Szulényi František

Spôsob laminácie výtlačkov kompozitných zmesí drevená múčka – PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 278246

Dátum: 11.05.1994

Autori: Neuschwendtner Tibor, Szulényi František, Marček Ján

MPK: B32B 27/08, B32B 27/00, B32B 21/08...

Značky: múčka, laminácie, kompozitných, zmesí, drevená, výtlačkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu laminácie, pri ktorom vytláčané dosky hrúbky 2,5 až 10 mm, profily duté i plné z kompozitných zmesí 20 až 60 hmotn. dielov drevenej múčky, 80 až 40 hmotn. dielov PVC s polymerizačným stupňom 600 až 1000, 3 až 20 hmotn. dielov bežných spracovateľských prísad PVC, sú kontinuálne laminovateľné navalcovaním komerčne prístupných fólií z PVC. Oblasť výhodnej aplikácie takýchto laminátov je v aranžérskej technike výstavišť,...

Makromolekulový materiál so zvýšenou pevnosťou a húževnatosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277902

Dátum: 12.11.1991

Autori: Kováč Miroslav, Macho Vendelín, Szulényi František, Micka Miloň, Harag Vladimír

MPK: C08L 27/06

Značky: húževnatosťou, materiál, makromolekulový, zvýšenou, pevnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Makromolekulový materiál je na báze homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu, pričom pozostáva z 0,2 až 20 % hmotn. modifikátora pevnosti, tvoreného z 30 až 100 % hmotn. zmesi dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny a/alebo ich anhydridu s parciálnym esterom alifatického monoolu až tetraolu s mólovou hmotnosťou 60 až 6 000 g.mol-1 a/alebo najmenej s jedným diesterom až tetraesterom dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny s...

Kompozícia na báze polyvinylchloridu a/alebo očkovaných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269533

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Szulényi František, Szolnoki Edmund, Micka Miloň, Bočev Štefan

MPK: C08L 27/06

Značky: kopolymérov, očkovaných, polyvinylchloridu, báze, kompozícia, vinylchloridu

Text:

...(90 10 ) ap.Mastivá je z uvedených dôvodov zapotreby minimalizovat. K takým patria estery dikorboxylových kyselín 3 nasýtenými aliľutickými alkoholmi. Ďalej parciálne zmydeinené tuky, ako aj parciálne estcrifikované polyoly, napr. parciálne esterifikovnný pentaerytritol. dipentaerytritol, trimetylolpropán, sorbitol up. Potom alifutické estery vyšších mastných kyselín a vyššlmi aliľatlckými alkoholmi o počte uhilkov v alkyloch 28 až 32, ako...

Sposob výroby húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266975

Dátum: 12.01.1990

Autori: Komora Ladislav, Szulényi František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Micka Miloň, Tribulík Ján

MPK: C08F 265/04, C08F 214/06

Značky: spôsob, húževnatého, polyvinylchloridu, výroby

Text:

...redukčné činidlá, regulatory molekulovej hmotnosti, prenášače, regulatory pH prostredia,povrchovoaktívne látky, prípadne prísady amoniaku.Pomocnou látkou, resp. modifikátorom priebehu polymerizácie, resp. Očkovania (štiepenia),či kopolymerizácie je najmenej jedna vápenatá a/alebo horečnatá soľ karboxylovej kyseliny C 1 až C 6. Rozumie sa tým, že môže to byt aj zmes vápenatých a horečnatých solí zmesi kyselín C 1 až C 5, pričom ku...

Spôsob výroby suspenzného húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257356

Dátum: 15.04.1988

Autori: Glevitzký Edmund, Szulényi František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Micka Miloň, Ilčík Štefan, Tribulík Ján

MPK: C08F 291/02, C08F 214/06

Značky: polyvinylchloridu, výroby, suspenzného, spôsob, húževnatého

Text:

...doreagovat Zvyškové monoméry a súčasne nechať rozpadnúť zvyškové iniciátory pri teplote 70 až 80 °C. Rozklad zvyškového iniciátora, či za jeho spolupôsobenia vytvoreného makroradikálu,možno dosiahnuť aj prísadami redukčných činidiel, pričom pre uvedene účely sú vhodné hezpopolnaté, teda organické redukčné činidlá. Menej vhodné, ale v niektorých prípadoch dobre použiteľné sú prísady zlúčenín prechodných kovov. Zvyškové monomêry nielen že...

Spôsob výroby elastoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257150

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tribulík Ján, Micka Miloň, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Szulényi František, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 20/28, C08F 20/18

Značky: elastomerů, výroby, spôsob

Text:

...g vodného roztoku alkylsulfonátu sodného s počtom uhlíkov v moleknle priemerne 15 obsah sodnej soli alkánsulfónových kyselín 32 0/0 hmot., obsah NaCl z 2 hmot., obsah oleja 1 hmot.,NaOH 0,1 0/0 hmot. Fe 0,005 hmot.) o koncentrácii 38 hmot., známeho pod obchodným názvom Mersolat. Za im-iešania sa pridá 300 g Z-etylhexylakrylátu ZEHA a reakčná zmes sa V dusikovej atmosfére vyhreje na teplotu 30 °C. Po vyhriati sa do reakčného prostredia...

Spôsob výroby suspenzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230891

Dátum: 15.11.1986

Autori: Porubský Juraj, Ilčík Štefan, Šovčíková Marianna, Macho Vendelín, Szulényi František, Glevitzký Edmund, Mondočko Jozef

MPK: C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, výroby, spôsob, suspenzného

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzný polyvinylchlorid (PVC) zvlášť vhodný na výrobu tlakových rúr má K-hodnotu 69 až 80 (70 až 74), sypnú hmotnosť 0,5 až 0,65 kg.dm-3, absorpciu zmäkčovadla 2 až 23 (5 až 12) min a ďalšie definované parametre. Vyrába sa suspenziou homopolymerizáciou pri teplote 40 až 56 (49 až 53)°C, vodnom module vodná fáza/vinylchlorid = 1,0 až 2,0 (1,25 až 1,7), pri celkovom obsahu ochranných koloidov ako dispergátorov na báze derivátov celulózy...

Kompozit polyvinylchloridu so zlepšenými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229878

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mokrý Jozef, Szulényi František, Střešinka Jozef

MPK: C08L 27/06

Značky: vlastnosťami, fyzikálno-mechanickými, kompozit, polyvinylchloridu, zlepšenými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompozitu polyvinylchloridu, ktorý má zlepšené fyzikálno-mechanické vlastnosti, najmä rázovú húževnatosť. Kompozit pozostáva z 95 až 75 % hmot. d. polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, 5 až 25 hmot. d. polyuretánu a/alebo polyuretánmočoviny a z 0,5 až 5 hmot. d. antimonitého a/alebo bárnatého, bárnato-zinočnatého, vápenato-zinočnatého tepelného stabilizátora polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, s...