Thillen Guy

Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17319

Dátum: 28.07.2011

Autori: Rocchi Dominique, Devillet Serge, Lonardi Emile, Thillen Guy, Vandivinit Jeff

MPK: F27B 1/20, F27D 3/00, C21B 7/20...

Značky: zostave, distribučné, zavážacej, reaktora, zariadenie, hutného, použitie

Text:

...pripevnený krotoru. Avšak, hlavný nedostatok konštrukcie podľa WO 00/20646 spočíva v pomeme vysokom točivom momente kladenom naprevody pre natáčanie sklzu a opačne. Preto táto koncepcia nie je ľahko použiteľné premoderné reaktory so širokým priemerom, zvlášť pre vysoké pece, ktoré typicky vyžadujú dlhé sklzy s dĺžkou 3 až 5 m.(0009) Japonská patentová prihláška 59 031807 pojednáva o vsádzkovom zariadení prevysoké pece, vybavené distribučným...

Rozdeľovací sklz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Lonardi Emile, Rocchi Dominique, Devillet Serge, Thinnes Claude, Thillen Guy

MPK: F27B 1/20, F27D 3/00, C21B 7/20...

Značky: rozdělovací

Text:

...koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva...

Trojnásypková vsádzková inštalácia pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8199

Dátum: 29.12.2006

Autori: Thillen Guy, Hutmacher Patrick, Gidt Jean, Lonardi Emile

MPK: F27B 1/20, F27D 3/10, C21B 7/20...

Značky: vsádzková, trojnásypková, šachtovú, inštalácia

Text:

...pece, prvú, druhú a tretiu násypku, usporiadané rovnobežne nad rotačným distribučným zariadením a odsadené zo stredovej osi, na skladovanie sypkého materiálu, určeného na plnenie do distribučného zariadenia. Plášt tesniaceho ventilu je usporiadaný medzi násypkami a distribučným zariadením a má hornú časť s prvým, druhým a tretím vstupom, prepojeným s prvou, druhou a treťou násypkou. Prvý, druhý a tretí tcsniaci ventil na izolovanie...

Zavážacia zostava so súborom násypiek pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9962

Dátum: 27.12.2006

Autori: Lonardi Emile, Thinnes Claude, Thillen Guy, Loutsch Jeannot

MPK: F27D 3/00, F27B 1/20, C21B 7/20...

Značky: násypiek, súborom, šachtovú, zostava, zavážacia

Text:

...v podstate vertikálne.0005 Je teda cieľom tohto vynálezu poskytnúť zavážaciu zostavu so súborom násypíek pre šachtovú pec, ktorá zníži asymetriu distribúcie násypného materiálu V peci bez použitiadodatočného zariadenia určeného na tento účel. Všeobecný opis vynálezu.0006 Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje tento vynález zavážaciu zostavu so súborom násypiek pre šachtovú pec, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie na distribuovanie...

Rotačné dávkovacie zariadenie pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7557

Dátum: 03.10.2006

Autori: Hutmacher Patrick, Loutsch Jeannot, Lonardi Emile, Thillen Guy, Tockert Paul

MPK: C21B 7/18, F27B 1/00

Značky: rotačné, zariadenie, dávkovacie, šachtovú

Text:

...chladiaceho okruhu a stacio nárneho chladiaceho okruhu.V teplovýmennom zariadení sú rotačné a stacionáme teplovýmenne prvky oddelené malou medzerou alebo intervalom, ktorý tvorí oblasť, cez ktorú nastáva prestup tepla. Zariadenie na prestup tepla umožňuje prestup tepla medzi rotačným chladiacim okruhom a stacíonámym chladiacim okruhom, zatiaľ čo tiež poskytuje tekutinové oddelenie medzi neskôr uvedenými okruhmi. Potreba rotačného spoja medzi...

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281738

Dátum: 21.05.2001

Autori: Thillen Guy, Lonardi Emile, Reuter Georges

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: otočným, zavážacie, žľabom, šachtové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) na šachtové pece (10) obsahuje nosnú konštrukciu (22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montážnu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10), dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou konštrukciou (22), a hnaciu skriňu (30) na ovládanie natáčania žľabu (32), spojenú utesnene na jednom svojom konci s dávkovacím zásobníkom (26, 28) a na druhom konci s montážnou prírubou (18), pričom v skrini (30) je...

Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Legille Edouard, Lonardi Emile, Thillen Guy

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zavážecí, regulace, provádění, žlabu, zařízení, pohybu, kmitavého, způsobu, rozdělovacího, tohoto, způsob

Text:

...na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch...

Chladicí ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Thillen Guy, Bernard Gilbert, Legille Edouard, Cimenti Giovanni

MPK: F27B 1/20, F27B 1/24

Značky: zavážecího, chladicí, šachtové, zařízení, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chladicího ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece. Rozdělovací žlab je výkyvné uložen pod vsázecím kanálem v otočné skříni ovinuté nejméně jedním hadem, napájeným chladicí vodou přiváděnou z prstencové zásobovací nádrže. Každý z chladicích hadů je spojen odváděcím potrubím s prstencovým kolektorem tak, že voda protéká vlastní tíží odváděcími potrubími a hady mezi prstencovou zásobovací nádrží a prstencovým kolektorem.