Szántay Csaba

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287354

Dátum: 07.07.2010

Autori: Deutschné Juhász Ida, Hegedüs István, Czibula László, Piller Ágnes, Szántay Csaba, Farkas Jenőné, Kreidl János (zomrel), Werkné Papp Éva, Nagyné Bagdy Judit

MPK: C07D 249/00

Značky: modifikácií, krystalických, přípravy, spôsob, monohydrátu, flukonazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu vzorca (I), ktorý zahrnuje a) hydrolýzu silyléterového derivátu všeobecného vzorca (II) pri pH výhodne buď nižšom než 3, alebo vyššom než 8 vo vodnom roztoku, následne ochladenie získanej reakčnej zmesi obsahujúcej flukonazol a izoláciu precipitovaného monohydrátu flukonazolu, a prípadne rozpustenie monohydrátu flukonazolu, získaného z hydrolýzy silylflukonazolu, v alkohole...

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Hegedüs István, Czibula László, Szántay Csaba, Farkas Mária, Szegedi Michály, Deutsch Ida, Kreidl János

MPK: C07F 7/18, A61K 31/695

Značky: substituovaný, farmaceutický, prostriedok, 2-propanolu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szombathelyi Zsolt, Kárpáti Egon, Kiss Béla, Groó Dóra, Szporny László, Szántay Csaba, Moldvai István, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Stefkó Béla, Riesz Miklós, Vedres András, Zájer Mária, Lapis Erzsébet

MPK: C07D 461/00

Značky: derivátů, 11-nitroapovincaminové, přípravy, kyseliny, nových, opticky, aktivních, racemických, způsob

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vendres András, Laszlovszky István, Szántay Csaba, Groó Dóra, Kiss Béla, Pálosi Eva, Szporny László, Moldvai István, Riesz Miklós, Kárpáti Egon, Lapis Erzsébet, Stefkó Béla, Szombathelyi Zsolt

MPK: C07D 461/00

Značky: přípravy, způsob, racemických, kyseliny, 11-aminoeburnankarboxylové, opticky, aktivních, nových, derivátů

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Spôsob výroby kyseliny octovej oxidáciou acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240479

Dátum: 15.08.1987

Autori: Simiand Jacques, Boigegrain Robert, Szántay Csaba, Chenu Jacques, Vernieres Jean-claude

MPK: C07C 53/08

Značky: octovej, spôsob, výroby, kyseliny, acetaldehydu, oxidáciou

Text:

...využiť v technologiokomprocese za účelom výroby kyseliny octo-v-.ej vyššej čistoty.Spôsob podľa vynálezu umožňuje jreguloçvat oibeah octanu mangánatého v katalyzátore a tým aj jeho aktivitu. Potvrdilo sa, že prítomnost vyššej koncentrácie katiónov aikalických kovov sa potlač-lll dehydratačné reakcie, V dôsledku čoho významne pokle sol obsah acetanhydridu v technologickýc Lil prúdoch. v v -~ iBlokáclou dehydratačuných i dalších sledných a...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vedres András, Szántay Csaba, Stefkó Béla, Moldvai István

MPK: C07D 471/22, C07D 461/00, C07D 519/04...

Značky: racemických, opticky, kyseliny, aktivních, apovincaminové, způsob, přípravy, 11-substituované, derivátů

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vedres András, Stefkó Béla, Szántay Csaba, Moldvai István

MPK: C07D 519/04, C07D 471/22, C07D 461/00...

Značky: přípravy, opticky, apovincaminové, způsob, kyseliny, racemických, derivátů, aktivních, 11-substituované

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby 2-cyklopentenonových deritátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Fekete Jenö, Jurák Ferenc, Majoros Béla, Kis-tamás Attila, Novák Lajos, Szántay Csaba, Ujvári István

MPK: C07C 49/603

Značky: výroby, 2-cyklopentenonových, způsob, deritátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-cyklopentenových derivátů substituovaných v poloze 3 obecného v poloze 3 obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají nezávislé na sobě atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku s přímým nebo větveným řetězcem, R3 znamená atom vodíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom vodíku nebo R3 a Y spolu dohromady znamenají atom kyslíku nebo dvojnou vazbu, vyznačující se tím, že na 2,5-dodekandionový...

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231983

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baán Gábor, Novák Lajos, Kis-tamás Attila, Ujvári István, Szántay Csaba, Jurák Ferenc, Rohály János

MPK: C07C 67/327

Značky: kyseliny, způsob, výroby, 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny (obecný vzorec I ) Deriváty 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny jsou určeny pro oblast ochrany rostlin a pro veterinární lékařství k potírání zvířecích a rostlinných škůdců. Vyrobí se tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nechají zreagovat se sloučeninami obecného vzorce VI.

