Tkáč Ivan

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Dzierža Emil, Bakončík Vladislav, Tkáč Ivan, Řehulek Ladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: poloh, výztuže, zařízení, přesouvacího, koncových, mechanizované, snímání, sekce

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: modulu, pouzdro, mechanizované, výztuže, obvodů, zejména, ovládací, důlní, hydraulického, ovládacího

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matula Jan, Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: zapojení, ovládacího, důlní, impulsního, válce, obvodů, výztuže, přesouvacího, mechanizované

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Zapojení pro snímání polohy pístnice přesouvacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267518

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bakončík Vladislav, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: zapojení, přesouvacího, snímání, polohy, válce, pístnice

Text:

...výztužo a. tratě porubovóho dopravniku. Na prvni Vedení. J tlakové pracovni kalmllny, připojonó k pistnicovému prostoru 29 přosouvacího válce l,je napojon parná tlnkowiý szrínzač ll nebo na druhó vedení ĺ 4 tlakové pracovni. lcapaliny,připojení k pistovómu prostoru EQ přesolxvaoíłxo válce l, je napojen druhý tlnkový .uimač . Připawxö může být na pxwmi vedení. 2 tlakové pracovní. lcapaliny .napojen prvni tlakový snímač 31 a na. druhé vedení. i...

Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267225

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barabosz Ondřej, Bena Zdeněk, Černý Jaroslav, Tkáč Ivan, Stach Josef, Jakubec Miroslav, Prokop Jiří

MPK: E21D 9/06

Značky: průřezu, velkého, podzemních, ražbu, zařízení

Text:

...operacích, které jsou maximálně mechanizovány a tak se podstatné snižuje podíl ruční práce.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad provedení zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro ražbu podzemních děl v podélném ře~ zu, na obr. 2 je znázorněn čelní pohled na pološtít.Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu sestává z pološítu l, ukladače gostění, pracovní...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Bakončík Vladislav, Tkáč Ivan, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/18

Značky: výztuže, dopravníku, přesouvaího, sekce, mechanizované, obvod, válce, ovládací

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechnizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265196

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Sanetřík Zdeněk, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládací, výztuže, automatizované, ovládání, modul, důlní, zejména, mechnizované

Text:

...rovinou, procházející osou. V části řezu pod osou je ovládací modul zakreslen ve výchozí poloze a v provedení pro ruční ovládání, v části řezu nad osou v poloze, kdy odpadní píst dosedne na tlakový píst a v provedení pro automati zované ovládání.Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechanizované výztuže seatává 2 tělesa 3, opatřeného několika dutinami 33, k nimž je připojen tlakový přívod 323, vývod 393 ke spotřebiči...

Zapojení rotačního řídicího ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263445

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk, Sanetřík Zdeněk, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/16, F16K 21/00

Značky: rotačního, řídicího, ovládače, zapojení

Text:

...poloh a, Q. K výstupu alespoň jedné z mezipoloh 33 může být připojen kohout lg, tvořený dvěma dvoucestnými dvoupolohovýmiRotační řídící ovládač 1 je spojený vícekanálovou hadicí g s ovládacím blokem Ž, k němuž jsou připoggny přímočaré hydrometory 5, 5, §, 1, §, 3 pro ovládání jednotlivých funkcí sekce mechanizované výztuže. Pístnioe přímoćarého hydromotoru Q stabilizaoe je spojene například s bočním plechem stabilizace mechanizované...

Hydraulické zapojení zařízení pro zkoušení rázových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262962

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jedlička Jiří, Bena Zdeněk, Lédl Lumír, Havlica Miloslav, Tkáč Ivan

MPK: G01M 3/28, E21D 23/16

Značky: hydraulické, zařízení, ventilu, zapojení, zkoušení, rázových

Text:

...k vstupnímu prostoru Qg ventilového rozváděče Q, k němuž je připojen i akumulátor 2 a přes druhý jednosměrný ventil lg i vysokotlaký prostor 1 multiplikátoru 1. Zdroj L tlakového média je konečně přes další polohu ovladače 1 a třetí jednosměrný ventil ll připojen k výtoku Q 1 ventilového rozváděče Q, který je opa- . třen spojkou lg k připojení zkoušeného rázového ventilu l , před níž je zapojen snímač li tlaku a uzavírací ventil LQ. Výše...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mynář Vladimír, Krumnikl Antonín, Mochel Jiří, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, jednotka, výztuže, sloje, nízké, kombinované

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Černý Pavel, Breuer Jaromír, Lédl Lumír

