Sutoris Viktor

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278061

Dátum: 06.12.1995

Autori: Mikulášek Slavoj, Sutoris Viktor, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, deriváty, 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu všeobecného vzorca I, kde R1 znamená NO2 a R2 znamená H, alebo R1 znamená NO2 a R2 znamená Cl, alebo R1 znamená H a R2 znamená Cl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou príslušne substituovaného 2-benzotiazolinónu s príslušným benzoylchloridom v acetóne za prítomnosti trietylamínu pri teplote miestnosti.

3-(2-R-vinyl)-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266991

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír

MPK: A01N 43/78

Značky: přípravy, spôsob, 3-(2-r-vinyl)-2-benzotiazolinóny

Text:

...látka sa kryštalizuje z ncetönu. Kryštalizáciasa urýchlí pridaním zo cm 3 vody. T. c. 157 až 160 °c. výťažok 46 a.mieša 4 h pri teplote varu reakčnej zmesi. Po pridaní 20 cms vody sa reakčná zmes chladí. Izolovaný pevný podiel sa kryštalizuje z etanolu. T. t. B 9 až 91 °C, výťažok 23 .K 20 cm 3 bezvodého etanolu sa pridá 0,23 g (0,01 mel) sodíka, 5 g (0,01 mal) (2-oxo-3-benzotiazolinylmetylbtrifenylfosföniumbromidu a 2 g (0,015 mol)...

2-(2-Furylvinylen)-3-substituované benzotiazóliové soli a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265759

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sutoris Viktor, Gáplovský Anton, Chabreček Peter, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 407/06, C07D 417/06

Značky: přípravy, benzotiazóliové, 2-(2-furylvinylen)-3-substituované, spôsoby

Text:

...z metanolu. T. t. 256 až 260, výťažok 31 . Pre C 14 H 12 IN 0 S m.h. 369,20,vypočítaná C 46,46, H 3,33, S N 3,88, S 8,89. zistené C 46,09, H 3,25, N 3,69, S 9,09.0,01 molu 2-(2-furylvinylán)benzotiazolu, 20 ccm hezvodého acetonitrilu a 0,015 molu alylbromidu sa zahrieva 8 h pri teplote S 0 až 80 °C. T. t. 198 až 200, výťažok 21 . Pre0,01 molu 2-(2-furylvinylén)benzotiazolu, 20 cm 3 bezvodého acetonitrilu alebo tetra...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Koneený Václav, Varkonda Štefan, Sutoris Viktor, Beška Emanuel

MPK: C30B 29/28

Značky: lasery, pěstování, granátu, způsob, yttritohlinitého, monokrystalů

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245767

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sutoris Viktor, Surma Ján, Király Ernest, Sekerka Vladimír, Kovaeie Kamil

MPK: C04B 7/45

Značky: výroby, cementářského, způsob, slínku

Text:

...chladiče, zejména typy s několika odděleními nebo vestaV-ební jednotku Spojenými komorami. Proud kyslíkatého plynu, zahřátý v první komoře a tedy nejteplejší, se účelně zavádí do fluidizačního reaktoru slinovacíhIo stupně jako fluidizační plyn.Další proudy plynů zahřáté v chladicím stupni, se vedou účelně do vířivé vrstvy sloužící k odkyselení suroviny. Přitom se doporučuje použít kyslíkate plyny zahřáté nepřímo jako fluidizační plyn a...

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252503

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mikulášek Slavoj, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Sutoris Viktor, Hýblová Oľga

MPK: A01N 43/78

Značky: prostriedok, rastlín, rastu, reguláciu

Text:

...cyklohexán, živočíšne a rastlinné oleje, mastné kyseliny, estery mastných kyselín a podobné nosiče.Ako pevné nosiče sa vždy rozumeju il, kaolín, mastek, kremelina, oxid kremičitý, uhličitaąn vápenatý, montmorillonit, bentonit, žiVec, kremeň, oxid hlinitý, piliny.Ako emulgátory alebo dispergačné činidlá sa používajú povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky zahŕňajú anionové,katiónové, neión-ové a amfoterné povrchovo aktívne...

4-X-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxobenzotiazolíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252502

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mikulášek Slavoj, Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor, Konečný Václav

MPK: C07D 277/62

Značky: 4-x-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxobenzotiazolíny, spôsob, přípravy

Text:

...SZN, Praha, 1977DNA - -RNA~»~L»- L auxím- ny pôsobia na posun iónovej rovnováhy sil,aktlvujú syntézu m-RNA, stimulujú syntézu enzýmov, modifikujú zloženie bunkových stien, ich zmäknutie a roztahovnanie bunky v dôsledku odvápnenia bunkových stien. Giberelíny pôsobia na syntézu nových RNA v jadre, syntézu bielkovín, enzýmov a aktivujú rast bunky. Cytokiníny bezprostredne vplývavjú na syntézu m-RNA a syntézu enzýmov, aktivujú rast...

