Stuchlík Stanislav

Mobilní vegetační nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 266061

Dátum: 14.11.1989

Autori: Řezníček Petr, Valdštýn František, Stuchlík Stanislav

MPK: A01G 9/02

Značky: nádoba, vegetační, mobilní

Text:

...odnímatelný rošt. Rošt je opatřený podstavnými výstupky, přičemž horní plocha roštu je umístěna nad přepadovým otvorem. Ke vnitřním stranám obvodcvých stěn jsou přiloženy izolační desky.Výhodou mobilní vegetační nádoby podle vynálezu je zejména snadná manipulovatelnost při převozu a rozmísčování mobilní zeleně za použití běžně dostupné manipulační techniky. Další výhodou je možnost zajištění optimálního zavlažovacího režimu.Příklad...

Zapojení pro vyhodnocení a signalizaci odpojení čí ztráty kapacity akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265939

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H01M 10/48, G01R 17/00, H01M 10/46...

Značky: ztráty, akumulátorů, zapojení, kapacity, vyhodnocení, odpojení, signalizaci

Text:

...§ a vyhodnocovací obvod A.Napájecí zdroj l slouží k napájení k němu připojenému zařízení a k dobíjení a udržování akumulátoru g. Akumulátor g je zdrojem energie pro napájené zařízení při výpadku napájecíJe spojen s napájecím zdrojem l přes primární vinutí gl, které může být zapojeno l napájí též generátor 3 střídavého napětí, 3. Primární vinutí âł představujeho zdroje l. v kladné nebo záporné větvi. Napájecí zdroj jehož výstup je spojen s...

Zapojení budicího obvodu pro spínání výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259928

Dátum: 15.11.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 1/08

Značky: budicího, spínání, zapojení, tranzistorů, obvodů, výkonových

Text:

...Výstup § stabílizátoru g je spojen s výstupním blokovacím kondenzátorem ll. s kolektorem budicího tranzistoru lg a s emitoram vazebního tranzistoru lg. Báze vazebního tranzistoru lg je spojena s řídicím vstupem 5 a kolektor je spojen s bází budicího tranzistoru łg, s bází rekuperačního tranzistoru lg a s bázovým odporem lg. Vstupní zápoxná svorka 3 je spojena s anodou Zenerovy diody Q s integracním kondenzátorem lg, s kolektorem rekuperačního...

Zapojení impulsního stabilizátoru napětí s násobným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256309

Dátum: 15.04.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 1/088

Značky: násobným, napětí, stabilizátoru, impulsního, zapojení, výkonem

Text:

...který je jinak omezen parametry součástek.Na přípojeném výkresu je zapojení impulsního stabilizátoru napětí s násobným výkonem podle vynálezu.Ke vstupní svorce 1 je připojene jednotka filtru g, realizovaná např. vysokofrekvenčním fíltrem dvoucestným usmerňovačem a nízkofrekvenčním filtrem. K jejímu výstupu jsou připojeny alespoň dvě jednotky měničů Q. Ty jsou tvořeny měníčem âl, který může být řešen jako propustný nebo blokovací. První...

Zapojení impulsního stabilizátoru napětí s blokujícím měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256260

Dátum: 15.04.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 3/02

Značky: měničem, impulsního, zapojení, napětí, blokujícím, stabilizátoru

Text:

...jehož výstup je spojen s diodou zpětnovazebního optoelektronického členu gg. Regulační tranzistor ll je emitorem přes emitorový odpor gg spojen e kolektorem zpětnovazebního optoelektronického členu lg a a blokujícím vstupom 2, kolektorem přes kolektorový odpor gg je spojen s budícím vstupem lg a desaturačním odporem lg,bází je pak spojen s emitorem zpětnovazebního optoelektronického členu lg a přes bázový odpor ll se vstupní zápornou...

