Švajgl Oldřich

Způsob výroby čistých aromatických uhlovodíků z produktu katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260563

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hable Kurt, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Káně Jiří

MPK: C07C 7/00

Značky: čistých, aromatických, produktů, uhlovodíku, katalytického, výroby, reformování, způsob

Text:

...hlince se tim současně sníží prosazsnía tím se zlepší odstranění polymerizovatelných látek při nízkych teplotách. V případě přechodu větší koncentrace olefinických nečistot do kolony, v níž se získávají xyleny se výhodné odpouští z hlavy kolony malé množství destilátu, obsahujícího tyto nečistoty. Tento destilat se může vracet zpět do extrakční suroviny nebo odvádět pro jiné použití, kde olefiny nevadí.V dále uvedeném příkladu jsou uvedeny...

Spôsob úpravy suroviny pre nízkotepelnú katalytickú izomerizáciui

Načítavanie...

Číslo patentu: 280524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Švajgl Oldřich

MPK: C07C 5/22, C07C 5/13, C07B 63/00...

Značky: katalytickú, izomerizáciui, nízkotepelnú, úpravy, suroviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava suroviny na nízkotepelnú katalytickú izomerizáciu na odstránenie látok škodlivých pre izomerizačný katalyzátor, katalytická hydrogenačná rafinácia zmesi ľahkých uhľovodíkov na katalyzátore obsahujúcom ako aktívne zložky molybdén, kobalt a nikel vo forme sulfidov nanesených na oxide hlinitom, pričom hmotnostný pomer MoS2 : NiS : CoS je 10 až 14 : 1,5 až 2,5 : 1,5 až 2,5 a celková koncentrácia sulfidov na aktívnom oxide hlinitom je 13 až...

Způsob výroby cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270696

Dátum: 12.07.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Šuber Josef

MPK: C07C 13/18

Značky: výroby, způsob, cyklohexanu

Text:

...podmínky převodu nniyicykioponianu na cyklohoxan. kdo izn nnĺžonim taploty zo 150 na 130 OC zvýšil stupeň přvmöny v důsledku posunu larmodynamická rovnováhy. Nižší inploty ta kó zaručujĺ. že nedojdo k vőtiií hydrodacykiizaci Cô-cykianů, případnč k jejich hydrokrakovÁnĺ. By io oxperimoniáinč dokázćno. že roakční rychioai inomorizaco Jo doniainčná i při nižší lopioiě. Také nkuiikace má Velký význam. nebot současně a výrobou cyklohoxanováho...

Způsob hydrogenolýzy dusíkatých a sirných derivátů uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269575

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Klempa Vladimír

MPK: C10G 45/08

Značky: způsob, sirných, uhlovodíku, hydrogenolýzy, derivátů, dusíkatých

Text:

...některá z dvojíc kovů, výhodné molybdenu a niklu. Účinné desulrurace a denitrogenace se dosahuje zvláětě se surovinou, která obsahuje do 40 5 hmot. cykland a aromátů a neobsahuje více než 1 S hmot. olefind.Rozboren způsobu podle vynálezu lze stanovit význačnć rysy, zo kterých předev sía vyplýva vztah meli kvalitou katalyaatoru, reakční teplotou a úrovní desulruracea danitrogenace. částečně sycený katalyaator znamená, že část kovů se přidává...

Způsob získávání olejů z rostlinných plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268929

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lang Vladimír, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: A23D 5/00

Značky: získavání, plodů, olejů, rostlinných, způsob

Text:

...je přítomno do 3 hmot.Z předmětu vynálezu vyplývá, že klasické hexanové rozpouštědlo se nahradila isohexanovým rozpouštědlem, obsahujícim z isohexanů převážně 2-metyl a 3-metylpentany,které mají teplotu varu mezi 60 až 63 °C tj. o 5 až 8 °C níže, než n-hexan. Není přítomen 2,2-dímetylbutan, který má teplotu varu 50 °C 3 je mimořádně vhodný pro autobenzíny jako vysokooktanová složka. Dostupnost isohexanového rozpouštődla proti hexanovému í...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boška Jan, Pražák Václav, Švajgl Oldřich

MPK: B01J 21/20, B01J 21/04, B01J 23/42...

