Strya Josef

Kryt alespoň jednoho chapače ramenového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269272

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kunc Jiří, Strya Josef

MPK: D05B 73/06

Značky: šicího, stroje, chapače, alespoň, jednoho, ramenového

Text:

...desky. Z hlediska náběhu e pohybu itého díla je však značné účelne tvorovat kryt łi 3 přední atěnou 33, zadní atčnou gž a boční stenou gg, veaměa 5 radiuaovýní přechody na horní povrch krytu Ag. Pro hanípulocí s krytem łg se ve znázorněnéo příkladu provedení vyžaduje, nby výška zadní stěny gâ byla menší než velikost mezery mezl přítlačnou patkodhgz v její zvednuté poloze a atehovou deskou łg. Zbývající dvě stěny gi, gg krytu łi spíše již...

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262030

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dvořáček Jaromír, Strya Josef

MPK: D05B 57/26

Značky: cívky, vertikální, chapače, otáčení, rotačního, pouzdro

Text:

...Toto uspořádání síce zvětšuje potřebnou zásobu spodní niti e vytváří vedení spodní niti v fází jejího odstříhu, to je při zpětném pohybu pohyblívého odstřihovacího nože,nezabraňuje všąk shore popsenému aamovolnému zkroucení spodní nítí v první fázi pohybu odetřihovacího nože, jejímž účelem. je tuto spodní nit spolehlivě zachytit. Podleznámého etavu techniky neexistuje zatím ani žádné jiné zařízení, ktere by zejména u strojů e jehelním...

Způsob zhotovování knoflíkové dírky s odstřiženým koncem alespoň jedné niti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261976

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prudil František, Strya Josef

MPK: D05B 3/06

Značky: dírky, koncem, odstřiženým, provádění, alespoň, způsobu, knoflíkové, zhotovování, způsob, zařízení, jedné

Text:

...klínovou závorkou.Přesonvací páka 33 je svým prvním ramenem 44 uložená výkyvne na čepu 45 upevněném v neznázorneném otvoru nálitku 46. Druhé rameno 47 přesouvací páky 33 usepořádané V podstatě kolmo k jejímu prvnímu ramenu 44 přibližně V jedné polovici délky tohoto .prvního ramena 44, obsahuje opernou plochu 47 a, jejíž funkce bude popsána později. 0 první rameno 44 přesouvací páky 33 je opřen první konec tlačné pružiny 48,jejíž druhý konec...

Zařízení šicího stroje s dopředným a zpětným stehem pro regulaci délky stehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253846

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kubín Eduard, Strya Josef, Prudil František

MPK: D05B 27/02, D05B 27/22

Značky: zpětným, stehem, šicího, stehu, regulaci, dopředným, délky, stroje, zařízení

Text:

...za provozu, zejména však rázy vznikající při přesouvání dvouramenné páky lg pro přechod z dopředného šití na zpětné a naopak, za následek tendenci k pootáčení otočného knoflíku 3 a tím i k samovolnému zvětšovaní délky stehu.Podle jednoho provedení předkládaného vynálezu je do dutého čepu 2 vsunuta tyč ŽE, která je na obou svých koncích ggg, ggp, vyčnívajících z dutého čepu g, opatřena závitem. Na konec ggg tyče gg je našroubována příložka...

Patka pro podstavec, zejména pro podstavec šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253678

Dátum: 17.12.1987

Autori: Strya Josef, Bárta Milan, Kronek Josef

MPK: D05B 75/04

Značky: zejména, šicího, stroje, pätka, podstavec

Text:

...jednak boční stěnu, vyznačená tím, že je opatřena dosedacím členem zhotoveným z materiálu3 i 253 37 a o koeficientu tření nižším ve srovnání s materiálem, z něhož.jezhotovena patka, např. z ooelového plechu nebo z litiny, překrývajícím svou spodní částí dosedací plochu patky a k patce připevněným tverovým stykem své boční stěny s její boční stěnousBoční stěna jak patky, tak i dosedacího členu.přitom může mít tvar dělený do několika...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245079

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strya Josef, Švestka Zdenik

MPK: H05B 6/02

Značky: krystalů, letmé, indukčním, přípravu, metodou, induktor, ohřevem, polovodičových, tavby, zonální

Text:

...rovným průměru dolní podstavy pláště dolního komolého kužele.Při tavbě mechanicky neopracovanélío polykrystalického ingotu vznikají na jeho obvodu na rozhraní polykrystalického ingotu a roztaveně zóny výčnělky pevné fáze, které se při pohybu roztavené zóny vůči polykrystalickému ingotu přibližují až do vzdálenosti 2 až 3 mm od tělesa induktoru. V tomto místě dochází po celém obvodu polykrystalického ingotu vlivem zlomu na tělese...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3736, produkující lysin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240712

Dátum: 15.08.1987

Autori: Strya Josef, Eada Ladislav, Grmela Aleš, Vymital Jan, Banáš Stanislav, Toman Otakar, Míea Pavel

MPK: C12N 1/20

Značky: lysin, mikroorganismu, 3736, flavum, brevibacterium, produkující

Text:

...agaru pokrývá žlutý nárůst celý povrch agaru.Na k-revním agaru tvoří tento organismus okrouhlé, žluté kolonle, nehemolyzujíoí, s rovnýmí okraji.Glukózvu, fruľktózu, sacharózu zkvašuje. Škrob hydrolyzuje jen velmi slabé. Dusíčnany redukuje.Test na katalásu pozitivní. Voges-Proskauerův test negativní.Výchozí kmen Brevibacterium flavum CCM 251 se kultiivuje 24 hod v kompletním médiu a buněčná suspenze po promytí fosfátovým pufrem pH - 7,2 se...

