Sýkora Stanislav

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Skopalík Jiří, Benda Ivo, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav, Vídenský Jan

MPK: C05B 7/00

Značky: způsob, zbytků, zpracování, fosfor, pevných, obsahujících

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Glaser Vladimír, Benda Ivo

MPK: C05B 7/00

Značky: zpracování, zbytků, fosfor, pevných, způsob, obsahujících

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Repelentní přípravek k ochraně kulturních rostlin před okusem zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267550

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sýkora Stanislav, Říbal Miloslav, Čada Oldřich, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 25/24

Značky: okusem, ochraně, zvířat, přípravek, rostlin, kulturních, repelentní, před

Text:

...kopolymeru vínylacetàt-akrylàt 13,0 hmot. Z kaolłn KD 23,0 Z N,N-dłetyldíthiokarbaman zinečnatý 7,0 x etanol denaturovaný 10,0 2 voda 45,0 z Příklwd 3. dísperze na bázi kopolymeru styren-akrylâtu 15,0 hmot. Z Hi kamenínový jit 23,0 Z N,N-fenylethytdithíokarbaman zinečnatý 7,0 2 etanol denaturovaný 10,0 x voda 45,0 Z Přiklad 4. disperanze na bázi polyvinylacetátu 15,0 hmot. Z kaolín Ko 23,0 Z N,N-fenylethyldíthiokarbaman zinečnatý...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem mědi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266508

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří

MPK: C22B 7/00

Značky: způsob, kalů, zpracování, obsahem, olejových, způsobu, odpadních, mědi, zařízení, provádění, tohoto

Text:

...odstředěním,či kombinací obou složek a po vysušení předává přes sklad k dalšimu hutnickému či chemickémuvyužití, způsob zpracování odpadního kalu i zařízení k jeho provádění podle vynálezu objasňují příklady a obrázky dále uvedené. Přítom obr. 1 a příklad l popisuje minimálně náročné maloprovozní zařízení zkušebního a vývojového charakteru a příklad 2 a obr. 2 větší zařízení, určené pro provozní zpracování kalů z několika provozoven hutní...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanů nebo/a hydrogenfosforečnanu amonného se sníženým

Načítavanie...

Číslo patentu: 260921

Dátum: 12.01.1989

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav, Lakota Vladimír, Bastl Vladimír, Benda Ivo, Novák Jaroslav

MPK: C01B 25/28

Značky: amonného, způsob, dihydrogénfosforečnanu, hydrogenfosforečnanu, sníženým, výroby

Text:

...roztoku krystalizací,se výhodně vraci zpět do procesu.základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva V tom, že snížení obsahu fluoru na hodnotu požadovanou pro krmivářské účely se dosahuje velice jednoduchou technologií. Kromě toho se veškerý fosfor, kromě technoíogických ztrát, ze vstupní suroviny zužitkuje na výrobu žádaného produktu. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobnim postupům výrazně...

Způsob výroby vápenatého nebo vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260851

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skopalík Jiří, Benda Ivo, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan

MPK: C05D 3/02, C01B 25/28

Značky: vápenatohořečnatého, způsob, vápenatého, výroby, hnojiva

Text:

...v mikromleté formě.S výhodou se přidávâ vápenec nebo/a dolomit nebo/a magnezit nebo/a živec.Základní účinek způsobu výroby podle vy nálezu spočíva v tom, že se zužitkují pro vý živu rostlin živiny, které jsou obsaženy v málo rozpustných zbytcích zbývajících po přepracování fosforečnanů amonných. Uve 4dený způsob výroby vápenatěho hnojtva tak zlepšuje efektivitu vlastního přepracovánl.Při výrobě se postupuje například tak, že promyté vlhké...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem kovů, zejména mědi, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258840

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: provádění, mědi, tohoto, způsobu, olejových, způsob, kalů, zpracování, zejména, kovů, obsahem, zařízení, odpadních

Text:

...separátorem g. Zásobník 1 extrahovaného kalu je propojen s přívodním potrubím 3 na kal a odvod tekuté fáze ze separátoru g je napojen na přívodní potrubí 1 na rozpouätědlo.Na obr. 2 je schematicky znúzorněno zařízení, které sestává rovněž ze zásobníku ł kalu a zásobníku 3 rozpouštědla, který je pžívodním potrubím 1 propojen s reaktorem à, promývaoím zásobníkem lg a separétorem 2. Zásobník keluje propojen přívodním potrubím Q s reaktorem g....