Značky: lehkých, uhlovodíku, způsob, isomerizaci, katalyzátoru, nízkoteplotní, nasycených, reaktivace

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Katalyzátor pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268136

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Křemenák Lubomír, Boška Jan

MPK: B01J 21/04, B01J 23/42, B01J 27/135...

Značky: lehkých, uhlovodíku, isomerizaci, nízkoteplotní, katalyzátor, nasycených

Text:

...tetrachloretaneu. balši novou vlastnosti je přitonnost dioxidu titaničiteho.Důležitým poznatkem ja, že nový katalyzàtor se vyrábi off-situ a přitom působenin polyhalogenuhlovodiků v duaiku, což má velký význam z hlediska uanipulačniho a dávkovaciho proti reakci se sublinujicim chloridem hlinitýn. V preparaci se též využivà no~veho postupu k ziakbni rovnomerné rozptâlené platiny na nosiči a ziakáni kvalitniho zrna tohoto kovu.V pŕedloženén...

Způsob společného odstranění mono- a diolefinů ze sirných aromatických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267972

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cibíček Jozef, Klempa Vladimír, Švajgl Oldřich, Kollárčik Einar, Hable Kurt

MPK: C10G 45/08

Značky: diolefinů, společného, mono, aromatických, odstranění, způsob, koncentrátů, sirných

Text:

...150 ° C do teploty 320 až 4 oo° C s prodlevamí v rozmezí teplot 100 až 150 ° C. 300 až 250 ° C a při 320 až 350 ° C do průniku sirovodíku kotalytíckým ložem.Rozborem nového způsobu vyniknou hlavní nové rysy, z nichž nejvýznečnější je využití trime~ talíckého ketalyzátoru ve formě sulfídů kovů, ktoré Jsou vpreveny na áktívní nosič dvěma způsoby. Tím se dosáhne bifunkčností katalyzàtoru způsobující odaířoní a hydrogenací olefínů, přičemž vysoká...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janáček Leoš, Novák Vlastimil, Rubáš Vlastimil, Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich, Grosser Vojtěch

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: konjugovaných, hydrogenaci, včetně, dienů, způsob, vinylaromatických, přípravy, uhlovodíku, aktivace, selektivní, katalyzátor

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Katalyzátor pro reformování těžkých benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262895

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 35/09, B01J 23/64, B01J 21/04...

Značky: reformování, těžkých, katalyzátor, benzinu

Text:

...stavu. Katalyzátor má anižený opsah platiny i pro reformování alkanických surovín, které se obtížně reformuji a vedle zvýšené koncentrace rhenia obsahuje případně účinný aktivátor dehydrocyklizačních reakcí - iridiumr Nevú.kata 1 vzátor se vyznačuje vysoce čistým nosičema ktorí jąhaxnmvověn zaysenxmobeahem chloru proti obvyklým způsobům s obsahem 07 až0.9 hmot. a dále etabilizujicim titandioxidem, který výhodně přichází ze suroviny -...

Způsob reformování směsí těžkých alkalických a cyklanických benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261748

Dátum: 10.02.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub

MPK: C10G 35/09

Značky: cyklanických, benzinu, reformování, alkalických, směsi, těžkých, způsob

Text:

...štepení výševroucích ropných frakcí a obsahují 40 až 80 obj. cyklohexanů z obsahu všech cyklanů a benzíny maji bod varu mezi nejméně 70 nejvýše 205 °C.Proti dosavadním způsobům reřormování benzinů rozšiřuje způsob podle vynálezu reformování s těmito katalyzátory na~ reformování na kombinaci dvou typů katalyzátorů a pro výšenaftenické suroviny zvláště při vyšších tlacích. vynález se hodí pro zdokonalané využití starších jednotek pro...