Yttritohlinitý granát se stálými laserovými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240135

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koneený Václav, Beška Emanuel, Žužiová Jozefana, Sutoris Viktor

MPK: C30B 29/20

Značky: yttritohlinitý, laserovými, granát, stálými, vlastnostmi

Text:

...kdy je pořadována dlouhodobá provozní stabilita.Monokrystaly yttritohlinitého granátu s obsahem 1,0 až 1,1 at. neodymu vztaženona yttritum byly pěstovány za použití oxidu yttritého a hlinitého čistoty 99,9999 a ~oxiduneodymitého čistoty 99,999 °/0. Přes použití takto čistých výchozích surovín vylíazovaly laserové tyče o průměru 5 mm a délce 50 mm zhotovené z vypěstovanýchmonokrýstalů v pulsním laserovém provozu ąpři energií...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250876

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sekera Vladimír, Varkonda Štefan, Bajči Pavol, Sutoris Viktor, Konečný Václav, Halgaš Ján

MPK: A01N 43/78

Značky: zvyšovanie, prostriedok, cukrov, obsahu

Text:

...skúma nýmí látkami 18 h. V osvetllovanom kulti va~č~nom boxe v perlite bola vypesbovaonáPo 10 dňoch kultivánciebola vyhodnotená hladina cuknov v segmentoch listov modifikovaçnom metódou .podľa Kliku. L, Nováka V. .a Gregora A. Praktikum iyt-ocenológie,ekológie, klimatológia a pôxdoznalectva, 250875I B Nakl. ČSAV, Praha 1954. Kvantita cwkrov ky gluikózy. Poeĺmsné súbory 10511 porovná 10015 stanovená spektr-ofotovmetricky a pre- va-né s...

Prostriedok s antimikróbnou účinnosťou na G+ baktérie skupiny Staphylococcus

Načítavanie...

Číslo patentu: 237709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Foltínová Pavla, Halgaš Ján, Sutoris Viktor

MPK: A01N 43/78, C07D 277/62

Značky: účinnosťou, bakterie, prostriedok, antimikróbnou, skupiny, staphylococcus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prostriedku s antimikróbnou účinnosťou ne G+ baktérie skupiny Staphylococcus. Prostriedok podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pozostáva z roztoku 3-R-Y-R1-substituovanej benzotiazóliovej soli všeobecného vzorca I o koncentrácii 3,125 až 25 (g/ml vo vode alebo organických rozpúšťadlách ako dimetylsulfoxid, metylalkohol, trietylénglykol, dimetylformamid. Prostriedok podľa vynálezu m(že nájsť uplatnenie ako liečivo s antimikróbnou...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bajči Pavol, Konečný Václav, Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír, Halgaš Ján, Varkonda Štefan

MPK: C07D 277/62, A01N 43/78

Značky: obsahu, cukor, produkujúcich, zvyšovanie, cukrov, prostriedok, rastlinách

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prostriedku na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor podľa vynálezu spočíva v tom, že ako účinnú látku obsahuje 3-R-substituovanú benzotiazóliovú soľ rozpustenú vo vode, alebo organických rozpúšťadlách ako metylalkohol, dimetylsulfoxid, trietylénglykol, dimetylformamid. 3-R-substituovaná benzotiazóliová soľ je charakterizovaná všeobecným vzorcom I, kde R znamená metyl, alyl, propargyl, benzyl, metoxykarbonylmetyl,...

2-alkoxykarbonylmetyltio-3-alkylbenzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233443

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor, Sohlerová Rosemarie

MPK: C07D 277/74

Značky: spôsob, přípravy, 2-alkoxykarbonylmetyltio-3-alkylbenzotiazóliové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy nových látok 2-alkoxykarbonylmetyltio-3-alkylbenzotiazóliových solí všeobecného vzorca I, kde R znamená metoxy, etoxy, propoxy, izopropoxy, alyloxy R1 znamená metyl, etyl, alyl, propyl, butyl, benzyl a X- znamená bróm. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že deriváty 3-R1-2-benzotiazolíntiónu, kde R1 znamená to isté ako vo vzorci I, reagujú s XCH2COR, kde R a X znamená to isté, ako vo...

Prenášač pre farbenie polyesterových substrátov disperznými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232320

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pollák Matej, Regec Vladimír, Sutoris Viktor

MPK: D06P 3/54

Značky: substrátov, farbivami, prenášač, farbenie, disperznými, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Zjednodušenie procesu farbenia polyesterových substrátov disperznými farbivami. Použitím prenášačov, tvorených vodným roztokom zlúčeniny všeobecného vzorca I v ktorom znamená X(-) hydrogensíranový, chloridový, bromidový alebo jodidový anión v kombinácii s hydrogenuhličitanmi, uhličitanmi alebo hydroxidmi sodíka, draslíka alebo amónia.

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231242

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír

MPK: A01N 43/86, C07D 277/64

Značky: bôbovitých, spôsob, dediferenciačnej, usmernenej, rastlín, transformácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na rastlinný organizmus sa pôsobí derivátmi kyseliny 2-oxo-3-benzotiazolín octovej všeobecného vzorca I kde R je kyslík Rl je metylester kyseliny octovej, etylester kyseliny octovej, 2-chlóretyĺester kyseliny octovej, alylester kyseliny octovej, hydrazid kyseliny octovej o koncentrácii l0-4 až 10-3 mol.dm-3....

