Szabó Josef

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Buchar Miloslav, Szabó Josef, Kroupa Petr, Bartuška Miloslav, Zvěřina Karel

MPK: C23C 4/04

Značky: materiálů, způsob, oxidů, výroby, žárově, plazmové, hlinitého, stříkání, bázi

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Stabilizační kanál kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266749

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brzoň Václav, Brzoň Jaroslav, Kroupa Petr, Szabó Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: hořáku, plazmového, kapalinou, kanál, stabilizovaného, stabilizační

Text:

...patrné z obr. 1, je stabilizační kanál podle vynálezu, uspořádaný mezi vnitřní tyčovou katodou l a čárkovaně naznačenou vnější rotační anodou g hořáku, tvořen dvěma válcovitými stabilizačními elementy Q, 5. Stabilizační elementy Ä, A vytvořené z keramickcýh trubek,jsou uspořádány v pouzdře nebo samostatných pouzdrech § stabilizačního kanálu, uspořádaném v tělese lg plazmového hořáku. uspořádání je takové, že v pouzdře á stabilizačního kanálu...

Čelo plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265035

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kroupa Petr, Szabó Josef, Brzoň Václav

MPK: F23D 14/62

Značky: hořáku, plazmového, čelo

Text:

...otvorom, využitím ojektorového účinku tan gonciální tryeky výetupního otvoru zlepsuje odeávání ch 1 adíc 1 ustabilízaňní kapaliny z hořákua póužjtjm závory pro rychlé píñânÍvýwTupnítryeky zlepšuje přístup ko stubŕkízaňmámuvknnýl ą265 035 Příklad provedení chlazenćho čela plazmového hořáku podlevynálozu je uveden na přiloženýoh výkresoch, kde obr. 1 zná»zorňujo pÍřný řez řelem hořáku a obr. 2 čelní pohled na čeloNa obr. à je přední část...

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tlučhoř Zdeněk, Szabó Josef, Macku Aleš

MPK: C01F 7/46

Značky: materiálů, plazmové, nástřikových, bílého, výrobu, způsob, technológie, rafinace, keramických, korundu

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258581

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brzoň Jaroslav, Szabó Josef, Kroupa Petr, Brzoň Václav

MPK: H05H 1/34

Značky: přívod, plazmového, zařízení, elektrodu, hořáku, proudu, rotační

Text:

...a segmentem může být uspořádán vstup chladící kapaliny do tělesa rotační elektrody. Hřídel rotační elektrody může být od tělesa rotační elektrody a hnacího motoru elektricky odizolován a držák a segment mohou být elektricky propojeny pohyblivými prívody.Hlavními výhodami zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku podle vynálezu jsou jeho minimální rozměry dané vysokou proudovou zatižitelností a výhodným...

Zařízení pro jištění půdozpracujících orgánů zemědělského stroje proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240866

Dátum: 01.01.1988

Autori: Stanik Miloslav, Zvioina Karel, Szabó Josef

MPK: A01B 61/04

Značky: zařízení, zemědělského, orgánů, stroje, přetížení, jištění, půdozpracujících, proti

Text:

...něj dojít k úniku oleje. Pŕípadné provozní netěsnosti a menší únik tlakového vzduchu může být snadnonahrazen zevzduchotlakového, stále doplňovaného systému traktoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkresu.Za neznázorněným traktorem je připevněn nebo připojen zemědělský stroj 1 nebo nářadí. K jeho rámu g je upevněn vzdušník §, který může přímo tvořit 1 součást rámu g. Ze vzdušníku Q...

Zariadenie na dávkovanie tekutých prísad do betónovýcb zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246446

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šaroun Pavel, Szabó Josef, Kroupa Petr

MPK: B28C 7/12

Značky: dávkovanie, betónovýcb, zmesí, tekutých, přísad, zariadenie

Text:

...je v príkladnom prevedení znázornená schematicky V nâryse n.a pripojenom výkrese.Zariadenie na dávkovanie telkutých prísad do betónových zmesí .podľa vynálezu pozostáva zo zásobníka prísad 1 vybaveného nalieváncím sitom 2 il a štrbinovým filtrom 4 spojeného pomocou sacej vhadice 19, uzatváralcieho vientilu 12 a medzikusu 13 zo sacou časťou čerpadla 3. Pre čistenie štrbinového filtra 4 slúži tiahlo čističe filtra 5.Čerpadla 3 pdháñanê...

