Valenta Vladimír

Zapojení komunikační sítě s nejméně jedním optickým koncentrátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270040

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valenta Vladimír, Tomeš Igor

MPK: H04B 9/00

Značky: koncentrátorem, jedním, zapojení, komunikační, nejméně, optickým, sítě

Text:

...emčru je připojen svým ovládecím vstupom Q určeným pro přepínáni hlavního nebo vsdlejiího směru přenosu na výstup přspínaciho bloku Q na výstup monitor § 53 hlav ního emäru, který je současně připojen na ovládací vstup VVVS optického vysílače vedlejší ho směru pro zàmörnó uvedení optioksho vysileče gggg vedlejłího tmäru přenosu mimo provoz.V optické pobočcs gg komunikační stanica podle obr. 3 je vstup gg opticka edbočky komunikační...

2-Chlor-10-(1-pyrrolidinyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin a jeho sůl s kyselinou jantarovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268644

Dátum: 14.03.1990

Autori: Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 409/04

Značky: kyselinou, jantarovou, 2-chlor-10-(1-pyrrolidinyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin

Text:

...u myší střední účinná dávka E 050 je 66,3 mg/kg. současně je inkoordinačně neúčinné v testu rotujlcl tyčky u myši do dávky 250 mg/kg a je prakticky prostá adrenolytického pósobenl (V dávce 500 mg/kg účinek jen u 20 myší). Projevuje afínitu k vazebným nístům desipraminu v hypothalamu krys, což se projevuje inhibicí vazby 4 nu/SH/deslpranlnui IC 50 755,9 nM. Jejl afiníta je selektivní, protože efíníta k vazebným níatůu lmipranínu V...

Způsob přípravy (2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-ylthio)alkanových kyselin a jejich amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268629

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valenta Vladimír, Grimová Jaroslava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, amidů, způsob, přípravy, kyselin

Text:

...se odpařł ve vokuu. zbytek kryatalisuja ze směsi ethanolu a acetonu a vyčistí se krystalisací z Z-propanolu. Ve výtěžku 5,0 g I 94 1/ se złská forma A S-/2 ~chLor-10,11-dihydrodłbznzolb,flthiep 1 n-10-yl/isothiuroníunchloridu tajłct př 1 137 až 140 °c. Kryatalisací za směsi zthanolua ztheru se ziskt for e tajscs pri 133,5 až 134 °c.Sněs 4,L g předošLé làtky lforny A nebo B/ a 6 L SH-Naon se nłchb o vari pod zpětnýn chtndłčen 2 h v...

Způsob přípravy N-(2-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10- ylthio)ethyl)piperazinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268628

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Holá Vladislava, Valenta Vladimír

MPK: C07D 409/12

Značky: solí, způsob, jejich, ylthio)ethyl)piperazinů, přípravy

Text:

...Iicht vari 4 b pod zpětnýn chiodičeo. Po ochlaznni se ołodi 50 Il chloroforu, roztok sa pronyjo vodou, 10 roztoku hydrogcnuhlićitonu sodnóho 1 novu vodou, zfiltrujo so 1 aktivni uhti o odpaři na sniłeněho tlaku. Ziskà so 6,0 9 /88 Z/ surovćho olejovitěho produktu. Neutralisaci kysetinou jantarovou v 95 ethanolu te ziskl krystalický onohydrit nukcinłtu, ktorý v čistú stavu taja při 134,5 až 137 °C.Výchozi surový toluensulfonát se připravi...

1-Methyl-4-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f)thiepin-10- ylthio)piperidin a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268627

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valenta Vladimír, Holá Vladislava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: hydrochlorid, ylthio)piperidin

Text:

...v dimethylformamidu a směs se zahřivá na 90 °C. Basický produkt se isoluje převedenim do vodné fáze zředěnou kyselinou chlorovodikovou, base se uvolni vodným amoniakem a isoluje se extrakci orga nickým rozpouštědlem. Base vzorce I je krystalická a vhodná k charakterisaci spektry. Neu tralisaci chlorovodikem ve směsi ethanolu a etheru poskytuje krystalický hydrochlorid, který je vhodný k provádění biologických testů 1 k výrobě...

