Szentiványi Norbert

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Marcinčin Antón, Franko Peter, Paulovič Milan

MPK: C08J 3/22, C09B 67/10, D01F 1/04...

Značky: poloylefínov, pigmentov, farbenie, povrchovej, hmotě, spôsob, úpravy

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ďurčová Oľga, Szentiványi Norbert, Diačiková Anna, Ondrejmiška Koloman

MPK: G01N 21/35, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: spôsob, farbenie, pigmentov, organických, dispergátorov, výběru, polypropylénu

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mačurák Milan, Paulovič Milan, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, C08J 3/22

Značky: tuhými, polyolefínov, aditivácia, aditívami, spôsob, výrobkov, báze

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Koncentrát vápenca na báze polypropylénu so zlepšenou dispergáciou plniva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269506

Dátum: 11.04.1990

Autori: Strapko Lubomír, Szentiványi Norbert, Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08K 3/26, D01F 1/02

Značky: vápenca, koncentrát, dispergáciou, polypropylénu, výroby, zlepšenou, plniva, báze, spôsob

Text:

...čo sa prejavuje v zlepšenífiltrovateľnosti v porovnaní a koncentrátom vápenca, pripraveným za rovnakých podmienok bez použitia dispergátora, ako i v porovnaní s filtrovateľnosťou granulátupolypropylénu s povrchovo naneseným práškom vápenoa.Na rýchlomielačke sa pripravila zmes pozostávajúca z 55 hmot. prálkového polypropylénu TATREN HPP, 40 hmot. mikromletého vápence Durcal 2, s priemernou ve 1 L kosťbu častíc 2,8.l 06 m a 5 hmot. S zmesi...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Javorek Miroslav, Ondrejmiška Koloman, Mihály František, Franko Peter

MPK: C08F 8/50, C08J 3/22

Značky: koncentrátov, tokovými, polypropyléne, spôsob, pigmentov, práškových, najmä, výroby, upravenými, aditiv, vlastnosťami, disperzií

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Mihály František, Marcinčin Antón, Strapko Lubomír

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: monoazopigmentov, polypropylénových, vlákien, využitím, báze, farbenia, málo, hmotě, pigmentů, termicky, stabilného, spôsob, lakov

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: farbenie, disperze, pigmentov, koncentrované, polyolefínov, organických, hmotě

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Zapojení spínacích zařízení ve skupinových vedeních, zejména telefonních dispečerských soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maeurák Milan, Oddejmiška Koloman, Franko Peter, Szentiványi Norbert

MPK: H04M 9/02

Značky: zařízení, zapojení, zejména, telefonních, dispečerských, soustavách, vedeních, spínacích, skupinových

Text:

...14 a k řídících výstupů je spojeno přes řídící vedení 34, 34 a až 34 m s proudovýmí obvody 21 a až 21 m vedení. Společné vstupy řídící jednotky 1 a volicí jednotky 11 jsou připojeny přes takt-ové ímpulsové vedení 38 na taktový ímpulsový výstup signalní vysílací jednotky 13.Řídicí výstup signälní vysílací jednotky 13, který spouští volicí tón, je připojen přes řídící vedení 39 na vstup tónové a volací jednotky 14, zatímoo výstup tónové...

Spaľovacia komora pre prípravu teplonosného média, napríklad pre rozmrazovne substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Zemanová Elena

MPK: F23M 9/00

Značky: komora, rozmrazovne, například, media, spaľovacia, přípravu, teplonosného, substrátov

Text:

...puzdro vyčnievajúce z prívodného potrubia plynu. Do osového otvoru je uložený horák kvapalného paliva, vybavený prívodnými armatúrami za tesniacou prírubou. Osová rúrka horáka kvapalného paliva vyčnieva do priestoru spalovacej komory, ktorej výtokové otvory sú usmernené priečne na osi otvorov usmerňovacej steny.Výhody spalovacej komory podla vynále 4zu sú vo vytvorení podmienok pre operatívne prevádzkovanie rozmrazovne na momentálne...

Vozidlo s difereucovaným pohonom hnacích kolies regulovaným od riadiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Zemanová Elena

MPK: BG2D 65/02

Značky: vozidlo, mechanizmu, kolies, hnacích, difereucovaným, riadiaceho, regulovaným, pohonom

Text:

...páku radenie 11 v neutrálnej polohe, t. j. západka 14 je zaistená v prvej zubnej medzere segmentu konzoly 12. Po rozbehnutí mo-toru sa uvoľní spojka a pri jazde dopredu sa radiaca páka 11 po stlačení páčlky 15 natáča dopredu pri súčasnom stlačovaní pedálu akcelerácie. Natáčaním radiacej páiky 11 smerom dopredu natačajú sa páčky 22, 23 a regulačná páčky 24, 25 v smere šípok. Po dosiahnutí vhodnej rýchlosti sa radiaca páka 11 zaistí v...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240786

Dátum: 01.08.1987

Autori: Oddejmiška Koloman, Macho Vendelín, Žatkovie Juraj, Szentiványi Norbert, Zemanová Elena, Maeurák Milan, Jambrich Martin, Marcinein Anton

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, detekce, způsob, aktivního, chlóru

Text:

...se určí přitomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku, Hlavní výhody způsobu detekce a stanovení aktivního chloru podle vynálezu spočivají v tom, že lze jednoduše zabezpečit kontrolu zejména chlornanových rozünků do 3 obsahu aktivního chloru. Ve srovnání s jodometrickou titrací, kterou se dosud kontrola obsahu aktivního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožňuje provedení i nezaškolenou V osobou....