Proudová pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232770

Dátum: 15.01.1987

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02H 7/20

Značky: pojistka, proudová

Zhrnutie / Anotácia:

Proudová pojistka je určena pro sériové stabilizátory napětí, v nichž je připojena k obvyklému regulačnímu bloku. Je tvořena snímacím tranzistorem, snímacím, emitorovým a vazebním odporem a vazební Zenerovou diodou. Pojistka je vratná a dochází u ní ke skokové změně výstupního napětí i výstupního proudu v obou směrech změny stavu. Lze ji využít v napájecích zdrojích nejrůznějších zařízení ve všech oblastech techniky.

Zapojení impulsního stabilizátoru stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236564

Dátum: 15.11.1986

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 3/315

Značky: impulsního, stabilizátoru, zapojení, stejnosměrného, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Impulsně regulovaný stabilizátor stejnosměrného napětí je určen pro stabilizaci výstupního napětí hlavně tam, kde dochází k velkému kolísání vstupního napětí. Je složen z měniče typu "flyback" a z řídicího obvodu. který je vytvořen z impulsního generátoru určující pracovní kmitočet měniče, z komparátoru, z referenčního zdroje, převodníku proudu na napětí, součtového členu a z bistabilního klopného obvodu. Výstupní obvod může být galvanicky...

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220846

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dočekal Josef, Kovář Čestmír, Stuchlík Stanislav

Značky: sloučenin, obsahu, alkalických, tekutých, uhlíku, stanovení, zařízení, kovech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které umožňuje snadnější stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech diskontinuálním způsobem. Zařízení podle vynálezu umožňuje spojení dvou i více analytických postupů na stanovení uhlíku v tekutých alkalických kovech, založených na převedení pevných uhlíkatých složek ve vzorku alkalického kovu na plynná individua k jednomu koncovému stupni, určenému k detekci jednotlivých složek. Koncový...

Zařízení pro likvidaci zbytků alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219627

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kazda Oldřich, Zlámal Jaromír, Stuchlík Stanislav

Značky: kovů, zařízení, zbytků, likvidaci, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro likvidaci zbytků alkalických kovů, které je uzpůsobené pro použití nejvhodnější technologie, například pro likvidaci zbytků alkalických kovů vodní párou, vodní nebo kapalinovou reakční mlhou a podobně. Zařízení podle vynálezu sestává z válcové nádoby s nosným roštem, v jejímž plášti jsou provedeny přívody provozních médií, vkládací otvor a otvory plynných a kapalných reakčních odpadů. Nádoba je vybavena vlastním...

Způsob stanovení obsahu kyslíku a vodíku v alkalických kovech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221610

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dočekal Josef, Kovář Čestmír, Stuchlík Stanislav

Značky: tohoto, stanovení, vodíku, alkalických, kyslíku, provádění, způsob, zařízení, obsahu, kovech, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení kyslíku a vodíku v alkalických kovech diskontinuálním způsobem a zařízení k provádění tohoto způsobu. Používá se přitom vakuové destilace a termické disociace, přičemž vodík, vzniklý termickou disociací se vymražuje v U-trubici s kvantitativně sa stanoví souběžně s obsahem kyslíku ze zbytku po destilaci. Tím probíhají oba procesy současně a provádějí se z jednoho vzorku. Stanovení vodíku se provádí převedením...

Zařízení pro odběr a destilaci alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217532

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dočekal Josef, Stuchlík Stanislav, Brzobohatý Jan

Značky: odber, kovů, destilaci, alkalických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odběr a destilaci alkalických kovů, které řeší problém odběru a destilace několika vzorků vedle sebe. Zařízení podle vynálezu se skládá z válcové nádoby s topeným pláštěm a dnem a s víkem opatřeným chladicími komorami, ve kterém je zabudován přívod argonu a vakua. Zařízení se dále skládá z odběrových kelímků, které jsou uloženy po obvodu otáčivého výsuvného talíře a jsou vně opatřeny topením a teploměrným čidlem....