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229929

Dátum: 15.11.1986

Autori: Simonidesz Vilmos, Körmöczy Péter, Aszódi József, Stadler István, Szántay Csaba, Kovács Gábor, Novák Lajos, Galambos Géza, Virág Sándor

MPK: C07D 307/93

Značky: aktivních, racemických, opticky, derivátů, 13-thiaprostacyklinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu obecného vzorce I kde Rl znamená ekvivalent farmaceuticky vhodného kationtu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku nebo fenoxymethylovou skupinu, -A-B- znamená skupinu -CH2-CH2-, jeden ze symbolů X a Y znamená vodík a druhý znamená hydroxyskupinu, nebo X a Y společně znamenají skupinu -O-CH2-CH2-0,...

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228102

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kalaus György, Kárpáti Egon, Szántay Csaba, Szabó Lajos, Szporny László

Značky: přípravy, indolchinolizidinu, nových, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu obecného vzorce I kde znamená R nerozvětvenou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nebo jejich solí nebo opticky aktivních isomerů, vyznačený tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, nebo její sůl chemickým redukčním činidlem v přítomnosti hydrogenačního katalyzátoru, v inertním rozpouštědle za teploty 30° Celsia až teploty varu...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226420

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kis-tamás Attila, Novák Lajos, Szántay Csaba, Ujvári István, Tóth Miklós, Jakab József, Jurák Ferenc

Značky: insekticidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, přitahující samečky osenice polní [Scotia segetum) vyznačující se tím, že obsahuje 7(Z)-dodecen-1-olacetát vzorce I a 9(Z)-tetradecen-1-olacetát vzorce II v hmotnostním poměru sloučeniny vzorce I a sloučeniny vzorce II (50 až 99) ku (50 až 1), jako účinné složky, popřípadě společně s kapalnými nebo pevnými pomocnými prostředky.

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226159

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szporny László, Szántay Csaba, Szabó Lajos, Kárpáti Egon, Kalaus György

Značky: způsob, oktahydroindolochinolizinu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu obecného vzorce I ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, jakož i jejich solí a optických antipodů, vyznačený tím, že deriváty indochinolizinu obecného vzorce II ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, A vodíkový atom a B anion kyseliny, nebo A elektronový pár a B H2O, se redukují a pokud je to žádoucí, se sloučenina získaná ve formě volné báze...

Farbiteľný polypropylén pre výrobu vláken, fólií a iných tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245097

Dátum: 16.12.1985

Autori: Szabó Lajos, Kalaus György, Marxer Adrian, Szporny László, Kárpáti Egon, Szántay Csaba, Cyphelly Ivan Jaroslav

MPK: D01F 1/10, C08L 23/12, D01F 6/06...

Značky: výrobkov, výrobu, vláken, iných, tvarovaných, polypropylén, fólií, farbiteľný

Text:

...kúpeľa pri pH 2,5 až 3,5. Pre zmes je typické, že je farbitelná kyslými farbivami.Podla toh-otuo vynálezu sa môžu použiť aj reaktívne farbivá., napríklad C. I. Reactive Red 24, alebo kyslá moridlové farbivá, napríklad C. I. Mordant Blue 13. .VýsledIky farbenia sa porovnávajú vizuálnym hodnotením, alebo použitím -optických metód, alebo zmeranĺm relatívneho množstva farbiva fixovanéhuo na vzorke.Prídavok sa pripravil tak, že v 200 ml acetónu...

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Balla József, Szántay Csaba, Novák Lajos, Tóth Miklós, Stefkó Béla

Značky: můry, zelné, atraktant, samečka

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226744

Dátum: 01.11.1984

Autori: Udvary Éva, Kalaus György, Papp Gyula, Dávid Ágoston, Chinoin Gyógyszer- És Vegyészeti Termékek Gyára, Szekeres László, Györy Peter, Szántay Csaba

Značky: způsob, 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydroisochinolinu vzorce I a jeho fysiologicky vhodných solí, vyznačující se tím, že se hydrolyzuje sloučenina obecného vzorce VI kde R1 znamená hydrogenolyticky odstranitelnou skupinu, s výhodou benzylovou skupinu, a R znamená alkylovou skupinu a 1 až 6 atomy uhlíku, takto vzniklá sloučenina obecného vzorce V kde R1 má výše uvedený význam, se nechá reagovat aminem vzorce IV nebo s...

Způsob přípravy /7E, 9Z/-Alkadienolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226740

Dátum: 26.08.1983

Autori: Szántay Csaba, Jurák Ferenc, Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Kis-tamás Attila, Ujváry István, Majoros Béla, Novák Lajos

Značky: přípravy, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy /7E, 9Z/-alkadienolových derivátů obecného vzorce /I/ kde R1 znamená ethylovou skupinu, R2 značí atom vodíku nebo acetylovou skupinu, vyznačený tím, že se nechá reagovat nonanalový derivát obecného vzorce II OCH-/CH2/7-CH2-OR2 kde R2 má výše definovaný význam s alifatickým alkoholem, který má 1 až 2 atomy uhlíku s výhodou v apolárním rozpouštědle a za přítomnosti katalytického množství kyseliny, takto získaný dialkoxy-nonanový...