Stuchlík Jiří

Spôsob izolácie kryštalickej alfa, alfa-trehalózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279610

Dátum: 08.05.1996

Autori: Stuchlík Jiří, Bleha Miroslav, Prchlík Jaroslav, Janoušek Vladimír, Schauer Jan

MPK: C07B 63/00, C07H 3/04, C12P 19/12...

Značky: kryštalickej, izolácie, spôsob, alfa-trehalózy, alfa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalickej alfa,alfa-trehalózy izoláciou z pekárenských kvasníc spočíva v tom, že sa zahustený etanolový extrakt pekárenských kvasníc filtruje cez ultrafiltračnú membránu s deliacou hranicou molekulových hmotností vyššou ako 500, s prípadne predradenou mikrofiltráciou cez mikrofiltračnú membránu so stredným priemerom pórov od 0,05 do 5 um. Číry roztok sa demineralizuje na ionomeničoch, kde sa ako katex používa...

Zdravotně nezávadný syntetický polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 267227

Dátum: 12.02.1990

Autori: Provazníková Danuše, Železný Zdenek, Stuchlik Peter, Stuchlík Jiří, Černý Pavel

MPK: C08F 20/06, C08F 220/06

Značky: zdravotne, nezávadný, syntetický, polymér

Text:

...výchozího monomeru, spočivajĺcĺ v tom, že ke kyselině akrylové V 0,015 až 0,300 molárnim nadbytku se za micháni a vnějšiho chlazení postupně přidá odpovidajicí množství 40 až 60 vodného roztoku hydroxidu sodného,načež se reakňni směs nejdéle 24 hodin po přidání roztoku hydro~ xidu sodného ozáří gama-zářenim nebo urychlenými elektrony na absorbovanou dávku 8 až 50 kGy a produkt se dosuši při teplotěPřednosti uvedeného způsobu výroby a jim...

Motorový olej znižujúci spotrebu paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263153

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ctacho Dušan, Kotek Jiří, Štaňko Nikolaj, Nádvorník František, Stuchlík Jiří, Jánošík Štefan, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Náter Pavel

MPK: C10M 141/00, C10N 40/00

Značky: spotrebu, znižujúci, motorový, paliva

Text:

...kopolyslru a 0,5 i nsot. polyaetakrylltu, čin se ziskal motorový olejviskosity SAB 1011/30 s vlsstnotani Vviekozita pri 1 oo °c 12,24 mmz/s viskozita pri -1 s °c 2 730 mPms viskozitný index 175Na meranie úspory energie sa použil motor z automobilu LADA 1500 poháňaný elektromotorom(tzv. skúška metored engine) pričom se meral elektrický príkon potrebný na pretáčanie rýchlosťou 2 000/min. Merania, ktoré sa robili v rozsahu teplôt 40...

Způsob kontinuálního odstraňování příměsí organických halogenidů a fosgenu z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262932

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pola Josef, Dolanský Jiří, Plzák Zbyněk, Vítek Josef, Stuchlík Jiří

MPK: C01B 35/06

Značky: způsob, organických, kontinuálního, chloridů, halogenidů, boritého, odstraňování, fosgenu, příměsí

Text:

...C 02 laseru pracujícím na přechodu 9,6 um během nizkotepelné vakuové destilace surovéhoJeho podstata epočívá v tom, že v důsledku nižší tepelné stability příměeí dochází k jejich Šelektivnímu rozkladu v podmínkách nízkotepelné vakuové destilace chloridu boritého. chlondmüüjeümmwemwwmmaumüüüuwzüuíhmru. Navíc je během ozařování jeho par při destilaci natolik stabilní, že nedcchází k jeho rczkladu. 1Ibdle vynálezu lze kontinuální...

Sposob výroby elektroizolačného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259297

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stuchlík Jiří, Lazar Ľubomír, Macho Ján, Kotek Jiří, Barta Stanislav, Badalová Marta

MPK: C10G 67/14

Značky: spôsob, oleja, elektroizolačného, výroby

Text:

...potreba rafinäcie oleja s kyselinou sírovou, čo znamená pri použití 5 °/o hmot. kyseliny zníženie spotreby H 2 S 04 a tvorby odpadov minimálne o 15 0/0 hmot. počítané na súčasnú spotrebu a tvorbu, zvýšenie výtĺažkov kablovêho oleja, zniženie nákladov na likvidáciu odpadov a celkové zníženie výrobných nákladov. V porovnaní s káblovým olejom, ktorý by bol pripravený pri rovnakým podmienkach opačným sledom operácii, t. j. extrakčná rafinácia -...

