Švec František

Protislnečná clona s predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3513

Dátum: 03.06.2003

Autor: Švec František

MPK: B60J 3/00

Značky: predĺžením, clona, protislnečná

Text:

...byť opatrené vodiacimi prvkami pre posun predlženia z pôdorysu protisĺnečnej clony do funkčnej polohy alebo predĺženie je vo forme vratnej roletky.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukčné riešenie protisĺnečnej clony s predĺžením je zrejmé z obrázkov na výkresoch. Na obrázku lje protisĺnečná clona s predĺžením znázornená v základnej polohe,na obrázku 2 je zobrazené uchytenie predĺženia pomocou pevných záchytných bodov a bodov umožňujúcich...

Kryt koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278648

Dátum: 10.12.1997

Autori: Špánik Ján, Švec František, Sikora Petr, Černý Aleš, Holzer Milan, Potoček Karol, Trojan Ján, Švec Juraj

MPK: E01B 37/00, E01B 19/00

Značky: koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stredná časť krytu koľaje (1) a dva bočné kryty (2) s protišmykovými plochami (3) sú uložené strechovito v pozdĺžnej osi koľaje. Odkvapy sú vedené do priečneho zberača (5) a do nádržky priečneho žľabu (10) odvodňovacím potrubím (12).

Spôsob prípravy poréznych doskovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279654

Dátum: 12.11.1991

Autori: Hradil Jiří, Švec František, Jelínková Miroslava

MPK: C08L 33/10, C08J 5/18, C08L 33/08...

Značky: doskovitých, přípravy, spôsob, útvarov, poréznych

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava doskovitých poréznych útvarov spočíva v tom, že zmes monomérov vybratých zo skupiny zahŕňajúcej 2-hydroxyetylmetakrylát, butylmetakrylát, oktylmetakrylát, dodecylmetakrylát, 2,3-epoxymetakrylát, 2,3-dihydroxypropylmetakrylát sa s etyléndimetakrylátom ako sieťovadlom radikálovo kopolymerizuje za prítomnosti pórogénnych rozpúšťadiel vo forme s rozmermi 10 x 10 až 30 x 30 cm x 1 až 6 mm, pričom ako pórogénne rozpúšťadlo sa použije...

Způsob zvýšení aktivity heterogenizovaného katalyzátoru pro adiční reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269311

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hradil Jiří, Chvalovský Václav, Včelák Jaroslav, Švec František

MPK: B01J 31/28, B01J 37/00, C07B 37/02...

Značky: adiční, katalyzátoru, zvýšení, reakce, způsob, heterogenizovaného, aktivity

Text:

...ketelyzátoru bylo použito k adici 8 dílů tetrsohlormathsnu k 0.453 dílu styrenu při 70 °C za zcela stejných podmínek. Po 6 hod. zreągovalo 22,3 styrenu ne 1,1,1.3-tetreohlor-3-renylpropen. Dopování imobilizoveněho kstalyzátoru nízkomolekulárním eminem zvýší výtěžek udice l,4 krát.Vázený katalyzátor o obsahu 2,89 mgekv. Ou/g byl v tomto případě připraven na kopolymeru polystyrenu s divinylbenzenem o zrnění 0,3 až 0.5 m a hustotě 650 5/1,...

Způsob přípravy silně kyselých derivátů hydrofilních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269299

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hradil Jiří, Panarin Jevgenij, Azanová Věra, Švec František

MPK: C08F 8/36, C08F 8/38

Značky: kyselých, způsob, silně, derivátů, přípravy, polymerů, hydrofilních

Text:

...kyselých derivétů polymerů,ani by se tím předmět vynálezu omezoval.ýři laboratórní teplotě přikapáno 4,5 hmot. dílu monohydrátu oxidu sírového. Reakce byla ukončena po hodine vlitím na fritu a promytím postupně 100 díly 40, 20 kyseliny sírové (B 2804) a destilovanou vodou do neutrální reakce. Podle analýzy obsahoval polymer 1,85 mmol/5 silně kyselých skupin (5,52 hmot. síry) a zšdrž vody činila 2,54 ml/g. Podle stanovení diferenciální analýzy...

