Urban Antonín

Zařízení na předčeření a dočeření řepné šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268271

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kraus Miloslav, Pospíšil Zdeněk, Urban Antonín, Toninger Karel

MPK: C13D 3/00

Značky: předčeření, dočeření, stavy, zařízení, řepné

Text:

...odetrončny zařízením nn předčeření I dočeření řepná šřávy podla vynálezu, jehož podstatou je, že T nádobćch jsou kolmo na aměr toku upevněny mřížovitć přepážky. Instnlaci mříževitých přepéžek kolmo na amär toku äĺívy se doeáhne rovnoměrněho toku čĺšvy v celém průřezu zařízení na předčeření n dočeření řepně šĺívy, A tím přiblížení k píatovému toku, což má za náaledek etoupnutí epuročníhoNa připojeném výkresu je echemeticky znázorněn příkled...

Zařízení na dočeření předčeřené cukerné šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268270

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janovčík Václav, Toninger Karel, Urban Antonín, Kraus Miloslav

MPK: C13D 3/00

Značky: stavy, dočeření, zařízení, předčeřené, cukerné

Text:

...je vyvodon atoupucí kanál. Opatřením apodní části nádoby atoupncím kanálem so doaáhno snadné přístupnosti k němu při čištění a je možno volit 1 jeho menší průřoz.Na výkrenu jsou na obr. 1 A obr. 2 znázornäny nchemnticky dva příklady provedení znřízení nn dočořoní předčeřcnâ cukerná šĺávy podle vynálezu T popâlnám řazu.Na obr. 1 je toupncí kanál 2 zaúatěn nélovkovitš do vÁlcovéhozúžaní upodni části nádoby 1. Na obr. 2 je vodou utoupací kanál 1...

Membránový modul pro testování cylindrických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 267997

Dátum: 12.02.1990

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B01D 13/00

Značky: cylindrických, membrán, membránový, modul, testování

Text:

...5 vložkou modulu. Vložka modulu je tvořenm dvěma proti sobě unintěrxými spolky zmlévací hmoty, s-pojenyni cylindrickými membránami, přičemž okraje cylindrických nembrán jsou zality vo špmlcích zmlévací hmoty.Výhody nového řešení spočívají v tom. že V případě výměny cylindrických membrán se nahradí pouze separační vložka modulu. ktoré je tvořana dvěma proti sobě umíItě~ nými špalky zalévací hmoty, apojenými cylindrickými membránami. Těleso...

Zkušební cela trubkových keramických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266883

Dátum: 12.01.1990

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav, Rambousek Vladimír

MPK: G01N 3/10

Značky: membrán, keramických, trubkových, zkušební

Text:

...v horrííní dílu a druhým těsněním ve spodním dílu, který je opatřen odvodem odseparovaného podílu, přičemž v pláští jsou otvory pro přívod a odvod média. Tlaková nádoba je umístěná v tělese cely a k tělesu cely je při CS 266 883 B 1 2Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že Izc testovat rüzný počet, rüznč dlouhých a tlustých trubic o různém průřezu tlakem z. vínčjškíí. Další výimtln je, že konstrukce uníožňujc VýIHČHOU plášte tčlcsa...

Průtočná cela na kontinuální testování vlastností semipermeabilních membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 265007

Dátum: 12.09.1989

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: G01N 15/08

Značky: semipermeabilních, průtočná, testování, kontinuální, membrán, vlastností

Text:

...části sešíkmenou plochu s vodícímí žebry 3, případně jsou do té~ to částí vnítřního tětesa 3 vyfrézovàny dràžky pro vertíkàtní ve~ dení kapaliny, přiváděně dovrchního dílo 1 ttakové nádoby přívoduní» hrdLem 9 Sešikmenä ptocha vnítřního tětesa 2 se žebry 5 pŕs»chàzí v kràťkou vàlsovou plochu kotouče, jehož spodní radiàtníptocha opísuje tvar rotační hyperboly. Jak je znázorněno na obr. 1, pod vnitřním tětesem 2 je umístěna zkoušoná membrána...

