Švec Juraj

Kryt koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278648

Dátum: 10.12.1997

Autori: Švec František, Švec Juraj, Potoček Karol, Holzer Milan, Špánik Ján, Trojan Ján, Černý Aleš, Sikora Petr

MPK: E01B 19/00, E01B 37/00

Značky: koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stredná časť krytu koľaje (1) a dva bočné kryty (2) s protišmykovými plochami (3) sú uložené strechovito v pozdĺžnej osi koľaje. Odkvapy sú vedené do priečneho zberača (5) a do nádržky priečneho žľabu (10) odvodňovacím potrubím (12).

Myší lymfocytárny hybridóm RG-12

Načítavanie...

Číslo patentu: 267400

Dátum: 12.02.1990

Autori: Grňová Helena, Keszeghová Viera, Veselovská Zuzana, Reinerová Marta, Švec Juraj, Mikocziová Mária

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, rg-12, lymfocytárny, myší

Text:

...vyšetrenie cirkulujúcich antimelanómových protilátok v sćrach pacientov s malígnym melanómom.Uvedené nedostatky do značnej miery od CS 267 400 B 1 2straňuje hybridóm, produkujúci monoklonálnu protilátku proti antigénu združenému s bunkami ľudského malígneho melanómu, ktorý je uložený v zbierke hybridómov Ustavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, ul. Čsl. armády ZI, pod o/.urxčcním R(i- l 2.Hybridóm RG-IŽ bol získaný lúziou slu/inovej...