Svoboda Jiří

Způsob výroby alkythioalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260485

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Londýn Miroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 149/18

Značky: výroby, způsob, alkythioalkanolů

Text:

...práce výhodný. Další analogické postupy chrání napr. patentní spisy Ger. Offen 2 108 902 Japan. Ko-kai 72, 34,217.Způsob podle vynálezu navazuje V pozitív.nim smyslu -na známý stav techniky. Podstata vynálezu spočíva na reakci sodné soli valkanthíolu, çpripravené in situ ze známé vi-z Org. Synth. Coll. Vol II, 411 /1943/ isothiourozniové soli obecného vzorce Il Nv kde R má shora uvedený význam, působeníjm-ąalkoholátu sodného v...

Zařízení ke znovuzískání diamantového zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270789

Dátum: 12.07.1990

Autori: Svoboda Jiří, Tomeška Josef, Kaplánek Jiří

MPK: C01B 31/06, B24B 57/04, C25F 7/00...

Značky: znovuzískání, zařízení, diamantového

Text:

...volba optimálních otáček bubnu ł a úhel A, jeho naklonění přispívají k intenzifikaci rozpouštění zlomků §, právě tak, jako otěr jednotlivých zlomků § navzájem při otâčení bubnu ł.Buben ł je opatřen trubkou Q pro doplňovâní elektrolytu 5 ze vzduchotěsného zásobníku 7, opatřeného víkem §. Trubka g pro doplňování elektrolytu 5 je vybavena uzavíracímventilem g. Nad hladinu elektrolytu 1 zásobníku 1 zasahuje jedním koncem regulační trubka łg,...

Způsob výroby racemické 2-(4-isobutylfenyl)-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270360

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Hampl František, Kubáň Josef, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří

MPK: C07C 53/134

Značky: způsob, 2-(4-isobutylfenyl)-propionové, racemické, výroby, kyseliny

Text:

...přidání roztoku hydroxidu se z rsakční směsi začne uvolňovat amoniak, který se jiná ve vodě a využije při neutrelizeci kyselých ví 3 Vžhikajícich po uvolnění kyseliny vzorce I ze eodná soli. Po dalších 5 až 10 hodinách zahřívání je hydrolýza ukončena /prakticky se zastaví vývoj amoniaku/ a z reakční směsi se oddostiluje přavážná část alkoholu. Potom se k reakční směsi přidá pozvolna 0,7 až l hmotnostní díl aromatickáho uhlovodíku...

Komplexující a leskutvorná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 270099

Dátum: 13.06.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Čapoun Karel, Svoboda Jiří, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/56

Značky: komplexující, prísada, leskutvorná

Text:

...být stabilní při elektrolýze, ta. redukci (katoda), oxideci (anoda), musí býtlcompatibilní s ostatními aditivy, ktere Jsou pouäívánsubud Jednotlivá,nebo v kombinaci Jako prísady pro odstranění zrna a leskutvorná ćinidla, ta. nesmí působit nepŕíznivě na zařízení a ostatní aditíva, musí být relativně levné a dostupné s malou závislostí na konoentračním limitu a tolerancí ke koncontraoi Fe iontů, musí tvořit stabilní komplexy e Fe ionty v äirokám...

Zapojení pro přímou kontrolu a diagnostiku technického objektu, například letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269820

Dátum: 14.05.1990

Autori: Štěpanovský Josef, Svoboda Jiří, Čumpelík Jiří, Kozák Josef, Benda Jiří, Šmídek Jiří

MPK: G05B 23/02, B64D 45/00

Značky: technického, objektu, přímou, diagnostiku, například, kontrolu, zapojení, letadla

Text:

...a diagnostiky letadlo v pozemních podmínkách a okamžitým vyhodnocením naměřoných a zaregistrovaných hodnot.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je echematicky znàzorněn na výkresu. zapojení se skládá z palubní záznamové části l a z pozemní vyhodnocovací části 3.Palubní záznamová část l je tvořeno řadou snímačů 3 měřených parametrů letadlo,jejichž výstupy jsou připojeny na vstup měřicí a řídicí úatředny 5, která je vetup-výstupním...