Ionexový katalyzátor pro výrobu alifatických éterů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261026

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Musil Václav, Dostál Antonín, Jeřábek Karel, Tesařík Jaroslav, Šrejber Josef, Setínek Karel, Jeřábek Oldřich, Jirásek Stanislav, Pražák Václav, Prokop Zdeněk

MPK: C07C 41/05, B01J 31/10

Značky: výroby, katalyzátor, ionexový, alifatických, způsob, eterů, výrobu

Text:

...1 až 10 atomy uhlíku bud samotných nebo ve směsi S přísadou až 20 (počítáno na množství alkoholů) aromatických uhlovodíků s 6 až 12 atomy uhlíku nebo/a alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo/a halogenovaných derivátů benzenu a vzniklý polymerní skelet se po případném předbotnání V rozpustidle, např. 1,2-dichloretanu, sulfonuje kyselinou sírovou o počáteční koncentraci96 až 98 při teplotách nepřesahujících 95...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Janáček Leoš, Krupička Michal, Rosenthal Jakub, Rubáš Vlastimil

MPK: C10G 45/40

Značky: uhlovodíku, hydrogenace, konjugovaných, dienů, způsob, selektivní, vinylaromatických

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Autobenzin s nízkým obsahem antidetonátorů na bázi olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 259764

Dátum: 15.11.1988

Autori: Macek Vladimír, Rybár Petr, Marek Miloš, Černý Jaroslav, Filip Petr, Švajgl Oldřich, Schröngut Jiří, Lederer Jaromír

MPK: C10L 1/06

Značky: bázi, antidetonátorů, olova, nízkým, obsahem, autobenzín

Text:

...do autobenzinu se nepřekroči obsah chioru 10 ppm hmot což je méně než desetina halogenü pridaných jako vynašeče s alkylolovem. Z definice vynálezu dále vyplývá. že je souvislost mezi koncentraci antidetonátoru v autobenzinu a jeho eloženim daným úrovni destilace zviáště z hlediska oddělení těžkých podilů. Dále je třeba vzít v úvahu hlavní složky a jejich frakce, jejichž poměrem se dá upravit koncentrace antidetonátoru. Z definice vypiývà....

Lehké isoalkanické rozpouštědlo pro extrakci rostlinných olejů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258925

Dátum: 16.09.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: A23D 5/00

Značky: rozpouštědlo, výroby, lehké, extrakci, způsob, isoalkanické, rostlinných, olejů

Text:

...1 butan a C 6-cyklany. 2-metyl a 3-metylpentan spolu s n-hexanem jsou frakcí, která má nejnižší oktanové číslo isomerizátu. Přitom jejich obsah může být až 30 8 isomerizátu. Při jejich isolaci se získá kvalitnější zbylý isomerizát až o 3 jednotky oktanovéno čísla výzkumnou metodou. Výhoda je dále, že isomerizát je prakticky úplně zbaven aromát, zvl. benzenu a olefinů. Volbou isomarizační teploty i řezu benzínu lze jednostupñově získat...

Způsob zpracování polyalkylbenzenů obsahujících chlorované uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Jaroslav, Švajgl Oldřich, Rybár Petr, Eckert Egon, Schöngut Jiří, Filip Petr, Macek Vladimír, Lederer Jaromír

MPK: C10G 59/02

Značky: zpracování, obsahujících, polyalkylbenzénu, chlorované, způsob, uhlovodíky

Text:

...obsahující polyalkylbenzeny má bod veru mezi 150 až 25000 a těžký benzin mezi 80 až 20000,výhodně 110 až 18000. Hydrorafinačni katalyzátor obsahuje 15 až 25 hmot. sulfiöů molybdenu, kobaltu a/nebo niklu na game alumině a reformovací katelyzátor 0,3 až 0,4 hmot. platiny a příp. rhenia. objemové rychlosti jsou 2 až 6 hl na hydrorafinací, 1 až 2,5 h 1 na reformingu, přičemž objemový poměr cirkulujících plynů je v obou stupních mezi 100 až...

