Tomanek Ervin

Zapojení k uvolňování toku signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255277

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bocek Karel, Kuczera Vladislav, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: H03K 17/06

Značky: zapojení, uvolňování, signálu

Text:

...gg, až N-tý výstup gg paměčového členu Q je spojen s řídicím vstupem gpg N-tého hradla HN.První čítač gł má předvolbu 5 a nulovací vstup ggl, druhý čítač gg má předvolbu 53 a nulovací vstup oc 2, až N-tý čítač gg má pžedvolbu ny a nulovací vstup ocN.Paměčový člen g má nastavovaqí vstup mg, první záznamový vstup gł, druhý záznamový vstup 33, až N-tý záznamový vstup gg.Funkce zapojení k uvolñování toku signálů podle vynálezu je taková, že...

Disková brzda se zvýšenou životností obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241906

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: F16D 55/00

Značky: obložení, zvýšenou, životnosti, disková, brzda

Text:

...tlačných disků co největší.Výhody diskové brzdy se zvýšenou životnosti obloženípodle vynálezu spočívají v tom, že umožňují uspořádáním ovládacího mechanismu podstatně větší funkční zdvih Jtäčných disků při současném snížení ovládací síly a tím zajištují možnost větší životnosti obložení lamely dískové brzdy. Na.zvýšení žíw votnosti obložení lamely diskové brzdy se současně podílí také podstatné zvýšení hmotnosti tlačných disků, které...

Zapojení pro měření diference počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253207

Dátum: 15.10.1987

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

MPK: H03K 23/00

Značky: diference, měření, impulsů, počtu, zapojení

Text:

...nula je záporná. Této záporné hodnotě odpovídá dříve definovaný stav klopného obvodu Ä s jedničkovou hodnotou logického signálu na prvním výstupu Q a s nulovou hodnotou logického signálu na druhém výstupu 53.Dosáhne-li během testování měřeného signálu čítač 2 při čítaní vzad nulového stavu,vznikne na výstupu 2 signál, který přechází na druhý vstup 5 a překlopí klopný obvod Q.Následkem toho je jednak změna pracovního režimu čítače g na čítaní...

Zapojení pro řízení toku materiálu ve výrobní línce, zejména dopravníkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237351

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tomanek Ervin, Jekerle Pavel, Bocek Karel

MPK: B65G 43/08

Značky: zejména, materiálů, řízení, lince, výrobní, zapojení, dopravníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro řízení toku materiálu ve výrobní lince, zejména dopravníkového typu, kde jednotlivý úsek výrobní linky se skládá z dílčích úšeků, osazených snímači přítomnosti materiálu. Výstupy snímačů přítomnosti materiálu jsou spojeny s pohony jednotlivých dílčích úseků dopravníku. V závislosti na variantách osazení snímači přítomnosti materiálu a požadovaných modifikacích výsledného pohybového stavu jsou výstupy těchto snímačů...

Zařízení k měření rychlosti poklesu hladiny substance v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251268

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mocek Tadeáš, Feber Stanislav, Matloch Bronislav, Tomanek Ervin

MPK: G01F 23/00

Značky: rychlostí, měření, hladiny, zásobníku, zařízení, substance, poklesu

Text:

...s vnitřním řízením přenosu dat do paměti na konci vzorkoúàní e nulováním, na .jehož signálních vstupoch jsou hradla zepojena řídicími vstupy na vnitřní vzorkovací obvod. Řízení vzorkování vratného čítače Q se provádí siedem tektovecích imoulsů přivedených z vnějěího generátoru Q taktovecích impulsd přes vnější třetí hredlo g ne česovecí vstup ga obvodu vzorkování vretněho čítalo Q.V době měření určené vnitřním vzorkovacím obvodem vratnáho...

Zařízení k identifikaci nepravidelných tvarů předmětů, zejména křivých háků na hákovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235854

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: B65G 17/12

Značky: hákovém, identifikaci, předmětů, tvaru, zejména, háků, křivých, nepravidelných, dopravníku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší identifikaci nepravidelných tvarů předmětů při překročení přístupných odchylek geometrického tvaru od normálu, a to pomocí snímačů přítomnosti materiálu ve zvolené kontrolní rovině, v úseku před kritickým místem navazbení na další část výrobní linky. Snímač polohy je spojen se vstupem vazebního členu polohy, jehož výstup je spojen se vstupem polohy vyhodnocovacího členu, a snímače odchylky jsou spojeny se vstupy vazebních členů...