Vodoodpudivý prodyšný ohebný plošný útvar pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269806

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lepík Jan, Kokeš Jiří, Pospíšil Miroslav, Svoboda Jiří, Ťopek Karel

MPK: B32B 27/34

Značky: ohebný, vodoodpudivý, svršky, obuvi, útvar, plošný, prodyšný

Text:

...kyseliny akrylové, popř. Jejich směsi, dále polymerů polyvinylacetátových,kopolymerů vinylacetátu s estery kyseliny maleinové a kyseliny akrylové, vinylacetát-etylén, vinylacetát-etylén-vinylchlorid, a to jak s obsahem změkčovadel, tak i bez nich. Nanášeny jsou ve formě zahuštěné zpěněné vrstvy o objemové hmotnosti 250 až 800 g/m 3, v množství 0,06 až 0,40 kg/m 2 na rub licového materiálu ł. Při výběru polymerniho systému jsou nejvýhodnější...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájek Jiří, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Svoboda Jiří, Hampl František, Votava Vladimír

MPK: C07D 333/22

Značky: způsob, suprofenu, výroby

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hampl František, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Svoboda Jiří, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav, Drahoňovský Jan

MPK: C07D 333/16, C07D 333/22

Značky: výroby, kyseliny, způsob

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...

Rámový biparalelogramový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267583

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Jiří

MPK: B25J 1/02

Značky: biparalelogramový, manipulátor, rámový

Text:

...předmětu manípulace v místě styku s kruhovým stolem sintrovací pece, jenžmimo otáčívého pohybu kolem své vertikální osy vykonává í pohyb precesnf.Předmět vynúlezu je zřejmý z následujícího popisu a schěmatického výkresu, kde jednotlivéobrázky značí obrázek l celkový kosodhlý pohled na rámový biparalelogromový manipulátor podle vynálezu, obrázek 2 způsob pohybu pnralelogramových ramen zařízení pro kompenzsci polohy předmětů manipulace, obrázek...

Zapojení generátoru výstražného tónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267511

Dátum: 12.02.1990

Autori: Famfulík Václav, Svoboda Jiří

MPK: H03K 7/02, G08B 3/10

Značky: tónu, generátoru, výstražného, zapojení

Text:

...se svorłiou nulovćho mp 5 tí.Vyšší účinek. zapojení generútoru výstražného tőnu podle w-yrnálezu v poronuíznš. s do Asud zxuímým používanými zapojením je sputřován v tom, že premenlivý ton o výši frekven ci stoupú do nxaxima po určitou dobu, aby účastník nebyl zasažen výstražnýnn tônem o bo lestivé úrovni. Přiklad zapojení gouerútoru výstrožnćho tőnu jo zobrazeni na. přiložonćm výkrese.zapojená. obsahuje řetězoc bloků integrovaných...

Leskutvorná přísada do niklovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267411

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Jiří, Veselý Karel, Olyšar Karel, Paleček Jaroslav

MPK: C25D 3/18

Značky: lázni, leskutvorná, prísada, niklovacích

Text:

...a 0.01 až 2 g/1 glykolu nebo etheru obecného vzorce IIIkde R 1 a R 2 značí nezávisle na sobě vodík. methyl nebo ethyl a n je l nebo 2.Tato přísada obsahuje v kombinací se sacharlnem a allylsulfonanem látky dosud pro účely lesklého galvanického niklování neznáme a nepoužívané. Uvedená směs zlepšuje podstatně kvalitu niklového povrchu 1 jeho mechanické vlastnosti. ~Úbdobné účinky má také směs. která je předmětem vynálezu. Leskutvorná...

Leskutvorná přísada do niklovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267401

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veselý Karel, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/18

Značky: niklovacích, lázni, prísada, leskutvorná

Text:

...vynález chráněný AU 238 923. kde je uváděna jako přfsada směs sestávajĺcĺ 2 kombinace polyethylenglykolů. solí 2-alkensulfonových kyselín a alkylpiridinium halogenidů. Známými složkami směsi jsou také sacharin a allylsulfonan sodný v kombinaci s dalšími sloučeninami. Výše uvedené nedostatky známých směsí odstraňuje a kvalitu povrchu podstatné zlepšuje leskutvorná organické přísada do niklovacích lázní podle vynálezu. která vedle známých...

Způsob přípravy tuhých solí sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266010

Dátum: 14.11.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Dlouhý Ivo, Svoboda Jiří, Kubeš Miroslav, Hampl František, Drahoňovský Jan, Hájek Jiří

MPK: C07D 275/06, C07D 275/04

Značky: způsob, solí, tuhých, sacharinu, přípravy

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že se neutralizace provádí v pevné fázi půsohením uhličitanů nebo hydrogenuhličitanů amonných, alkalických kovů nebo alkalických zemin na kyselou formu sacharinu vzorce II V ekvimolárním poměru reagujících složek při současné homogenizaci směsi, popŕípadě V přítomnosti 2 až 20 hmot. vody, vztaženo na celkovou směs. Homogenizace se provádí při teplotě 5 až 40 QC po dobu 10 až 50 hodin dokud konverze kyselé formy...