Makroporézní polymerní fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268443

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bleha Miroslav, Švec František, Belenkii Boris, Tennikova Tatiana

MPK: C08J 5/18, B01D 13/04

Značky: jejich, přípravy, způsob, polymerní, fólie, makroporézní

Text:

...monomery jako akryláty a methakrylàty například plycídylakrylot čí aathakrylłt, 2-hydroxyethylakrylat čínethakrylat, L-hydroxystyren, 2-vínylpyrídín, N-vínylpyrrolídon, vínylacetàt. Hazí sířovadly lze joenovat například ethylendímathakrylbt, Z-hydroxypropylendímethakrylbt a odpovídající díakrylaty, 2,3-díhydroxybutylandínathakrylàt, 2,6-dívínylpyrídín a další.Vłeohny łolía uvłdłnç v tomto vynalaäu se přípravují roatokovou radíktlovou...

Způsob výroby polyhalogensloučenin adiční reakcí katalyzovanou imobilizovanými katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267459

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hradil Jiří, Švec František, Včelák Jaroslav, Hájek Milan, Chvalovský Václav

MPK: C07C 17/28, C07C 19/02

Značky: způsob, adiční, polyhalogensloučenin, katalyzátory, reakcí, katalyzovanou, výroby, imobilizovanými

Text:

...etylenoimetakrylátu modifikovaném dietylentriaminem s koncentraci primárnich aminoskupin 1,30 mmol/g,specifickým povrchem 5 A,1 mz/g a objemom porú 1,091 ml/g o zrnitosti 400 až 500 um byl přilit roztok 0,469 dilú chloridu měůného rozpuštěného v 15 dilech aoetonitrilu. Po A hodinách michání vibračnim míchaolem při 20 GC byl polymer odfiltrován na frité v atmosféře dusiku, promyt pětkrát 5 díly acetonitrilu. Po vakuovém vysuseni obsahoval 0,736...

Způsob izolace palladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266448

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kálalová Eliška, Mastný Libor, Švec František

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, palladia, izolace

Text:

...kovů nebo jen pro eouborné oddělení platinových kovů ze směsis jinými prvky anebo pro zkoncentrování jejich roztoků.3 266 44 a Nevýhody výše uvedených postupů podstatné snižuje způsobizolace palladía ze směsi chlorokomplexů iridia a/nebo platíny a/nebo rhodía o pH menším než 2, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se chlorokomplexy palladia e/nebo irídia e/nebo platiny a/nebo rhodia váži na makroporézní kopolymer...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kahovec Jaroslav, Švec František

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: imidazolovými, funkčními, polyméry, výroby, jejich, způsob, methakrylátové, skupinami

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazolovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265141

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kahovec Jaroslav, Antokolskaja Ida, Mjasojedova Galina, Savvin Sergej, Švec František

MPK: C08F 20/36, C08F 8/30, B01J 20/26...

Značky: polyméry, bázi, methakrylátů, 3-methylpyrazolovými, skupinami

Text:

...Z nich prvý je zdravotné závadný vzhledem ke karcinogenitě používaného chlormethyl-methyletheru, druhý pak poskytuje jen nevysokě konverse.Podstatou předloženého vynáĺezu jsou polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazo 1 ovými skupinami obsahující strukturní jednotky vzorce (I)Způsob připravy polymerů podle vynálezu spočívá v tom, že se kopolymer obsahující strukturni jednotky obecného vzorce IIO a vzorce IV CH 3 e 113...

Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263421

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kálalová Eliška, Švec František, Mastný Libor, Jandová Lenka

MPK: C22B 11/04

Značky: rhodia, platiny, způsob, palladia, směsi, jejich, separace

Text:

...sloučenin palladia a rhodia. K dělení platiny a rhodia byl použit anex a platina vy myta vodou nebo zředěným vodným roztokem anomiaku, zatímcoRh(III) až kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol/1 při zvýšené teplotě (W.M.MacNevin, ms. McKay Anal. Chem. 29Pro dělení směsí obsahujících i kovy, které jsou předmětem zájmu tohoto vynálezu, byla použita směsná lože anexu a katexu nebo katexu a chelatační pryskyřice. Jednou ze součástí...

