Varhaník Jiří

Směs pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268025

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petřík Stanislav, Paták Vladimír, Mikula Jaroslav, Varhaník Jiří, Dort Ivan

MPK: C08J 9/02, B29C 67/20

Značky: nenasycené, pěnového, výrobu, polyesterové, směs, materiálů, bázi, tvrdého, pryskyřice

Text:

...polymerovsná nenssycená polyesterová pryskyřice. a dále poměrně dlouhá doba reakce do vzniku vytvrzsné lehčená hmoty.Tyto nevýhody řsěi směs pro výrobu tvrdého pěnováho materiálu na bázi nenssycsná polyesterové pryskyřics při teplotě okolí podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom. že směs obsahuje 100 hm. d. nonesycenć polyesterové pryskyrice s obaahom vinylového monomeru 20 až 40 5 hm., 0,1 až 10 hm. d. peroxidu, 3 až 55 hm. d....

Vrstvený plošný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264630

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dort Ivan, Drag Jiří, Konečný Dušan, Varhaník Jiří, Hradecký Gustav

MPK: B32B 27/30, D06N 3/14

Značky: vrstvený, výroby, způsob, materiál, plošný

Text:

...papírovou separační podložku byla v množství 100 g/m 2 nanesena vrstva roztoku kopolymeru akrylonitril-butadíen-styren. Po vysušení této vrstvy při 80 až 100 °c byla pak v množství 180 g/m 2 nanesena střední vrstva expandovatelné polyvinylchloridové pasty, která byla předželatinována při 150 °c. Do další vrstvy - laminačního nánosu (V množství E 0 g/m 2) byla potom kašírována tkanina. Po expanzi celého útvaru při teplotách 180 až190 OC a...

Plošný vícevrstvý útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250410

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tethal Josef, Juřena Jiří, Varhaník Jiří, Hradecký Gustav

MPK: B32B 27/12

Značky: vícevrstvý, útvar, plošný, výroby, způsob

Text:

...ve formě vodné disperze, do ní se ihned zalamínuje podkladová textilní vrstva, celý útvar se vysuší při 120 »až 150 °C a separuje se od dočasné podložky.Další variantou pak může být například oboustranné povrstvení textilního substrátu polymerním nánosem přímým postupem vhodné například pro výrobu plachtovin pro nákladní automobily, stanových podlážek,ízolzačních plachtovin apod.Polymerní směs pro adhezní mezivrstvu lze připravit nejvýhodněji...

Způsob výroby vícevrstvých plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234301

Dátum: 01.03.1987

Autori: Varhaník Jiří, Kratochvíl Antonín, Mikula Jaroslav, Malida Rostislav, Žáček Josef, Oškera Emil, Petřík Stanislav

MPK: B32B 27/30

Značky: výroby, plošných, vícevrstvých, způsob, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vícevrstvých plošných útvarů, především dvouvrstvých a třívrstvých a koženkových materiálů, které jsou určeny zejména pro galanterní a čalounické aplikace. Podstata tohoto způsobu výroby spočívá v tom, že se na ocelový pás nanese ve formě pasty lícová vrstva, tato vrstva se povrchově zpevní tepelnou expozicí při teplotách l20 - 160 °C, načež se na její zpevněný neochlazený povrch o teplotě 60 - 100 °C ihned nanese...

Způsob přípravy strukturně rigidního termosetického adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237035

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vilím Jindřich, Varhaník Jiří, Čapka Martin

MPK: C08L 9/02, C08L 63/00, C08K 5/50...

Značky: rigidního, způsob, termosetického, strukturně, přípravy, adhezíva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy strukturně rigidního termosetického adhezíva s adhezními vlastnostmi iniciovatelnými ultrazvukovou a/nebo tepelnou energií, spočívající v reakci směsi 10 až 90 hmotnostních % butadien-akrylonitrilového kaučuku o obsahu akrylonitrilu 24 až 34 hmotnostních %, na jehož řetězci jsou navázány reaktivní epoxidové funkční skupiny, samotného nebo v kombinaci s až 50 hmotnostními % polybutadienového nebo butadien-akrylonitrilového...

