej na reze tvar sediaceho obaľovača, zo spevňovacieho rámu na zabezpečenie stabilného tvaru, nosiča atraktantu na vábenie hmyzu vnútri pasce, pričom horná strechovitá plocha je opatrená otvormi na upevnenie drôtu a na vnútorných stranách strechovitých plôch je nanesená vrstva...

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 239039

Dátum: 01.11.1987

Autori: Benda Ferdinand, Hýblová Oľga, Frajšták Pavol, Šťota Zdeněk, Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít, Konečný Václav

MPK: A01N 43/707

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka herbicídneho prostriedku proti jedno a dvojklíčnym burinám na báze 4-amino-3-metyltio-6-terc. butyl-l, 2,4-triazín-5/4H/ ónu a o- alebo p-toluénsulfónamidu. Vynález je možno využiť v poľnohospodárstve.

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252503

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sutoris Viktor, Hýblová Oľga, Konečný Václav, Mikulášek Slavoj, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/78

Značky: reguláciu, rastlín, prostriedok, rastu

Text:

...cyklohexán, živočíšne a rastlinné oleje, mastné kyseliny, estery mastných kyselín a podobné nosiče.Ako pevné nosiče sa vždy rozumeju il, kaolín, mastek, kremelina, oxid kremičitý, uhličitaąn vápenatý, montmorillonit, bentonit, žiVec, kremeň, oxid hlinitý, piliny.Ako emulgátory alebo dispergačné činidlá sa používajú povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky zahŕňajú anionové,katiónové, neión-ové a amfoterné povrchovo aktívne...

Samostředící držák průvlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245373

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krištín Anton, Kuruc 1udovat, Benda Ferdinand, Varkonda Štefan

MPK: B21C 3/12, B21C 3/00

Značky: průvlaků, držák, samostředicí

Text:

...držák průvlaku podle vynálezu,kde poloha průvlaku je samoetavitelná v důsledku působení tažné síly v taženém drátu tak, že bod. ve kterém drát opouští převáděcí kladku, a bod, ve kterém se tažený drát nejdříve dotýka tažného bubnu, leží na ose průvlaku. Dosažení tohoto účinku je umožněno tím. že mezi průvlakem a tělesem držáku průvlaku je vložena pružná podložka, ktera zajiltuje možnost natočení průvlaku kolem tří os a posuv průvlaku v...