Imunosorbenty pro izolaci alfa-amylázy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256821

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žerděv Anatolij, Nachapetjan Levon, Jegorov Alexej, Hradil Jiří, Švec František, Orlova Galina, Motina Larisa

MPK: C12N 9/28

Značky: přípravy, izolaci, alfa-amylázy, imunosorbenty, způsob, jejich

Text:

...s kmene Bacilus substilis. Samozřejmě použití výše uvedene protilátky je jenom jednou 2 mnoha mož ností, protože immunizovat lze jakékoli živočíchy. S výhodou lze použít i tzv. monoklonálních protilátek připravovaných velmi spe cificky in vitro.Způsob prípravy immunosorbentů pro izolací qFamylázy podle předloženého vynálezu zjednodušuje proces immobilizace ligandu i separační proces a snižuje cenu separace dokonce i při vyšší...

Poly(ethyleniminy) zakotvené na poly(methakrylátovém)skeletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256463

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/36, C08G 73/04

Značky: poly(ethyleniminy, poly(methakrylátovém)skeletu, zakotvené

Text:

...nerozpustné ve vodě. Sorbenty s fyzikálně vázaným po 1 y(ethy 1 eniminem) nejsoudostatečně stálé a nehodí se opakovanému užívání.258 483 Předmětem vynálezu jsou poly(ethyleniminy) zakotvené na po 1 y(methakrylátovém) skeletu obsahující strukturní jednotkyCH 3 rvcnzc rv (I) ,R . àoocn CHCH N 2 2 ŠR» OH kde R H nebo -CH 2 CH 2 NH 2 a R je oligomerní či polymerní řetězec obsahující strukturní jednotky -CH 2 CH 2 NH-, -CH 2 CH 2 N-CHZCHZNH...

Vstřikovací nástroj s magnetickým ovládáním letmých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256444

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Hošek Stanislav

MPK: B29C 45/40

Značky: ovládáním, vstřikovací, nástroj, magnetickým, letmých, desek

Text:

...a znečištění pracovní mezery jsou uložené magnety umístěny v izolačních pouzdrech z plastu, pryže, nebo chráněny jiným vhodným krytem. Je možné volit i okolní desky nástroje z nemagnetických ocelí. Tím se zabráni případnému poškození vstřikovacího nástroje. Magnety plní v případě pohybu letmé desky pro vyhazování nebo stírání výstřiku známou funkci magnetickét pružiny nebo v případě potřeby zachytit pohyb letmé desky známou funkci...

Vstřikovací nástroj na výrobu dlouhých výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256438

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Hlavatý Ladislav

MPK: B29C 45/03

Značky: nástroj, výstřiku, vstřikovací, výrobu, dlouhých

Text:

...formy po skončení cyklu odstraněn pomocí vyhszovačes pružínou. Vstřikovací nástroj se na vstřikovacím stroji ustavuje pomocí středících kroužků. Toto uspořádání je výhodné zvláště proto, že prostor pod upínacími deskami vstřikovacího stroje a zejména nad upínacímí deskami je většinou volný bez prostorového omezení. hVynález je možné s výhodou použít zejména při výrobě dlouhých tvarovek pro potrubní systémy z plastu tlakové nebo odpadni řady...

Rentgenkontrastní sférické hydrogelové částice na bázi polymerů a kopolymerů akrylátů a methakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255809

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gumargalijeva Klara, Drobník Jaroslav, Kuzin Michail Akademik, Metalová Marie, Adamjan Arnold, Mojsejev Jurij, Švec František, Kálal Jaroslav, Horák Daniel

MPK: C08F 20/18, A61K 49/04, C08L 33/08...