Způsob přípravy basických 2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-yl-sulfidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268626

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holá Vladislava, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/14

Značky: solí, přípravy, způsob, jejich, basických

Text:

...směsi se isoluji baeické podily představujici viskoeni oleje, které sa nautralisaoi farmaceuticky nezávadnými anorganiokými nebo organickými kyselinami převedou na krystalické soli. Tyto ae čistí krystalieaci. Z čistých soli lze uvolnit homogenni base a použit jich pro měření spoktor. Pokud R u fenyl, obsahují molekuly příslušných látek vzorce I dvě centre chirality a vzniklé produkty jsou směsi dvou racemátů, ktoré lze případně dělit...

Způsob přípravy 2-chlor-10-subst.amino-10,11-dihydrodibenzo/b,f/-thiepinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268500

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Metyšová Jiřina, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, přípravy, solí, způsob

Text:

...text v testu rotujict tyčky U V 518 E 050 - 250 lg/kg. Fotoncujo Jedovetoet yohinbtnu u nyłtg ED 5 ° - 41.9 lg/kg.Jako dihydrochlortd (receuát B). Vyvoleve taxi v testu rotujtct tyčky u nyłtg E 050 ą2 ~ch 1 or-10-(1-nethyl-4-ptporidtnyleetno)-10,11-dthydrodthenzq/bf/thtepan byl teetovin Jeko dthydrochlortd. Orilni toxtcite u nyłi, Luso . 50 .g/kg 1 v, pagobg .1 p epaenolyttcky ne teolovonón krycie duodenu. Při 1.v. podání vyvoltvd...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesteru 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl) propanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268355

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smrž Rudolf, Zelenka Antonín, Jančik Fedir, Polívka Zdeněk, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl, kyseliny, přípravy, způsob, propanové, 2-diethylaminoethylesteru

Text:

...a další- V případě provadani reakce vyoyotćuu kapalino - kopalina, a výhodou toluan - voda, dochází vlivcn poatupnó kvartornizaco 2-diathylaminoathylchloridu k vytvářoni kvarťnrni anoniovó aoli, ktoré už sama katalyzujo roakci. Baz přidavku jiněho katalyzátoru je vlak prdběh takto provodoná reakce pomolejäi. Konverze na 90 so doaáhna až za B h. Kinetikn relkca byla nludovúnn...

2-(2-Chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-ylthio)ethylaminy a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267046

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Vladimír, Holá Vladislava, Protiva Miroslav, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 337/14

Značky: hydrochloridy, jejich

Text:

...sodného. Ve vysokém výtěžku se zíeká krystalický (ethy 1)-N-(2 2 CS 267 045 Bl(2-cn 1 gr-10,11-dihydrodibenzo/b,f/-thíepin-10-ylthioletnyl)karbemát, který se v posledním stupni redukuje hydridem líthnohlinitým v etheru na látku vzorce I (R CH 3). Další podrobností provedení prípravy látek obecného vzorce 1 vyplývají z příkladů, které jsou ovšem jen ílustrací možností prípravy těchto látek. Látky obecného vzorce 1 jsou baoícké povahy a...

Spirocyklický amin a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264800

Dátum: 12.09.1989

Autori: Valenta Vladimír, Polívka Zdeněk, Metyš Jan, Holubek Jiří, Protiva Miroslav

MPK: C07D 495/10

Značky: spirocyklický

Text:

...histaminu v tzv. detoxikačnim testu av téže dávce má ochranný účinek u 25 S zvířat vůči histaminu v tzv. detoxikačním testu av téže dávce ochranný účinek u 25 zvířat vůči histaminovému bronchospasmu v tzv. aerosolovém testu.Látka vzorce I vzniká překvapujicim způsobem při redukci 11-(1-methyl-4-piperidyl)-6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-olu vzorce IIjodovodíkem. Sledováním průběhu reakce chromatografií na tenké vrstvě silikagelu bylo...