Způsob čištění 4-chlor-2-nitrotoluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240709

Dátum: 15.08.1987

Autor: Strya Josef

MPK: C07C 79/10, C07C 79/12

Značky: způsob, 4-chlor-2-nitrotoluenu, čištění

Text:

...urychlen vytvorením nížšího tlaku v předloze, do níž jsou íkapalné frakce jímáíny.Použití nízkoteplotní techniky krystalízace z taveníny a frakčního vytavování pro rafínací él-chlor-Z-nítrotoluenu umožňuje podstatne snížení energetických nákladů v.porovnání s vakuovou neb-0 parovodní destílací. Nízke provozní teploty rovněž eliminují autokatalytický termlcký rozklad produktu a nečístot, ke kterému dochází v průběhu destílace. Tím je žaručena...

54 Spôsob výroby fyzikálno-chemicky stálej zmesi s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240373

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šimánková Ludmila, Prosoanský Miroslav, Horák Alois, Strya Josef, Sklenáo Gustav

MPK: A01N 43/06

Značky: fyzikálno-chemicky, zmesí, s-triazínov, spôsob, stálej, výroby

Text:

...pri teplote ~ 5 až 30 °C bez zmeny ich fyzikálne-chemických vlastnosti.Uvedené príklady ílustrujú, ale neobmedzujü predmet vynálezu.V 500 cm 3 toluénu sa rozpustílo 9,9 g 2,4-díchlór-ô-metyltio-s-triazínu 0,05 molu a 83,8 g kyanurchloridu 0,45 mólu. K roztoku se za miešania pri.da 1 o 51,9 g 70,4 °/o-ného vodného roztoku terobutylamínu 0,50 mólu a 136,8 g 14,62 °/o-ného vodného roztoku hydroxidu sodnêho 0,50 mólul, pričom teplota reakčnej...

Cívkový stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 250455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Strya Josef, Bárta Milan

MPK: D05B 43/00

Značky: stojan, cívkový

Text:

...9, lil, 11, např. cívky 11. Na osazenê části 23 cívkového koli-ku 22 je navlečena jednak miska 24 tvarovaná jako podpěra pro cívku 11, znázorněnou na obr. 2 V řezu, jednak první podložka 25 a druhá podložka 26, které obě jsou tvarovány tak,že na straně přilehajíoí ke konsole 16 kopírují její tvar. Dotažením matice 27 na osazenê závitové části 23 kolíku 22 se tedy fixuje poloha cívkového -kolíiku 22 vůči konsole 16 a tím i vůči ramenu 20.Na...

Pouzdro cívky chapače pro šicí stroj s vázaným stehem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233021

Dátum: 15.08.1986

Autori: Strya Josef, Štěpánek Miloslav

MPK: D05B 57/26

Značky: chapače, vázaným, cívky, stroj, šicí, stehem, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

K omezení přeběhu cívky chapače při zastavení šicího stroje je ve dnu pouzdra cívky uspořádán alespoň jeden permanentní magnet, s výhodou několik magnetů, a to v odstupu od k němu přivráceného čela cívky zhotoveného z ferromagnetického materiálu.

Spôsob stanovenia obsahu stabilizátorov na báze tienených amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245178

Dátum: 16.12.1985

Autori: Staneek Ivan, Kalina Jaroslav, Strya Josef, Prudil František, Línek Radislav, Pícha Petr, Anderle Alois

MPK: G01N 33/44

Značky: stabilizátorov, spôsob, amínov, tienených, stanovenia, báze, obsahu

Text:

.../0,02 mglml/ a Tinuvinu 770 /0,008 mg/ml/ v chloride uhličitom s prídavkom roztoku jódu a krivky la,2 b, 3 b, 4 b ilustrujú priebeh absorpčných spektier roztokov Tinuvinu 622 /0,4 mg/1/, 3 245178Chimosorbu 944 /0,016 mg/ml/, Dastibu /0,02 mg/ml/ a Tinuvinu 770 /0,016 mg/m 1/ v chloride uhličitom bez jódu.Na obr. 2 krivka a znamená absorpčné spektrum extraktu polypropylénového granulátuUvedené príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet...

Zařízení pro odstřih niti pod úrovní horního povrchu stehové desky šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220188

Dátum: 15.10.1985

Autori: Štěpánek Miloslav, Strya Josef

Značky: úrovní, povrchu, desky, zařízení, stehové, stroje, horního, odstřih, šicího

Zhrnutie / Anotácia:

Potřebné synchronizace mezi pohybem odstřihovacího nože a napínače horní niti je dosaženo odvozením tohoto pohybu od společného ovládacího členu, přičemž do ústrojí vyvozujícího pohyb odstřihovacího nože je s výhodou zařazen mechanický zpožďovací člen.

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení pro šicí stroje s odsříhem nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 227529

Dátum: 01.09.1985

Autori: Štěpánek Miloslav, Strya Josef

Značky: pouzdro, cívky, chapače, šicí, rotačního, odsříhem, nití, stroje, vertikální, otáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení pro šicí stroje s odstřihem nití, obsahující výstupní otvor spodní niti a opěru pro zavedení do vybrání stehové desky šicího stroje, vyznačené tím že obsahuje výstupek (12), jehož vnější,to je od osy (X) pouzdra (1) cívky (2) odvrácená stěna (12c) tvoří součást vedení spodní niti (5) mezi jejím vyústěním z výstupního otvoru (8) a místem (D) jejího odstřihu. 2. Pouzdro cívky podle bodu 1,...