Turek Ivan

Optický vláknový teplomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 288309

Dátum: 26.08.2015

Autori: Káčik Daniel, Turek Ivan, Martinček Ivan

MPK: G01K 11/32

Značky: vláknový, opticky, teploměr

Zhrnutie / Anotácia:

Optický vláknový teplomer pozostávajúci zo zdroja (1) nemonochromatického svetla, vláknového deliča (2) lúča, pričom výstupy z vláknového deliča (2) sú privedené na optické vlákna (3, 4) s odlišnými závislosťami optickej dĺžky od teploty, zlučovača (5) a detekčného zariadenia (6), ktoré je určené na sledovanie priebehu interferencie a je pripojené na výstup zlučovača (5) a prvku (7) s variabilnou optickou dĺžkou, ktorý umožňuje kompenzovať...

Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287543

Dátum: 27.12.2010

Autori: Turek Ivan, Káčik Daniel

MPK: G01J 11/00, G01M 11/00, G01B 9/00...

Značky: disperzie, vlákien, merania, polarizačnej, optických, spôsob, pomocou, interferencie, nízkokoherenčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri interferencii nízkokoherentných lúčov, z ktorých jeden prešiel vyšetrovaným optickým vláknom a druhý referenčnou linkou bez polarizačnej disperzie, sa existencia polarizačnej disperzie prejaví dvomi, prípadne viacerými oddelenými maximami závislosti kontrastu interferencie od rozdielu optických dráh interferujúcich lúčov. Pri malých rozdieloch oneskorenia lúčov rôznej polarizácie sa existencia týchto maxím prejaví rozšírením interferenčnej...

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287274

Dátum: 12.04.2010

Autori: Dúbravka Miroslav, Turek Ivan, Tarjányi Norbert

MPK: G02B 17/00

Značky: spôsob, vytvárania, dioptrických, prvkov, sústav

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania sústav dioptrických alebo mikrodioptrických prvkov, ktorý je založený na priestorovo-periodickom osvite (súčine intenzity a doby osvetlenia) fotorefraktívneho materiálu. Vlastnosti takto vytvorených sústav závisia od toho, aké bolo rozloženie osvitu, ktorým sa sústava vytvorila, a od vlastností materiálu, v ktorom sa sústava vytvorila.

Zariadenie na demonštráciu interferencie na tenkej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5375

Dátum: 08.03.2010

Autor: Turek Ivan

MPK: G09B 23/00

Značky: zariadenie, interferencie, demonštráciu, tenkej, vrstvě

Text:

...lanku. Pomocou mechanického vibrátora sa na lanku dajú Vygenerovať mechanické vlny frekvencie rádovo niekoľko desiatok krnitov za sekundu a s výchylkou kolrnou k lanku, takže sa dajú bezprostredne pozorovať zrakom. Pretože sa jedná o jednorozmerný model, rozhrania medzi tenkou vrstvou a jej okolím sú realizovateľné malými reílexnýrni telieskami umiestnenými na lanku. Keď je hmotnosť reflexných teliesok zrovnateľná, alebo málo väčšia, ako...

Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5374

Dátum: 08.03.2010

Autori: Pudiš Dušan, Turek Ivan

MPK: G09B 23/00, G02B 27/12

Značky: princípov, demonštráciu, zariadenie, farebného, videnia

Text:

...drahé. Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie podľa predkladaného úžitkového vzoru.Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia podľa predkladaného úžitkového vzoru pre demonštráciu skladania svetla využíva svetlo troch elektroluminiscenčných polovodičových diód (LED) vyžarujúcich svetlo základných farieb - červené, zelené a modré. Svetlo týchto diód sa vhodným optickým zobrazovacim prvkom, napríklad šošovkou, premietne na tienidlo...

Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4988

Dátum: 05.02.2008

Autori: Dúbravka Miroslav, Turek Ivan, Tarjányi Norbert

MPK: G02B 17/00

Značky: prvkov, dioptrických, materiálů, fotorefraktívneho, sústavy

Text:

...od jednej súradnice (od kryštalograñckej osi z v platničkách LiNbO 3 Fe orientovaných v smere osi y). Pri takomto osvetlení sa v platničke vytvorí modulácia indexu lomu s harmonickou závislosťou, t. j.kde no je index lomu prostredia pred osvetlením, An je amplitúda modulácie indexu lomu, ktorá závisí od intenzity osvetlenia, vlnovej dlžky použitého svetla Ä a od doby osvetlenia, A Nsinúx) je perióda vytvorenej harmonickej...