3-(11-Methyl-6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-6-yl)-propylaminy a jejich hydrogenmaleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263998

Dátum: 12.05.1989

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Metyš Jan

MPK: C07D 337/12

Značky: hydrogenmaleináty, jejich

Text:

...uvolněná olejovitá báze je směsi dvou stereoisomerů, z nichž mirvoritní lze eliminovat chromatognatií.Pomocí ĺH NMR spektra lze jednoznačně potvrdit, že tPOĎOČTIÝ řetězec je skutečně v poloze B a že tedy v této pol-oze došlo reakcí s butyllithiem k tvorbě karbaniontu. Surovou bázi vzorce I (R CHS lze potom převést na látku vzorce I R H parciální demethylací reakcí s chlormravenčanem ethyluatým ve vroucím benzenu a talkalickou hydrolýzou...

Aminoacyl- a aminoalkyl-deriváty 6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-aminu a jeho homologu, jakož i jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262163

Dátum: 14.03.1989

Autori: Valenta Vladimír, Frycová Hana, Metyš Jan, Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: jejich, aminoacyl, aminoalkyl-deriváty, homologů, jakož

Text:

...2 ing/lg 40 zvířat ~před hĺtllalllĺllflvlýlll hrtmcliospusniem. V testu ľ-Otlljĺílĺ tyč-ky u myší vyvolřêvei ve středně vysokých dávkach altaxti, čímž ttazuačuje ttltarvaxkter mírnéht) trankvilizéru E 1750 r 43 plg/kg ~p.o~. maximální efekt za 30 min. .po p-odáníj. Látka má též Inírný mydrietický tlčinek u myši v dávkach 5 x 0 až i 00 mg/lçg po).Podle Ch-HIVHKÍGPH substituentu X jsou látky vzorce l podle vynálezu přístupné dvěma různými...

2-(6,11-Dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-ylamino)alkanové kyseliny, jejich ethylesery a amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262162

Dátum: 14.03.1989

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Dlabač Antonín, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 337/12

Značky: jejich, ethylesery, amidy, kyseliny

Text:

...Tato látka poskytuje substitučními reakcemi .s ethylestery halogenoctrovýoh a Z-halogempropioimových kyselin ethyiestery vzorce l, R 1 r OC 2 H 5. S výhodou se přitom použije ethylesterü kyseliny chloroctove, bromcctové, Z-chl-onpropionove a Z-bromjprojpionové. Sulistituční reakce yprobíhají neupř. v ioluenil při tepl-otě varu tohoto rozpouštědla za jpřítomnos-ti bezvodých aikaiických uhličitanü a ,při reak-čwní době několika desítek...

Způsob přípravy 2-(4-chlorbutyrylamino)-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260644

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vlková Marie, Valenta Vladimír

MPK: C07C 103/49

Značky: přípravy, způsob, 2-(4-chlorbutyrylamino)-acetamidu

Text:

...kapalina, jemné aromatické vůně. Krystalický produkt taje 35,5 až 33,5 °c.Elementärní analýza pro CaH 14 ClNO 5 207365 IČ spektra cm 1 1 030, 1 200, 1 743 R-CooR 1 540, 1 655 »NH-CD 3 305 -Nl-I P ř í k lad 2 Ethyl 2-ćl-chlorbutyrylaníin-oacetátZwa mícháni a chlazení se »do roztoku 30,35 gr-amu 300 mmolů N,N«dimethylanilinu ve 100 ml benzenu vnese 20,0 g 144 ummoly glycinenthylesterhydrochloridu. Po 1 h mi chání při 20 °C se .do této směsi...

Způsob přípravy nových amidů a hydrazidů methoxyfenoxyoctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260090

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07C 109/087, C07C 103/178

Značky: kyselin, methoxyfenoxyoctových, hydrazidů, nových, způsob, přípravy, amidů

Text:

...soli, v prvé řadě hydrochloridy. Všechny látky ve vynálezu popsané jsou nové. Jejich identitabyla zajištěna jednak analýzami, jednak obvyklými apektrélními metodami.Další podrobností provedení prípravy látek podle vynélezu jsou uvedeny v příkladech,jejichž účelom je iluetrovat možnosti vynálezu, avšak v žádném případě není jejich účelemviechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popiaovat.K miohanému roztoku 4,84 g 2-fenylethylaminu...