Způsob protiproudého promývání suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260805

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B04B 1/10

Značky: způsobu, provádění, suspenzí, způsob, tohoto, promývání, protiproudého, zařízení

Text:

...čistoty a znovu sepaŕuje. Podstata zařízení k provádění popsaného způsobu spočíva v tom, že je tvořeno míchecím bubnen, na koncí pevné propojeným s bubnen odetředívýn. Pro umožnění transportu suspenze v axíâlním smeru má odstředjvy buben tvar kužele, jehož skton površky je v roznezí dvecetí ažpadesátí stupňů. Řešenívyužívá specífjcke vlastností odstředi~vé síly - příme úměrností intenzity silového pole na redíàlníProvedení podle noveho...

Způsob zalévání konců modulů s dutými vlákny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260804

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B04B 1/10

Značky: zařízení, způsob, modulu, způsobu, vlákny, konců, dutýmí, provádění, tohoto, zalévání

Text:

...i 2 É 26 | 1 804v jehož stěně jsou uchyceny přítlečně prvky, /pravidla šrouby/ pro přitlečení rozvúděcích vík k nodulům. Mezi Ioduly a rozváděcí víka jsou vložena těsnění. Rozvàděcí víka jsou provedena s vybràními ve tvaru nàlitků zalévane hmoty.výhody noveho řešení spočívají v tom, že je možno provádět zatěvání většího počtu modulů nejednou,a tím se zvýší produktivita práce. Další výhody spočívají v tom, že zalevací hmota nezatvrdne v...

Způsob koagulace vlákna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258192

Dátum: 15.07.1988

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: D01F 1/00

Značky: způsobu, tohoto, koagulace, provádění, vlákna, zařízení, způsob

Text:

...v tom, že vlákno není odtahováno navijákem, ale jeho pohyb je způsoben unášením kapalinou v proudovodu. Tak je současně zajištěna nízká relativní rychlost vlákna vůči kapalině a vedení vlákna požadovaným směrem. současně je také minimalizován odpar rozpustidla.Zařízení k provádění koagulace vlákna podle nového řešení je znâzorněno na přiložených obrázcích, kde obr. 1 představuje celkový pohled na zařízení, včetně okruhu koagulační kapaliny a...

Koagulační vana pro výrobu membránových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258164

Dátum: 15.07.1988

Autori: Urban Antonín, Pechočová Marie, Přidal Jaroslav, Kollár Ivan

MPK: D01F 1/00

Značky: výrobu, vláken, membránových, koagulační

Text:

...a zkracování délky vlákna v lázní, přičemž odpadne nutnost těsnit uložení ve dně vany.Provedení koagulační vany podle vynálezu je znázorněno na příložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje pohled na koagulační vanu a obr. 2 představuje půdorys obr. 1. Jak je znázorněno na obrázcích, koaqulační vana je tvožena nádobou l, která má plochý mělký tvar a jsou v ní volně v protilehlých rozíoh položeny ohýbací kladky 3. Před ohýbacími kladkami 3 jsou...

Roštnice scezovací přepážky, zejména spádových sít

Načítavanie...

Číslo patentu: 256291

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šeda Luděk, Herauf Klement, Křížek Lubomír, Urban Antonín, Kraus Miloslav, Toninger Karel

MPK: B01D 23/00

Značky: spádových, přepážky, roštnice, zejména, scezovací

Text:

...funkční plochy roštnice ecezovací přepážky dle vynálezu dojde vliven větší aetrvačností pevné fáze v suspenzí k přeekočení pevné fáze přee nezeru mezi roštniceni, zatínco kapalnú fáze je nezerou odváděna. Jev epočívi v aeyletriekćn provedení funkční plochy roštnice. Tí se doeáhne zlepšení eeparační účinnosti až o 20 ve srovnání s roštnicení e rovinnou- 2 256 291 acezovaoí plochou. Ve erovnání se žlábkovou činnou scezovací...

Uzávěr bubnu odstředivky se spodním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255748

Dátum: 15.03.1988

Autori: Losman Miroslav, Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B04B 11/04

Značky: odstředivky, spodním, výprazdňováním, uzáver, bubnu

Text:

...vypregdňovací otvory i. Uvnitř bubnu 2 jsou potom umíetěny odrážecí disky cukroviny a rozrušovaoí nože pro roz~ rušení vrstvy cukru, ulpělého na vnitřních stěnáoh bubnu 2 ( na obr. 1 není znázorněno ).K plášti uzávěru lg jsou přivařeny odtokové žlaby §, které jsou etřídavě ve směru obvodu rozmíetěny tak,že jeden slouží pro spojení e prostorem pro čistý kryetelický pro dukt a druhý pro spojení s odtokovým kanálem 3. Oeou pláštü lg vB-à 255...