Značky: bázi, částice, sférické, způsob, akrylátu, kopolymerů, přípravy, jejich, hydrogelové, polymerů, rentgenkontrastní, methakrylátů

Text:

...dimetylacetamid, dimetylformamid, tetrahydrofuran a dimetylsulfoxid, v němž je rozpuštěn derivátkyseliny aminotrijodbenzoové obecného vzorce I Coxkde R 1 a R 2 jsou vodík, acyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkyl s 1 až 10 ntcmy uhliku X je haloqen nebo -NH(CH 2)nNH 2, kde n 1-6, popřipadě spolu s látkou reagujici s halogenovodikem,vybranou například ze skupiny terciárních aminú, disperse se zahřeje na teplotu až 100 OC a ponechá reagovat...

Způsob izolace kobaltu z odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255044

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kálalová Eliška, Švec František, Mastný Libor, Skalský Jiří

MPK: C02F 1/28, C02F 1/62

Značky: kobaltu, izolace, roztoku, odpadních, způsob

Text:

...kapacity žíská kvantitativně zpět elucí minerální kyselinou, načež se sorpční lože po promytí vodou regeneruje promytím roztokem alkálie. Způsob zachycování kobaltu sorpcíspočívá v průchodu odpadního roztoku sloupcem níže popsaného sorbentu. Zpracovávaný roztok je upraven na pH 5 až B, s výhodou 6 až 7 a může obsahovat neomezený přebytek dalších iontů, zejména kovů alkalických a alkalických zemin. Je účelne, aby obsah kobaltu nepřekračoval...

Zařízení pro indikaci stranové diference válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239957

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Švec František

MPK: B21B 37/08

Značky: válcovacích, stranově, válců, indikaci, stolic, diference, zařízení

Text:

...proti druhému, resp. jednoho čepu spodního pýestavitelného oporného válce proti druhému.To znamená, ze pouzity snímač polohy pro stranovou vazbu muze mít stonásobně menší měřicí rozsah a lze tady udržovat t.zv. klín válcovací mezery s vysokou presností. Zařízení podle vynálezu rovněž lépe chrání válce stolice před goexozením, způsobe ném překročením maximální ćovolené stranové diference.Zařízení pro indikaci strànové direrence válcä...

Ochranné překrytí cementobetonové plochy zkušebního stanoviště tryskových letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254746

Dátum: 15.01.1988

Autori: Honsa Jan, Elbel Jiří, Studený Jaroslav, Žalský Vítězslav, Švec František

MPK: E01C 9/00

Značky: letadel, ochranné, cementobetonové, tryskových, zkušebního, plochy, překrytí, stanovište

Text:

...tvoří dostatečnou tepelnou izolací. Hladkoet povrchu/ochranného překrytí umožňuje rychlé odvedení výtokovýchjplynů mimo teplotní pole. Zarážky a boční opěry zamezují bočnímu vychýlení dílcü. Plošný rozsah a umístění ochranného překrytí je možno omezit podle typu a postavení letadla. Ochranné překrytí netvoří překážku a může být pojížděno i těžkými vozldly.Hmotnost a velikost dílců umožňuje snadnou manipulaci při přepravě i montáži, která...

Spôsob výroby jednostranne pokovovaného oceľového pása plechu, najmä zinkom v kontinuálnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 242513

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vašátko Josef, Reiss Jioí, Hradil Jioí, Hetflejš Jioí, Švec František, Tesao Václav

MPK: C23C 2/40, C23C 2/06

Značky: spôsob, najmä, ocelového, plechů, jednostranně, zinkom, linke, pása, pokovovaného, kontinuálnej, výroby

Text:

...po ustálení a zrovnomernení najmä vrstvy trvalého pokovenia,sa najprv ochladí na 40 až 80 °C a potom sa pomocou nanášacieho valca najmenej na jeho jednu stranu nanesie maskovanie médium nerozpustné v kyselinách a ľahko snímateľné. Po ďalšom ochlaclení nanesenej vrstvy média a pása plechu na teplotu 20 až 30 °C sa pás ponorí do roztoku kyseliny napríklad soľnej po dobu 2 až 7 sekúnd vo vztahu k hrúbke plechu a rýchlosti pása.Po vyžmýkaní...