Způsob vymezení časového intervalu k odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235104

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tomanek Ervin, Jekerle Pavel, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: H03K 17/296

Značky: vymezení, odměřování, materiálů, délkových, časového, dělení, intervalu, válcovnách, způsob, rozměrů, automatizovaném

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezení časového intervalu se týká problematiky odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách. Začátek tohoto časového intervalu a konec časového intervalu se ohraničuje mezními časovými okamžiky přechodu děleného materiálu první mezní úrovní v první vzdálenosti od výchozí úrovně a druhou mezní úrovní v druhé vzdálenosti od výchozí úrovně na pohybové dráze děleného materiálu odměřováním první...

Zařízení k dotlačování konce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232581

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: B65G 47/00

Značky: materiálů, dotlačování, konce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k podávání kusového materiálu, například ploštin do nůžek, lisu apod. Posouvací válec uložený na kyvném rámu je spojen s posouvacím členem uloženým posuvně ve vedení spojeném v jeden tuhý celek s rámem, kterýžto rám je spojen se zvedacím válcem, přičemž s posouvacím členem je kyvně spojen tlačný člen. Předností zařízení je možnost kombinovaného podávání přerušovaným během válečkové dráhy a dotlačováním konce tlačným členem.

Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: G01B 7/02

Značky: lože, válcovacím, způsob, zařízení, pořadí, chladicí, řízení, válcování, způsobu, spojitém, tyčového, provádění, materiálů, vývalků, odbavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního...

Zapojení pro nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232658

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

MPK: H03K 17/00

Značky: číslicového, zapojení, stavu, automatu, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro nastavování stavu číslicového automatu, zejména v oblasti řízení členěných výrobních úseků, a skládá se nejméně ze dvou úseků, z nichž každý obsahuje dva vazební členy spojené jednotlivě se dvěma snímači příslušného úseku, kde výstupy těchto vazebních členů jsou spojeny se vstupy paměťového obvodu příslušného úseku. Podstata zapojení záleží v tom, že vedlejší vstup prvního vazebního členu prvního úseku je spojen s...

Způsob optimalizace úpravy a dělení kusového materiálu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230045

Dátum: 15.09.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: B23D 33/02

Značky: zařízení, provádění, kusového, způsobu, dělení, způsob, úpravy, optimalizace, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Optimalizace úpravy a dělení řeší relativně přesnou lokalizaci úprav, například děrování, ve vztahu k rovinám následného dělení. Jednotlivý kus se postupně posouvá o předem stanovený délkový rozměr do jednotlivých pracovních míst vždy s předem stanoveným přesahem, přičemž v posledním pracovním místě se od něj odděluje díl tohoto délkového rozměru až do úplného rozdělení jednotlivého kusu. Zařízení tvoří těleso nárazníku spojené s posouvacím...

Způsob měření délky za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223401

Dátum: 15.03.1986

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Jekerle Pavel, Tomanek Ervin

Značky: měření, délky, pohybu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob měření délky za pohybu založený na opakovaném měření časových úseků ohraničených časovými okamžiky přechodu čela, popřípadě konce kusového předmětu mezními místy osazenými například fotonkami na pohybové dráze tohoto kusového předmětu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měří průběžně časové úseky a mezilehlé časové úseky, popřípadě mezilehlé komplementární časové úseky během přechodu kusového předmětu...

Zapojení k dekódování přenosového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223226

Dátum: 15.03.1986

Autori: Faber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: signálu, přenosového, dekódování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k dekódování přenosového signálu, zejména v soustavách automatického řízení. Zapojení se používá k převedení signálů složených z kódových složek ve tvaru aditivní kombinace standardních frekvencí na jednotlivé signály jednotné logické úrovně na výstupech sběrného členu. Podstata zapojení spočívá v tom, že vstupní svorky jsou spojeny se soustavou sériově řazených vstupních rezonančních okruhů tvořených paralelními LC...