Způsob výroby benzenu z produktů katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255695

Dátum: 15.03.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Lederer Jaromír

MPK: C10G 63/04

Značky: benzenu, způsob, katalytického, reformování, produktů, výroby

Text:

...částečně nebo úplně vracejí do pyrolýzního benzínu nebo do jeho řezů.Rozbor postupu výroby podle vynálezu ukazuje výhody proti stávajícím konoepcím. Ušetří ae energie na izolací řezu např, 150 až 155 °C z reformátu a na jeho extrakci, která je energeticky velmi náročná. Termické štěpení reformátu obsahujícího cca 55 až 70 t hmot. aromátú a 30 až 45 hmot. alkanů dá při zředění vysoký výtěžek C 6 až C 9 aromátů a z alkanu vzniknou převážně C...

Způsob polymerace alfa-olefinů v organických nepolárních rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255082

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vitvar Milan, Pololáník Luboš, Jelínek Jaromír, Ottis Jiří, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: C08F 2/06, C08F 4/76

Značky: způsob, rozpouštědlech, nepolárních, organických, polymerace, alfa-olefinů

Text:

...kyselín,amin, siloxany, fosfidy a podobné. Optimální molární poměr organických komponent k titanukolísá u jednotlivých katalytických systémů mezi 0,001 až 50. U některých systémů je možno třetí složku vynechat.K regulaci molekulové hmotnosti produkovaného polymeru je do polymeračních reaktorü dáwuwán vodík, přičemž jeho koncentrace v plynné fázi reaktorú se pohybuje v rozmezí 0,1 nol., až 10 mol. s ohledem na žádaný index toku výsledného...

Způsob výroby oxibenzinu obsahujícího terc.alkylmetylétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254646

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pokorný Petr, Kočvara Luděk, Švajgl Oldřich, Pražák Václav

MPK: C07C 43/04

Značky: obsahujícího, způsob, výroby, oxibenzinu, terc.alkylmetylétery

Text:

...plyn je nejvýhodnější plyn z katalytických reforminqů. Katalyzátory jsou pro hydrogenační stupeň 0,1 až 0,5 hmot. palladia na gama-alumině a éterifikaění katalyzátor je porézní styren-divinylbenzenový katex v H - formě se specifickým povrchem 5 až 50 m 2/g.Rozborem způsobu podle vynálezu vynikne především rozsah surovín, pracovní podmínkya typy katalyzátorů. Výhodou způsobu podle vynálezu je možnost užívat užších nebo širších řezů...

Způsob čištění rychloofsetových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254386

Dátum: 15.01.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Matějka Jindřich, Sojka Oldřich

MPK: B41F 35/06

Značky: rychloofsetových, čištění, způsob, strojů

Text:

...tvořeným jinými složkami vede k ekonomicky výhodnému řešení, neboř uvedene složky jsou snadno dostupné v rafinériích ropy a v chemickém průmyslu. Jejich kombinace zaručuje větší těkavost než dosavadní typy čistících kapalin a přitom hygienickou nezávadnost proti roztokům obsahujícím benzen nebo toluen. Vysoká hustota vzorku kapaliny zaručuje i snažší odstraněníV níže uvedeném příkladu se předkládá postup podle vynálezu, přičemž podmínky jsou...

Způsob výroby vysokooktanové složky nízkoolovnatých nebo bezolovnatých autobenzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253866

Dátum: 17.12.1987

Autori: Soldát Miloslav, Pražák Václav, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Staněk Vladimír, Kočvara Luděk

MPK: C10G 69/06

Značky: výroby, způsob, nízkoolovnatých, autobenzínů, bezolovnatých, vysokooktanové, složky

Text:

...isoprenem destilací spojenou s přehříváním a oliqomerizací dienů, zvláště cyklických. Postup podle vynálezu dosahuje vysokého výtěžku lehké olefinické frakce zbavené dienů jen hydrogenací a význačným rysem je zvýšení výtěžku o C 6-alkeny a alkeny vroucí před benzenem, jichž může být v produktu až 10 B na C 5-frakci. To má pozitivní účinek i na zpracování střední frakce na benzen hydrokrakovacími a destilačními postupy, při nichž z...

