Trojan Václav

Mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269125

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trojan Václav, Jirovský Ivan, Průšek Jaroslav, Kokoška Ivan, Jojko Zorjan

MPK: G01B 13/02, G01N 27/42

Značky: mikrosnímač, coulometrické, tloušťky, povlaků, měření

Text:

...enodického rozpouětční povleku po celou dobu měření a doaežení vysoké reprodukovatcl z cs 259125 B 1 noati výnledků. ae rovněž výhodné, jeetliže vnitřní reverzní komora je vyměnitelná.vynález je dále blíłe objoaněn na popieu jedná z možných variant konetrukčního provedení míkroanímeče pemoeí výkreau, kde je znbzorněn podélný řez zařízením podle vynálezu.základní částí mikroonímača pro coulometrlckć měření tlouiřky povlekůje měřicíenímaě 3,...

Nosič technologické hlavice pro automatické nanášení povlaků na povrch výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267136

Dátum: 12.02.1990

Autori: Moravec Jaroslav, Trojan Václav, Kůla František

MPK: B05B 13/02

Značky: nanášení, povlaků, automatické, nosič, povrch, hlavice, výrobků, technologické

Text:

...nosiče podle vynálezu oproti stávajícím zaŕí~ zením je jeho mobilnost při nasazení v technologické zóně. Jeho pomocí je možno zvládnout po stránce aplikace technologie i složitější tvary výrobků. Lze jej využít i pro jiné účely než pro technologické aplikace, například při pojezdu celého manipulátoru směrem k výrobku resp. od něj.EJle typu manipulátoru lze v některých pŕipadech nosič umístit i přímo na manipulátoą a zvýšit takVynález je dále...

Zařízení pro automaticky řízené natáčení stříkací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265861

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trojan Václav, Moravec Jaroslav, Kůla František

MPK: B05B 15/08

Značky: hlavice, stříkací, řízené, zařízení, natáčení, automatický

Text:

...na stříkacích manipulátorech jakosamostatný prvek s možností orientovaného natáčení stříkací hlavice v určité rovině. Zařízení je možno s výhodou použít v pružných výroiuích systémechpro různorodou skladbu výrobků. Je současně dosažena vyšší účinnost manipulátoru využitím tohoto.dalšího stupně volnosti. Na připojenćm výkresu je znázorněn príklad zařízení s pneu matickým pohonom pracovních vúlců s natáčením stŕíkací hlavice ve svislé rovině....

Zařízení pro čištění plynů od pevných a/nebo plynných nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243963

Dátum: 01.07.1988

Autori: Morávek Josef, Trojan Václav, Tichý Josef

MPK: B01D 53/18, B01D 47/02

Značky: plynů, zařízení, nečistot, plynných, čištění, pevných

Text:

...nutnoit rozšiřování části kolony a komplikovaná výroba 1 montáž takového zařízení.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata ąpočívá v ton, že alespoň z jednoho otvoru pro odvod použité prací kapaliny je vyvedeno potrubí ve svislém směru dovnitř válcové nádoby do výše nejméně 0,1 m nad úroveň otvorů pro přípod zregenerované prací kapaliny a/nebo otvorů pro přívod čištěnóho plynu.Zařízení podle vynálezu přináší výhodu...

Zařízení pro kontinuální separaci přestřiků vodouředitelných nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256808

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zapletal Zdeněk, Dvořák Miloslav, Vondra Svatopluk, Vondrová Alena, Chvátal Petr, Čadek Miroslav, Trojan Václav

MPK: B05B 15/00

Značky: nátěrových, zařízení, vodouředitelných, kontinuální, separaci, přestřiků

Text:

...výfuken ee ovzduší nebo jako vlhkost v kalu jsou v porovnání s celkový objemom systénu znnedbetelnó,pro jejich doplňování je dostatočný zdroj vody, kterým je rozpouštěoí nádrž vybavena. Při použití sedinentační nádrže jako separačního stupně je sedimentační rychlost kelů dostatečně vysoká, kely jsou nelepivé a lze je ze sedinentační nádrže přečerpá vat nebo vyponštět bez zvýšených nároků na čištění usazovaciho prostoru.- 3 - 256 sna vynález...