MPK: G01M 19/00

Značky: zkoušení, ventilu, zařízení, tlakových

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Baránek František, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Novotný Stanislav

MPK: E21D 23/00, E21F 13/10

Značky: důlního, dopravníku, stroje, ovládání, nosníků, kotvení, polohy, dobývacího, zařízení, vodicího

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Zapojení hydraulického obvodu pro ovládání razicího štítu nebo pološtítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261309

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tkáč Ivan, Jakubec Miroslav, Bena Zdeněk, Černý Jaroslav, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 9/06, E21D 19/04

Značky: hydraulického, zapojení, razicího, pološtítu, obvodů, ovládání, štítu

Text:

...sestává ze zdroje l tlakové kapaliny. z potrubí, z ovladačů 3, gg, gł, které jsou uspořádány do skupin 5, §, Q a ze spotřebíčů g, 39, 3 a dalších prvků. zdroj l tlakové kapaliny, jíž je emulze oleje ve vodě, je vytvořen z dvou agregátůlg, ll s různým pracovním tlakem. které mají společné vyrovnávací nádrže lg. Jeden z agregdtů,například lg, má dvě čerpadla. ovladače g, Žg, gl jsou s výhodou provedeny jako rotační vícepolohové rozvaděče s...

Rázový ventil diferenciálního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261308

Dátum: 12.01.1989

Autori: Breuer Jaromír, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/26

Značky: ventil, rázový, diferenciálního

Text:

...komory. Druha číst vaku je uložena ve vybrání nástovce a alespoň na části čelní plochy nástavce. Kanálek v hlavici uzavíracího prvku je v alespoň 20 | své axialní délky opatłen roriířenín, jehož nojvětlí průměr je nejmáně l,75 nasobkem největšího průměru kandlku.Razový ventil difarenciilního typu podle vyntlezu má proti známým zařízením toho druhu vylší účinek. Umístěním plynového vaku do plynová komory je aníłen únik plynové náplně. Dale...

Zařízení pro korekci polohy jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256777

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/04

Značky: polohy, korekcí, mechanizované, výztuže, jednotky, zařízení

Text:

...je připojena výkyvně jedna část eiloveho prvku, jehož opačná část je opatŕena závěeem. V zâvěsu je uložená alespoň jedna dvojice pák. Volný konec prvni oáky je epojen a připojoào vaci doskou a volný konec druhé páky je spojen e opěrouuej Hlavni výhodou navrhovaného zařízení je, že vytváří eamo~ etatnou kompaktni jednotku montovatelnoupodle potřeby na lev»-vou nebo pravou boční stěnu základového rámu, popřípedě na le»vou nebo pravou stranu...

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 256756

Dátum: 15.04.1988

Autori: Thiemel Dieter, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Tkáč Ivan

MPK: F16K 11/18

Značky: hydraulický, rozvaděč

Text:

...v mechanizované výztuži. Konetrukčni řešení ventílové části umožňuje snížit celkové rozměry rozváděče a ovládací sily.Hydraulický rozváděč podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn na přiloženýoh výkresoch. Na obr. l je znázorněn hydraulický rozváděč v podélném řezuaosou rozváděče. Na obr. 2 je znázorněn lomený řez se etlečeným tlačňým prvkem a šoupátkem pootoče~ ným do pracovní polohy.Hydraulický rozváděč eestává z tělesa l, desky g a...

Ochranné zařízení pro důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 236246

Dátum: 01.02.1988

Autori: Thiemel Dieter, Měřva Zdeněk, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 15/44, E21D 23/26

Značky: důlní, zařízení, výztuž, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zařízení pro důlní výztuž, zejména pro individuální hydraulické stojky. Účelem vynálezu je další zdokonalení ochranného zařízení podle Čsl. autorského osvědčení č. 228 216 a jeho aplikace u individuálních hydraulických stojek. Podstatou vynálezu je, že pouzdro (23) nástavce (22) rázového ventilu (2) je do dutiny (10) tělesa (l) dotlačováno zátkou (24), mezi níž a pouzdrem (23) je sevřen opěrný prvek (250) pružiny (251) plnicího ventilu...

Čidlo tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254475

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bakončík Vladislav, Tkáč Ivan

MPK: G01L 7/16

Značky: tlaku, čidlo

Text:

...magnetu může být opatřen vodítkem.Hlavní výhodou čidla tlaku podle vynálezu je bezdotykový převod měřené neelektrické veličiny na elektrickou veličinu a minimální závislost funkce čidla na škodlivých vlivech prostředí, to je prachu, vlhkosti. teplotě a otřesech. Změnou prostředí pružiny a polohy kontaktů lze snadno nastavit hodnoty snímaného mezního tlaku. Použitím více kontaktů je možno snímat více mezních hcdnot tlaku. Další výhodou je i...

