Švácha Miroslav

Mísič slévárenských formovacích směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268499

Dátum: 14.03.1990

Autori: Liška Karel, Švácha Miroslav

MPK: B22C 5/04

Značky: směsi, mísič, slévárenských, formovacích

Text:

...výkonu níeiče při účinné propracování aleváreneká foraovací eačeí, byly doeeženy uníatěníe pejaánü jednoho rotačního vířiče na noeič nejlánč dvou bčhouno ae evíelou oaou rotace. Při aoučaenáa otáčaní nosiče běhouno a rotačniho víříča dochází k íntenzivníau proaíchávání foraovaoí aačeí. číaž ae podetatně zkreouje doba aíeení eléváranakó foruovací eačaí. Dále účinný prokypřenín foraovací aalai odpadá nutnoet ínetalece přídavných...

Tahač pro posuv přepravních podložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265289

Dátum: 13.10.1989

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B22D 33/00

Značky: posuv, přepravních, tahač, podložek

Text:

...po obou stranách tělesa tahače L a upevněných k nosné konstrukcí 3, upevněně k základu. V přední části tělesa taheče l je na průběžném čepu 5 otočně uložen unâšecí ozub Q, jehož dolní volná část je prostřednictvím čepu 1 otočně spojene e okem pístnice lineárníhc motoru Q. Lineární motor§ je svými čepy lg výkyvně uložen ve stojanu 2 upevněněm k základu a současně umíetěn v otvoru těleea tahače l. V přední části tělese tahače ł je dále před...

Zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263970

Dátum: 12.05.1989

Autori: Burda Zdeněk, Novák Otto, Švácha Miroslav

MPK: B24C 9/00

Značky: bezpečného, stavu, tryskacího, indikátoru, zapojení, stroje

Text:

...zkraouje dobu potřebnou pro snížení otáček metacího kola a umožňuje prodl-oužení provozní doby tryskacího stroje.Príklad provedení vynálezu je sohematíoky znázorněn na výkrese. Obr. 1 představuje uspořádání hlavních částí tryskacího stroje s aplikací zapojení indikätoru bezpečného stavu tryska-cího stroje ,a na obr. 2 je schéma zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacíh-o stroje.Metací kol-o ti tryskacího stroje 10 je poháněno ąmotorem...

Dopravní trať pro zatížení spojitým břemenem s kompenzací tepelné dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262584

Dátum: 14.03.1989

Autori: Švácha Miroslav, Meškán Zdeňek

MPK: B22D 33/06, B22D 33/02

Značky: zatížení, kompenzaci, trať, tepelně, břemenem, dopravní, spojitým, dilatace

Text:

...sestívá z dílstačních podpěr l, upevněných v pravidelných roztečích k podlaze zákla-~ dovým šroubovým spojením 1. Na horních plochách volných koncu dilatačních podpěr l jsou uloženy ve dvou radách dvojice podélných nosníků 3. Dvojice podélných nosníků 3 je vytvořena pevným spojením dvou podálných nosníků 3 na obou koncích prostłednictvím dvojíc příček g a dále v osách dvou kladek g vloäenými rozpěrnými trubkami 1, kterými prochází příčné...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256549

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švácha Miroslav, Zeman Vladimír, Straka Zdeněk

MPK: B24C 5/06

Značky: odlitky, tryskačů, metací

Text:

...1 a dávkovaoím kolem.g je umístěna usměríovací příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V uaměr~ ňovací přírubě Q je vytvořenobdé 1 níkový otvor v ěířoo funkční plochy 1 opatky.§. V dávkovaoím kole Q jsou vytvořeny výřezy 5,jejichž počet je stejný jako počet lopatek Q. Lopatka Q je opa~ktřena funkční plochou vydutou proti směru otáčoní metaoího kolon ukonöenou na obvodě vnějším okrajom Q. Radiála 3, vedená sostředu otáčení §...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256548

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švácha Zdeněk, Švácha Miroslav, Zeman Vladimír

MPK: B24C 5/06

Značky: metací, odlitky, tryskačů

Text:

...kotoučem.g e dávkovacím kolem 2 Je ueměrnovąoí. příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V usměrňovaoí pří Vrubě Q je vytvořen obdélníkový otvor v äířce,funkční plochy lo patky Q. V dávkovacím kole Q jsou vytvořeny výřezy §, jejichž počet je stejný jako počet lopatekło Lopatka Q Jeopatřonn funkční plochou s vydutím X orientovaným proti eměru otáčení metacího kola, a ukončenou na obvodě vnějším okrajom Q e u ueměre ňovací přímky Q...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256529

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Vladimír, Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 5/06

Značky: tryskačů, metací, odlitky

Text:

...otáčení hnacího kotouče § proti směru otáčení hnacího ko-. touče Q. Mezi předním kotoučem g e zadním kotoučem 2 jsou upevš něny v průběžných drážkách g av neprůběžných drážkách 2 lopatky à. Lopatka ł je vytvořena z funkčňí části łł opaťřené po- 3 obou stranách opěrnou částí gg. Funkční část ll lopatky l je-vytvořeno z funkční plochy lll á zadní plochy lłg zakončonými směrem od osy rbtace obvodovou plochou ll a směrem k ose rotace spodním...