Saturák

Načítavanie...

Číslo patentu: 254498

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kraus Miloslav, Šeda Luděk, Toninger Karel, Urban Antonín

MPK: C13D 3/00

Značky: saturák

Text:

...provedeno pod dělicí rovinou této toruby.Výhody saturáku podle vynálezu spočívají v tom, že je při cirkulaci štáv současně umožněna simultánní saturace, přičemž je dosaženo až o 30 lepších filtračních vlastností ščáv.Jedno z možných provedení vynálezu je znázorněno na přiloženém obrázku, kde je schematickyVe válcové nádobě 5 je umístěna cirkulační trouba ł, procházející středem nádoby. Ve spodní části nádoby Q jsou umístěny rozdělovače 3...

Skříňový gravitační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230213

Dátum: 15.08.1986

Autori: Urban Antonín, Šeda Luděk, Toninger Karel, Kraus Miloslav

MPK: C13F 1/04

Značky: skříňový, gravitační, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení nákladů na provoz separátoru s možností změny sklonu desek podle vlastností separovaných médií. Separátor se skládá ze skříně ve tvaru hranolu se vtokovým hrdlem spojeným s nátokovým usměrňovačem, ve kterém jsou umístěny výměnné česle. Uvnitř skříně je uložena desková vestavba ve vymezovacích rámech, umístěných mezi vodicími přepážkami. Provedení separátoru podle vynálezu je znázorněno ve svislém řezu na obr. 2.

Zařízení k čištění cukerných roztoků, zejména k předčeřování difúzní šťávy vápnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227266

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hušek Čeněk, Toninger Karel, Šeda Luděk, Urban Antonín

Značky: stavy, čištění, roztoku, zařízení, zejména, cukerných, difuzní, předčeřování, vápnem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění cukerných roztoků, ze jména k předčeřování difúzní šťávy vápnem, vyznačené tím, že se skládá ze dvou až osmi nádob, sériově zapojených spojovacím potrubím (1), druhá nádoba (2) až poslední nádoba (3) jsou opatřeny vratným potrubím (4), ústícím do směšovacích míst (5) ve spojovacím potrubí (1), přičemž první nádoba (6) je opatřena přívodním potrubím (7) a poslední nádoba (3) je opatřena odváděcím potrubím (8), zatímco...

Zařízení k saturaci technických cukerných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227265

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hušek Čeněk, Šeda Luděk, Kraus Miroslav, Urban Antonín, Moc Dalibor, Toninger Karel

Značky: cukerných, saturaci, zařízení, technických, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k saturaci technických cukerných roztoků s cirkulační rourou, přívodním potrubím, odběrovým potrubím a rozdělovači plynu, vyznačené tím, že poměr průměrů cirkulační roury (2) a nádoby (1) je v rozsahu 1 : 2 až 1 : 15 a rozdělovače plynu jsou uspořádány mezi vnějším pláštěm cirkulační roury (2) a vnitřním povrchem nádoby (1) a nádoba (1) je opatřena přívodním potrubím plynu (7), přičemž vstupní kanec (8) přívodního potrubí (3) ústí do...

Těleso filtračního článku kontinuálních filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221209

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šeda Luděk, Toninger Karel, Urban Antonín, Hušek Čeněk, Kraus Miloslav

Značky: kontinuálních, filtračního, článků, těleso, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyšší využití filtračního prostoru a současně zdokonalení podpěry filtrační tkaniny. Uvedeného účelu dosáhne těleso filtračního článku, které má v příčném řezu tvar rovnoběžníku, kosočtverce, elipsy nebo kombinace těchto obrazců, a na povrchu je opatřeno podélnými žebry se soustavou podélných kanálků. Poměr delší osy ku kratší ose příčného řezu je v rozsahu 1,24:1 až 15 : 1. Těleso filtračního článku je opatřeno jednou až...

Řídicí hlava tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 220241

Dátum: 15.11.1985

Autori: Urban Antonín, Hušek Čeněk, Matějíček Josef, Šeda Luděk, Kraus Miloslav, Toninger Karel

Značky: řídící, zejména, kontinuálních, hlava, filtru, tlakových, cukrovarnických

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí hlava tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických, opatřena pohonem a kotoučem se snímači polohy, vyznačená tím, že skříň statoru hlavy (1) opatřená vstupními otvory filtrátu (6), rozvodovým kanálem zpětného proplachu (14) s přívodním hrdlem zpětného proplachu (16), sběrným kanálem kalného podílu filtrátu (15) s odběrovým hrdlem kalného filtrátu (17), má soustředně s osou skříně statoru hlavy (1) proveden výstupní otvor...