Piperazidy methoxyfenoxyoctových kyselin a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260089

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Krejčí Ivan

MPK: C07D 295/18

Značky: kyselin, hydrochloridy, methoxyfenoxyoctových, jejich, piperazidy

Text:

...łggg) ve vroucím chloroformu. V případě derivátů kyseliny 3,4,S-trímethoxyfenoxyoctové nelze použít chloridu kyseliny pro jeho nestálost. Příprava žádaných látek se provádí zahříváním příslušných piperazinových solí kyseliny 3,4,5-trimethoxyfenoxyoctové (Ernestse získané surové base převedou neutralizací chlorovodíkem na krystalické hydrochloridy. Další podrobnosti způsobu přípravy látek obecného vzorce I jsou uvedeny v příkladech, které...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesterů 1,3-disubstituovaných propan-2-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258297

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 307/16

Značky: 2-diethylaminoethylesteru, způsob, propan-2-karboxylových, 1,3-disubstituovaných, kyselin, přípravy

Text:

...Látka II obsahuje v molekule dvě obdobná centra chirality, takže syntetický produkt je směsi racemátu a mesoformy. Látka III neobsahuje chirální centrum a je tedy homogenní. Látka IV obsahuje jednocentrum chirality a syntetický produkt je tedy racemátem.Dále uvedené příklady jsou pouhou ilustrací možností vynálezu a není jejich účelem popisovat vyčerpávajicĺm způsobem všechny tyto možnosti. Výchozí kyseliny obecného vzorce V,pokud...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258296

Dátum: 16.08.1988

Autori: Miller Vladimír, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: kyseliny, způsob, 2-diethylaminoethylesteru, přípravy, propionové, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl

Text:

...(Szarvasi E. et al. Bull. Soc. Chim. Fr.a celkem vhodných metod bylo k přípravě esteru vzorce I použito ještě dalších složitějších a technicky méně výhodných způsobů (Fr. pat. 2 444 033 a 2 444 034).Nyní bylo zjištěno, že přípravu esteru vzorce I lze velmi výhodně provést reesterifikací známého metylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl)propionové vzorce II(szarvasi E. et al. Bull. sec. Chím. Fr. 1963, 1 181) reakci s...

Způsob přípravy kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258295

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zoula Václav, Protiva Miroslav, Zelenka Antonín, Valenta Vladimír, Miller Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: propionové, kyseliny, způsob, přípravy, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl

Text:

...další látky(metylester, 2-dietylaminoetylester), které rovněž není nutno destilovat. Další významnou skutečnostíi je,že kyselina vzorce I je tak čistá, že po jednoduchém přečištění převedením do vodného roztoku draselné solí a zpětným uvolněním kyselinou při delším stání krystaluje a poskytuje téměř čistý racemát B (t.t. 84 až B 7 OC). Předmětem tohoto vynálezu je tedy termická dekarboxylace krystalické kyseliny vzorce II a způsob...

Způsob přípravy čisté kyseliny 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl) propan-2,2-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258294

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vlková Marie, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/12

Značky: způsob, čisté, propan-2,2-dikarboxylové, 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl, přípravy, kyseliny

Text:

...kterou neni nutné čistit destilací odpadá též destilace esterů jmenované kyseliny.Dále uvedený příklad je pouhou ilustrací možností vynálezu a není jeho účelom všechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popisovat. Výchozí ester vzorce II se ziská podle literatury (Szarvasi E., Neuvy L. Bull. Soc. Chim. Fr. 1962, 1343 Belg. pat. 613 547Mndžojan A. L. a Baladajan C. E., lit. citována) reakcí dietylesteru kyseliny...