Zapojení k uvolňování průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221475

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: zapojení, uvolňování, signálu, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k uvolňování průchodu signálů složené ze dvou hradel spojených v kaskádě za sebou, přičemž signální vstup je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen jednak se vstupem druhého hradla, jehož výstup je spojen s výstupem zapojení, a jednak se vstupem derivačního členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupem paměťového členu. Řídicí vstup je spojen jednak s řídicím vstupem prvního hradla, a jednak s druhým vstupem...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221474

Dátum: 15.02.1986

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: informačního, signálu, ověřování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V) spojeného jednak se vstupem (t) časového členu (T), a jednak se vstupy (1h1, 2h1) hradla (1H, 2H), výstupy hradel jsou spojeny se vstupy (1n1,2n1) čítače [1N,2N), kde výstup časového členu (T) je spojen s řídicími vstupy (1ho, 2ho)hradel (1H, 2H), výstup vazebního členu (V) je spojen jednak se vstupem (1g) prvního generátoru impulsů (1G), jehož výstup je spojen s druhým...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221349

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: zapojení, ověřování, informačního, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V), jehož výstup je spojen, jednak se vstupem (h1) hradla (H) a jednak se vstupem (t) časového členu (T). Výstup časového členu je spojen s řídicím vstupem (ho) hradla (H), jehož výstup je spojen se vstupem (n1) čítače (N). Zapojení je určeno k bezpečnému odlišení informačního signálu periodického průběhu od občasného poruchového signálu a uplatňuje se tam, kde toto odlišení...

Zapojení pro ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224446

Dátum: 01.12.1985

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: signálu, zapojení, informačního, ověřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ověřování informačního signálu, složené ze vstupního členu spojeného jednak se vstupem časového členu, a jednak se vstupem hradla, jehož výstup je spojen se vstupem čítače, kde výstup časového členu je spojen s řídicím vstupem hradla, vyznačené tím, že výstup vazební ho členu (V) je spojen se vstupem (g) generátoru impulsů (G), jehož výstup je spojen s druhým vstupem (h2) hradla (H).

Zařízení ke změne dráhy kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: zařízení, změne, předmětů, kusových, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů je určeno pro výrobní linky s dopravou předmětů stejného, například plochého tvaru. Skládá se z přiváděcí dráhy s výtlačným válcem, z odváděcí dráhy s posouvacím válcem, přičemž nad přiváděcí dráhou v jejím koncovém úseku je umístěn přítlačný válec s pístem s pístní tyčí spojenou otočně s pákou, uloženou jedním koncem v kloubu a opatřenou na druhém konci hnacím válečkem. Na přiváděcí dráze v jejím...

Způsob přípravy 2-(4-fluor-4′-halogenbenzhydryloxy)ethylaminů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241903

Dátum: 22.08.1985

Autori: Syrový Václav, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: C07C 93/08

Značky: přípravy, jejich, způsob, 2-(4-fluor-4'-halogenbenzhydryloxy)ethylaminů, hydrochloridu

Text:

...popsaným postupem se isolují olejovité base vzorce I, které Vesměs destilují ve vakuu bez rozkladu a neutralisaoí chlorovodíkem v etheru poskytují krystalické hydrochloridy. Z potřebných výchozích látek nebyl zatim popsán jedině benzhydrol vzorce III, ve kterém R je atom bromua R 1 je methyl jeho příprava je popsána v příkladu. Pro známé výchozi látky, pokud nejsou komerčně přístupné, jsou V přĺkladech uvedeny literární odkazy týkající...

Zapojení pro indikaci průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218993

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Značky: průchodu, signálu, indikaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky kontroly časových relací signálů, procházejících logickými obvody jednoúčelových řídicích automatů. Podstata vynálezu spočívá ve spojení obvodů do logické sítě, která kontroluje, zda žádaný signál přišel v časovém intervalu očekávaného příchodu, příp. indikuje poruchový stav. Jedná se o spojení časového obvodu, kombinačního obvodu, paměťového obvodu, hradla, popř. předřadného časového členu. Zapojení podle vynálezu...