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Marcinčin Antón, Jambrich Pavol, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Polievka Milan, Benedikty Ján, Franko Peter, Zemanová Elena, Jambrich Martin, Ondrejmiška Koloman, Macho Vendelín, Mihály František

MPK: C08J 3/22, C09B 67/22, D01F 1/04...

Značky: hmotě, koncentráty, farbenie, organických, výrobkoch, polyolefínových, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Spôsob spracovania odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239165

Dátum: 15.05.1987

Autori: Drobný Michal, Szentiványi Norbert, Šimo Rudolf, Bučko Jozef, Pechár Amadeus, Švonavec Pavol, Štupáková Eva, Večerný Vojtech, Ondrejmiška Koloman, Štegena Ján

MPK: D01F 13/04

Značky: vykonávaniu, spracovania, polymérov, spôsob, zariadenie, odpadov, syntetických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spracovanie odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov ich pridávaním vo forme drviny, aglomerátu, regranulátu, posekaných vlákien na dĺžku 10 mm do granulátu spracovávaného základného polyméru tak, že takýto odpad sa dávkuje do stredu jeho toku, pričom pomer prierezu toku základného polyméru je väčší ako objemový pomer dávkovaného odpadu k základnému polyméru. K tomuto účelu slúži zariadenie pozostávajúce z dávkovača...

Farebné disperzie pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 248915

Dátum: 12.03.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Macho Vendelín, Jambrich Martin, Mačurák Milan, Jambrich Pavol, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, farbenie, disperzie, hmotě, farebne

Text:

...uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu r r 1 k 1 a d 1Na pripravu farebnej disperzie sa použije 78 kg práškového izotaktického polypropylénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg polypropylénglykolmonoalkyléteru vzorca CIBH 37-/0 C 3 H 6/20-OH. zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadeni pri teplote 220 °C a pripraví sa z nej...

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Beniska Jozef, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Pavlovič Milan, Marcinčin Antón, Benedikty Ján

MPK: C09D 17/00

Značky: farbenie, koncentráty, hmotě, farebne, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Benedikty Ján Ing, Mezovský Milan, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Szentiványi Norbert

MPK: D01F 6/06, C08J 3/20, C08L 23/12...

Značky: polypropylénových, vlastností, polyetylénoxidov, výrobkov, úpravu, koncentráty, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Spôsob zvýšenia hydrofility povrchu polyolefínových vlákien a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233483

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Mačurák Milan, Večerný Vojtech, Szentiványi Norbert

MPK: C08K 5/10, D01F 1/10, D01F 6/04...

Značky: zvýšenia, fólií, polyolefínových, hydrofility, povrchu, spôsob, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia hydrofility povrchu polyolefínových vlákien a fólií modifikáciou v hmote, pri ktorej sa ako modifikačnej prísady použije monoesteru glycerínu a karboxylovej kyseliny s počtom uhlíkov 4 až 20 v množstve 0,1 až 6,0 % hmotnostných. Účinok monoesteru glycerínu sa zvýši ak sa takto modifikované vlákna alebo fólie termofixujú pri teplote 80 až 150 °C, a tiež ak sa pred spracovaním okrem monoesteru glycerínu do polyméru pridajú farebné...

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220957

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján, Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef

Značky: polyolefínov, pigmentov, zlepšenou, báze, koncentráty, dispergáciou, farebne

Zhrnutie / Anotácia:

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov, vhodné na farbenie polyolefínových vlákien vo hmote pozostávajú z polyolefínu ako nosiča v množstve 99,4 až 60 % hm., pigmentu v množstve 0,5 až 30 % hm. a 0,1 až 10 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnou hydroxylovou skupinou a prípadne aj stabilizátorov alebo iných prímesí modifikátorov vlastností vlákien.

Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220956

Dátum: 15.03.1986

Autori: Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján, Mezovský Milan, Slavík Vlastimil

Značky: farbenie, polyesterových, rozpustných, polymére, koncentráty, polyesterov, vlákien, farbív, najmä, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty v polyméroch rozpustných farbív na báze polyesterov, vhodné najmä na farbenie polyesterových vlákien vo hmote pozostávajú z polyesterového nosiča v množstve 97 až 35 % hm., z 2 až 40 % hm. farbiva rozpusteného v polyestere, 1 až 15 percent hm. polyetylénového vosku, najviac však 50 % hm. z množstva farbiva a prípadné stabilizátorov alebo iných modifikátorov vlastností polyméru a vlákien z neho.

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu so zvýšenou farbiacou výdatnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220955

Dátum: 15.03.1986

Autori: Marcinčin Antón, Franko Peter, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján

Značky: polypropylénu, organických, báze, zvýšenou, koncentráty, pigmentov, výdatnosťou, farbiacou

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu s obsahom polyetylénglykolov a ich zmesí antioxidantmi majú zvýšenú farbiacu výdatnosť ak obsahujú prídavok 0,1 až 5,0 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnými hydroxylovými skupinami.

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Benedikty Ján, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Franko Peter

Značky: polykaproamidového, spôsob, granulátu, farbenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu pre farbenie polyamidových vlákien v hmote nanášaním práškového farbiva a/alebo pigmentu na granulát vyznačený tým, že polykaproamidový granulát sa najprv povrství s 0,01 až 2,0 % hmot. polyetylénglykolu alebo jeho diamínoderivátu s teplotou tavenia 40 až 80°C a nad jeho teplotou tavenia ku povrstvenému granulátu sa pridá 0,01 až 1,5 % hmot, farbiva alebo pigmentu a po zhomogenizovaní pri teplote 90...