Spoj potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253659

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zahel Jaromír, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Smutek Josef, Novotný Stanislav

MPK: F16L 27/12, E21F 15/08

Značky: potrubí

Text:

....na výrobu s údržbou než zařízení s posuvnými přírubami. nNa připojených výkresoch jsou zjednodušeně znázorněny v částečném řezu svíslou rovinou, procházející osou potrubí,tři příklady provedení spoje potrubí podle vyuálozu. V základním provedení je.na obr. l znázornčn spoj potrubí V aplikaci u mechanizovaného výfuku, například podle československého autorského osvčäčení č. 222790, jehož další části nejsou zobrazeny. Mechanízovaný výfuk...

Koncovka pro vícekanálovou hadici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253634

Dátum: 12.11.1987

Autori: Breitenbacher Josef, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Janů Miloš, Ševčík Arnošt

MPK: F16L 39/00, F16L 33/00

Značky: hadicí, vícekanálovou, koncovka

Text:

...povrchu osazením, v němž jsou vytvořena alespoň dvě vybrání pro výstupky záchytné desky. Objímka je dále opatřena alespoň jedním pojistným prvkem, který je zčásti uložen v základní desce nebo/e v záchytné desce.Koncovka pro víoekanálové hadice podle vynálezu má proti dosud známým konoovkám téhož druhu vyšší účinek, zejména je výrobně jednodušší, její montáž a demontáž je snadnější, Významným účinkom pak je, že umožňuje použít kanálovýph...

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238500

Dátum: 01.10.1987

Autori: Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Lédl Lumír, Bena Zdeněk

MPK: E21D 23/26

Značky: výztuže, mechanizované, impulzní, ovládání, důlní, systém, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže, sestávající ze sekcí, rozmístěných podél stěny porubu. Účelem vynálezu je zmenšení rozměrů zejména hlavního ventilového bloku, zjednodušení rozvodu, snížení počtu těsněných míst a zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že hydraulický systém, sestávající ze spotřebičů a ovládacích bloků s moduly a řídicími ovládači má ovládací blok (2) vytvořen z kompaktní centrální...

Řídicí ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232548

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tkáč Ivan, Bena Zdeněk

MPK: E21D 23/26

Značky: řídící, ovladač

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí ovládač, zejména pro ovládání důlních hydraulických zařízení. Účelem vynálezu je zlepšení funkčních vlastností a technologičnosti ovládače, snížení jeho hmotnosti a zmenšení rozměrů. Podstatou vynálezu je, že v dutinách 10 tělesa 1 ovladače jsou uložena řídicí pouzdra 2, sestávající každé z táhla 20 s dvojicí nehybných kuželek 21, 22 je s dvojicí pohyblivých kuželek 23, 24 odpružených pružinou 25. Vždy mezi jednou pohyblivou a jednou...

Ovládací modul pro hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232529

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bena Zdeněk, Čajka Břetislav, Tkáč Ivan, Sanetřík Zdeněk

MPK: E21D 23/26

Značky: obvod, modul, ovládací, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího modulu pro hydraulický obvod, zejména důlní mechanizované výztuže účelem vynálezu je zjednodušení výroby součástí ovládacího modulu, zmenšení jeho rozměrů a zlepšení provozních vlastností. Podstatou vynálezu je, že v tělese (1) jsou uložena ovládací pouzdra (3) shodného provedení a přívody (8) řidicího tlaku jsou umístěny mimo hlavní část (101) tělesa (1), v níž jsou umístěny tlakové přívody (9) a odpad (10),...

Hydraulické zapojení pro ovládání přímočarého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230698

Dátum: 01.06.1986

Autori: Tkáč Ivan, Hruška Karel, Čajka Břetislav

MPK: E21F 13/08

Značky: hydraulické, hydromotoru, ovládání, zapojení, přímočarého

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zapojení pro ovládání přímočarého hydromotoru, zejména důlních přesouvacích válců. Účelem vynálezu je zlepšeni vlastností zapojení, odstraněn možnosti průniku média o vysokém tlaku do nízkotlakého obvodu a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Podstatou vynálezu je, že nízkotlaká větev (2) je pístovému prostoru (10) hydromotoru (l) připojena přes rozvaděč (5), první hydraulicky řízený jednosměrný ventil (6), jehož výstup (60) je připojen k...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228216

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koudelka Karel, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Rohovský Milan, Budírský Stanislav, Lédl Lumír, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Breuer Jaromír, Ševčík Arnošt

Značky: tlakového, zařízení, proti, prostoru, dynamickému, přetížení, ochranu, tlakovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti, zlepšení těsnosti plynové komory, zvětšení vstupního průřezu rázového ventilu i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 vytvořen z hlavice 130, posuvně a...