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: G01B 3/56, E21C 35/00

Značky: rozpojovacích, měření, ustavování, řezné, důlních, měřidlo, geometrie, orgánů

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Zážehový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242110

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sýkora Stanislav, Maoas Jaroslav

MPK: F02D 15/04, F01B 31/14

Značky: motor, zážehový, spalovací

Text:

...motoru měnitelný. Kanálek může být vybaven zavíracím zaří zením. Při vhodně volených poměrech objemu pomocního prostoru,průřezu a délky kanálku dle výše uvedených závislostí dochází k regulaci změny kompŕesního poměru v závislosti na otáčkach zcela automaticky a motor nemusí být vybaven uzavíracím zařízením ani měněním pomocného prostoru. Omezený průřez kanálku zabraňuje proudění směsi do pomocného prostoru při nejvyšších otáčkach a dostatečná...

Válcový lapač kůrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239116

Dátum: 01.11.1987

Autori: Václavek Miroslav, Novák Vladimír, Bastl Vladimír, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav

MPK: A01M 1/02

Značky: kůrovců, lapač, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcového lapače kůrovců, určeného především k zachycování a hubení nejvíce škodlivých a nejrozšířenějších druhů kůrovců-lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus E.). Válcový lapač je tvořen dutým válcovým tělesem, v jehož vnitřní dutině je umístěn nosič s látkou lákající hmyz a jehož čela jsou opatřena odnímatelnými víky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté válcové těleso o výšce 500 až 1...

Princíp súčasnosti s časovacími členmi a s podmienkou prítlaku spúšťačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239372

Dátum: 15.06.1987

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: F16P 3/18, F16P 3/20

Značky: súčasnosti, členmi, prítlaku, časovacími, princíp, spúšťačov, podmienkou

Text:

...nezavisle nastaveného časovacieho člena DT 1 a z druhého spúšťacieho člena SP 2, ktorý svojím výstupom 3 je pripojený na vstup nezávisle nastaveného časovacieho člena DT 2, pričom spúšťacie členy SP 1l aj SP 2 sú tvorené spinačom bez aretácie zopnutej polohy, sústavou odporov a diód a dvojvstupovým logíckým súčinovým hradlom s inverziou. Výstupy časovacích členov DT 1 a DT 2 sú pripojené na Vstupy 5 a B člena vyhodnotenia súčasnosti DHI,...

Spôsob dvojstupňovej výroby monomerného a/alebo polymerného zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238257

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kavala Miroslav, Štovčík Imrich, Maňas Jaroslav, Střešinka Jozef, Sýkora Stanislav, Štovčíková Irena, Prievidza, Macho Vendelín, Rendko Tibor

MPK: C08K 5/10, C08G 63/02

Značky: výroby, monomérneho, spôsob, zmäkčovadla, polymérneho, dvojstupňovej

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne alebo polymérne zmäkčovadlo plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov (polyvinylchlorid, kopolyméry vinylchloridu, kaučuky, deriváty celulózy) sa vyrába dvojstuňove tak, že v prvom stupni sa esterifikujú vedľajšie produkty izolované ako destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu alkoholom C1 až C4 (metanol, atanol ap.) za zvýšeného tlaku pri teplote 100 až 300 oC. Po oddestilovaní nezreagovaného...

Zemědělská fólie, s výhodou vyztužená textilní mřížkou, a způsob výroby této fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239094

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sýkora Stanislav, Zvoníček Josef, Doležel Josef, Novák Jaromír, Maňas Jaroslav, Václavek Miroslav

MPK: B29D 7/00

Značky: výroby, zemědělská, textilní, této, mřížkou, vyztužená, fólie, způsob, výhodou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělské fólie nepropustné pro kapaliny a dlouhodobě odolné organickým i anorganickým hnojivům a silážním sťávám, s dobrou odolností přirozenému atmosférickému stárnutí, vyrobené buď v provedení homogenním, nebo armovaném textilní mřížkou. Řešení se dále týká způsobu výroby armované zemědělské fólie. Doposud byly snahy používat pro tyto účely fólie z měkčeného polyvinylchloridu, impregnované tkané textilie, fólie pryžové nebo...