Sposob výroby elektroizolačného káblového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 257845

Dátum: 15.06.1988

Autori: Macho Ján, Lazar Ľubomír, Krempaský Bohdan, Stuchlík Jiří, Podobníková Valéria, Kotek Jiří

MPK: C10G 67/00

Značky: spôsob, oleja, káblového, výroby, elektroizolačného

Text:

...pred kontaktovaním s adsorbentom sa zriedi s Iahkou 2 1 pri 50 OC a rafinuje sa 5 0,1 až 5 B hmotnostnými koncentrovanej kyseliny sírovej pri teplote 30 ažuhľovodíkovou frakciou, napríklad plynovým olejom, na vískozitu 40 až 85 mm 565 °C. Kyselinový rafinát sa oddelí od smôl, neutralízuje sa pri teplote 50 až 85 OC s 3 až 10 S nýmroztokom NaOH v zmesi voda etanol (hmotnostný pomer 11 až 31), premyje sa vodou a zbaví riedidla a...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macho Ján, Maťaš Michal, Stuchlík Jiří, Kopernický Ivan, Šmíd Jaroslav, Kotek Jiří, Trcka Jozef, Šebík Rudolf, Huba František, Bučko Miloš, Akubžanov Vladimír, Spitzer Pavol, Matějíček Josef

MPK: C10G 67/04

Značky: rafinátov, frakcií, spôsob, výroby, ropných, olejových

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hlinšťák Karel, Harach Milan, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Stuchlík Jiří, Zajačik Anton, Dérer Tibor, Vanko Anton, Kiss Gabriel, Huba František, Macho Vendelín, Šnajdr Václav

MPK: B01J 23/90, C07D 303/04

Značky: oxidácie, etylénoxid, reaktivácie, etylénu, spôsob, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....

Způsob úpravy povrchu monokrystalů halogenidu jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 235418

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kočka Jan, Lébl Miroslav, Stuchlík Jiří, Žemlička Jan

MPK: C30B 33/00

Značky: úpravy, rtuti, monokrystalů, halogenidů, jednomocné, povrchu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchů monokrystalu halogenidů jednomocné rtuti mechanicky poškozených, například broušením nebo leštěním. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na vyleštěnou plochu krystalu halogenidu jednomocné rtuti, popřípadě zahřátou na teplotu v rozmezí +18 až +90 °C, působí atomárním vodíkem ve stavu zrodu získaným z molekulárního vodíku nebo jeho směsi s inertním plynem s výhodou v doutnavém výboji při průtoku vodíku 0,1...

Způsob výroby anorganických amorfních nebo polykrystalických vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 219142

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vaněček Milan, Stuchlík Jiří, Kočka Jan

Značky: vrstev, anorganických, výroby, způsob, amorfních, polykrystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby tenkých anorganických vrstev. Vynález řeší způsob výroby anorganických amorfních nebo polykrystalických tenkých vrstev nebo soustavy takových vrstev. Podstaty vynálezu: způsob výroby anorganických amorfních nebo polykrystalických vrstev o tloušťce v rozmezí 0,001 až 500 mikrometrů, nebo soustavy takových vrstev, napařováním nebo naprašováním kovů křemíku, jejich slitin nebo sloučenin za absolutního tlaku v rozmezí 0,01 až...

Způsob výroby anorganické amorfní nebo polykrystalické tenké vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217241

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vaněček Milan, Stuchlík Jiří, Kočka Jan

Značky: amorfní, způsob, výroby, tenké, anorganické, vrstvy, polykrystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby anorganické amorfní nebo polykrystalické tenké vrstvy o tloušťce 0,001 až 50 mikrometrů nebo soustavy takových vrstev působením doutnavého výboje v uzavřeném prostoru za sníženého tlaku na plynné nebo kapalné výchozí látky vyznačující se tím, že na výchozí látku obecného složení A + B, A + C nebo A + B + C, v němž symbol A představuje látku obecného vzorce XYm kde symbol X značí atom antimonu, molybdenu, niobu, tantalu, thalia,...

Způsob hydrogenace nenasycených mastných kyselin a jejich glyceridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215175

Dátum: 15.10.1982

Autori: Růžička Jiří, Spěváček Václav, Stuchlík Jiří, Prchlík Jaroslav, Čmolík Jiří, Uhlíř František, Zapletal Vladimír

Značky: způsob, glyceridů, jejich, hydrogenace, kyselin, mastných, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potravinářského průmyslu a řeší problém hydrogenace nenasycených mastných kyselin vázaných v rostlinných olejích a živočišných tucích, resp. volných nenasycených mastných kyselin. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se nenasycené mastné kyseliny a je jich glyceridy hydrogenují v rozsahu teplot 80-240 oC a tlaku l,013.105-2,7.106 Pa za přítomnosti katalyzátoru o celkovém obsahu 10-85 % hmot. niklu, z čehož 40...