Způsob zvýšené výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239142

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vitvar Milan, Urban Ivan, Huml Miroslav, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/62

Značky: složek, výroby, způsob, nízkoolovnaté, autobenziny, zvýšené, vysokooktanových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení popisuje způsob zvýšení výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny z ropného benzinu kombinací zdokonalené redestilace spojené s nízkotepelnou isomerizací a s přípravou suroviny pro katalytické reformování.

Způsob výroby dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu se sníženým obsahem metylcyklopentanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237189

Dátum: 01.10.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Tomanová Alena, Pražák Václav, Srb František, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/62, C07C 9/15

Značky: způsob, n-hexanového, výroby, koncentrátů, metylcyklopentanu, dearomatizovaného, obsahem, sníženým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu pro Zieglerovy polymerace olefinů se sníženou koncentrací metylcyklopentanu katalytickou hydrogenací spojenou s isomerizací metylcyklopentanu na platinovém katalyzátoru s nosičem aluminou aktivovanou chloridem hlinitým za podmínek, při nichž se dosahuje malé isomerizace n-alkanů na i-alkany.

Bezolovnatý vysokooktanový autobenzin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252688

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pražák Václav, Staněk Vladimír, Švajgl Oldřich, Kratochvíl Václav

MPK: C10L 1/04

Značky: autobenzín, bezolovnatý, vysokooktanový

Text:

...2 až 10 MPa a s objemovou rychlostí 1 až 5 h 1, může výhodně obsahovat 70 už 95 Š hm. pentanů nebo má destilační rozmezí 45 až 75 °C a obsahuje 50 až 95 hmot. hexanů zvl. metylpentanů. Frakce C se reformuje při 480 až 525 °C s objemovou rychlostí 1,5 až 2,5 MPa při tlaku 1,5 až 3,5 MPa.Frakce D, E a F mohou být doplňujícími frakcemi do 15 S obj. hotového autohenzinu. Deatilační charakteristika těchto frakcí je tatofrnkce D do 65 až 95...

Způsob zpracování zbytkové pyrolýzní C3-frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 252439

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/02, C10G 45/38

Značky: c3-frakce, způsob, pyrolýzní, zpracování, zbytkové

Text:

...o,o MPa za ořítomnocťt-kata 1 yzáťo~ łuobsahujiciho Ni a/oebo Co a Moáĺn 9 bo W ve formě sulfídů náv jaktąvnim oxidu hliniłéh.př 1 padně oktivovaným o× 1 demkřem 1 č 1 tým,fosforąmnebo fluorem a.z rcakčniho produktu se rektifikačně vyděli plyñná uhlovodiky bohąté na propan à zbavené ąehasycenýcho .uhlovodiků a současně se žiakáĺkapalná odsiřenáuh 1 ovodikováfrak~Výhody nového postupu využitelné V rafinercké a petrochamickěznamné množství...

Způsob zdokonaleného sušení elektrických transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252304

Dátum: 13.08.1987

Autori: Janda František, Švajgl Oldřich

MPK: H01F 27/14

Značky: způsob, transformátoru, sušení, zdokonaleného, elektrických

Text:

...s/nebo deenulgační přísady, což Jsou výěevroucí fenolícká látky nebo aronatioké aníny a výhodná koncentrace deemulgátoru v uhlovodíková frskci Je do 20 ppn. Při postupu sušení leží obsah vzduchu ve směsi s uhlovodíky vně intervalu 0,5 až 7 obd.V níže uvedeném příkladu se uvádí praktické provedení postupu podle vynálezu. Podmínky jsou pouze ilustrativní a neomezují rozsah vynálezu.Do zařízení pro sušení transformátorůparami solvantu se...