Směsi pro výrobu pryžových předmětů máčením a koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247495

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kahánek Václav, Mikula Jaroslav, Petřík Stanislav, Varhaník Jiří

MPK: C08K 3/26, C08L 7/02

Značky: máčením, směsi, předmětů, výrobu, pryžových, koagulaci

Text:

...u níž by bylo možno úcinně regulovat tloušćku získaných vysrážených filmů a to bez nepříznivých dopadů spojených s dosavadní regulací tlouščky.Bylo zjištěno, že tento cíl vynálezu splňují směsi na bázi přírodního nebo syntetickéhó latexu, jejichž podstatou je, že vedle obvyklých přísad obsahují na 100 hmot. dílů sušiny kaučuku 0,1 až 3,0 hmot. dílů uhličitanu alkalického kovu nebo amonia, s výhodou uhličitanuPři styku latexové směsi s tímto...

Strukturně rigidní termosetické adhezivum a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233072

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vilím Jindřich, Varhaník Jiří, Máčel Bohumil

MPK: C08L 63/00, C08L 9/02

Značky: rigidní, termosetické, přípravy, způsob, adhezivum, strukturně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strukturně rigidního termosetického adheziva, jehož adhezní vlastnosti jsou iniciovatelné ultrazvukovou a/nebo tepelnou energií, a dále způsobu přípravy tohoto adheziva. Adhezivum podle vynálezu je určeno především pro fixaci vodičů plošných drátových spojů. Strukturně rigidní termosetické adhezivum je tvořeno reakčním produktem směsi 10-90 hmotnostních % butadienakrylonitrilového kaučuku o obsahu akrylonitrilu 24-34...

Ohebný plošný vrstvený materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232700

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kahánek Václav, Varhaník Jiří, Petřík Stanislav

MPK: B32B 5/00

Značky: materiál, vrstvený, ohebný, způsob, plošný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o materiál sestávající z lícové polymerní nebo polymerním pojivem impregnované vláknité vrstvy, kompaktní nebo lehčené laminační mezivrstvy a podkladové vláknité vrstvy, případné rovněž impregnované polymerním pojivem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že laminační mezivrstva zhotovená z elastomerní směsi, zejména na bázi přírodního kaučuku, butadien-styrenového kaučuku, butadien-akrylonitririlového kaučuku nebo polyuretanového...

Vrstvené dielektrikum a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231896

Dátum: 15.12.1986

Autori: Varhaník Jiří, Vilín Jindřich, Mikula Jaroslav, Kula Leo, Paták Vladimír, Máčel Bohumil

MPK: B32B 27/04

Značky: výroby, způsob, dielektrikum, vrstvené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vrstveného dielektrika s adhezními vlastnostmi iniciovanými ultrazvukovou a/nebo tepelnou energií, které je určeno zejména pro výrobu plošných drátových spojů. Toto vrstvené dielektrikum je tvořeno skelnou tkaninou, která je impregnována 5-15 hmotnostními % epoxidové pryskyřice /vztaženo na původní hmotnost tkaniny/ a dále opatřena oboustranným nánosem termosetického adheziva. Nános je asymetrický - lícová vrstva má tloušťku...

Vrstvený plošný ohebný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223228

Dátum: 15.03.1986

Autori: Výlet Jiří, Petřík Stanislav, Mikula Jaroslav, Karásek Otakar, Varhaník Jiří, Plička Eduard

Značky: plošný, ohebný, vrstvený, způsob, útvar, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vrstveného plošného ohebného útvaru, který je určen především pro galanterní, oděvní a obuvnické aplikace, a způsobu výroby tohoto útvaru. Vrstvený plošný ohebný útvar se skládá z podkladové vláknité vrstvy, přímo nebo prostřednictvím laminační vrstvy připojené střední lehčené vrstvy a krycí vrstvy, případně z podkladové vláknité vrstvy a přímo nebo prostřednictvím laminační vrstvy připojené krycí vrstvy. Podstatou vynálezu je...