Zapojení k odměřování délkových rozměrů zejména vývalků na spojitých tratích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217717

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: odměřování, spojitých, vývalků, zejména, rozměrů, tratích, zapojení, délkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zadávání a nastavování hodnot délkového rozměru při dělení materiálu, zejména vývalků, a řeší zapojení logických obvodů a čítačů impulsů k účelu automatického odměřování těchto hodnot. Podstata vynálezu záleží v tom, že generátor impulsů je spojen se vstupem prvního hradla a se vstupem druhého hradla, kde výstup prvního hradla je spojen se vstupem prvního čítače impulsů s předvolbou, jehož výstup je spojen jednak s druhým...

Zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217865

Dátum: 15.11.1984

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: časových, veličin, jednorozměrných, délkových, měření, jiných, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález představuje zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin zejména v soustavách jednoúčelového automatického řízení. Podstata vynálezu spočívá ve spojení čítače s přídavnou logickou sítí přes sběrnici spojující jednotlivé bitové výstupy se soustavou koincidenčních obvodů opatřených měnitelnou předvolbou. Vlastní přídavná logická síť sestává dále ze soustavy vstupních paměťových obvodů spojených s těmito...

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 224060

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Značky: zařízení, předmětů, členěné, výrobní, výběr, lince, přednosti, kusových, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince složené nejméně ze dvou příčných dopravníků a jednoho sběrného dopravníku spojených pomocí křížových elementů vyznačené tím, že na konci příčného dopravníku (Ln) je mezní snímač (Cn) polohy, na rozhraní začátku jednotlivého křížového elementu (En) je jednotlivý výchozí snímač (An) polohy, na konci tohoto křížového elementu je jednotlivý koncový snímač (Bn) polohy...

Zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217569

Dátum: 15.09.1984

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: výrobních, úkonů, návazných, zapojení, spřažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů ve výrobních linkách a řeší automatické zabezpečení plynulosti pohybu kusových předmětů proti následkům poruch při podávání posouvacími válci. Podstata vynálezu záleží v tom, že snímač polohy v mezní úrovni na dráze odběrového elementu je spojen s řídicím vstupem hradla, výstup hradla je spojen s druhým ovládacím vstupem prvního elektromagnetické ho šoupátka spřaženého s posouvacím...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217826

Dátum: 15.07.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: sypkého, lince, materiálů, spojité, stabilizaci, vlhkosti, zařízení, výrobní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů, zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci automatickou korekcí přenosu regulátoru podle výstupní hodnoty technologického parametru. Podstata vynálezu záleží v tom, že základní přenos regulátoru podle odchylky vstupní hodnoty technologického parametru od žádané hodnoty tohoto parametru se koriguje podle odchylky výstupní hodnoty technologického parametru od...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217825

Dátum: 15.07.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: sypkého, výrobní, materiálů, zařízení, vlhkosti, spojité, lince, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci korekcí vstupního signálu do regulátoru. Podstata vynálezu záleží v tom, že se přivede proud materiálu do upravovače, na vstupu a na výstupu upravovače se měří hodnoty technologického parametru, přičemž podle hodnot technologického parametru na vstupu upravovače a žádané hodnoty technologického parametru se nastavuje...

Zapojení pro kombinované nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214472

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: číslicového, nastavování, kombinované, zapojení, stavu, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro kombinované na stavení stavu číslicového automatu složené nejméně ze čtyř úseků, z nichž každý obsahuje nejméně jeden vazební člen spojený se snímačem příslušného úseku, kde výstup tohoto vazebního členu je spojen se vstupem paměťového obvodu příslušného úseku, a složené nejméně ze tří přídavných řetězců logických obvodů, jeho podstata záleží v tom, že vedlejší vstupy vazebních členů jednotlivých úseků jsou spojeny s...

Zapojení pro kódování přenosového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217097

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: signálu, kódování, přenosového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro kódování přenosového signálu, zejména v soustavách automatického řízení v průmyslových podmínkách se značnými nároky na spolehlivost. Zapojení se skládá za soustavy generátorů frekvence, jejichž výstupy jsou propojeny přes propojovací pole se vstupy směšovače. Výstup směšovače je spojen se vstupem zesilovače, a výstup tohoto zesilovače je spojen se vstupem vysílače. Zapojení umožňuje spolehlivý přenos řídicích...