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4785

Dátum: 06.07.2007

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 9/00

Značky: amplitudy, objektov, meranie, zariadenie, bezkontaktné, oscilácií

Text:

...prípade ako vyhodnocovacia jednotka môže postačit osciloskop, voltrneter, alebo iné jednoduché zariadenie zobrazujúce amplitúdu prijímaného signálu. Pri použití zdrojov svetla s intenzitou ktorá závisí od miesta vo svetelnom lúči je potrebné pri určovaní amplitúdy kmitov zohľadniť tvar rozloženia intenzity lúča a vyhodnocovacia jednotka musí, napríklad pomocou vhodného procesoru, toto vyhodnotenie umožniť. V takom prípade je často výhodné ako...

Akustický prvok s premennou rezonančnou frekvenciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267080

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 11/08

Značky: premennou, rezonančnou, akustický, prvok, frekvenciou

Text:

...frekvenciou podľa obr. 1 pozostáva z dvoch duralových elektrőd l, medzi ktorými je zatmelená platnička 3 piezoelektrickej keramiky. K duralovým elektrödam l je pripojená cievka 1 s pohyblivým jarmom Q.Zmenou impedancie cievky vyvolanej zmenou polohy jarma § sa mení veľkost elektrického náboja, ktorý sa v dôsledku piezoelektrických vlastností platničky 3 vytvára na jej elektrödach l a tým sa mení i efektívny modul pružnosti platničky...

Telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodických vln vytvorených oddelenými bodovými zdrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264154

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turek Ivan

MPK: G09B 23/14

Značky: periodických, oddělenými, telieska, zdrojmi, bodovými, demonštráciu, vytvořených, rekonštrukcie

Text:

...demonštrácie o rekonštrukciu vIn pochádzajúcich od oddelených zdrojov.Na priložených »výkresoch je zobrazené teliesko podla vynälezu, kde na obr. 1 je axonometricłký pohľad a obr. 2 pohľad z boku na teliesko pri rekonštrukcii.Teliesko pozostáva V tela 1, ktorého tvar je určený rovnicami 1 a 2. V uvedenom prípade jeho tvar zodpovedá tenkostennému eliptickému valcu s ohniskami zhodnými s polohou zdrojov vytvärajúcich vlnu, ktorá sa ma...

Piezoelektrický menič pre detekciu a generáciu akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 262771

Dátum: 11.04.1989

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 11/08

Značky: piezoelektrický, měnič, detekciu, generáciu, akustických

Text:

...ktorá sa šíri iba v jedinom zo smerov kolmých na povrch platničiek, v čom spočíva .nový účinok v porovnaní s doteraz používanými meničmi.Do ktorého z možných smerov menič vyžaruje, závisí od znamienka ťázového .rozdielu elektrických napäti, ktoré sú .privedené na .piezoelektrické platničky..Ako .priklad .takéhoto meniča uvádzame menič .pre .detekciu a generáciu vlny v určenom smere vo vlnovode podľa v.ýkresu.Takýto menič pozostáva z...

Ústoj pro stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 244291

Dátum: 01.05.1988

Autori: Eáp Ivo, Turek Ivan

MPK: C01B 21/20

Značky: stanovení, ústoj, oxidů, ovzduší, dusíku

Text:

...jen velmi pomalu oxídujídłoztok peroxidu vodíku je též v alkalickém prostředí nestâlýoPoužítí samotného roztoku peroxidu vodíku k absorpci a oxidaci oxidu dusíku je pouze kompromísem mezi vąřhodami a nevýhodami roztoku zředěné kyseliny sírová s roztoku ąydroxídu sodnéłíoastanoveni ausičnanů dusičnsnorou iontově selektivni e 1 ek~ trodou v uvedených roztocích vyžaduje jejich předchozí úpravu»/Křížek J. Chemicü průmysl łšg 558 /1966/3 Valentová...

Elektróda pre vizuálne sledovanie rozloženia nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255309

Dátum: 15.03.1988

Autori: Baják Ivan, Turek Ivan, Kokin Sergej, Vereščagin Igor

MPK: G01N 27/20

Značky: sledovanie, vizuálne, elektroda, mernej, vodivosti, elektrickej, nehomogenít, vzoriek, rozloženia

Text:

...registrácie má nevýhody v potrebe chemického spracovania záznamového materiálu a tým v časovom oddialeni výsledku vyšetrenia. Pri plnení výbojovej medzery iným plynom,ako je vzduch, sa zariadenie stáva zložitejšie a zároveň sa komplikuje manipulácia so vzorkami.Uvedené nevýhody sa dajú odstrániť tým,že pri uvedenom spôsobe zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek sa ako elektróda vytvárajúca výbojovúmedzeru použije...