Způsob přípravy diethylesteru kyseliny furfurylidenmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258293

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valenta Vladimír, Zelenka Antonín, Protiva Miroslav

MPK: C07D 307/46

Značky: přípravy, diethylesteru, furfurylidenmalonové, způsob, kyseliny

Text:

...s toluenem, která vře při 84 QC.V této fázi je tedy teplota reakční směsi jen 100 až 104 °C. Až po odstranění vody seteplota směsi zvolna zvýši na 110 až 120 °C a když teplota destilujícich par dosáhne lll C, je reakce skončena, protože destiluje čistý toluen.Zpracovánimreakčni směsi se ve výtěžku B 5 získá velmi čistý produkt, který podle plynové chromatoqrafíe obsahuje 99,7 8 žádané látky. Ve srovnání 5 citovanou literaturou poskytuje...

Způsob přípravy methylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258279

Dátum: 16.08.1988

Autori: Miller Vladimír, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: přípravy, způsob, kyseliny, methylesteru, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl, propionové

Text:

...sodné soli kyseliny vzorce II v methanolu se získá reakci volné kyseliny s ekvivalentem roztoku methoxidu sodného v methanolu. Vlastní esterifikace proběhne pri teplotě varu směsi. Pokud se jako výchozi látky použije čisté kyseliny vzorce II, získané thermickou dekarboxylací krystalické kyseliny 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl)propan-2,2-dikarboxylové, ziská se methylester již jako odparek tak čistý, že pro jeho další použití jej neni...

Způsob přípravy N-(1ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzamidu a jeho methansulfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257727

Dátum: 15.06.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 207/09

Značky: přípravy, n-(1ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzamidu, způsob, methansulfonátů

Text:

...na 95 °C za přítomnosti malého množství imidazolu. Jiný spis (Západoněmecký zveřejňovací spis 2 459 221) popisuje přípravu sulpyridu vzorce I 24 h vařením methylesteru vzorce II s mírným přebytkem 2-(aminomethy 1)-1-ethy 1 pyrrolidinu v 2-methylpropanolu.Nyní bylo zjištěno, že basi sulpyridu lze získat ve vysokém výtěžku prostým zahřívánim směsi methylesteru vzorce II s 2-(aminomethyl)-1 ~ethy 1 pyrrolidinem bez rozpouštědla na...

4-Benzylpiperazid kyseliny 5-(4-benzylpiperazinosulfonyl)-2-methoxybenzoové a jeho maleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 257341

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 295/22

Značky: 4-benzylpiperazid, 5-(4-benzylpiperazinosulfonyl)-2-methoxybenzoové, maleinát, kyseliny

Text:

...vyvolává sulpyrid ataxii jen u 50 8 myší). V orálni dávce 500 mg/kg je signifikantně účinná antiapomorfinově u myši V testu šplháni (vertika 1 isace), které je vyvoláváno apomorfinem. V tomto testu je účinnost přibližně stejná jako u sulpyridu. V dávce 250 mg/kg p.o. neovllvňuje toxicitu adrenalinu u myší, avšak v téže dávce chrání 40 krys před letálnim püsobenim noradrenalinu.Látka vzorce I je přístupná reakcf známého...

4-Substituované 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254730

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wildt Stanislav, Valenta Vladimír, Holá Vladislava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 295/08

Značky: 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin, 4-substituované, jejich

Text:

...spektra měřena u volných basi (krystalických nebo olejovitých), které byly uvolněny z příslušných přečištěných solí alkalizací a izolovány extrakcí etherem. V případech uvedené postupy přípravy je nutno považovat pouze za ilustraci možností přípravy látek podle vynálezu není jejich účelem vyčerpávajícím způsobem popisovat všechny možné způsoby přípravy.Směs 5,7 g l-(2-(fenylthio)-5-chlorfenyl)ethylchloridu, 13,0 g...