Zařízení pro digitální zadávání hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215612

Dátum: 15.05.1984

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: hodnot, zadávání, digitální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro digitální zadávání hodnot, zejména v oblasti elektronických soustav při ovládání výrobních agregátů, v oblasti elektrických přístrojů apod. Běžným prvkem pro zadáváni hodnot je odporový potenciometr s frakcí odporového děliče, napěťového děliče apod. Při požadavku digitálního zadávání hodnot se celkový odpor potenciometru skládá z dílčích odporů zapojených do řady za sebou, přičemž jednotlivé uzly z této řady jsou...

Zapojení pro vyhodnocování stavu čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213758

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: vyhodnocování, stavu, zapojení, čítače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování stav u čítače, vyznačené tím, že výstup posledního stupně (Bk) tohoto čítače je spojen se vstupem (t) koncového obvodu (T), jehož výstup je spojen se vstupem (h) hradla (H), a řídicí vstup (?) tohoto hradla je spojen s mazacím vedením (M), přičemž výstup tohoto hradla je spojen s výstupem (X) tohoto zapojení.

Zařízení pro postupné hrazení a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 213742

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Značky: lince, zařízení, předmětů, uvolňování, výrobní, hrazení, postupné, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro postupné hrazeni a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince složené z jednosměrného válečkového dopravníku obsahujícího nejméně dva záchytné elementy z nichž každý je osazen zarážkou a dvěma snímači polohy v mezních polohách záchytného elementu spojenými se vstupy logické sítě složené z úseků přiřazených jednotlivě těmto záchytným elementům vyznačené tím, že výchozí snímač polohy (A1) prvního záchytného elementu (El) je spojen...

Zapojení k přeměně signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215710

Dátum: 15.03.1984

Autori: Bocek Karel, Jekerle Pavel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Značky: signálu, zapojení, přeměně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k přeměně signálů složené nejméně ze dvou skupin signálních vedení, z nichž každá se skládá nejméně ze dvou jednotlivých signálních vedení, vyznačené tím, že první signální vedení první skupiny se skládá z prvního vstupu (S1) spojeného přes první vstupní odpor (1R1) s bází prvního tranzistoru (T1), jehož kolektor je spojen přes první napájecí odpor (ZR1) s napájecím napěťovým vedením (U) a jehož emitor je spojen přes první výstupní...

Zapojení k odměřování časových úseků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213631

Dátum: 01.03.1984

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: časových, odměřování, zapojení, úseků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k odměřování časových úseků složené z generátoru impulsů a z čítače spojeného s generátorem impulsů vyznačené tím, že čítač se skládá z jedné čítací buňky (P1), z druhé čítací buňky (P2), popřípadě z třetí čítací buňky (P3), popřípadě z další čítací buňky (Pi), tyto čítací buňky jsou spojeny v čítacím zapojení v kaskádě za sebou, přičemž výstup () jedné čítací buňky (P1) je spojen se vstupem (p2) druhé čítací buňky (P2), výstup ()...

Zapojení pro sdružené uvolňování průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214511

Dátum: 28.02.1984

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: sdružené, signálu, průchodu, zapojení, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro sdružené uvolňování průchodu signálů složené z prvního signálního vedení a z druhého signálního vedení, vyznačené tím, že první signální vedení se skládá z prvního vstupu (A1) prvního signálního vedení spojené ho s prvním vstupem (1p1) prvního koncového logického obvodu (P1), jehož výstup představuje první výstup (X1) prvního signálního vedení, z druhého vstupu (A2) prvního signálního vedení spojeného s prvním vstupem (kl) prvního...

Zařízení k odbavování vývalků na chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 215840

Dátum: 20.12.1983

Autor: Tomanek Ervin

Značky: vývalků, zařízení, lože, chladicí, odbavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odbavování vývalků na chladicí lože, zejména při rozdílných rychlostech těchto vývalků a řeší snížení počátečního rozptylu konců těchto vývalků při odbavení a zastavení na chladicím loži. Podstata vynálezu záleží v tom, že měřidlo rychlosti se skládá z prvního snímače polohy spojeného se vstupem prvního vazebníku, a z druhého snímače polohy spojeného se vstupem druhého vazebníku, přičemž hladinový výstup prvního vazebníku je...