Menič pre elektromagnetickú generáciu a príjem neštandartných akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 251502

Dátum: 16.07.1987

Autori: Turek Ivan, Čáp Ivo

MPK: H04R 1/00

Značky: generáciu, příjem, elektromagnetickú, neštandartných, měnič, akustických

Text:

...ich časťami, s polomerąmi určenými vzťahomn je po-radiová číslo závitvu, 11/1 iázová konštanta menič má iba jedno vinutie, takže i 1 a W 1 M 1, JL vlnová dlžka generovanej vlny, il ohnisková dlžka meniča, t. j. vzdialenosť stredu gejnerovanej vlny od povrchu telesa.Ked sa takáto cievka, jprechádzaná elektrickým prúdom, priloží k rovinnérnu povrchu elekitrioky vodivého telesa, resp. k .telesu s vodivý-m povrch-om, vytvoria -sa v ňom...

Zařízení pro zanášení a příraz útku na tryskových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 240284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eupka Vladimar, Vasilko Karol, Herda Marek, Turek Ivan, Kremniean Vladimír, Tueka Fedor, Jedlieka Jozef

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: tryskových, strojích, zanášení, tkacích, příraz, útku, zařízení

Text:

...útkové vady ve řkanině,zvláště na doletové straně a podobné.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny tryskovým tkacím strojem zahrnujícím kontuzor aj paprsek, zejména pro tkaní poly-olefinových pásků podle rvynálezu, jehož podstatou je, že lamely konfuzoru a třtlny paprsku jsou v zákrytu a popřípadě jsou pronpojeny můstkem. Rozteče třtin paprsku mohou být násobkem roztečí lame konfuzoru.Tím, že jsou lamely koniuzoru a třtiny paprsku v...

Zařízení pro čelní vrtání v mechanizovaných porubech

Načítavanie...

Číslo patentu: 240037

Dátum: 01.06.1987

Autori: Turek Ivan, Drábik Jozef

MPK: E21C 5/11

Značky: zařízení, porubech, čelní, mechanizovaných, vrtání

Text:

...uchycena stavitelné stojna g se evislým sloupem g z rcury, na němž je objímkou gg připevněno vedení gg posuvného rámoe 2, které je shodně s vodítky Ž ukotveno v ocelových příčnicích 22. Na vodítkách glftvořených trubkamiĺje suvně uložen podávací vozík 23, opatřený přítlačnými válečky žil, na němž je pevně uchyceno vrtací kladivo 3. Přítlačnými válečkyd 25 prochází pružný tekutinový válec jj, který je kotven V příčnícíoh 2 a je opatřen na...

Spôsob kontroly tvaru a rozmerov telies pomocou koherentnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238857

Dátum: 15.05.1987

Autor: Turek Ivan

MPK: G01B 15/00

Značky: pomocou, kontroly, tvaru, spôsob, koherentnej, telies, rozmerov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kontrole tvaru a rozmerov telies, menovite pri sériovej výrobe telies s vysokými požiadavkami na presnosť je výhodné postupovať nasledovne: Pripraví sa maska, ktorá spolu s kontrolovaným telesom vytvára medzeru šírky niekoľkonásobne väčšiu ako je tolerancia rozmeru kontrolovaných výrobkov. Takto vytvorená medzera sa ožiari koherentnou akustickou alebo elektromagnetickou vlnou a sleduje sa difrakčný obrazec vytvorený vlnou prešlou cez...

Optický detektor akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 238811

Dátum: 15.05.1987

Autor: Turek Ivan

MPK: G01H 5/00

Značky: detektor, akustických, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polovodičový prvok pre detekciu, alebo pre vizualizáciu akustických vĺn, využívajúci povrchovú rekombináciu nosičov vyvolaných osvetlením vo vrstve akustoelektricky aktívneho polovodivého materiálu, ako je GaAs, CdS a pod. Podstata takýchto prvkov spočíva v tom, že pozostávajú z vrstvy akusto-elektricky aktívneho materiálu orientovaného tak, že akustická vlna v takejto vrstve vytvára drift nosičov náboja vyvolaných...

Optický detektor akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 238810

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolník Stanislav, Turek Ivan

MPK: G01H 5/00

Značky: opticky, detektor, akustických

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polovodičový prvok pre vizualizáciu akustických vĺn, využívajúci jav samoabsorpcie luminiscenčného žiarenia vo vrstve akusto-elektricky aktívneho polovodivého materiálu, ako je GaAlAs, CdS a p. Podstata takýchto prvkov spočíva v tom, že pozostávajú z vrstvy akusto-elektricky aktívneho materiálu orientovaného tak, že akustická vlna v takejto vrstve vytvára drift nosičov náboja vyvolaných osvetlením povrchu vrstvy. K...