Způsob kontinuální výroby plošného útvaru na bázi lehčeného polymerního materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232361

Dátum: 01.01.1987

Autori: Spurník Vladimír, Svoboda Jiří, Sýkora Stanislav, Škrabal Bernard

MPK: B29D 27/00

Značky: zařízení, kontinuální, způsob, tohoto, materiálů, bázi, lehčeného, útvaru, plošného, provádění, výroby, polymérního, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuální výroby plošného útvaru na bázi lehčeného plymerního materiálu, zejména polyvinylchloridu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se útvar, vystupující z ploché hlavy vytlačovacího stroje, rozvíjí při napěňování do šířky, přičemž současně probíhá kompenzace nerovnoměrností, vznikajících při expanzi. Tato kompenzace se provádí tím, že velikost síly, působící ve směru normály ke křivce neutrální osy do...

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228863

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sýkora Stanislav, Doležel Josef, Václavek Miroslav, Zvoníček Josef, Svoboda Jiří, Novák Jaromír, Maňas Jaroslav

MPK: B29D 7/14

Značky: způsob, polyvinylchloridu, výroby, měkčeného, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu válcováním, případně následujícím laminováním alespoň dvou vrstev, vyznačený tím, že fólie o požadované tloušťce se nechá po válcování, případně laminováni volně relaxovat za teploty 160 až 180 °C, načež se postupně chladí a navíjí za tahu 0,5 až 1,0 MPa.

Způsob nanášení samolepící butylkaučukové směsi s vysokou adhezí ke kovu na nosnou fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233848

Dátum: 01.07.1986

Autori: Čada Oldřich, Peremský Pavel, Zvoníček Josef, Sýkora Stanislav, Valášek Jiří

MPK: B29D 9/02, B05D 5/10

Značky: butylkaučukové, samolepicí, fólií, nanášení, směsi, adhezí, nosnou, způsob, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie nanášení samolepících směsí, určených k aplikaci na kov, na nosné fólie. Vysoká adheze ke kovu, která je žádoucí při aplikaci, představuje překážku při zpracování samolepících směsí na bázi butylkaučuku. Dosud se používalo buď technologie nanášení za vysokých teplot (nad 150 °C), jejichž nevýhodou je náročnost energetická i na za zařízení (koextruze), ale rovněž tepelné namáhání materiálu nosné folie...

Směs polyvinylchloridu a/nebo jeho kopolymerů pro výrobu lehčených útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229770

Dátum: 01.05.1986

Autori: Sýkora Stanislav, Škrabal Bernard, Spurník Vladimír, Svoboda Jiří

MPK: C08L 27/06

Značky: směs, lehčených, výrobu, polyvinylchloridu, útvaru, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi polyvinylchloridu a/nebo jeho kopolymerů,která je určena pro výrobu lehčených útvarů, zvláště pak útvarů plošných, jako jsou fólie a pásy, především technologií vytlačování. Podstatou vynálezu je, že tato směs vedle polymerní složky, chemického nadouvadla nebo směsi chemických nadouvadel a dalších obvyklých složek, především změkčovadel, stabilizátorů, případně též maziv, plniv, modifikačních přísad a přísad pro zlepšení...

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230443

Dátum: 01.04.1986

Autori: Komora Ladislav, Sýkora Stanislav, Suran Pavol, Rendko Tibor, Komorová Eva, Střešinka Jozef, Macho Vendelín

MPK: C08K 5/10, C08G 63/02

Značky: polymérneho, zmäkčovadla, výroby, spôsob, monomérneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov na báze kyslíkatých východiskových surovín, esterifikáciou a/alebo preesterifikáciou a/alebo polyesterifikáciou pôsobením organických hydroxyzlúčenín pri teplote 60 až 260 °C, spravidla za spolupôsobenia esterifikačného katalyzátora, pripadne za prítomnosti rozpúšťadiel, vyznačujúci sa tým, že na vedľajšie produkty z výroby...

