Svoboda Ivan

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157

Načítavanie...

Číslo patentu: 279108

Dátum: 03.06.1998

Autori: Skákal Ivo, Svoboda Ivan, Bezděk Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: kmeň, penicillium, chrysogenum, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157 je schopný produkovať penicilín V a G vo vyšších koncentráciách ako sa dosahuje doteraz známymi kmeňmi. Vyššie koncentrácie sú dosahované mutantným kmeňom pripraveným pôsobením vhodných mutagénov, pasívnych selekcií a selekcií regulačných mutantov. Penicilín je produkovaný na fermentačnom médiu obsahujúcom zdroj uhlíka, dusíka, síry, fosforu, stopových prvkov, kriedu, prekurzor postranného...

Spôsob výroby (+)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Svoboda Ivan, Vondráček Miloslav, Morozovičová Jana, Lorenc Miroslav

MPK: C07C 215/30

Značky: +)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pseudoefedrínu vychádza z medziproduktu po reduktívnej aminácii D-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanónu. K surovej reakčnej zmesi sa pridá hydroxid sodný do hodnoty pH 11 až 12, potom sa oddelí katalyzátor, odstráni vodná fáza, k organickej fáze sa pridá koncentrovaná kyselina chlorovodíková na hodnotu pH 1 až 4 a azeotropicky sa odstráni 80 až 85 obj. % prítomnej vody. Zo vzniknutej suspenzie sa odstránia materské lúhy, produkt sa...

Tehliarska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1191

Dátum: 03.07.1996

Autori: Béreš Milan, Kubáň Vojtech, Ondráček Martin, Brezáni Branislav, Piala Miroslav, Královenský Milan, Korček František, Chodelka Pavel, Svoboda Ivan

MPK: C04B 35/66, C04B 35/71, C04B 33/13...

Značky: tehliarska

Text:

...Zpapierenské vláknina iü hmmtnnstných H a tehliarskáEmma Ľ. 4 papierenské vlákhina Bü hmmtnüstných E a tühłiaraka hlina Bü hmütñüätñýüh EPapierenshá vláknina je 2 mdpadnvých vôd celułózok a papiermi zacnytávaná 3 usadzovaná. Uzniknutý riedky hal ůe mdvmdňnvaný a tým vzniká odpad va Ťmrmä papierenakej vlákniny 5premenlivým zložením. dei prihliäné zlnžänie in 30 až 89 Z vodye 20 až Fw A pevneů Ťázv. Fevne Ťàľa obeehuie eü eŕ ih...

Spôsob izolácie solí L-efedrínu, najmä hydrochloridu alebo sulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280202

Dátum: 08.02.1995

Autori: Vondráček Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: C07C 215/28, C07C 213/10

Značky: najmä, l-efedrinu, spôsob, hydrochloridu, sulfátu, solí, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Izolácia solí L-efedrínu, najmä hydrochloridu alebo sulfátu z reakčnej zmesi po redukčnej aminácii D-/-/-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanónu tak, že sa reakčná zmes alkalizuje na hodnotu pH vyššiu ako 10 a po odstránení katalyzátora sa oddelí organická fáza, ktorej pH sa upraví na hodnotu 1 až 6 koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou alebo kyselinou sírovou, azeotropickou destiláciou sa odstráni väčšina prítomnej vody a vylúčená soľ L-efedrínu sa...

Plošný útvar so sorpčnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 657

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mojzy Miloš, Pátek Alexandr, Svoboda Ivan

MPK: A61F 13/15, A61L 15/20, B01D 39/14...

Značky: útvar, sorpčnými, plošný, vlastnosťami

Text:

...vlákien oddelenými separačnými vrstvami a obr. 4 ploš ný útvar so sorpčnými vlastnosťami v kombinácii so sorbentom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaV základnom vyhotovení je plošný útvar so sorpčnými vlast nosťami tvorený plošným vlákenným útvarom z aktívnych uhlíko vých vlákien A a nosnou podložkou g, na ktorej je plošný vlákenný útvar z aktívnych uhlíkových vlákien A fixovaný. Plošný vlákenný útvar z aktívnych uhlíkových vlákien...

Vyšívací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 318

Dátum: 08.12.1993

Autor: Svoboda Ivan

MPK: D05C 1/04

Značky: krúžok, vyšívací

Text:

...krúžku kompaktný a estetický vzhľad.Podstata technického riešenia je znázornená na priloženom . výkrese, kde Obr.l predstavuje pôdorysný zostavný pohľad na vyšívací krúžok a Obr.2 rez v smere A - A z Obr.1.Opis príkladu technického riešeniaVyšívací krúžok ł zhotovený tvarovaním z plastu, je na svojom vonkajšom obvode opatrený drážkou g ,ý ktorej je predpätím usadený delený prstenec 1 zhotovený z pružinovej ocele kruhového prierezu s...