Spôsob zisťovania výskytu porúch optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 236811

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kolník Stanislav, Turek Ivan

MPK: G01J 1/14, G02B 5/14, G02B 7/26...

Značky: poruch, zisťovania, spôsob, výskytu, vlákien, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa riešenia sa dá kontrolovať kvalita vláknového svetlovodu tak, že sa nechá svetlovodom prechádzať intenzívny svetelný impulz a súčasne sa sleduje deformačná vlna, ktorú svetelný impulz vyvolá v mieste zvýšenej absorpcie svetla vo vlákne. Vznik deformačnej vlny indikuje, že vo vlákne je závada, ktorá sa vyznačuje zvýšenou absorpciou svetla. Oneskorenie deformačnej vlny sledované vo vybranom mieste svetlovodu vzhľadom na okamžik vyslania...

Zariadenie na kontrolu homogenity vysokoodporových vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248141

Dátum: 15.01.1987

Autori: Turek Igor, Turek Ivan, Podstanický Igor, Brhlík Iren

MPK: G01R 31/00

Značky: vysokoodporových, zariadenie, vzoriek, homogenity, kontrolu

Text:

...súoso uliožeunou v pirstenci, ktorý nia nie hornej strane vytvalr~ov.ané Skiüzsefiê pllôšky. Na tieto diosualciejú nsistavovacie liroty pre nastavovanie vzdialenosti pohyblivej elektrćdy voči pevnej elektröcle. Spodná (East.pohyblivej eiektrvody je opaztrená prichvt-kiami pre upevinenie fontogratického filmu.Výhody uvedeného riešenia sú v trom, že je niožlné na ňom prevádzať kontrol-u hnomlogenicky vysokoodpoiroviých vzoriek pomocou...

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229413

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kolník Stanislav, Turek Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: elektrickej, vodivosti, vzoriek, nehomogenít, zisťovania, spôsob, mernej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek pomocou elektrického výboja, význačný tým, že sa na sústavu pozostávajúcu z elektród, vzorky a medzery vyplnenej plynom pôsobí elektrickým napätím, vytvárajúcim v medzere výboj a z rozloženia intenzity tohto výboja sa určuje rozloženie mernej elektrickej vodivosti vo vzorke.

Teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 221185

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Značky: rovinnej, kruhovej, teliesko, periodickej, demonštráciu, rekonštrukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru, holografie a rieši teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej, šíriacej sa na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením na povrch kvapalín. Jeho podstata je v tom, že teliesko pozostáva z tela, ktorého pracovná časť je opatrená výčnelkami tvarovanými tak, že sú časťami rovnobežných priamok alebo sústredných kružníc zodpovedajúcich tvaru vlnoplôch rekonštruovanej vlny. Vynález je...

Teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 221184

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Značky: úsečkového, rekonštrukcie, bodového, zdroja, demonštrácie, teliesko, pochádzajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru holografie a rieši teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením. Jeho podstata je v tom, že je kruhového alebo oválneho tvaru zodpovedajúceho tvaru vlnoplochy rekonštruovanej vlny. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242884

Dátum: 22.08.1985

Autori: Majer Jozef, Modran Alojz, Kreík Marián, Turek Ivan, Banda Imrich

MPK: A01N 59/20

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...prostředky, jako jsou roztoky, emulze,suspenze, prášky, pěny, pasty, granuláty, aerosoly, přírodní a syntetické látky impregnované účinnými látkami, prostředky enkapsulované v polymerních látkach a obalovací hmoty pro osivo, dále na prostředky se zápalnými přísadami, jako jsou kouřové patrony, kouřové dózy, kouřové spirály apod., jakož i na ULV-prostředky, které se aplikují formou studené a teplé mlhy.Tyto prostředky se připravuji známým...

Spôsob zviditeľnenia akustického poľa v polovodičoch pomocou luminiscencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214911

Dátum: 30.10.1984

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

Značky: akustického, zviditeľnenia, spôsob, pomocou, polovodičoch, poľa, luminiscencie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá novým spôsobom zviditeľnenia akustického poľa, pri ktorom sa využíva priestorová modulácia koncentrácie elektrónov spôsobená interakciou elektrónov s akustickou vlnou šíriacou sa v polovodivom materiáli. Vtedy, keď je elektrická vodivosť materiálu nerovnovážna, napríklad keď je spôsobená jeho osvetlením, bude pri vhodných parametroch materiálu dochádzať i k luminiscencii, t. j. k rekombinácii nosičov elektrického náboja....