Zapojenie komunikačného multiprocesora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242325

Dátum: 15.11.1987

Autori: Švec František, Drobník Jaroslav, Vinš Ludik, Maoík Jioí

MPK: G06F 15/16

Značky: multiprocesora, komunikačného, zapojenie

Text:

...obvody umožňujú realizovať ľubovoľný sériový typ prenosu ako napríklad prenos pomocou rôznych typov modemov a rozhrania prúdovej slučky.Modularita zapojenia komunikačného multi- ~procesora ďalej umožňuje jednoduché rozširovanie systému o dalšie komunikačné linky.Na pripojenom výkrese je schematickyznázornené zapojenie komunikačného multiprocesora.Zapojenie komunikačného multiprocesora pozostáva z dvojprístupovej pamäte 2 komunikačného...

Imobilizovaná amyloglukosidáza a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238544

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hradil Jiří, Mrázová Dagmar, Švec František

MPK: C12N 11/12

Značky: přípravy, způsob, její, imobilizovaná, amyloglukosidáza

Zhrnutie / Anotácia:

Imobilizovaná amyloglukosidáza na nosiči na bázi perlové celulózy a způsob její přípravy. Podstatou je imobilizovaná amynoglukosidáza vázaná v množství odpovídajícím aktivitě až 1 300 jednotek/g na nosiči na bázi regenerované perlové celulózy obsahující diethylaminové skupiny v koncentraci 0,1 až 0,2 mmol/g celulózy. Způsob přípravy imobilizované amynoglukosidázy podle vynálezu se provádí nosičem na bázi regenerované perlové celulózy obsahující...

Způsob odstraňování mědi z odpadních rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mastný Libor, Hlubuček Vratislav, Kálal Jaroslav, Šrámek Jaromír, Kálalová Eliška, Švec František

MPK: C02F 1/62

Značky: mědi, odstraňování, rozpouštědel, odpadních, způsob

Text:

...potíží může být jejich navázání na polymerní skelet. Ta však byla překonána syntézou nerozpustných polymerních látek na bázi glycidylmethakrylátu podle č. AO 175 112,které se kromě vysoce reaktivních epoxidových skupin vyznačují i makroporozitou, tedy v 1 ast~ ností, která je jednou z nezbytných podmínek úspěšného nasazení v nevoąném prostředí. Epoxi~ dová skupina může být snadno zreagována a získány sorbenty s nejrůznějšími...

Zariadenie pre riadenie výťahov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242195

Dátum: 15.09.1987

Autor: Švec František

MPK: B66B 1/06

Značky: výťahov, zariadenie, riadenie

Text:

...cez komunikačnú časť 9 spojovacieho kanála 10, pričom napájanie pohyblivej riadiacej jednotky 2 je zabezpečené z napojenia pevnej riadiacej jednotky 1, prostrednictvom napájacej častí 11 spojovacieho kanála. Pevná riadiaca jednotka 1 sníma impulzy a riadi všetky ovládacie a signalizačné panely 3, snímače 4 a ovládače 5, ktoré sú pevne umiestnené a vzhladom ku konštrukcii výťahu sa nepohybujú, ako napríklad privolávač výťahu,...

Sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233893

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kálal Jaroslav, Kálalová Eliška, Švec František

MPK: B01J 20/26, C01G 55/00

Značky: sorbent, jejich, kovů, platinových, směsi, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí, vyznačený tím, že obsahuje funkční skupiny obecného vzorce I kde R1 a R2 značí různý nebo stejný alkyl s jedním až čtyřmi atomy uhlíku, navázané na uhlovodíkový polymerní řetězec methakrylátového typu. Způsob použití sorbentu pro separace platinových kovů spočívá v tom, že se směsný roztok solí platinových kovů při pH nižším než 1 upraveném roztokem kyseliny...