Způsob zvýšení viskozity past na bázi polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225794

Dátum: 01.07.1985

Autori: Varhaník Jiří, Paták Vladimír, Mikula Jaroslav

Značky: polyvinylchloridu, bázi, způsob, kopolymerů, viskozity, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení viskozity past na bázi polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů přidá ním regulátoru viskozity ke směsi pro přípravu pasty, vyznačující se tím, že se jako regulátoru viskozity použije soli kyseliny stearové s kovem II. nebo III. skupiny periodického systému, především s vápníkem, zinkem, kadmiem nebo hliníkem, v množství 0,5 až 10, s výhodou 1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů pasty bez regulátoru viskozity.

Směs pro výrobu rukavic máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219019

Dátum: 15.06.1985

Autori: Macháček Václav, Petřík Stanislav, Mikula Jaroslav, Otépka Lubomír, Varhaník Jiří

Značky: rukavic, máčením, výrobu, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi na bázi polyvinylchloridu k výrobě rukavic, zejména rukavis s vnitřní textilní vložkou, máčením. Dosud se jako základ těchto past používá vysoce viskózní polyvinylchlorid, příp. s malým množstvím polymeru o nízké viskozitě. Jeho solvatace je tak rychlá, že znemožní nežádoucí proniknutí směsi textilem. Dosažení dostatečně rychlé solvatace u polymerů o nízké viskozitě je možné při použití větších množství rychle...

Způsob výroby bandážovacích dílů obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226292

Dátum: 15.04.1985

Autori: Roubal Vladimír, Varhaník Jiří, Kuběna Jiří

Značky: obuvi, dílů, výroby, způsob, bandážovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bandážovacích dílů obuvi, jako jsou například límečky sálové a sportovní obuvi nebo jazyky obuvi pro fyzicky náročnější aplikace, při němž se vytváří laminát, sestávající z výseků nosného textilu, pěnové polštářovací výplně a obalovacího materiálu, jež se navzájem slepují nebo slisovávají a působením vysokofrekvenčních elektrod svařují a vyvařují do funkčního tvaru, vyznačující se tím, že nejprve z tohoto pásového laminátu se...

Adhezní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218831

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vilím Jindřich, Mikula Jaroslav, Kálal Jaroslav, Kula Leo, Máčel Bohumil, Varhaník Jiří

Značky: adhezní, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezní hmota s adhezními vlastnostmi iniciovatelnými ultrazvukovou nebo tepelnou energií, případně jejich kombinací vyznačená tím, že sestává ze dvou funkčních celků, z nichž jeden je založen na bázi epoxidových pryskyřic zejména dianového typu s výhodou o epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 190 až 960 za použití síťovacího činidla, s výhodou dikyandiamidu a jeho derivátů, anhydridů polykarboxylových kyselin případně v kombinaci s jinými...

Vrstvený plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 222784

Dátum: 01.02.1984

Autori: Varhaník Jiří, Mikula Jaroslav, Dort Ivan, Kahánek Václav, Paták Vladimír

Značky: materiál, vrstvený, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál, určený především pro galanterní zpracování na kabely, aktovky, kufry a podobné výrobky. Sestává z podkladové textilní vrstvy, střední lehčené polyvinylchloridové vrstvy a krycí dvojvrstvy. Krycí dvojvrstva o celkové plošné hmotnosti 100 až 250 g/m2 je složena ze základní vrstvy měkčeného polyvinylchloridu a povrchové vrstvy termoplastického polyuretanu, přičemž plošná hmotnost činí 4 až 14 %, s výhodou 7 až 9 % celkové plošné...