Švancara Rudolf

Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2321

Dátum: 10.12.1999

Autori: Klanic Jan, Štěpánek Robert, Švancara Rudolf

MPK: B01F 3/14

Značky: tuhých, zmiešavanie, zariadenie, materiálov, kontinuálně, práškových, zrnitých, kvapalinami, zmáčanie

Text:

...miešacích zariadení stúpaa je požadovaná kontinuálna likvidácia škodlivých práškových odpadov. Pri kontinuálna pracujúcich miešacích zariadeniach sa stupňuje miera nalepovaniarýchlo tuhnúcích fluidných popolčekov na vnútorné steny, hriadel aj lopatky3 miesiacich zariadení. Pri kontinuálnom likvidovaní odpadov súvisí s tým aj väčšie opotrebovávanie, väčšie trecie odpory a vyššia spotreba elektrickej energie.Zaujímavú konštrukciu prináša...

Zapojení hydroakumulátorového pohonu vozíku pro dopravu rubaniny a ostění ve štolách ražených štítem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264759

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jonáš Karel, Švancara Rudolf, Havelka Zbyněk, Adamec Vladimír, Oubrychta Pavel

MPK: E21F 13/00

Značky: dopravu, rubaniny, štítem, ražených, vozíků, zapojení, ostění, hydroakumulátorového, štolách, pohonů

Text:

...lg. Výstupníkanál druhého rozvaděče ll je propcjen na výstupní kanál prvého tlakového ventilu lg. Jeden výstupní kanál třetího rozvaděče ll je propcjen se vstupním kanálem prvého tlakového.ventilu lg, druhý výstupní kanál třetího rozvaděče lg je propcjen s výstupním kanálem prvého tlakového ventilu lg. Hydromotor lg je pomocí převodu gg propcjen s hnací nápravou 3 vozíku.Hydrogenerátor 1 poháněný elektromotorem g dodává tlakovou kapalinu z...

Kompaktný minitransformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258661

Dátum: 16.09.1988

Autori: Polka Milan, Švancara Rudolf, Felcan Tibor, Gulán Milan

MPK: H01F 27/26

Značky: kompaktný, minitransformátor

Text:

...podstatou je, že v kostre je uložené jadro tvorené teritom .alebo tr.afoplechmi tvaru E-E, ktoré sú fixovnané elektroizolačným pružným sťahovaním rámom a spevxnené lepidlom naneseným medzi styč nými plochami jadra a elek-troizotlačnéhoKompaktný minitransfwormátor pozostávajücl z kostry, primárneho a sekumdárneho viinutia, jadra a elektroizolačného pružného sťahovlacieho rámu vwyzoačujúci Sla tým, že V kostra 1 je uložené jedno 4 tvorené...

Samonavíjející flexibilní hrazení pro zabezpečení pracovního prostoru proti účinkům dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244370

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tkáe Ivan, Exner Karel, Kožela Bohumil, Jirgl Ota, Šmoldas Stanislav, Švancara Rudolf, Pichoueek Miroslav, Míka Josef

MPK: E21D 19/00

Značky: účinkům, vysunutí, případně, zabezpečení, prostoru, hornín, samonavíjející, hrazení, proti, dynamického, vyvržení, pracovního, flexibilní, gravitačního

Text:

...při požadavku manipulace s materiálem z pracovního prostoru výztuže na pilíř.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno samonavíjející flexibilní hrazení. Na obrąm je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu-klidu, na obr.1 b je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu zablokování flexibilního hrazeni, na obr.2 a je čelní pohled na rozvinuté flexi 244 370bilní hrazení, na obr.2 b je znázorněn boční pohled na spojení...

Miniatúrny transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Felcan Tibor, Polka Milan, Švancara Rudolf, Gulán Milan

MPK: H01F 27/06

Značky: miniatúrny, transformátor

Text:

...výkresoch je axonometricky znázornená príkladné .riešenie miniatúrneho transformátora, kde na obr. l je na~ kreslený držiak s fixačným klinom čivastoč~.túrný tnansformátor v čiastočnom reze. Itranstormátor .pozostáva z kostričky 5, .ktorá ořbisahuje primárnu a sekundárnu ciev-ku B, 7, pričom kostrička 5 je uložená na. jadre 8. andro 8 je tvorené t-rafoplechmi, aleibo fexitom. Vonkajší .povrch jadra 8 je uložený v držiaka 4. Držiak 4 je...

Samosvorné kleště pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253610

Dátum: 12.11.1987

Autori: Adamec Vladimír, Jonáš Karel, Švancara Rudolf, Oubrychta Pavel

MPK: B66C 1/18

Značky: kleště, samosvorné, potrubí

Text:

...a vedený plochými táhly a je výkyvný na háku zdvíhacího zařízení pomocí ovládacího provazu.Výhodou řešení podle vynálezu je především to, že po uložení potrubí na požadované místo se otevření a zajištění kleští provede automaticky bez zásahu obsluhovatele pouhým spuětěním závěsněho kruhu. Po nasazení otevřených kleští na další potrubí obsluhovetel táhne za ovládací provaz po krátkou dobu z bezpečně vzdálenosti a z pohodlného místo Další...

Zařízení pro vnitřní středění ocelových trub a odstraňování deformací stěn na okrajích

Načítavanie...

Číslo patentu: 249409

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jonáš Karel, Maláč Libor, Švancara Rudolf

MPK: B21D 3/10

Značky: deformací, stěn, odstraňování, středění, vnitřní, okrajích, zařízení, oceľových

Text:

...truba odstranění deformací stěn na jejich okrajíoh podle vynálezu, jeho podstata je taková, že uvnitř potrubí je usazena nosné ocelové konstrukce s tříbodovým stykem po obvodě potrubí,na jejíž osové části je otočná usazena objímka. ve která je držen oentrátor s hydraulíckým rozpínánín středících ploch, přičemž tento centrátor se v otočné objínce může posouvat kolmo na osu potrubí, čímž při vlastním středění potrubí nebo při odstraňovaní...

Zařízení pro třídění zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249260

Dátum: 12.03.1987

Autori: Holánek Ivan, Švancara Rudolf

MPK: E02F 9/00

Značky: třídění, zařízení, zeminy

Text:

...vytřídí přímo do výkopu při současném zkvalitnění obsypů. Výhodou řešení je možnost v případě potřeby provádět běžné práce s lopatou nakladače bez demontáže třídicího zařízení, které svým umístěním před lopatou a rozsahem zvednutí rámu neovlivñuje původní funkci lopaty nakladače. K pohybu sítového koše je využite hydraulického obvodu nakladače, určeného pro připojení doplňkového zařízení nakladače, ovládaného řidičem z kabiny.Konkrétní...

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230169

Dátum: 15.09.1986

Autori: Švancara Rudolf, Hrbotický Zdeněk, Jonáš Karel

MPK: E02B 3/16

Značky: zálivky, zařízení, ukládání, dnech, rovinných, vodních, zvláště, asfaltomastixové, nádrží, plochách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží, řek a kanálů, sestávající z automobilu s vyhřívaným domíchávačem, vyznačené tím, že na úložném rámu (5) domíchávače (1) je upevněna ukládací vana (4) s výpustnou štěrbinou opatřenou stavitelným dorazem (18), ovládanou přímočarým hydromotorem (7), a třísekční rozváděč (15), přičemž hrabla (11) upevněné na rámu (13) automobilu jsou ovládána...