Varga Štefan

Priehradový oblúkový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1698

Dátum: 10.12.1997

Autori: Ivanka Július, Varga Štefan, Beka Miroslav

MPK: E04C 3/38

Značky: nosník, oblúkový, priehradový

Text:

...predmetného technického riešenia je, že spojením priečnych a obvodovýchprútov z vnútornej strany sa dosahuje vyššia tuhost a únosnost celej konštrukcie.Na pripojenom obr. I je axonometricky zobrazená časť segmentu priehradovéhooblúkového nosníka. Na obr. 2 je segment priehradového oblúkového nosníka zobrazený VPriehradový oblúkový nosmk pozostáva z jedného vonkajšieho obvodového prúta g a dvoch vnútorných obvodových prútov 2 z...

Surovinová zmes pre výrobu bielej dekoračnej keramickej farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261089

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sarvaš Ladislav, Kováčik Štefan, Hlodák Pavol, Varga Štefan

MPK: C03C 8/14

Značky: výrobu, bielej, dekoračnej, farby, keramickej, surovinová

Text:

...na požadovanú jemnosť. Mletie prebieha spolu s nosným médiom pri obsahu sušiny nad 55 . Po zomletí a dosiahnutí optimálnych reologických vlastností je keramická farba vhodná na nanášanie.Dodržaním zloženia surovinovej zmesi pre výrobu bielej dekoračnej keramickej farby podľa vynalezu získame bielu dekoračnú keramickú farbu, výpalom ktorej dosiahneme dokonale hladký, pretavený a vysokobiely povrch naneseného dekoru. Biela dekoračná keramická...

Převod pro vytváření nerovnoměrného výstupu z rovnoměrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242885

Dátum: 15.03.1988

Autor: Varga Štefan

MPK: F16H 21/18

Značky: výstupu, převod, pohonů, vytváření, nerovnoměrného, rovnoměrného

Text:

...g tkalcovského stroje. Ve stojanu 3 jsou uspořádány rámy Q listu, které jsou drženy a ovládány tažným ústrojím § listu. Tažná ústrojí g listu jsou spojena s výstředníky lg, které jsou uspořádány na hřídeli ll.Tento hřídel lg je totožný s výstupním hřídelem hnaciho ústrojí ll pro pohon prošlupniho ústrojí 2. Hnací ústrojí ll je poháněno prostřednictvím řetězového pohonu lg motorem lg nebo samostatným hnacím hřídelem tkalcovskěho...

Surovinová zmes pre výrobu matnej glazúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fürješ Štefan, Varga Štefan, Kováčik Štefan, Dávidová Olga, Langer Peter, Hlodák Pavol

MPK: C03C 8/04

Značky: glazury, výrobu, surovinová, matnej

Text:

...na požadovanú jemnost a dosiahnutí optimálnych reologických vlastností je glazúra vhodná na glazovanie.Dodržaním zloženia surovinovej zmesi pre výrobu matnej glazúry podla vynálezu sa získa matná -glazúra, ktorej použitím sa dosiahne udokonarle hladký povrch, ktorý je dobre pretavený, matný, prakticky bez povrchových vád. Výpalom sa dosiahne vysoký stupeň belosti matnej glazúry, tento sa pohybuje na úrovni stupňa bel-osti lesklej bielej...

Sposob glazovania plochých keramických výrobkov matnou glazúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248488

Dátum: 12.02.1987

Autori: Varga Štefan, Fürješ Štefan, Hlodák Pavol, Dávidová Olga, Kováčik Štefan, Langer Peter

MPK: C04B 41/86

Značky: keramických, glazurou, plochých, glazovania, výrobkov, spôsob, matnou

Text:

...polevu vypáleného črepu lesklou glazúrou, pred samotný polev matnou glazúrou sa docieli, že matná glazúra nie je V priamom styku s črepom a teda pri výpale je eliminovaná vzájomná interakcia črep-matná glazúra a vplyv vysokého povrchového napätia matnej glazúry na vznik povrchových vlád, ktorý sa uplatňuje pri klasickom poleve, je odstránený.Takýto spôsob polievania matnou glazúrou sa osvedčil v prevádzkových skúškach výroby matných...