Způsob výroby esterů 3-oxo-2H-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265560

Dátum: 13.10.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Hampl František, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Šmíd Ivan

MPK: C07D 291/08

Značky: 3-oxo-2h-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu, výroby, esterů, způsob

Text:

...Po ukončené reakci se směs zpracuje shora uvedeným postupem.Jako organické rozpouštědlo je vhodné použit aromatické uhlovodiky jako například benzen,toluen, xylen nebo chlorbenzen. Jako kvarterni amoniové soli se výhodně použije tetrabutylamoniumhalogenidu jako chloridu nebo bromidu, nebo tetrabutylamoniumhydrogensulfátu nebo benzyltriethylamoniumchloridu. Při popsaném způsobu podle vynálezu se po 2 až 3 recyklech začne z vodné fáze...

Způsob výroby racemického 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265360

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Šmíd Ivan, Hampl František, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Svoboda Jiří

MPK: C07C 121/52

Značky: způsob, 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu, výroby, racemického

Text:

...se tak, že ha l mol chloridu vzorce II rozpuštěném v aromatickém uhlovodík se působí 5 až 6 moly, s výhodou 4 moly kyanidu sodného ve formě 45 až 55 hmot. vodného roztoku v přítomnosti 0,02 až 0,2 molu, s výhodou 0,1 molu kvartérni amoniové soli jako katalyzátoru fázového přenosu» Reakce se provádí za íntenzívniho micháni při teplotě varu aromatického uhlovodiku a její průběh se sleduje pomoci plynově chromatografické analýzy. Po...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265302

Dátum: 13.10.1989

Autori: Orlík Ivo, Humplík Antonín, Svoboda Jiří

MPK: C08K 5/34, C08K 5/37, C08K 5/13...

Značky: kompozícia, vulkanizáty, stabilizačná

Text:

...na 100 dielov hmotnostných kaučuku.Použitie stabilizačnej kompozicie podľa vynálezu má mnohé výhody. Vzhľadom na to, že ide o tuhé látky, resp. v pripade už vyrobenej zmesi o tuhú látku, možno využiť na prípravusurových kaučukových zmesí polo~, alebo plnoautomatický systém navažovanía, čim sa podstatne zlepšuje hygiena pracovného prostredia.Kombináciou dvoch zložiek - ľahko dostupných stabilizátorov, možno získať stabilizačnú kmąnziciu s...

Estery 2-arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263921

Dátum: 12.05.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/612

Značky: kyselin, estery, 2-arylpropionových

Text:

...Zvláště výrazná analgetická účinnost evropský patentwmný spis 166135 byla prokázána u 4-2-hydroxy-2-propyl-1-cyklohexenylmethylesteru kyseliny 2-G-methoxy-Z-naftyljpruopíonově, který mimo-to vykazuje 3 X vyšší tolerancí na gastrolntestinální trakt. V belgickêm pat. spisu 887 460 jsou chráněny estery polye 12thylenglykolů s arylpropionovými kyselinami se srovnatelnou účinnosti matečných kyselín, ale s protrahovanýmí účinky. Do stejné skupiny...

Estery arylalkanových kyselin s 1,3-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263920

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/612

Značky: estery, kyselin, způsob, jejich, 1,3-diglyceridy, arylalkanových, výroby

Text:

...2ale s podstatně nižším ulcerogenním účinkem 1/7 až 1/10 indomethacinu vedle menšího inhíbičeního účinku na biosynthesu prostaglandinů.Způsob výroby esterů arylalkanových kyselin s LB-diglyceridy obecného vzorce I,podle vynálezu spočíva v tom, že se na snadno dostupné substituované arylalkanové kyseliny obecného vzorce IIkde Ar a R 1 mají vpredu uvedený význam,ve formě halogenidu působí LS-diglyceridem obecného vzorce lllkde R má...

Brousící zařízení řezacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263805

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lamplot Rostislav, Vašek Jan, Gregárková Jana, Suchánek František, Svoboda Jiří

MPK: A01D 75/08

Značky: bubnu, řezacího, brousící, zařízení

Text:

...prostřednlctvim klínového řemene 7 na hřídel B řezacího bubnu 1. Mezi hnací řetězkou 9 šnekové převodovky 8 a hnanou řetězkon 10,upravenou na opačném konci nosniku 3, je uspořádán nekonečný řetěz 11 s unášečem 12. Unášeč 12 uchycený na řetězu 11 prochází držákem 4 brousicího nástroje 5, ve kterém jsou vytvořeny naräžky 13.Na rámu 2 je rovněž uchyceno přísuvné zařízení 24. Přísuvné zařízení 24 je spojeno s nosníkem 3 prostřednictvím...

