Střešinka Jozef

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Střešinka Jozef, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor, Ambrož František, Kolesár Ján

MPK: C07C 67/08

Značky: monoacylesterov, hexaacylesterov, výroby, spôsob

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Spôsob prípravy vysokomolekulárnych alfa omega-diamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260797

Dátum: 12.01.1989

Autori: Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08G 73/02

Značky: přípravy, vysokomolekulárnych, omega-diamínov, spôsob

Text:

...-dispergačné čirnidla sa používajú predovšetkým estery celulózy, najmä metylhydroxypropylceluloza, ďalej parciálne hydrolýzované polyvinylalkoh-oly o mólovej hmotnosti 20 000 až 100 000, želatina, kopelymér styrên-manlerLa-nhydrid Styrovmal spravidla. vo forme 1 až 5 (Vo-ných vodných roztokov. Druh a násada dispergačného prostriedku spravidla v rozmedzí 0,01 až 0,7 hmot. rozhodujúoou mierou ovplyvňuje veľkosť s distribúciou...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Střešinka Jozef, Ambrož František, Macho Vendelín, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Jureček Ľudovít, Kolesár Ján, Jurečeková Emília, Rendko Tibor

MPK: A23K 3/03

Značky: výroby, prostriedku, spôsob, silážneho, konzervačného

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258670

Dátum: 16.09.1988

Autori: Střešinka Jozef, Beniska Jozef, Bartuš Ján, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/24, C08G 18/20, C08G 18/18...

Značky: výroby, polyuretánov, spôsob

Text:

...vody s reakčnými partnermi.Podľa tohto vynávlezu sa spôsob výroby polyuretánov s výhodou polyu-retánový-ch .pien z polyhydroxyzlúčenin a organických polyizokyanátov v prítomnosti krartalyzátowrov,stabllizátorov, retardérov horenia, plnidiel,nadúvadiel, pripadne iných zlúčením uskutočňuje tak, .že ako amínový katazylátor sa použije zlúčenina silazánového typuR 1, R 2 značí alky-l s 1 až 4 cvtómami uhlíkua alebo fenyl aPodla použitých...

Spôsob výroby polyuretánov alebo polyuretán-izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255342

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jindra, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/28

Značky: spôsob, polyuretánov, polyuretán-izokyanurátov, výroby

Text:

...aktivát-ory, Stabilizátory, emulgátory, nadúvadlá,rozpúštľadlá, zhášadlá, plnldlá a pod. I. H.Saunders a K. C. Friscln Polyurethanes preklad Chimija polyuretanov. Izdatelstvo Chimíja, Moskva 1968.Ako aktivátory zvlášť vhodne sú najmä terciárxie aminy, ako napr. N,N-dimetylcyklohexylamín, dimetyletanolamín, trietyléndiamin, dimetylanilín, pyridín, etylniorfolín,chinolín, a pod. alebo organok-ovové zlúčeniny, ako dibutylcínlaurát,...

Sposob výroby izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254680

Dátum: 15.01.1988

Autori: Střešinka Jozef, Petrjánoš Luděk, Macho Vendelín Člen Koroešpondent Sav, Malčovský Eugen, Paličková Jindra, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/42

Značky: izokyanurátov, výroby, spôsob

Text:

...polyizokyanáty sú kvapalné produkty reakcií diizokyenátov a polyhydroxyzlúčenín alebo p-olyamínov. Okrem toho môžu sa použit polyizoti-okyanáty alebo zmesi polyizokyanátov. Podobne sa môžu použit technické nečistené alebo surové polyizokyanáty, napr. surová zmes metylén-bis- ďenylizokyanátu .vhodne ako izokyanátový komponent použit predpolymér, produkt po čiastočnom zreagovani po-lywterpolyolu alebo jeho zmesí s di~ izokyanátmi....

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Střešinka Jozef, Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan, Čollák Mikuláš

MPK: C07C 51/41

Značky: solí, kyselin, karboxylových, spôsob, kovových, výroby

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Způsob výroby polyuretanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252660

Dátum: 17.09.1987

Autori: Paličková Jindra, Střešinka Jozef, Petrjánoš Luděk

MPK: C08G 18/40

Značky: způsob, výroby, polyuretánu

Text:

...504/. Kromě shora uvedených typů polyolu se používají polyoly na bázi polythioetheru/NSR pat. 1 105 156/ nebo polyacetálů /NSR pat. 1 039 444 a NSR pat. 1 045 095/. známé je také použití polymerních polyolů připravovaných polymerací vinylových, akrylových,styrenových popřípadě jiných monomerů za přítomnosti běžných polyolů in situ. Obšírná je v tomto směru zejména technická literatura firmy British Petrol.Je známé také využití tzv. plněných...

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sitta Štěpán, Jílek František, Malčovský Eugen, Názler Petr, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef

MPK: C08J 5/14, C08L 75/08

Značky: výroby, spôsob, hmota, polyuretanová, brusná

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štěpina Václav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Střešinka Jozef, Rendko Tibor, Štovčíková Irena, Baxa Jozef, Kavala Miroslav, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 105/32, C07C 67/03

Značky: mazadla, komponentu, výroby, spôsob, syntetického

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Spôsob dvojstupňovej výroby monomerného a/alebo polymerného zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238257

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rendko Tibor, Štovčíková Irena, Sýkora Stanislav, Štovčík Imrich, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Maňas Jaroslav, Střešinka Jozef, Prievidza

MPK: C08K 5/10, C08G 63/02

Značky: dvojstupňovej, monomérneho, výroby, polymérneho, spôsob, zmäkčovadla

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne alebo polymérne zmäkčovadlo plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov (polyvinylchlorid, kopolyméry vinylchloridu, kaučuky, deriváty celulózy) sa vyrába dvojstuňove tak, že v prvom stupni sa esterifikujú vedľajšie produkty izolované ako destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu alkoholom C1 až C4 (metanol, atanol ap.) za zvýšeného tlaku pri teplote 100 až 300 oC. Po oddestilovaní nezreagovaného...

Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238838

Dátum: 15.05.1987

Autori: Houžvička Jindřich, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef

MPK: C08L 75/04

Značky: výroby, ryhovaných, súčiastok, pozdĺžne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sp(sob výroby hmoty na báze polyuretánov, najmä mikrobunečného mierne napeneného polyuretánového elastoméru o objemovej hmotnosti 250 až 800 kg . m-3, na leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých materiálov. Výhodou hmoty pripravenej postupom podľa vynálezu je vysoká odolnosť voči odieraniu, optimálna prieniková tvrdosť a húževnatosť, čo pri vysokej životnosti umožňuje leštenie pri vyšších tlakoch a obrátkach, a teda kratších...

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Střešinka Jozef, Malčovský Eugen, Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mokrý Jozef

MPK: C08G 63/12

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěpina Václav, Rendko Tibor, Čollák Mikuláš, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Malčovský Eugen, Baxa Jozef, Střešinka Jozef, Matějovský Vladimír Ing

MPK: C10M 109/02

Značky: komponentu, spôsob, syntetického, mazadla, výroby

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247724

Dátum: 15.01.1987

Autori: Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Střešinka Jozef

MPK: C08G 18/82, C08J 11/04

Značky: reakční, úpravy, zbytků, směsi, způsob

Text:

...výrobního zařízení, při kterém se na 1 díl bin-ot. reakční směsi působí 0,1 až 10 hmot. díly látky a/nebo směsi látek -o-bsahujícícli v molekule aktivní vodik s prüměrnou hmotnosti 1 až 2, s výhodou jed-nonrooneho alkoholu s 1 až 12 atomy uhlíku a/neb-o jejich směsí s vo~dou a chlorovanými uhlovodíky s teplotou varu do 130 °C v množství 0,1 až 10 hmot. dílů. ąMnožství přídávaného reakčníhr činidla závisí na složení receptury reakční směsi a...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233472

Dátum: 15.09.1986

Autori: Malčovský Eugen, Petrjánoš Luděk, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/42

Značky: polyuretánov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyuretánov reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu, ktorý sa uskutočňuje tak, že použitý polyol pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky, tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexanónu a alkoholickej zložky na báze...

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Macho Vendelín, Střešinka Jozef

MPK: C08G 18/42

Značky: spôsob, polyuretánových, tvrdých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánove pieny sa pripravujú reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva z polyesterpolyolu pripraveného esterifikácíou, polyesterifikáciou alebo reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky na báze alifatických di- až tetraolov.

Spôsob výroby tvrdých polyuretánizokyanurátových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229503

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra, Macho Vendelín, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/42

Značky: spôsob, výroby, polyuretánizokyanurátových, tvrdých

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánizokyanurátové pieny sa vyrobí reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky.

Kompozit polyvinylchloridu so zlepšenými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229878

Dátum: 15.04.1986

Autori: Szulényi František, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08L 27/06

Značky: zlepšenými, vlastnosťami, polyvinylchloridu, fyzikálno-mechanickými, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompozitu polyvinylchloridu, ktorý má zlepšené fyzikálno-mechanické vlastnosti, najmä rázovú húževnatosť. Kompozit pozostáva z 95 až 75 % hmot. d. polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, 5 až 25 hmot. d. polyuretánu a/alebo polyuretánmočoviny a z 0,5 až 5 hmot. d. antimonitého a/alebo bárnatého, bárnato-zinočnatého, vápenato-zinočnatého tepelného stabilizátora polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, s...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229429

Dátum: 15.04.1986

Autori: Střešinka Jozef, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Sabadoš Július, Macho Vendelín, Antošík Jozef

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou za prítomnosti kyselín a esterov s látkami obsahujúcimi v molekule 2 až 4 hydroxylové skupiny, vyznačujúci sa tým, že vedľajšie produkty a/alebo destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexánu, s výhodou po predčistení, sa esterifikujú a/alebo transesterifikujú s látkami obsahujúcimi 2 až 4 hydroxylové skupiny v množstve 80 až 180 %,...

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230443

Dátum: 01.04.1986

Autori: Komorová Eva, Suran Pavol, Komora Ladislav, Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Sýkora Stanislav, Macho Vendelín

MPK: C08G 63/02, C08K 5/10

Značky: polymérneho, monomérneho, spôsob, výroby, zmäkčovadla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov na báze kyslíkatých východiskových surovín, esterifikáciou a/alebo preesterifikáciou a/alebo polyesterifikáciou pôsobením organických hydroxyzlúčenín pri teplote 60 až 260 °C, spravidla za spolupôsobenia esterifikačného katalyzátora, pripadne za prítomnosti rozpúšťadiel, vyznačujúci sa tým, že na vedľajšie produkty z výroby...

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226244

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vanko Anton, Glevitzký Edmund, Mondočko Jozef, Benzír Štefan, Kiss Gabriel, Novák František, Macho Vendelín, Jarošek Karel, Kráľ Bohumil, Foltán Stanislav, Střešinka Jozef

Značky: acetylénu, výroby, etylénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu na báze ropných a/alebo syntetických uhľovodíkov vysokoteplotnou pyrolýzou pri teplote 700 až 3 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s donórom potrebného reakčného tepla, vyznačujúci sa tým, že nástrekovou surovinou na pyrolýzu v množstve 3 až 100 % hmot., počítané z celkovej hmotnosti nastrekovaných uhľovodíkov, je zmes uhľovodíkov C3 až C8 s obsahom olefínov 30...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227502

Dátum: 01.09.1985

Autori: Macho Vendelín, Beseda Viliam, Bučko Miloš, Šingliar Michal, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef

Značky: spôsob, polyesterpolyolov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou 10 až 100 % hmot. zvyškov z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo jej dimetylesteru prípadne tiež v zmesi s dikarboxylovými kyselinami a/alebo jej derivátmi pôsobením dvojsýtnych až viac sýtnych alkoholov a/alebo alkanolamínov pri teplote 120 až 300 °C, prípadne za prítomnosti esterifikačného a/alebo transesterifikačného katalyzátora, spravidla v inertnej atmosfére,...

Spôsob výroby nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív a/alebo komponentov uhľovodíkových palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 221862

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mistrík Edmund Juraj, Kabeš Vlastimil, Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Bučko Miloš, Filadelfy Ivan

Značky: uhlovodíkových, palív, nízkotuhnúcich, komponentov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ha výrobu nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív alebo komponentov uhľovodíkových palív vhodných hlavne pre reaktívne, resp. tryskové motory, prípadne tiež raketové motory, na báze alkylcyklánov až polyalkylcyklánov s počtom uhlíkov v alkyloch 1 až 12, prípadne tiež indánov a bicyklohexánov, sa ako východiskové suroviny používajú hlavne vedľajšie produkty výroby kuménu, etylbenzénu a ďalších alkylbenzénov. Ide predovšetkým o destilačné zvyšky...

Spôsob výroby polyuretánmočoviny a)alebo polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216421

Dátum: 01.06.1985

Autori: Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef

Značky: spôsob, polyuretánu, výroby, a)alebo, polyuretánmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby práškovej termoplastickej polyuretánmočoviny a/alebo polyuretánu s nastaviteľnou teplotou prechodu do plastického stavu. Požadovanú teplotu prechodu polyméru do plastického stavu v rozmedzí 130 až 230 °C sa dosiahne násadou východzích surovín polyolu a diizokyanátu v takom mólovom pomere, aby obsah voľných -NCO skupín predpolyméru bol v rozmedzí 0,5 až 6 % hmot. s výhodou 1,2 až 3,5 % hmot. Mimo tento rozsah sa...

Spôsob výroby modifikovanej izokyanurátovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219168

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen

Značky: spôsob, izokyanurátovej, modifikovanej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu modifikovanej izokyanurátovej peny s obsahom uretánových a karbodiimidových väzieb, ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči horeniu, tepelnou stabilitou i zníženou drobivosťou.Pena sa pripravuje reakciou polyéterpolyolu s koncentráciou OH skupín 250 až 500 mg KOH/g a/alebo polyesterpolyolu s koncentráciou OH skupín 200 až 600 mg KOH/g s polyizokyanátom, pričom molárny pomer NCO : OH = 1,05 až 10 : 1, za prítomnosti...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218170

Dátum: 15.09.1984

Autori: Šingliar Michal, Beseda Viliam, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Bučko Miloš, Macho Vendelín

Značky: výroby, spôsob, polyesterpolyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby polyesterpolyolov z netradičných východiskových surovín, keď ako východiskovú surovinu používa zvyšky z výroby dikarboxylových kyselín z ich esterifikácií alebo destilačné zvyšky z takýchto procesov. Vhodné sú najmä destilačné zvyšky z výroby dimetyltereftalátu. Postup kompenzuje v riešení aj prítomnosť niektorých kovov a ich zlúčenín, ktoré sú obvykle v týchto zvyškoch prítomné. Vynález možno realizovať v podnikoch...