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238930

Dátum: 16.03.1987

Autori: Štamberg Jiří, Švec František, Cabicar Josef, Štamberg Karel

MPK: C01G 43/00, B01J 41/12

Značky: metodou, isotopů, způsob, separace, uranu, řízené, distribuce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce. Podstatou vynálezu je způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce z z roztoku obsahujícího aniontové komplexy uranu za použití anexů na bázi makroretikulárního sferického zesítěného kopolymeru glycidylmethakrylátu obsahujícího aminové skupiny. Významnou vlastností anexu podle vynálezu je jeho vysoká mechanická odolnost v podmínkách používání, při velmi dobrém separačním...

Způsob výroby perlových dextranových materiálů pro gelovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249368

Dátum: 12.03.1987

Autori: Peška Jan, Plichta Zdeněk, Beneš Milan, Čoupek Jiří, Švec František, Lenfeld Jiří

MPK: G01N 31/08

Značky: gelovou, chromatografii, materiálů, perlových, dextranových, výroby, způsob

Text:

...vody v rozsahu 10 až 20 ml/g je vhodné vycházet ze zřéděných roztoků dextranu v koncentraci 5 až 25 hmot. Ukázalo se, že poměr síčovadla k dextranu nutný k dasažení stejné zádrže vody, závisí silně na koncentraci dextranu ve výchozím roztoku o koncentraci 40 1-chlor-2,3-epoxypropan v množství 8,6 g/100 g dextranu, při 30 koncentrpci 16 a při 25 koncentraci již 27 g 1 ~chlor-2,3-epoxypropanu/100 g dextranu. Při použití roztoků o nižší...

Způsob přípravy immunosorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247995

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hradil Jiří, Kuzněcov Vladimir, Švec František, Nachapetjan Levon, Motina Larisa, Korobko Irina

MPK: A61K 39/40

Značky: immunosorbentů, způsob, přípravy

Text:

...co uaołňujo vyułít získané authority v technologických zařízeuích kolonovího typmhu vzrůstu odporu vrstvy pri průtoku.Podetata spůsobu prípravy ianunoeorbontů pro izolaci interíeronu podle predloženého vynllesu jo v tou, o so v roli sorbentů poulívú perlovi celulőzy s diathylaminovymi skupina li nebo alinovýai skupinami aktivovaué glutaradoldyhem pro inobllizaci ligandu, což zjednoduiujo proces a sniłuje cenu intorforonu. ~Přelolow...

Zařízení pro pěstování mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239310

Dátum: 15.11.1986

Autori: Jelínek Josef, Dimun Milan, Hradil Jioí, Švec František, Onuška Addej, Tresner Jioí, Tyko Ján

MPK: C12M 1/04

Značky: mikroorganismu, zařízení, pěstování

Text:

...crpenxoü A.Ha mmm 1101130118 nnrareuaon cpemi n emocu I yoranonenn uupxymmomme naoocu 8. Hpu arou narpydnu 54 nm onona ,cene-menami xyn-rypannoi nnocu-n na. nepaci euxocu noncoennenu x mum noaonnannn Immymmonnoro nacoca 8 BTOpOI enucocn I n mne Meny mopoi n rpenel enmocrmm. Hs narpyóxa 5 nocnenañ eunocu I xyurypanna rannom-L omomrca no crpeame B. ąHarpyőnn 6 m ornona orpaóoranuoro rasa na canon xoaomłol enocm I coemunean c narpyónann 4 um...

Způsob přípravy polymerů s visícími polydonorovými komplexonovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230335

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Švec František, Žůrková Eva, Labský Jiří

MPK: C08F 8/10

Značky: přípravy, polydonorovými, komplexonovými, polymerů, visícími, skupinami, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů s visícími polydonorovými komplexonovými skupinami, vyznačený tím, že se sloučenina obecného vzorce I kde Y je kyslík či skupina N-CH2CO-O-Z, Z je vodík nebo skupina R-O-CO-, kde R je alkyl, s výhodou rozvětvený, obsahující 1 - 7 uhlíkových atomů a n = 0-4 v roztoku, přidá k polymeru s lineární či trojrozměrnou, zesítěnou strukturou obsahujícímu amino- či hydroskupiny, vybranému ze skupiny obsahující přírodní...