Tekutý prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Valenta Vladimír, Kueera Stanislav, Cimbůrek Alois, Hruba Václav

MPK: C11D 1/86

Značky: prací, tekutý, prostředek

Text:

...tekutého pracího prostředku podle vynálezu je jeho minimální citlivost vůči tvrdé vodě, výborná biologická odbouravatelnost a velmi dobrá snášenllvost s pokožkou.10 hmot. dílü 30 roztoku dvojsodné sole C 10 až C 15 alkylmonoesteru kyseliny sulfojantarové, S hmot. dílů 42 roztoku sodné soli reakčního produktu oleylchlorídu s aminokarboxylovými kyselinami, získanými hydrolýzou bílkovin, 5 hmot. dílů 50 roztoku...

Způsob přípravy N-(1,3-difenyl-2-propyl)piperazinového derivátu a jeho dihydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236149

Dátum: 01.08.1987

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 295/08

Značky: derivátů, dihydrochloridu, způsob, přípravy, n-(1,3-difenyl-2-propyl)piperazinového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy 1-/1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propyl/-4methylpiperazinu vzorce I a jeho dihydrochloridu. Látka vzorce I je meziproduktem přípravy neurotropně, psychotropně a kardiovaskulárně účinných léčiv. Způsob přípravy podle vynálezu spočívá v substituční reakci 1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylchloridu s přebytečným 1-methylpiperazinem při teplotách od 100 °C do...

Způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240130

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kováeik Peter, Protiva Miroslav, Baník Jan, Resl Jaroslav, Valenta Vladimír, Popelka Kvitoslav

MPK: B24B 1/00

Značky: povrchu, bizmutgermanátu, způsob, leštění, monokrystalů

Text:

...leptají v 20- až 30 kyselině dllSĺČné po dobu 30 s a po určení polarity se leštistrana s kladnou polaritou suspenzí, tvořenou koloídním gelem oxidu křemičitého o veli kosti častíc 25 nm, upravenou na pH 1až 3 na podložce z plastické hmoty s vlasem za syntetického nebo přirodniho vlákna.Tímto způsobem leštění se dosáhne ltva-litního opakovatelného vyleštěni součástek, vyhovujících tak náročným podmínkám jejich aplikace.germanátu...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS.TU-04

Načítavanie...

Číslo patentu: 239800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Metyšová Jioina, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Homola Jaroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, myší, czas.tu-04, lymfocytární

Text:

...hybridomu je, že produkuje homogenní protilátku, tzv. protilátku monoklonálni,která je schopna specificky reagovat s prasečím tubulinem, ale i s tubulinem řady dalších druhů /mezi jinými též s lidským tubulineml. VHybridom TU-04 je možné kultivovat in vitro v médiích vhodných pro živočišné buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene Balb/c. Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci...

11-piperazino-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 237484

Dátum: 15.01.1987

Autori: Protiva Miroslav, Bártl Václav, Dlabač Antonín, Valenta Vladimír

MPK: C07D 409/04

Značky: 11-piperazino-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou 11-piperazino-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chloru a R1 je atom vodíku, methyl nebo ethyl, a jejich soli s organickými kyselinami. Látky vzorce I a jejich soli vykazují signifikantní účinnost v testech antagonizace efektů reserpinu u myší a krys, což je typické pro potenciální antidepresiva. Látky podle vynálezu lze tedy...

1-fenyl -3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy, jejich hydrobromidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232349

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dlabač Antonín, Valchář Martin, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07C 91/30, C07C 87/28

Značky: 1-fenyl, způsob, jejich, přípravy, 3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy, hydrobromidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou 1-fenyl-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo methyl, jejich hydrobromidy a způsob jejich přípravy, který spočívá v demethylaci příslušných 3,4-dimethoxyfenyl-analogů zahříváním s kyselinou bromovodíkovou na 100 °C. Látky podle vynálezu, zvláště jmenované hydrobromidy, projevují dopaminomimetické vlastnosti a to i při orálním...