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231241

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 277/64, A01N 43/86

Značky: rastlín, dediferenciačnej, bôbovitých, usmernenej, transformácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín vyznačujúci sa tým, že na rastlinný organismus sa pôsobí derivátmi kyseliny 2-ozo-3-benzotiazolínoctovej všeobecného vzorca I kde R je metoxykarbonylmetyl, allykarbonylmetyl, 2-chloretoxykarbonylmetyl, allykarbonylmetyl nebo hydrazinokarbonylmetyl, o koncentrácii 10-4 až 10-3 mol/l.

3-R-Y-R1-substituované benzotiaozóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231229

Dátum: 15.06.1986

Autori: Halgaš Ján, Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 277/62

Značky: 3-r-y-r1-substituované, spôsob, benzotiaozóliové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

3-R-Y-R1-substituované benzotiazóliové soli všeobecného vzorca I kde R znamená metyl, alyl, propargyl, metoxykarbonylmetyl, etoxykarbonylmetyl, propoxykarbonylmetyl, alyloxykarbonylmetyl, benzyl, 2-metylbenzyl, 3-metylbenzyl, 4-metylbenzyl, 2-chlórbenzyl, 3-chlórbenzyl, 4-chlórbenzyl, 2-nitrobenzyl, 3-nitrobenzyl, 4-nitrobenzyl, 3-brómbenzyl, 4-brómbenzyl, 3-fluórbenzyl, 4-fluórbenzyl, 4-metoxybenzyl, 4-kyanobenzyl, 4-sulfoamoylbenzyl, R1...

2-R-3-R1 substituované deriváty benzotiazóliových solí a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231212

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sekerka Vladimír, Halgaš Ján, Sutoris Viktor

MPK: C07D 277/62

Značky: substituované, spôsob, 2-r-3-r1, přípravy, solí, benzotiazóliových, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových látok 2-R-3-R1 substituovaných derivátov benzotiazóliových solí všeobecného vzorca I Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že derivát 2-R benzotiazolu obecného vzorca II reaguje so zlúčeninou obecného vzorca III. Látky podľa vynálezu môžu nájsť uplatnenie ako agrochemikálie.

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227947

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jonas František, Šmída Tibor, Truchlik Štefan, Kovačič Henrich, Sohler Ervín, Milánová Alena, Sutoris Viktor

Značky: 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s plynným amoniakom, prípadne v prítomnosti sulfitového výluhu a/alebo močoviny, pri teplote udržujúcej reakčnú zmes vo forme taveniny vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti katalyzátora zo skupiny zahrňajúcej zlúčeniny všeobecného vzorca I R1 - COOX /I/ v ktorom R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka,...

2-R-3-R1-substituované benzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223426

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor, Halgaš Ján

Značky: přípravy, benzotiazóliové, 2-r-3-r1-substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-R-3-R1-substituované benzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy. Vynález sa týka odboru chémie. Účelom vynálezu je príprava nových látok 2-R-3-R1 substituovaných benzotiazóliových solí, ktoré môžu nájsť uplatnenie v biologickom odbore ako agrochemikálie, konkrétne v oblasti stimulátorov rastu. Uvedené látky možno pripraviť reakciou 2-R-benzotiazolu, kde R značí H, CH3 a C3H7 s R1X, kde Rl značí metyl, etyl, propyl, alyl, propargyl, butyl,...

Prostriedok so stimulačnými účinkami na báze 2-R-3-R1-substituovaných benzotiazóliových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225008

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sekerka Vladimír, Halgaš Ján, Sutoris Viktor

Značky: 2-r-3-r1-substituovaných, solí, účinkami, prostriedok, báze, stimulačnými, benzotiazóliových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chemického a biologického odboru. Vynález rieši možnosť využitie 2-R-3-R1- substituovaných benzotiazoliových solí ako stimulátorov rastu agrochémie. Bola vypracovaná metóda prípravy uvedených zlúčenín, ktoré prejavujú stimulačnú účinnosť zrovnateľnú, resp. lepšiu ako do teraz používané štandardy, kyselina beta-indolyloctová, ktorá sa dováža a kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová. Vynález je možné využiť v poľnohospodárstve.

Způsob předcházení nebo rychlého potlačení škodlivých exhalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239233

Dátum: 16.04.1984

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír, Dzúr Ivan

MPK: A62C 3/02

Značky: způsob, rychlého, škodlivých, exhalací, předcházení, potlačení

Text:

...do postupnýoh lavíc s boky vyspádovarzými do ma ximálního úklonu 30 °, aby bylo technicky možno na nich vyhrá A řet ochranné izolační vrstvy.Hašení ložiska záparu pomocí nucené církulace zchlazovanýchinertnich plynů e přídavkem aerosolu inhíbítoru podle 25 s. pa tentu 124 965 je technicky značné náročné. Tento způsob lzepoužít jen k lilłvidaci omezeného ložiska záparu na snadno přístupných místech. Rovněž způsob injektáží pomoci...