Uhlíř Milan

Psací prostředek s psací tekutinou uloženou ve volném objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252196

Dátum: 13.08.1987

Autor: Uhlíř Milan

MPK: B43K 8/02, B43K 11/04, B43K 7/00...

Značky: volném, objemu, prostředek, psací, uloženou, tekutinou

Text:

...obvodu válcového vodiče 1 a to cca po 2/3 obvodu jsou umístěny akumulační drážky 11, přičemž jsou jednotlivě akumulační drážky 11 od sebe odděleny přepážkami 12.Zbývající cca 1/3 obvodu válcového vodiče 1 je pak tvořena vybráním 13, které vytváří po celé délce vodiče 1 drážku, jejíž přední i zadní část je uzavřena. Spojení akumulačních drážek 11 s odvzdušňovací kapllárou 4 je zajištěno spojovacími drážkami 14.Dutý valcový vodič 1 je zasazen...

Obousměrné spínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250432

Dátum: 15.04.1987

Autor: Uhlíř Milan

MPK: H01H 3/16

Značky: zařízení, obousměrné, spínací

Text:

...4ho zařízení je znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 1 je nárys spínacího zařízení před najetím do funkce, obr. 2 znázorňuje pvolohu zařízení při jedné otáčce, na obr. 3 je znázorněno vypnutí polohy za fází jedné otáčky, na obr. 4 je znazorněn řez zařízením podle roviny AA z obr. 2.Obousměrné spínací zařízení sestává z držáku 1, na kterém je umístěn elektrický spĺnač 2 wa čepy 3, B. Na čepu 3 je výkyvně uloženo rameno 4. Ve Spodní...

Zařízení pro přepravu stravy s udržováním její teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227261

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zedník František, Uhlíř Milan, Staroba Vladimír

Značky: teploty, její, zařízení, prepravu, stravy, udržováním

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro udržování zvolené teploty v nádobách, zejména pro ohřev stravy a udržování její požadované teploty při přepravě v mobilních prostředcích, vyznačené tím, že obsahuje nezávislý teplovzdušný agregát (5), jehož výstup je připojen k rozváděcímu kanálu (9) teplého vzduchu, spojenému přes regulační ústrojí (17) s ohřívacími komorami (18) pro ohřívané nádoby (16), přičemž výstupy vzduchu z ohřívacích komor (18) jsou spojeny se sběrným...

Automat pro hromadné sáčkování výplat

Načítavanie...

Číslo patentu: 227834

Dátum: 15.04.1986

Autori: Uhlíř Milan, Žabka Lumír, Čáp Tomáš, Pražma Vojtěch, Ječný Jiří

Značky: hromadné, sáčkování, automat, výplat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká peněžnictví. Řeší sáčkování výplat buď v peněžním ústavu pro jednotlivé organizace nebo ve velkých organizacích. Sestává z dávkovacích jednotek pro bankovky, tiskárny a mincovního dávkovače, umístěných po jedné straně od začátku pásového nebo řetězového dopravníku, postupujícího krokově. Jednotlivé výplaty, oddělené na dopravníku hradítky dojdou do balicí jednotky, ve které jsou zavařeny do sáčků z fólie zhotovené z pásů...

Zařízení pro svařování sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223276

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uhlíř Milan, Ječný Jiří

Značky: zařízení, svařování, sáčků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro svařování sáčků je určeno pro balení listových a drobných předmětů, zejména výplat při hromadném sáčkování. Rozmístěním svařovací stanice, dopravníku a podavače za současného speciálního vytvoření svařovacích čelistí a jejich vzájemnou součinností s podavačem se dosáhlo takové prostorové úspornosti zařízení, že je ho možno zařadit do linky na balení výplat. Svařovací zařízení je vybaveno svařovací stanicí, jejíž jedna čelist má...

Tiskací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217940

Dátum: 15.12.1984

Autori: Uhlíř Milan, Čmelík Bohumil

Značky: stanice, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací stanice pro tisk výplatních pásek je jednou ze stanic kontinuální linky pro balení sáčkovaných výplat. Kromě vlastní tiskárny je vybavena zařízením pro hlídání průchodu konce papíru, střihacím zařízením pro oddělování jednotlivých výplatních pásek a zařízením pro jejich odvod a dopravu na dopravník linky pro balení výplatních sáčků, kde jsou umísťovány bankovky a mince příslušné výplaty, připravené předchozími stanicemi linky.

Mincovní dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225210

Dátum: 01.12.1984

Autori: Uhlíř Milan, Uhlířová Miluše

Značky: dávkovač, mincovní

Zhrnutie / Anotácia:

Mincovní dávkovač sestávající z násypné části, stohovací trubice a vyhazovače mincí, vyznačený tím, že násypnou část /1/ tvoří těleso, jehož dno /7/ má miskovitý tvar, a do tohoto dna /7/ zasahují čepy /8/, zatímco v jeho středu je hlava /9/ s míchacím palcem /12/, která svou dosedací částí spočívá na dutém hnacím hřídeli /5/, vytvořeném jako stohovací zásobník /5/, přičemž mezi hlavou /9/ a tělesem je štěrbina /10/ pro průchod mincí /22/ do...