Trubač Ladislav

Výrobník páry s duplikátorovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270748

Dátum: 12.07.1990

Autori: Černík Jiří, Trubač Ladislav, Vencl Lubomír, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04, F22B 9/04

Značky: duplikátorovými, výrobník, trubkami, páry

Text:

...nebo je umístěn tangenciálně.Výhodou výrobníku páry s duplikátorovými trubkami podle vynálezu je zvýšení výhřevné plochy proti bežným uspořádáním trubek a zachování možnosti účinného čištění trubek proti například vinutým výměníkům, což u výrobníků využívajících citelné odpadní teplo přináší snížení rozměrü, hmotnosti a zvýšení životnosti. Uspořádání duplikátorovýoh trubek je zviášté vhodné pro využití citelnáho odpedního tepla médií...

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav, Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: F22B 37/10, A21B 3/04

Značky: vodních, nízkotlaké, páry, odlučování, výrobníky, kapek, zařízení

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Proudový virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269634

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: vírnik, pekařských, oběh, proudový, cyklotermický, pecí

Text:

...jedním axićlnía vetupan tvořeným trubkou přeaazenou dovnitř aběrnć komory.výhodou proudovóho vírníku pro cyklotermický oběh pekařakých pecí podle vynálezu je dokonale prolíeení spalín, vzduäin a brýdovýni parani, tía i přehřátí brýdových par a kondenzování převážně na výhřevne ploäe předehřívače napájecí vody ee zvýšením účinnosti výměníku. Další výhodou je omezení kolíaání teplo, tím i čáetečnćho odpařování a zehuěřováníogreeivního...

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Černík Jiří

MPK: A21B 3/04

Značky: zařízení, pekařských, pecích, páry, zapařovací, vyvíjení

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Tangenciální virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269632

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: oběh, pekařských, pecí, tangenciální, vírnik, cyklotermický

Text:

...plášten je opatřene jedním nebo více tengencíálnímí vstupy. Tangencíální vstupy mohou být unístěny protíproudně.Výhodou tengencíálního vírníku pro cykloternícký oběh pekařských pecí podle vynálezu je dokonalá prosísení spalín s vzduäín e brýdovymí psreaí, tím 1 přehřátí brýdových per e tvorba kondsnzátu převážně na výhřevná ploše předehřívače napájecí vody. Další výhodou je oaezení kolíeání teplot, s tín 1 onezení čáetečnáho odpeřování...

Zapojení pro výrobu technologické páry u pekařskýxh pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269488

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Černík Jiří

MPK: A21B 3/04

Značky: pecí, zapojení, páry, technologické, pekařskýxh, výrobu

Text:

...zařízení. Dále jsou známy způsoby připrovy technologické páry, využivajíci části spalín přímo od hořáků pecí odvodem spalín ze směšovací komory cyklotermického nebo supertermického oběhu pomocí dalšího sbärněho kanálu. Toto řešení zvyšuje průměrnou teplotu teplonosného media, a tím zvyšuje množství o špičkový výkon vyráběné páry, ale neřeší důsledky nerovnoměrných teplot teplonoaného media a zvyäování korozivnich účinku při čáatečnšm...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Černík Jiří, Vencl Lubomír, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: zařízení, pekařských, vyvíjení, pecích, páry

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Způsob zpracování fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268224

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dittrich Vladimír, Vaněček Václav, Trubač Ladislav

MPK: C02F 1/02

Značky: způsob, tohoto, zařízení, provádění, zpracování, způsobu, fenolových

Text:

...potrubí 22 pro odvod odpsřené fenolevvâ vody napojen na přehřívnč )6, který je pomocí potrubí l napojen na vstup Ľ víoestupňovélio smääovnoíłxo proudověho zařízení z. Potrubí 3 § pro přívod ohřívaoí páry je napojenona přehřívaö li, ktorý je potrubí x pro odvod páry propojen s odpařovačem 2, propojeným potrubím ĺ 4 O pro odvod parního kondenzátu s předehřívnöem 21, ze kterého vyústuje potrubí fu pro odvod oohlazeného parního kondonzátu....