Roztok pro měření tloušťky zlatých povlaků na základním materiálu z mědi, mosazi, niklu a jeho slitin a stříbru coulometrickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247836

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zika Zdeněk, Trojan Václav

MPK: G01N 27/42

Značky: roztok, zlatých, základním, mosazi, mědi, slitin, měření, tloušťky, stříbru, materiálů, coulometrickou, niklu, metodou, povlaků

Text:

...síry V molekule, tvořící se zlatem dobře rozpustné a stälě komplexy jednoznačného typu, v množství 10 až 400 9/1, regulátory pH roztoku v oblasti 9 až 14 v množství 10 až 300 g/l. aktivátory anodického rozpouštěcího děje v množství 0,02 až 200 g/l, případně i povŕchově aktivní látky v množství do 1 g/1. a do 1 1 rozpouštědla, například vody.Jako komplexotvorné látky obsahuje roztok tiosírany, například tiosíran sodný, tiokyanatany,...

Roztok pro měření tloušťky slitinového povlaku nikl-železo na podkladu z oceli, mědi a jejích slitin elektrolytickým odleptáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231663

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zmeškal Josef, Trojan Václav, Svačina Oldřich, Čapoun Karel, Řehák Antonín

MPK: G01N 33/20, C25F 5/00

Značky: oceli, slitin, povlaků, nikl-železo, slitinového, podkladů, odleptáním, roztok, elektrolytickým, jejich, tloušťky, měření, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Měření tloušťky slitinových povlaků nikl-železo vyloučených galvanicky na oceli, mědi a jejich slitinách coulometrickou metodou umožňuje roztok, který obsahuje v 1 l 400 až 600 g dusičnanu amonného a 40 až 55 g rhodanidu amonného. Pro povlaky s větším obsahem železa ve slitině nebo měřené po delší době od vyloučení je, výhodné přidat k roztoku dále neionogenní tenzid s malou pěnivostí, jako je například směs vznikající etylenoxidací kalafuny, v...

Coulometrický měřič tlouštky povlaků, zejména pro měření na drátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228832

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kokoška Ivan, Průšek Jaroslav, Trojan Václav, Jirovský Ivan, Jojko Zorjan

MPK: G01B 7/06

Značky: tloušťky, drátech, coulometrický, měření, povlaků, měřič, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření tloušťky povlaků, zejména galvanických. Řeší zdokonalení snímače měřiče tloušťky povlaků coulometrickou metodou, která umožňuje měření povlaků na drátech. Coulometrický měřič obsahuje zdroj proudu, indikační a řídící obvod, řízený zdroj změny tlaku a měřici snímač, sestávající ze zásobní komory měřícího elektrolytu, napojené pomocí pružného přívodu na zdroj tlakových změn a zasahující svou spodní zúženou částí do pracovní...

Zařízení pro coulometrické a odporové vyhodnocování kvality povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220803

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: kvality, zařízení, vyhodnocování, odporové, coulometrické, úprav, povrchových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zdokonalení zařízení pro vyhodnocování kvality povrchových úprav, zejména ponorovou metodou. Zařízení sestává z vyhodnocovacího bloku tvořeného zdrojem proudu a vyhodnocovací jednotkou. Vstup vyhodnocovacího bloku je zapojen do série s povrchově upraveným vyhodnocovacím vzorkem, pomocnou elektrodou a pracovním roztokem, do kterého je vzorek ponořen. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do proudového okruhu zdroje pracovního proudu...

Koncovka snímače coulometrického měřiče tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220036

Dátum: 15.10.1985

Autori: Průšek Jaroslav, Novák Václav, Trojan Václav

Značky: coulometrického, koncovka, snímače, povlaků, tloušťky, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana kovů proti korozi a řeší. zdokonalení koncovky snímače coulometrického měřiče tloušťky ochranných, galvanicky vyloučených povlaků, jejímž vnitřním prostorem prochází tryska pro přivádění pracovního elektrolytu k měřenému povrchu. Účelem vynálezu je zabezpečení centrického umístění trysky a zároveň dosažení reprodukovatelného proudění pracovního elektrolytu ve vnitřním prostoru koncovky. Dosahuje se toho úpravou...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242261

Dátum: 31.08.1985

Autori: Vlnas Stanislav, Venhoda Emil, Trojan Václav

MPK: C09B 45/28

Značky: červená, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...odstraňují 1 z 2 chromokomplexní azobarviva podle vynálezu obecného vzorcepřipravitelná podle vynálezu chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X SO 3 H, ostatní X H a Z v Cl nebo N 02, ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11, která vybarvují vlny a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně červenými odstíny a vyznačují se vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou vytažlivostí i...