Prefabrikovaná příkopová tvárnice z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222842

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šér Evžen, Sýkora Stanislav, Sedláček Miloš, Švéda Josef, Pomykal Bohuslav

Značky: prefabrikovaná, příkopová, plastů, tvárnice

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná příkopová tvárnice z plastu, zejména pro silniční odvodňovací žlaby, vyznačená tím, že je vytvořena skořepinovou konstrukcí, která má průřez o tvaru složeném z rovných a/nebo zaoblených úseků, tloušťku stěny (2) v rozmezí 0,002-0,01 šířky půdorysného průmětu tvárnice, délku v rozmezí 0,2-2,5 šířky půdorysného průmětu tvárnice a hloubku průtočného profilu v rozmezí 0,02-0,4 šířky půdorysného průmětu tvárnice a dále má lícní plochu...

Tavné samolepicí lepidlo pro etylénpropylenový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 218433

Dátum: 15.03.1985

Autori: Meduna Jaroslav, Zvoníček Josef, Sýkora Stanislav, Čada Oldřich

Značky: samolepicí, lepidlo, etylénpropylenový, kaučuk, tavné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení pevnosti lepených spojů etylénpropylenových kaučuků s nejrůznějšími materiály a umožnění využití EPDM při výrobě těsnicích profilů a obdobných výrobků, u nichž se vyžaduje zvýšená pevnost spoje. Lepení EPDM je vzhledem k velmi nízké smáčivosti povrchu obtížné. Lepidla používaná dosud k tomuto účelu, ať už roztoková (polychloroprenová) nebo tavná (na bázi etylén-vinylacetátu nebo styren-isopren-styrenu), mají kromě...

Prefabrikované zubní kotevní prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214222

Dátum: 01.06.1984

Autori: Rabinský Vítězslav, Vacek Mojmír, Dlabaja Jaroslav, Sýkora Stanislav

Značky: prvky, zubní, kotevní, prefabrikované

Zhrnutie / Anotácia:

Značného zjednodušení úspory drahých kovových slitin se dosáhne použitím speciálních kotevních prvků, jehož část - patrice je kovová a druhá část - matrice je z plastů. celý systém je montován z prefabrikátů. Montáž kotevních prvků je nenáročná a lze ji provést v každé zubní laboratoři. Příklad vhodného použití je na obr. 4. Patrice 1 je pevně spojena s pevnou částí chrupu 3. Umístění prefabrikované matrice 2 se docílí zasunutím do prostoru,...

Fólie z modifikovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214208

Dátum: 01.06.1984

Autori: Václavek Miroslav, Sýkora Stanislav, Svoboda Jiří, Zvoníček Josef, Maňas Jaroslav, Lapčík Svatopluk

Značky: modifikovaného, polyvinylchloridu, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového materiálu o povrchovém elektrickém odporu nejvýše 106 ohm a propustnosti pro vodní páry nejvýše 2 g/m2/den jakož i způsobu výroby tohoto materiálu. Uvedená hodnota povrchového el. odporu se vyžaduje u materiálů, které mají spolehlivě odvádět elektrostatické náboje. Dosud se tato hodnota dosahuje přídavkem vodných plniv (sazí, kovů) do termoplastických směsí, avšak dosažené el. vlastnosti nesou trvalé příp. vedou ke...

Blok tavného samolepícího lepidla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223549

Dátum: 01.05.1984

Autori: Zvoníček Josef, Čada Oldřich, Šlezingerová Anna, Sýkora Stanislav

Značky: výroby, způsob, lepidla, tavného, samolepícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší povrchově nelepivou úpravu tavného samolepícího lepidla a způsob výroby bloku takového lepidla. Dosud se tavná samolepící lepidla před přepravou a manipulací zbavují lepivosti tím, že se balí do tzv. antiadhezivních obalů, většinou do posilikonovaného papíru. Tyto obaly je třeba před aplikací lepidla odstraňovat, což je obtížné a při nedokonalém odstranění zbytky obalu zhoršují kvalitu lepidla nehledě k nákladnosti takových obalů....