Zařízení pro posuv tyčové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250649

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Kroupa Petr, Szabó Josef

MPK: H05B 7/10, H05H 1/38

Značky: tyčové, elektrody, posuv, zařízení

Text:

...plovouoím uložením. Dotlačovací element může být tvořen excentricky uloženým válečkem, unášeeí kolo může být opatřeno kuželovými dosedacími plochemi a plovoucí uložení tělesa unášecího systému na tělese hořáku může být tvořeno kuličkami a kulisovýmZařízení podle vynálezu umožňuje docílit přesný a v širokém rozsahu rychlostí regulovatelný posuv tyčové elektrody s malými nároky na její tvarovou přesnost a kva litu povrchu.Příklad provedení...

Chlazené čelo kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250647

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kroupa Petr, Řezáč Jiří, Szabó Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: chlazené, čelo, plazmového, hořáku, stabilizovaného, kapalinou

Text:

...čelo plazmového hořáku sestává z čelní desky ł s osazenýmí okraji a ze zadní desky 3, uspořádané na öelní stěně tělesa Z plazmového hořáku. V čelní desce l dutého čela je přes těsnění § uspořádána hlavní tryska E a otvorom v zadní desce 3 prochází přední tryska Q stabilizačního systému zasahující osazením vytvořeným na Její čelní ploše až k čelní desce 3, vytvářejícímkolem hlavní trysky E odsávací komoru Q a vymezujícíůsoučasně tuto komoru...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/24, H05H 1/26

Značky: systém, stabilizovaného, kapalinou, hořáku, stabilizační, plazmového

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Zařízení pro pohon rotační elektrody plasmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233616

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kroupa Petr, Zvěřina Karel, Szabó Josef

MPK: H05H 1/00

Značky: hořáku, elektrody, plasmového, zařízení, pohon, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší problém pohonu rotační anody kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání rotační anody na výkyvném rameni a jejím pohonu kapalinovou turbinou napojenou na okruh vodního hospodářství hořáku, přičemž výkyvné rameno je uloženo v ose výstupního členu turbiny. Využití vynálezu přichází v úvahu s kapalinou stabilizovaných plazmových hořáků.

Způsob výroby nízkoteplotního plasmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232677

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zvěřina Karel, Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk Rndr, Polidor Jaromír, Kroupa Petr

MPK: H05H 1/24

Značky: nízkoteplotního, plasmatu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plasmové techniky a řeší problém zvyšování teploty rekombinované plasmy a zvyšování životnosti katody v kapalinou stabilizovaném plasmovém generátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do katodové části stabilizačního systému přivádí kapalina snižující oxidační opotřebení katody a do zbývající části stabilizačního systému se přivádí kapalina mající vysokou vazebnou energii. Používají se kapaliny obsahující chemicky...

Ochranný povlak konstrukčních materiálů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235620

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szabó Josef, Zvěřina Karel, Kroupa Petr

MPK: C23C 7/00

Značky: způsob, výroby, materiálů, ochranný, konstrukčních, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru povrchové ochrany materiálů a řeší problém vytvoření antikorozního, tepelně izolujícího ochranného povlaku, určeného zejména pro povrchovou ochranu kovových materiálů a způsobu jeho výroby technologií žárového nebo plazmového stříkání. Povlak podle vynálezu je tvořen nejméně jednou vrstvou na bázi oxidů kovů nebo směsi oxidů kovů s elementárními kovy, mající proměnlivou porozitu a obsahující v otevřených povrchových pórech...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk, Polidor Jaromír, Kroupa Petr, Zvěřina Karel

MPK: H05H 1/26

Značky: stabilizační, plasmového, zařízení, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.