Coulometrický měřič tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217330

Dátum: 01.08.1985

Autori: Průšek Jaroslav, Kokoška Ivan, Trojan Václav, Jirovský Ivan, Jojko Zorjan

Značky: povlaků, měřič, tloušťky, coulometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Coulometrický měřič tloušťky povlaků sestávající z měřícího snímače, zdroje proudu, indikačního a řídícího obvodu a řízeného zdroje změny tlaku elektrolytu vyznačující se tím, že indikační a řídící obvod (12) je napojen na generátor (10) kmitů spojený mechanickým prvkem (9) se zdrojem (7) reverzních pulzních tlakovým změn, obsahujícím pružný prvek (8), přičemž tento zdroj (7) je pružným přívodem (5) tlaku těsně spojen se zásobní komorou (4)...

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217943

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kokoška Ivan, Jirovský Ivan, Průšek Jaroslav, Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: měření, tloušťky, coulometrické, povlaků, mikrosnímač, tryskový

Zhrnutie / Anotácia:

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků se skládá ze zásobní komory měřicího elektrolytu, napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsních změn tlaku a zasahující svou spod ní zúženou částí do pracovní komory, přičemž spodní zúžená část zásobní komory přechází v měřicí trysku, zasahující do kontaktního ústí mikrosnímače. Podstatou vynálezu je, že zásobní komora je v místě přechodu ve svou zúženou část opatřena...

Snímač pro coulometrické měření tloušťky vícevrstvých kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217397

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jirovský Ivan, Trojan Václav, Kokoška Ivan, Jojko Zorjan, Průšek Jaroslav

Značky: tloušťky, snímač, měření, kovových, coulometrické, vícevrstvých, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení snímače pro coulometrické měření tloušťky jednotlivých povlaků vícevrstvého povlakového systému. Snímač podle vynálezu sestává z pracovní komory s tryskou zasahující do kontaktního ústí snímače nad kterou je umístěna ovládací komora s nejméně třemi tlakovými zásobními komorami jejichž vývody ústí do uvedené trysky. Tyto tlakové zásobní komory jsou prostřednictvím přívodů...

Obvod pro zmenšení četnosti převodů virtuálních adres na adresy reálné v systémech s virtuální pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214207

Dátum: 01.06.1984

Autori: Trojan Václav, Gabriel Josef, Tvrdík Jaroslav

Značky: obvod, zmenšení, adresy, převodů, systémech, četnosti, virtuální, reálné, pamětí, adres, virtuálních

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro zmenšení četnosti převodů virtuálních adres na adresy reálné v systémech s virtuální pamětí pro obor výpočetní techniky. Vynález řeší problém snížení ztrátových časů počítače, vznikajících při překladu virtuálních adres. Tohoto snížení dosahuje tím, že obsahuje kombinační obvod, navržený na základě znalosti umístění rezidentní oblasti používaného operačního systému v hlavní paměti, který rozhoduje o tom, které virtuální adresy lze...

Zařízení pro automatické vyhodnocování elektrochemických zkoušek v kapalném prostředí odporovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213785

Dátum: 01.05.1984

Autori: Trojan Václav, Jojko Zorjan

Značky: elektrochemických, automatické, metodou, prostředí, vyhodnocování, kapalném, zkoušek, zařízení, odporovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické vyhodnocování výsledků zkoušek kvality povrchových úprav elektrochemickou odporovou metodou v kapalném prostředí pomocí napěťových nebo proudových závislostí na čase sestávající z proudového zdroje, k němuž je připojen jednak vyhodnocovací člen, jednak vzorek se zkoušeným povlakem a nádoba s pracovním roztokem. Podstata vynálezu je vřazení vypínače do okruhu proudového zdroje, přičemž na tento vypínač je...