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221302

Dátum: 15.01.1986

Autori: Thiemel Dieter, Tkáč Ivan, Breuer Jaromír, Bena Zdeněk

Značky: kapaliny, usměrnění, výstřiku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny z ventilu, zejména z pojistného ventilu s velkým průtokem. Účelem vynálezu je usměrnění výstřiku kapaliny z pojistného ventilu žádoucím směrem a tlumení zvukového efektu při otevření a činnosti ventilu. Podstatou vynálezu je pouzdro (3), soustředně nasunuté na těleso (20) ventilu. Vnitřní průměr pouzdra je nejméně o 10 % větší, než největší vnější průměr tělesa (20) ventilu. Na výstupu (32) je pouzdro (3)...

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225573

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hruška Karel, Tkáč Ivan

Značky: jednotky, hydraulického, zapojení, mechanizované, důlní, výztuže, směrování, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže, sestávajícího z alespoň jednoho směrovacího hydromotoru, rozvodu a ovládacích prvků, vyznačené tím, že alespoň jeden směrovací hydromotor (6) je přes dvoucestný rozváděč (7) připojen k vedení (40), jímž je spojen hlavní pracovní pros tor (20) přesouvacího válce (2) s ovladačem (3) jednotky výztuže.

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225294

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Tkáč Ivan, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Dzierža Emil

Značky: mechanizované, hydraulického, obvodů, výztuže, důlní, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže, vyznačené tím, že k magistrále k větvím (1,2) je připojen přes uzávěr (3) alespoň jeden obvod (4) pro ovládání jednotky výztuže, sestávající z alespoň jednoho rozvaděče (5) a z alespoň jedné hydraulické spojky (6), opatřené prvním hydraulickým zámkem (7), z přesouvacího válce (8) a z rozvodu (9), přičemž za uzávěr (3) alespoň jednoho obvodu (4) pro ovládání jednotky vvztuže je připojen...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217742

Dátum: 15.02.1985

Autori: Budírský Stanislav, Novotný Stanislav, Rohovský Milan, Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Tkáč Ivan, Thiemel Dieter, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Lédl Lumír

Značky: zařízení, ochranu, přetížení, proti, dynamickému, tlakovému, tlakového, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 opatřen otvorem 14, jímž je nasunut na pístku 15, jehož dno je přivráceno k vrtání 17 v uzavíracím prvku 13,...

Těsnicí pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 227084

Dátum: 01.01.1985

Autori: Breuer Jaromír, Bena Zdeněk, Thiemel Dieter, Tkáč Ivan

Značky: těsnicí, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí pouzdro s válcovou části a s průchozím otvorem pro hydraulický rozváděč,vyznačené tím, že je opatřeno pojištěním /13/ proti pootočení vůči unášeči /15/ a vybráním /7/, navazujícím na průchozí otvor /3/, které je provedeno na výstupní straně /6/.

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 222946

Dátum: 01.03.1984

Autori: Lédl Lumír, Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Thiemel Dieter

Značky: rozvaděč, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozváděč s otočným unášečem a se zpětným ventilem v přívodu tlakové kapaliny, určený zejména pro hydraulické obvody důlních zařízení. Účelem vynálezu je snížení ovládací síly a hmotnosti, zmenšení rozměrů rozváděče a výhodnější vedení kapaliny v něm. Podstatou vynálezu je, že ventilový blok (5) rozváděče má diferenciální zpětný ventil (50) v jehož dutině (51) uložený uzavírací prvek (52) a vnější uzavírací částí (52a) má první...

Uzavírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215391

Dátum: 29.02.1984

Autori: Tkáč Ivan, Thiemel Dieter

Značky: uzavírací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíracího zařízení, zejména pro hydraulický obvod důlní posuvné výztuže. Vynález řeší problém konstrukčního a výrobního zjednodušení uzavíracího zařízení, zejména pro pracovní tlaky vyšší než 20 Mpa. Podstatou vynálezu je, že uzavírací zařízení je vytvořeno jednak z uzavíracích bloků jednotky, které jsou zapojeny mezi každou jednotku výztuže, tlakové potrubí a odpadní potrubí, jednak z alespoň jednoho uzávěru magistrály, který...