Spôsob izolácie riboflavínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280146

Dátum: 18.11.1992

Autori: Smetana Viktor, Bulantová Hana, Dvořáková Renata, Svoboda Ivan, Denk Reimund, Vodňanský Milan, Smékal František, Zeman Roman

MPK: C12P 25/00

Značky: riboflavinu, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie riboflavínu z vyfermentovanej živnej pôdy po ukončení kultivácie buniek produkčného mikroorganizmu Bacillus subtilis spočíva v tom, že sa v prvom stupni vyfermentovaná živná pôda alebo oddelená biomasa uvádza v prostredí vody do styku s neiónovými alebo iónovými tenzidmi typu laurylsulfátu sodného, oxyetylovaného nonylfenolu alebo oxyetylovaného p-oktylfenolu a/alebo s organickými rozpúšťadlami zo skupiny alkánov, cykloalkánov,...

Zapojení elektronického počítadla pro výdejní stojany pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 270049

Dátum: 13.06.1990

Autori: Buráň Vojtěch, Dolek Jiří, Pech Jaromír, Švéda Miroslav, Svoboda Ivan

MPK: G01F 11/00

Značky: zapojení, elektronického, stojany, počitadla, výdejní, pohonných

Text:

...ruleníuvynález bude dále podrobnäjí popedn podle přípcjeného výkreeu, ne kterém je znázor 2 cs 270 049 31něno blokové schéma příkledného provedení spojení elektronického počítadlo pro výdejní stojany pohonných hmot podle vynélezuozapojení v příklsdném provedení obsohuje nésobíčku ł, apojenou svým prvním vstupom 9 prvním výstupom řídící jednotky g míkroprooesoru, svým druhým vstupom e prvním výstupem dvojítého enímeče 5 a s prvním vatupem...

Zapojení elektronického počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270048

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pech Jaromír, Svoboda Ivan, Dolek Jiří, Buráň Vojtěch, Švéda Miroslav

MPK: G01F 11/00

Značky: počitadla, elektronického, zapojení

Text:

...tvořeno blokom l přopínscích obvodü,spojeným svými prvnímí porty s porty snímače g poukázek, svými dmhými porty s porty centrální ovládací jednotky 1, svými třetími porty s porty jednotlq i předvolby, svými čtvrtými porty s porty řídící jednotky 5, počítadla, svmi pátými porty s porty přídavné jednotlq g a svým výstupom s prvním vstupom spínaoí jednotky Q, která je spojená svým druhým vstupom s prvním výstupom řídící jednotky i počítadla a...

Způsob přípravy halogenidostříbrného záznamového materiálu na papírových a polyethylenem laminovaných podložkách pro účely fotosazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269875

Dátum: 14.05.1990

Autori: Foller Jan, Svoboda Ivan, Vávra Miloš, Vykoukal Zdeněk

MPK: G03C 1/14

Značky: způsob, záznamového, podložkách, halogenidostříbrného, přípravy, fotosazby, účely, laminovaných, polyethylenem, papírových, materiálů

Text:

...9 celkovým počtom uhlíkových atomů 1 nebo 2, v . o, s s. a N, přičemž v případě z, v . N, R 5 znamená alkylakupinu s celkovým počtem uhlíkovýchuotomů 1 nebo 2, hydrožyothyl, karboxymethyl a karboxyethyl, R 9 znamená vodíkový otom, alkylekupinn e celkovým počtem uhlíkových ntomů 1 neboľotogrsfickú hnlogsnidostřibrná emulze připrovená jednotgryskovým srúžsnim a separací tuhé fáze pomocí aerivdtu islo/ciny má střední velikost části...

Způsob přípravy des-alanin B30 – vepřového inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265179

Dátum: 13.10.1989

Autori: Barthová Jana, Barth Tomislav, Svoboda Ivan, Pospíšek Jan, Braunsteinová Milena, Buchvaldek Tomáš

MPK: C07K 7/40

Značky: přípravy, inzulínu, způsob, des-alanin, vepřového

Text:

...ze změn absorbance při 225 nm v třicetisekundových intervalech podobu tří minut. specifické aktivita enzymu se pohybovala kolem 0,5 pkat/mg. P ř í k l a d 2stanovení potenciálni kontaminující tryptické a chymotryptické aktivity karboxypeptidasy A.Pro stanovení byly připraveny následující roztoky A - 1 mmol/l roztok enzymu v 10 hmot. chloridu draselného B - 50 mmol/1 Tris/HC 1 pufr pH 7,5 v 1 mal/l chloridu sodného C - roztoky substrátů...

Způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro imunoenzymatickou a radioimunologickou metodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264508

Dátum: 14.08.1989

Autori: Macura Břetislav, Dedek Ladislav, Svoboda Ivan, Franz Jaroslav

MPK: G01N 33/53

Značky: radioimunologickou, imunoenzymatickou, antigenů, metodu, leukózy, skotu, virové, přípravy, způsob

Text:

...splňuje antigen připravený podle vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro ELlSA (imunoenzymatickou) a RIA (radioimunologickou) metodu diagnostiky, kde se ke kultivaci buněčné linie, infikované virem leukózy skotu, používá sérum prostě nespecifických inhibitorů V koncentraci 5 až 10 objemových při teplote 35 až 38 °C po dobu 2 až 6 dnů. Po sklizni viru se dále čistí tím, že se odstraní bunky z média a...

