Tetik Adolf

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11510

Dátum: 17.02.2009

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/40

Značky: spínací, prístroj

Text:

...je vytvoriť spínací prístroj v úvode zmieneného druhu, ktorým môžu byt odstránené vyššie uvedené nevýhody, u ktorého môže byť funkčnosť takých spínacích prístrojov zaístená lepšie, a u ktorého je možné zabrániť poškodením spínaciehoPodľa vynálezu je toto dosiahnuté znakmi patentověho nárokuTým je možné zabrániť poškodeniu spínacieho prístroja pri prevádzke a zaistiť to, že žiadny poškodený prípadne nefunkčný spínací prístroj sa ďalej...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10919

Dátum: 17.02.2009

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/16, H01H 71/74

Značky: prístroj, spínací

Text:

...môže byt nepresné a málo reprodukovateľné.Prostredníctvom znakov patentového nároku 1 sa môže zvýšiť presnosť a stupeň reprodukovateľnosti spustenia spínacieho prístroja pomocou bimetalového článku. Tým sa môže zlepšiť nastaveniebimetalového článku prípadne nadprúdového spúšťacieho zariadenia.Vedľajšie nároky, ktoré rovnako ako patentový nárok 1 súčasnetvoria časť opisu, sa týkajú ďalších výhodných uskutočnení vynálezu.Vynález bude...

Kotva na magnetický vypínací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285089

Dátum: 18.05.2006

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 89/00

Značky: magnetický, mechanizmus, kotva, vypínací

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na magnetický vypínací mechanizmus, najmä na ochranné spínače vedenia, je klzne posuvne usporiadaná vo vodiacom puzdre (6). Kotva (10) je vytvorená z magnetického materiálu, najmä z magneticky mäkkého materiálu, zvinutím plechového pásika do tvaru puzdra. Vnútri kotvy (10) je vybavovacie zdvíhadlo (14), na ktorom je nasunutá vratná pružina (16). Predný koniec (17) vratnej pružiny (16) dosadá na narážku vo vypínacom mechanizme, ktorý...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10416

Dátum: 15.04.2005

Autori: Kadan Paul, Reil Franz, Tetik Adolf

MPK: H01H 71/02, H01H 73/20, H01R 4/34...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...tým, že po oboch stranách upínacích skrutkovacích otvorov sú usporiadané dva vpodstate navzájom paralelné tieniace elementy, a/alebo že voblasti voľnej medzery a voblasti upínacieho skrutkovacieho otvoru sú na telese, navonkajšej strane telesa, upravene prehlbenia, aby sa Zväčšila hĺbka voľnej medzery v oblastiNa základe geometrie telesa predstavujú pri vedľa seba usporiadaných rovnakých spínacích prístrojov upínacie skrutkovcie otvory...

Uvoľnitelná úpinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3560

Dátum: 30.12.2004

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01R 4/28

Značky: upínka, uvoľnitelná

Text:

...upinku s krytom, na ktoreho jednom konci je usporiadaná uzatváracia clona z plastu. Tátouzatváracia clona obsahuje nosný diel, na ktorom s vytvorené dva nástavce, ktoré vystupujú na bočných stenách krytu, takže vznikne nosný diel v prierezev tvare U. Na vytvorenie upinacieho otvoru a akoprotikus ku krytu je upravený kontakt pevnespojený so základným telesom.Úlohou vynálezu preto je vytvoriť uvoľniteľnú úpinku, pri ktorej sa pri jednoduchom...

Inštalačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3559

Dátum: 28.09.2004

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/12

Značky: inštalačné, zariadenie

Text:

...zopne hlavné kontaktné miesto apotom vedľajšie kontaktné miesto apri zapnutí sa najskôr zopne vedľajšie kontaktné miesto apotom hlavné kontaktné miesto. Nevýhodou spínacieho zariadenia podľa spisu EP 1022 762 A je, že pohyblivý kontaktpomocného spínača nie je v priamom mechanickom kontakte so spínacou vačkou, a preto neukazuje spinaciu kontaktnú polohu.Spínacie zariadenie s vypínačom pri krátkom spojení s vypínačom pri preťažení je známe zo...

Samočinný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282149

Dátum: 24.09.2001

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/52

Značky: samočinný, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný spínač obsahuje pohyblivý spínací mostík (5), na ktorom je proti nemu upravená výkyvná nosná spojka (4). Nosná spojka (4) nesie výkyvne západkový doraz (6) a západku (3), ktoré sú vzájomne preklenuteľné. Západka (3) je spojená cez strmeň (2) s ovládacím gombíkom (1). Uloženie (7) západky (3) na nosnej spojke (4) môže byť vytvorené na ovládanie indikátora (8) nastavenia kontaktu a ďalšieho spínacieho mostíka. Nosnou spojkou (4) je...