Pracovní část rotačního bubnového tryskače pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253697

Dátum: 17.12.1987

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk

MPK: B24C 3/26

Značky: odlitky, část, rotačního, bubnového, pracovní, tryskače

Text:

...provedení pracovní části rotačního bubnovéhotryskače pro odlitky podle vynálezu je znázorněno na výkresech. Na obr. 1 je částečný pohled na řez kolmý k ose otáčení pracovní části.Obr. 2 představuje pohled na jednoduchý nosník ve směru P vyznačeném na obr. 1, obr. 3 pohled na dvojitý nosník ve směru R vyznačeném na obr. 1.Na obr. 4 je boční pohled na upínku, na obr. 5 je řez upínkou,vyznačený na obr. 4 jako řez A-A.Obr. 6 představuje pohled...

Výstupní část bubnového tryskače pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252924

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: výstupní, bubnového, část, tryskače, odlitky

Text:

...obr. 2 pohled na zařízení ve sněru I, vyznačeném na obr. 1, s označením směru otáčení zařízení šipkou.Výstupní část bubnového tryskače pro odlitky navazuje na jeho pracovní část . a sestává z válcové části g ukončené čelní etěnou gg kolmou na osu otáčení válcové části g. Na čelní stěnu gg je eouose a oeou otáčení vílcové části g upevněna kuželová číst 1, ktorá je rozšířena směrem od čelní stěny gg. Váloová část g je tvořeno válcovým pláštěm...

Etážové dopravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234667

Dátum: 01.01.1987

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B65G 13/00

Značky: etážové, zařízení, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je etážové dopravní zařízení pro bezrámové formy s odlitky s pantograficky upevněnými zdvižemi v krajních polohách nosné konstrukce, s aretací horních poloh zdviží a odstraněním nutnosti separovat krajní dopravní palety určené k svislému přemístění. Výhodou jsou nízké výrobní náklady a snížený počet součástí podléhajících opotřebení.

Dopravní paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 234666

Dátum: 01.01.1987

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B65D 19/02

Značky: dopravní, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím u etážového dopravního zařízení pro bezrámové formy s odlitky je dosaženo sníženého odporu proti pohybu po kolejnicích v provozu, sníženého počtu opotřebitelných součástí a nižších výrobních nákladů při výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná podložka je ve směru pojezdu opatřena na obou čelních stranách nejméně dvěma opěrnými výstupky, přičemž ve směru pojezdu v horní etáži jsou na obou bocích vpředu upevněna závěsná ramena...

Přítlačná kladka třecího převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236531

Dátum: 15.11.1986

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk

MPK: F16H 55/38

Značky: třecího, kladka, přítlačná, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přítlačná kladka třecího převodu, vyznačující se tím, že je tvořena kladkou otočně uloženou na čepu upevněném ve střední části páky a shora valivě opřenou o vodící prstenec rotující části zařízený, přičemž páka je jedním koncem otočně uložena na pevném čepu upevněném v příčníku a druhým koncem kyvně spojena čepem s pístnicí pracovního válce upevněného kyvně v příčníku a kde příčník je spojen dvěma nosníky se základovým...

Hnací kladka třecího převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219769

Dátum: 15.09.1985

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

Značky: kladka, převodů, třecího, hnací

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím u pohonu rotačních zařízení je zajištěn vzájemný dotyk v plné šířce hnací kladky a vodicího prstence rotačního zařízení, čímž je dosaženo zvýšení životnosti hnacích kladek a vodicích prstenců. Předmětem vynálezu je hnací kladka třecího převodu vyznačující se tím, že sestává ze dvou částí navzájem spojených a uložených výkyvně na kulové části hřídele, na němž jsou po obou stranách hnací kladky svými náboji pevně uloženy membránové...

Zařízení pro naprašování tenkých vrstev magnetronovou depozicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239277

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dohnal Karel, Strueovský Jioí, Mainer Petr, Švácha Miroslav, Zdarsa František Csc, Mrlina Jioí

MPK: C23C 14/34

Značky: zařízení, tenkých, naprašování, magnetronovou, depozicí, vrstev

Text:

...naprašování umožňuje využít souběžně dolní komoru pro tepelné zpracování do 600 °ca horní komoru pro naprašování.Na připojenýoh výkresech je znázorněno zařízení podle vynálezu, kde značí obr. 1 řez zařízením a obr. 2 půdorys horní komory.Zařízení na obr. 1 jsou v podstatě.dvě vakuové komory l, Ž, uspořádané vertikálne,Vsázka se ukladá na nosič vsázky 1, který je uložen na zvedacím zařízení 1. V komoře l je Zařízení á pro iontově čištění a...

Vytloukací a chladicí buben pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215446

Dátum: 01.01.1985

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk

Značky: chladicí, buben, vytloukací, odlitky

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění vysoké pracnosti pří výrobě vytloukacích a chladících bubnů, snížení nákladné údržby, snížení spotřeby energie při provozu, nový způsob uspořádání tohoto zařízení včetně vstupní a výstupní části. Pracovní část se skládá ze svazku trubek, přední část vetknutá do čela má vstupní prostor, zadní část vetknutá do zadního čela má děrovanou výstupní část. Přední konce trubek jsou upraveny do tvaru šroubovice s lemy. Ve vnitřním prostoru...

Membránové a vytlačovací zařízení protektorovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224341

Dátum: 01.07.1984

Autori: Švácha Miroslav, Ducháček Milan

Značky: membránové, vytlačovací, zařízení, protektorovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Membránové a vytlačovací zařízení protektorovacího lisu, sestávající z nosné desky upevněné nosnými šrouby na stojanu lisu, na které je připevněn pracovní válec, jehož pístnice je spojena s válcem membrány a spodního kruhu spojeného se střed ním kruhem připevněným k válci membrány, vyznačené tím, že na vnějším obvodě pracovního válce (3) je otočně uložen otočný zámek (4) opatřený ve spodní části pákou {42), na jejímž konci je upevněn čep (103),...