Zařízení pro tažení trubek nebo tyčí mnohoúhelníkových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259308

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolařík Ladislav, Svoboda Ivan, Konečný Ladislav

MPK: B21C 3/04

Značky: tažení, mnohoúhelníkových, průřezu, trubek, tyčí, zařízení

Text:

...svazku osových nebo ve svazku s osou nástrojů rovnobčžnýoh rovin. Takto vzniklé přímkové plochy tvoří tvar nástrojů V přechodovém tvářecím pásmu.Úsečkové přechodové tvářeoí pásmo tvarově a rozměrově navazujo na předcházející egalizační pásmo a na následující pásmo kalihrační. Vstupní egalizační pásmo je tvořeno u průvlaku pláštěm komolého rotačního kužele, majícího shodnou základnu s následujícím úsečkovým přeohodovým tvářecím pásmem Vstupní...

Automat na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 254867

Dátum: 15.02.1988

Autori: Buráň Vojtěch, Švéda Miroslav, Pech Jaromír, Ergens Kamil, Svoboda Ivan

MPK: G07F 13/00, G07F 15/00

Značky: odběrní, výdej, zejména, poukázky, automat, pohonných

Text:

...obvodu, svými třetími portys porty ovládacího obvodu výdejního místa a svým vstupem s výstupem synchronizačního obvodu.Výhody automatu na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot, podle vynálezu,spočívají ve zvýšení propustnosti stanic, v zajištění nepřetržitého provozu bez přítomnosti obsluhy v bezhotovostním provozu a zejména v tom, že zaručují bezpečnost proti vloupání,poněvadž automatem znehodnocení odběrní poukázky nelze...

Modelová výstuž chodieb pre fyzikálne modelovanie silového pôsobenia horninového masívu na banské chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247004

Dátum: 15.01.1988

Autori: Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: E21F 17/00

Značky: modelová, fyzikálne, výstuž, pôsobenia, chodby, modelovanie, banské, horninového, silového, chodieb, masivů

Text:

...podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že modelová výstuž je vytvorená z drôtu skrútenébo do tvaru alespoñ časti špirály, scelenej v axiálnom smere po obvode pozdĺžnymi výstuhami. Mode 4lová výstuž je s výhodou iopatrená po obvodu špirály záhyby tvaru plsmena U, orientovanými radíálně do vnútra výstuže a jednotlivé uzavreté segmenty špirály, sú s výhodou opatrené priečnymi podperami.Hlavné výhody modelové výstuže podľa vynálezu,...

Průvlak pro tažení pravidelných mnohoúhelníkových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251823

Dátum: 13.08.1987

Autori: Konečný Ladislav, Svoboda Ivan

MPK: B21C 3/02

Značky: pravidelných, tažení, průvlak, mnohoúhelníkových, profilů

Text:

...který ovírà povrlka kułele prúvlaku v egalizaěním píemu I ooou průvlaku do ohodný a uhlom etkonu etłn pravidelneho mnohoúhelníkovlho àehlanu vnhledem k ooe průvlaku.V knlibradním peenu le tvar průvlaku tvoŕen plňltim pravidelneho mnohobokáho hranolu. Bozpäry podetavy hranolu Inou totalne a rozmery zikladny pravidelného komolőho anohobokeho jeh 1 anu, loiíoí v rovimš etyku pŕechodovdho tvdŕecího pňema a pena kalibračního.Zařazení...

Polyaminická tvrdidla pro vytvrzování epoxidových kompozic, zejména pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240132

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Ivan, Veverka Miroslav, Voddáeek Miloslav, Devínsky Ferdinand, Masárová 1ubomíra, Múeková Marta

MPK: C08L 63/00, C08G 59/50

Značky: epoxidových, tvrdidla, zejména, vytvrzování, kompozic, polyaminická, vodou

Text:

...s číslem kyselosti, s výhodou 20 až 30 mg KOH na jeden gram.P ř ĺ k l a d 1 Polyaníínícké tvrdidlo trikresolového typu A.Kondenzát je připraven z těchto složek 1 mol technického trikresolu, tj. směsiDo laboratorního duplikátorového reaktoru s možnosti vyhřívání a chlazení, opatřeného míchadlem, se predloží množství technickěho trikresolu odpovídající 1 molu a za mícháni se postupně přidává 1 mol dietylentriaminu. Reakční směs se...

Způsob krystalizace bezvodé krystalické glukosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svobodová Hana, Svoboda Ivan

MPK: C13K 1/00

Značky: glukosy, bezvodé, krystalizace, způsob, krystalické

Text:

...glukoay bezvodou krystaliokouglukoeou provádí jejím velkoplošným povrchovým rozsevem při očkovaoi teplotě 65 až 70 °C e při polovičnim naplnění krystalizátoru roztokom gluko~ eye Poté se krystalizátor doplni roztokom glukosy a ponechá kryatalovat, přičemž se krystalizaoe ukončí při teplotě 42 až 48 °C.Vtip způeobu podle vynálezu spočívé jednak ve velkoploěném rozsevu očkovacího materiálu při částečně naplněném kryetalizátoru, a jednak v...