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 229571

Dátum: 15.09.1986

Autori: Labský Jiří, Švec František, Bouchal Karel, Žůrková Eva, Kálal Jaroslav

MPK: C08F 20/32, C08F 8/10

Značky: nesoucí, chelatizující, schopnosti, karboxylové, skupiny, částice, hydrofilní, latexové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností vyznačené tím, že obsahují na polymerní matrici sestávající ze zpolymerizovaných jednotek glycidylmethakrylátu, methakrylaldehydu či jejich kopolymerů ve tvaru pravidelných částic o rozměru 0,1 - 1,5 (m modifikovaných amoniakem, či polyaminy na vázané skupiny obecného vzorce I, kde X je skupina NH, ( je kyslík, či skupina N-CH2COOH a n=0-4 v množství 0,01 - 2,5...

Způsob dělení či preparace oligomerů a polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229251

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hradil Jiří, Janča Josef, Kálal Jaroslav, Švec František, Plichta Zdeněk

MPK: C08F 6/04, B01D 15/08

Značky: dělení, preparace, způsob, polymerů, oligomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení či preparace o1igomerů a polymerů o molekulární hmotnosti 30 - 2.106 podle jejich molekulových hmotností v prostředí vody nebo organických rozpouštědel gelovou chromatografií v průtočném kolonovém uspořádání spočívající v tom, že se jako náplně kolony použije makroporézních kopolymerů 2,3-epoxypropylmethakrylátu s ethylendimethakrylátem a/nebo hydrolyzovaných 2,3-epoxypropylmethakrylátových kopolymerů a/nebo aminalysovaných...

Diagnostický prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231217

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bouchal Karel, Žůrková Eva, Kálal Jaroslav, Baier Manfred, Švec František, Tanswell Paul, Batz Hans-georg

MPK: G01N 33/54

Značky: diagnostický, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Diagnostický prostředek obsahuje hydrofilní latexové částice o průměru 0,15 až 1,7 (m sestávající ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I směsi zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. zpolymerizovaných monomerů vybraných ze skupiny zahrnující styren, divinylbenzen, alkyl- či hydroxyalkylakryláty nebo metakryláty, akryl- či metakrylamidy, N-vinylpyrrolidon, vinylacetát, butadien a isopren, na nichž je přímo nebo...

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228215

Dátum: 15.03.1986

Autori: Labský Jiří, Bouchal Karel, Švec František, Kálal Jaroslav, Žůrková Eva

Značky: přípravy, latexových, značkou, reaktivních, fluorescenční, částic, způsob, hydrofilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou vyznačený tím, že se polymerizuje monomer obsahující v molekule polymerizovatelnou dvojnou vazbu a současně i epoxidovou skupinu vybraný ze skupiny zahrnujíce 3,4-epoxy-1-buten, glycidylvinyleter, glycidylvinylftalát, glycidylmetakrylát, glycidylakrylát samotný či v přítomnosti dalšího mono- či divinylického monomeru v množství menším než 99 % hm. vybraného ze...

Hydrofilní latexové částice, způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225010

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bouchal Karel, Kálal Jaroslav, Baier Manfred, Švec František, Batz Hans-georg, Žůrková Eva, Tanswell Paul

Značky: přípravy, částice, jejich, latexové, hydrofilní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou hydrofilní latexové částice, které sestávají z homopolymeru monomeru obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl a x je -0- nebo -CO-0 či kopolymeru monomeru obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. radikálově polymerizovatelného monomeru vybraného ze skupiny zahrnující styren, divinylbenzen, alkylen-diakryláty či dimethakryláty, hydroxalkylendiakryláty či dimethakryláty, hydro-xyakylendiakryláty či dimethakryláty,...