Triglyceridy 2-arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262009

Dátum: 10.02.1989

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/30

Značky: 2-arylpropionových, triglyceridy, kyselin

Text:

...výhodné konverzese reakční aměs zředí vodou a produkt se extrahuje organickým rozpouštědlem například díchlormethanem, chloroformem, 1,2-dichlorethanem nebo toluenem, spojené organické podíly se promyjí zředěným roztokem minerální kyseliny, s výhodou kyseliny chlorovodíkové nebo sírová, vysuší se a odpaří. Získa se tak ester obecného vzorce I. hZpůsob podle vynálezu nevyžaduje nákladné provozní zařízení, pracuje s levnými a-dostupnými...

Velkoplošný panel pouliční kolejové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261793

Dátum: 10.02.1989

Autor: Svoboda Jiří

MPK: E01C 9/04, E01C 9/06, E01B 3/38...

Značky: veľkoplošný, pouliční, kolejové, dráhy, panel

Text:

...v ni jsou vzájenně rovnoběžně olazeny dva kovové žleby 5 lichohěžnikovým příčným průřezem pro uložení blokovéjkolejnlce, podle vynilezu, jehož podstata spočíva v ton, že je opatłen ocelovýn obvodovým pláitěn z kotcvními železy, přičemž äelezobetonovú vrstva dosahuje nad dno kovových žlebů a je shore opatłena penettečnín nátěrem a na něm položenou obruanou vrstvou.Výhodou velkoplešnéhe panelu podle vynálezu je že na jeho łelezobetonový povrehá...

Estery monosacharidů arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261049

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/33

Značky: arylpropionových, estery, monosacharidů, kyselin

Text:

...je současně i způsob jejich výroby. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se snadno dostupný halogenid kyseliny obecného vzorce IICH 3 kde Ar má shora uvedený význam, působí di-O-isopropylidenmonosacharidem, například 1,223,4-di-O-isopropy 1 iden-beta-D-gslaktopyranosou nebo 1,24,5-di-0-isopropyliden-beta-D~fruktopy~ ranosou za míohání při teplotě 0 až 40 °C v prostředí terciárního aminu, s výhodou pyridinu,tríethylaminu,...

Monoglyceridy arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260735

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/30

Značky: monoglyceridy, arylpropionových, kyselin

Text:

...množství tł-dímethylaminopyrídinu podobu 1 až 12 hodin průběh re akce se sleduje pomocí Chromatografia na tenké vrstve).Po ukončení reakce se re~akční směs zředi vod-ou, extrahuje organickým ro-zpouštědlem jakodichlormethanem,chloroformem,Lz-diclhlorethanem nebo toluenem, spojené rorgaínické podíly se promyjí zředě 260735ným roztokem minerální kyseliny, s výho» dou kyseliny chlorovodikové nebo sírové,vysuší a odpaří. Ziská se tak ester...

Estery indomethacinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261333

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kušková Ivana, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 209/32

Značky: indomethacinu, způsob, jejich, estery, výroby

Text:

...vrstvě. Po ukončení reąkce se reakční mě zředí vodou, promyje orqanickým rozpouštědlem jako dichlormetanem, chloroformem. 1,2-dich 1 oretanem, toluenem, spojené organické podíly se promyji vodou, nasyceným roztokom chloridu sodného, vysuši a odpařĺ. ziaká se tak ester obecného vzorce. Žvynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika příkladech, ktoré jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah vynłlezu.směs 35,7 g...

Estery arylalkanových kyselin s 1,2-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261332

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/612

Značky: výroby, jejich, arylalkanových, způsob, 1,2-diglyceridy, estery, kyselin

Text:

...kde Ar a R 1 mají shora uvedený význam, ve formě halogenidu působí 1,2-diglyoeridem obecnéhovzorce III RCOOŤHZ RCOOCH (III)kde R má shora uvedený význam,za míchání při teplotě reákční směsi 0 až 50 °C v prostředí terciárního aminu s výhodou pyridinu, triethylaminu, ethyldiisopropylaminu, popřípadě za přítomnosti katalytického množ ství 4-dimethylamino-, nebo 4-dibutylaminopyridinu po dobu 1 až 12 hodin. Průběh reakceje možné s 1 edovatpomocí...

Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258553

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rulf Jiří, Svoboda Jiří, Oulehla Zdeněk, Urbánek Karel, Doležel Josef, Král Vladislav, Zvoníček Josef, Novák Jaromír

MPK: B29D 7/00, B29K 27/06, B29C 47/78...

Značky: desek, polyvinylchloridu, fólií, výroby, způsob

Text:

...odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání...