Strnad Miroslav

Substituované 6-(alkylbenzylamino)purínové deriváty na použitie ako antagonistov cytokínových receptorov a prípravky obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17168

Dátum: 03.10.2008

Autori: Strnad Miroslav, Popa Igor, Doležal Karel, Werner Tomas, Spichal Lukas, Schmulling Thomas, Voller Jiri

MPK: A61K 31/52, C07D 473/34, A01N 43/00...

Značky: substituované, použitie, přípravky, cytokínových, tieto, deriváty, receptorov, 6-(alkylbenzylamino)purínové, obsahujúce, antagonistov

Text:

...kináz (CDK). Preukázali sme inhibíciu CDK anticytokínmi u rastlín a ludí a zistili sme väzbu ANCYT 1 na ATPväzobné miesto ľudskej CDK 2 (SpichaI et al. J. Biol. Chem. 282214356-63, 2007).0005 Percepcia cytokinov sa v nedávnej dobe ukázala byť nevyhnutým krokom v regulácii mnohých aspektov rastu a vývoja rastlín. Štúdium rastlinných mutantov s cytokínovými receptormi so stratou funkcie a komplexná analýza všetkých...

6-(4-hydroxybenzylamino)purín a jeho použitie v kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15858

Dátum: 01.08.2002

Autori: Doležal Karel, Holub Jan, Lenobel René, Strnad Miroslav, Zatloukal Marek, Werbrouck Stefaan, Popa Igor

MPK: A61K 8/00, A61Q 19/08, C07D 473/00...

Značky: kozmetike, použitie, 6-(4-hydroxybenzylamino)purín

Text:

...tiež zahŕňa heterocyklické zlúčeniny na báze Nó-substituovaného adenínu všeobecného vzorca l na použitie ako kozmetické prípravky na inhibíciu stamutia a senescencie cicavčích epiderrnálnych buniek, ako sú keratinocyty alebo fibroblasty. 0014 Vhodné spôsoby podávania sú orálne, topické (vrátane kožného, očněho, bukálneho a sublingválneho) a parenterálne (zahŕňajúce podávanie subkutánne, intramuskulárne,intravitreálne, intravenózne,...

2 alfa, 3 alfa-Dihydroxy-17 beta-(3′-methyl)-butyryloxy-7-oxa-B-homo-5 alfa-androstan-6 on

Načítavanie...

Číslo patentu: 270776

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kohout Ladislav, Strnad Miroslav

MPK: C07D 313/10, C07J 63/00

Značky: beta-(3'-methyl)-butyryloxy-7-oxa-b-homo-5, alfa-androstan-6, alfa-dihydroxy-17, alfa

Text:

...Ze získaných dat je zřejmě, že sloučanína vzorce I, přes mnohem jednodušši strukturu ve srovnání s epibrassinolidem, vykazuje značnou brassinolídni účinnost. Pri apllkovaném množství 10 7 molu dochází dokonce k typicky brassinolidnímu efektu - k rozštěpení druhého internodu testované rostliny.Dále uvedená příklady mají za účel podrobnějí iłustrovat tento vynález, nejsou však zamýšleny jako omezení rozsahu tohoto vynálezu.Přĺklad 1...

Amorfný kovový magnetický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245165

Dátum: 15.10.1987

Autori: Strnad Miroslav, Jakeš Dušan

MPK: C23D 5/00

Značky: kovový, magnetický, amorfný, materiál

Text:

...na strane rotujúceho kovového kotúče a porovnaní s povrchom vytvorenom na strane odvrátenej od rotujúceho kovového kotúča tej istej amcrfnej pásky, alebo čím sa vhodnejšie upravia podmienky interakcie elektromagnetického poľa s kovovým feromagnetickým vzhľadom na potenciálovú bariéru nachádzajúcu sa na povrchu kovového feromagnetika.Limitujúci krok sa realizuje ako heterogénna katalýza prebiehajúca vo veľmi tenkých povrchových vrstvách...

2 alfa, 3 alfa, 17 beta-trihydroxy-5 alfa-androstran-6-on a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252605

Dátum: 17.09.1987

Autori: Strnad Miroslav, Velgová Helena, Kohout Ladislav

MPK: C07J 1/00

Značky: alfa, způsob, beta-trihydroxy-5, alfa-androstran-6-on, přípravy

Text:

...Vody, produkt se extrahuje dichlormethanem, organické fáze se promyje vodou, hydrogenuhličitanem draselným,vodou a vysuší. Získá se tak směs, která obsahuje tři produkty výchozí sločueninu, lipofilnějši produkt a polárnějši produkt. Tato směs se rozděli chromatografií na sloupci silikagelu (300 g, eluce směsi benzenu s etherem v poměru 73).Zpracováním frakcí s lipofilním produktem se ziská 1,0 g 2,3,17-triacetátu...

Vyhřívaná sonda na měření obsahu kyslíku v plynných atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219495

Dátum: 15.08.1985

Autori: Paul Karel, Strnad Miroslav, Záleský Jan, Antonín Vladimír, Koller Aleš

Značky: atmosférách, měření, obsahu, sonda, plynných, vyhřívaná, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívaná sonda, je určena na měření obsahu kyslíku v plynných atmosférách. Pracuje na principu vyhřívaného koncentračního článku s pevným elektrolytem. Uvnitř tělesa sondy je umístěn tepelný zdroj spolu s teplotním čidlem. Teplota pevného elektrolytu je udržována na konstantní výši.

Iontový teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 213767

Dátum: 01.05.1984

Autori: Strnad Miroslav, Kott Josef, Rosenkranz Jindřich, Jakeš Dušan

Značky: teploměr, iontový

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu umožňuje dlouhodobě správné určování teplotních bodů na základě využití strmé změny imaginární složky vodivosti při fázové přeměně iontových sloučenin. Zařízení má zvýšenou stabilitu v radiálním poli díky odstranění průchodů kontaktů materiálem kontejneru, které vždy byly zdrojem poruch u dřívějších konstrukcí.