1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylaminy a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232348

Dátum: 15.07.1986

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07C 91/30, C07C 87/28

Značky: jejich, hydrochloridy, 1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylaminy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou 1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylaminy obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo methyl, a jejich hydrochloridy. Tyto látky mají terapeuticky použitelnou lokálně anestetickou a antiarytmickou účinnost a přicházejí proto v úvahu jako léčiva pro místní znecitlivění při drobnějších chirurgických zásazích a dále jako léčiva proti srdečním arytmiím. Vykazují i určitou...

Externí přípravek pro prevenci a/nebo léčení dermatóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 227456

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čech Milan, Valenta Vladimír, Feřtek Otakar

Značky: dermatóz, prevenci, přípravek, léčení, externí

Zhrnutie / Anotácia:

Externí přípravek pro prevenci a/nebo léčení dermatóz, vyznačující se tím, že obsahuje kyselinu acetylsalicylovou v množství 0,1 až 10,0 % hmot., heřmánkový extrakt v množství 0,1 až 10,0 % hmot., glycerin a/nebo propylenglykol a/nebo trietylenglykol v množství 0,1 až 10,0 % hmot., borovicový olej v množství 0,01 až 0,1 % hmot., mentol v množství 0,1 až 1,0 % hmot., kafr v množství 0,01 až 0,5 % hmot., etanol a/nebo isopropylalkohol v množství...

Derivát 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-3-yl]propylaminu a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223430

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Praha

Značky: derivát, 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-3-yl]propylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového 11-fenyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu a jeho solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Látky podle vynálezu jsou antimikrobiálně účinné, snižují krevní tlak normotenzních krys a jsou spasmolytiky působícími jak proti acetylcholinovým, tak i baryumchloridovým kontrakcím hladkých svalů. Uvedené účinky dávají předpoklad pro použití látek podle vynálezu jako...

Derivát 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yl]propylaminu a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223429

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

Značky: 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yl]propylaminu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového 11-fenyl-11-(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu a jeho solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Látky podle vynálezu jsou antimikrobiálně účinné, snižují krevní tlak normotenzních krys a jsou spasmolytiky působícími jak proti acetylcholinovým, tak i baryumchloridovým kontrakcím hladkých svalů.

3-Amino-11-fenyl-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223428

Dátum: 15.03.1986

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Šindelář Karel

Značky: 3-amino-11-fenyl-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 3-amino-11-fenyl- 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinů, případně substituovaných v poloze 2 methylovou skupinou, u nichž aminoskupina je zbytkem piperidinu, N-methylpiperazinu nebo N-(2- hydroxyethyl)piperazinu. Vynález se týká též solí těchto látek. Látky podle vynálezu a jejich soli vykazují antimikrobiální a anthelmintické účinky, takže je lze považovat za potenciální chemoterapeutika a antiparasitika současně jsou...

Elektrický ovládač s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hadač Vladimír, Valenta Vladimír, Straka Oldřich, Lieser Miroslav

Značky: elektricky, tenzometry, ovladač, polovodičovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání ovládacího prvku pro vysílací soupravy určené k dálkovému řízení modelů letadel, aut a lodí. Jeho podstata spočívá v tom, že měrný člen ve tvaru ploché pružiny má po obou stranách přitmelené polovodičové tenzometry, které jsou zapojeny do polovičního mostu (obr. 2). Při ohýbání měrného členu jeden tenzometr svůj odpor zvětšuje a druhý zmenšuje, čímž nastává odporové rozvážení mostu ekvivalentní posuvu jezdce...

Zařízení pro automatické měření opotřebení funkčních ploch kol kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220643

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zehnula Karel, Valenta Vladimír

Značky: kolejového, ploch, zařízení, měření, vozidla, opotřebení, automatické, funkčních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení, zrychlení a zefektivnění měření opotřebení funkčních ploch kol kolejových vozidel. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zařízení pro měření opotřebení umožňuje automatické měření. Snímače pro měření opotřebení jsou uchyceny na snímacím mechanismu, který je umístěn na kolejnici. Výstupní signál ze snímačů polohy je upraven v elektronické části měřiče a přiveden do systému pro zpracování počítačem. Toto zařízení pro...