Způsob přípravy čeřicí směsi k čištění cukerných šťáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224898

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jozefy Václav, Kraus Miloslav, Toninger Karel, Urban Antonín, Šeda Luděk

Značky: přípravy, šťáv, cukerných, směsi, čištění, čeřicí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čeřicí směsi k čištění cukerných šťáv, při které se smísí saturační kal s vápenným mlékem, vyznačený tím, že probíhá při teplotě 5 až 85 °C a po smíchaní nebo současně při směšování se směs saturačního kalu a vápenného mléka probublává vzduchem při tlaku až 0,03 až 0,4 MPa.

Otočné rozváděcí víko řídící hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 224723

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šeda Luděk, Toninger Karel, Urban Antonín, Kraus Miloslav

Značky: tlakových, kontinuálních, víko, filtru, hlavy, zejména, rozváděcí, cukrovarnických, otočné, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné rozváděcí víko řídicí hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických, kde řídicí hlava je opatřena pohonem, skříni statoru hlavy se vstupními otvory filtrátu, rozvodovým kanálem zpětného proplachu a přívodním hrdlem zpětného proplachu, sběrným kanálem kalného podílu filtrátu s odběrovým hrdlem kalného filtrátu s třecí vložkou na které je umístěno otočné rozváděcí víko s nad ním je opěrná konstrukce, pevně spojená se skříní...

Filtrační článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217509

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kraus Miloslav, Šeda Luděk, Urban Antonín

Značky: filtrační, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační článek určený pro kontinuální zahušťovací filtry používané zejména v cukrovarnictví. Účelem vynálezu je upevnění a vypnutí filtrační tkaniny zvyšující filtrační plochu. Filtrační článek, jehož průřez má tvar kosočtverce nebo deltoidu, sestává z filtrační přepážky a tělesa článku na horním konci opatřeného deskou pevně spojenou s tvarovým hrdlem opatřeným dělenou přírubou a nákružkem. Na dolním konci je umístěn válcový svitek tvořený...

Usměrňovací ústrojí u zařízení pro vyřazování lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224082

Dátum: 01.10.1984

Autori: Němec Jaroslav, Jindra Jan, Urban Antonín

Značky: zařízení, usměrňovači, ústrojí, vyřazování, lahví

Zhrnutie / Anotácia:

Usměrňovací ústrojí u zařízení pro vyřazování lahvi, které je opatřeno dopravní cestou, sloužící pro dopravu lahví v jedné řadě ve vertikální poloze a rozvětvující se na odváděcí kanál a na vyřazovací kanál, vyřazovačem klínového tvaru, upraveným na rozhraní odváděcího kanálu a vyřazovacího kanálu, vychylovacím ústrojím k vychýlení láhve při jejím průchou rozvětvením dopravní cesty a kontrolní stanicí k zjišťování alespoň jedné z vadných...

Způsob čistění difuzní šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217371

Dátum: 01.09.1984

Autori: Janata Petr, Kraus Miloslav, Toninger Karel, Jozefy Václav, Urban Antonín, Hušek Čeněk, Šeda Luděk

Značky: stavy, čištění, difuzní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického postupu při výrobě cukru z řepy. Řeší způsob čištění difuzní šťávy vápenným mlékem a saturačním plynem. Difuzní šťáva se smísí s odseparovaným kalem a s vápenným mlékem. Z takto vytvořené přečeřené suspenze se oddělí sraženina, která se podrobí separaci a vyslázeni a odvodnění. Kapalná fáze se smísí s vápenným mlékem a vysaturu je na alkalitu 0,1-1,5 kg CaO/m 3 šťávy. Z takto vzniklé kalné saturované šťávy se...

Zařízení na distribuci suspenzí určených k filtraci, zejména zahušťovacími filtry v cukrovarnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224784

Dátum: 01.09.1984

Autori: Urban Antonín, Kraus Miloslav, Šeda Luděk, Toninger Karel

Značky: zařízení, zejména, určených, suspenzí, cukrovarnictví, distribucí, zahušťovacími, filtry, filtrací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na distribuci suspenzí určených k filtraci, zejména zahušťovacími filtry v cukrovarnictví, skládající se z nádrže s kónickým dnem, opatřené dvěma až deseti odběrovými trubka a přívodním potrubím, vyznačené tím, že odběrové trubky /3/ jsou uspořádány výškově stupňovité a přívodní potrubí /4/ je spojeno s kónickým dnem /2/ nádrže/1/.

