Tirer Jozef

Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 313

Dátum: 08.12.1993

Autor: Tirer Jozef

MPK: E05B 49/02

Značky: blokovací, zámku, elektrického, mechanizmus

Text:

...spočíva v tom, že na západke je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na blokovací element riadený priamo kotvou elektromagnetu, pričom ich styčné plochy sú zrazené pod uhlom 30 °.Výhody spočívajú v priaznivejších silových pomeroch pri otváraní dveri, vyššia spoľahlivosť a zmenšenie vonkajších rozmerov elektriokého zámku.Vyhotovenie je znázornené na výkrese, kde na západke l je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na...

Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 312

Dátum: 08.12.1993

Autori: Tirer Jozef, Kochan Jaroslav, Remeta Štefan

MPK: E05B 49/02

Značky: elektrického, zámku, mechanizmus, blokovací

Text:

...v tom, že blokovací.mechanizmus elektrického zámku zabezpečuje prostredníctvom tvarového vybranie kotvy po jej pritiahnutí k cievke elektromagnetu blokáciu výkyvného pohybu blokovacej západky, ktorej bočné tvarové vybranie zabraňuje pohybu ovládacej páky,a tým následne jej tvarový výstupok blokuje ovládaciu západku.Výhody navrhnutého riešenia spočívajú v tom, že blokáciadverí je V čase, ked elektromagnetický systém je napájaný zo zdroja.časť...

Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254158

Dátum: 15.01.1988

Autori: Varga Pavol, Tirer Jozef, Perát Viliam, Rous Zdeněk, Gerjaková Mária

MPK: H04M 9/00

Značky: proti, zariadenie, súpravy, prepätiu, upevnenie, istenie, istiacej, kabelové, závery

Text:

...svorkovnice a v rýchlom odpojení istiacej súpravy od svorkového poľa V prípade potreby kontroly, Obr. 1, 2, 3, 5 znázorňuje uloženieistiacej súpravy na svorkovnicu a ich vzájomné prepojenie.Obr. 4 znázorňuje samotnú istiacu súpravu. Istiaca súprava 1, ktorá zabezpečuje istenie zariadenia a kábeiového vedenia proti prepätiu je uložená po stranách záveru 2 za pomoci skrutkového spoja 3 dvoma predlžovaoimi uholníkmi 4 obr. 1, pričom uholníky majú...