Trlica Jan

Článkový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 254729

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trlica Jan

MPK: E01D 17/00

Značky: článkový

Text:

...podlevynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn most v pohledu, na obr. 2 je znázorněn půdorys mostuz obr. 1, na obr. 3 je nakreslen půdorys mostu ve spojení 5 prostorovým příhradovým sloupem,na obr. 4 je naznačen půdorys mostu ve dvojnásobném paralerním uspořádání, na obr. 5 je nakreslen detail kloubového spoje středního a krajního článku, na obr. 6 je nakreslen půdorys kloubového spojen z obr. 5, na obr. 7 je nakreslen přípoj krajního článku ke...

Polymercementové pojivo zejména pro přípravu konglomerovaného kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 246184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trlica Jan, Nagy Vladimír, Veska Jioí, Olšák Miloo

MPK: C04B 26/06

Značky: přípravu, kamene, zejména, konglomerovaného, pojivo, polymercementové

Text:

...použitím obarvsnáho pojiva, snadné zpracovetelnoet především při blokovém výrobním postupu vyplývající z příznivých viskosních charakteristík pojiva a dobré přilnavosti pojiva k plnivu.Z monoalkyleaterd lqseliny akrylová nebo metakrylová jsou vhodné estery jako metylakrylát, etylakrylát, propylekrylát, izopropylakrylát, butylakrylät, hezwlekrylát,Znetylhezqlakrylát. metylmetekrylát, etylmetakrylát a butylmetakrylát.Vhodné jsou disperze...

Prostorová konstrukce pod rovinné desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238726

Dátum: 16.03.1987

Autor: Trlica Jan

MPK: E04B 1/342

Značky: rovinné, desky, prostorová, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Návrh prostorové konstrukce rovinné desky tak, aby její jednotlivé prvky vhodného tvaru při přenosu zatížení vzájemně spolupůsobily a výškové rozměry desky se měnily ve shodě s průběhem vnitřních sil a momentů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že k radiálně uspořádaným ohybově tuhým průvlakům P, které jsou navrženy s proměnnou výškou ve tvaru pravoúhlého trojúhelníka, je připojena soustava ohybově tuhých, soustředně umístěných, polygonálních...

Podélná vazba nosného systému průmyslových hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 222023

Dátum: 15.07.1985

Autor: Trlica Jan

Značky: podélná, nosného, průmyslových, systému, vazba

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh takové podélné vazby nosného systému průmyslové haly, kde by byly kompenzovány účinky všech složek deformací zemského povrchu spojitě, pomocí krátkých dilatačních celků, aniž by docházelo k deformacím hlavních nosných prvků a k nepředvídaným stavům napjatosti. Uvedeného účelu se dosáhne tím, kdy každé pole podélného nosného systému haly bude tvořit jeden dilatační celek, jehož tuhost v podélném směru budou zajišťovat...

Kloubový sloup se dvěma rovnoběžnými dříky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215191

Dátum: 15.10.1982

Autor: Trlica Jan

Značky: rovnoběžnými, dvěma, dříky, kloubový, sloup

Zhrnutie / Anotácia:

U ocelových konstrukcí průmyslových hal s jeřábovou dopravou je často vhodné, někdy také nutné /poddolované území/, užít jako součást příčné vazby kloubový sloup. Účelem vynálezu je návrh kloubového sloupu, u kterého jsou svislé síly od střechy a jeřábové dráhy, působící v určitém odstupu, přeneseny pouze osovými silami ve dvou rovnoběžných dřících 1 a 2 přímo do betonové patky bez přídavných ohybových momentů. Současně musí konstrukce sloupu...