Listový filtrační článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224783

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šeda Luděk, Kraus Miloslav, Toninger Karel, Urban Antonín

Značky: filtrační, článek, listový

Zhrnutie / Anotácia:

Listovy filtrační článek s drenáží ze zvlněné desky v rámu, vyznačený tím, že zvlněná deska /1/ drenáže je provedena v pásech /2/ ve tvaru písmene V tak, že při stejné amplitudě vln všech pásů /2/ jsou vrcholy každého pásu /2/ posunuty navzájem o fázový posuv 0,8 ? až 2 ? a rám /3/ je tvořen dvěma až deseti dutými profily /4/, spojenými na horním konci listového filtračního článku se sběračem /6/, opatřeným hrdlem /T/, zatímco na dolním konci...

Zařízení na homogenizaci kalů kontinuálních zahušťovacích filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224782

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kraus Miloslav, Toninger Karel, Urban Antonín, Šeda Luděk

Značky: zařízení, zahušťovacích, homogenizaci, kontinuálních, filtru, kalů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na homogenizaci kalů kontinuálních zahušťovacích filtrů s homogenizační nádobou a hnacím motorem, vyznačený tím, že se skládá z vrtulového pláště /1/, v němž je umístěn vrtulový rotor /4/ procházející odnímatelným dnem /5/ do pohonné skříně /6/, ve které je uložen otočně, na vrtulovém rotoru /4/ je otočně připevněna převodová skříň /7/ spojená s pružným náhonem /8/, přičemž poloha převodové skříně /7/ a pružného náhonu /8/ je...

Zapojení kontinuálních zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 224325

Dátum: 01.07.1984

Autori: Urban Antonín, Toninger Karel Hradec Králové, Kraus Miloslav, Šeda Luděk

Značky: zejména, filtru, cukrovarnických, kontinuálních, zapojení, zahušťovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kontinuálních zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických, vyznačen tím, že jednotlivé filtrační články nebo skupiny článků /1/ jsou spojeny přes odběrové trubky /2/ se sběračem /4/ odběrového potrubí /3/, které je spojeno centrální řídící hlavou /5/.

Listový filtrační článek s dělenou filtrační přepážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224324

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šeda Luděk, Toninger Karel, Urban Antonín, Kraus Miroslav

Značky: filtrační, dělenou, přepážkou, listový, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Listový filtrační článek s dělenou filtrační přepážkou, vyznačený tím, že tkanina filtrační přepážky /2/ je z vnější strany upevněna na plochu filtračního článku /1/ podélně jedním až desíti přítlačnými profily /3/, příčně propojenými dvěma až desíti příčkami /4/.

Zapojení pro rozdělování toku plynných médií do paralelních potrubních větví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224153

Dátum: 01.07.1984

Autori: Voborský Zdeněk, Urban Antonín

Značky: plynných, médií, větví, rozdělování, zapojení, paralelních, potrubních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozdělování toku plynných médií do paralelních potrubních větví, zejména při automatické regulaci teplotního režimu regenerátorů, dosahující minimální celkové tlakové ztráty v cestě vstupního vzduchu do páru regenerátorů, kdy automatickým regulátorem ovládaný regulační orgán, s výhodou klapka uspořádaná v potrubí pro vstupní vzduch do každého ze všech párů regenerátorů, je přestavován s cílem, aby alespoň jedna ze všech klapek byla...

Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 215172

Dátum: 15.10.1982

Autori: Hušek Čeněk, Urban Antonín, Toninger Karel, Kraus Miloslav, Šeda Luděk

Značky: listový, směsi, zejména, gravitační, separátor, cukrovarnických, nesourodých

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických. Separátor sestává z pláště opatřeného rozdělovačem, výtokovými hrdly nosné tekutiny, sedimentu a lehkého podilu suspenze. V plášti je otočně uložen svazek listů uspořádaný do válce, opatřený vymezovacími mezistěnami přičemž plášť je uvnitř opatřen přepážkami. Tvar pláště je možno konstruovat v tlakovém provedeni. Vynález je využitelný i v úpravnách průmyslových vod.