Štrba Ján

Tlmič hluku výstrelu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7393

Dátum: 01.04.2016

Autori: Štrba Ján, Pivko Štefan, Timár Štefan

MPK: F41A 21/30

Značky: hluku, tlmič, výstrelu

Text:

...Významné zníženie tlaku a rýchlosti prachových plynov. Podstatou riešenia tlmiča hluku výstrelu je spojenie viacerých fyzikálnych princípov na ich Využitie V utlmení hluku pri výstrelu palnej zbrane. Ide o spoločné pôsobenie fyzikálnych princípov - expanzie prachových plynov do voľného priestoru, zmeny toku prúdenia plynov, vírenia prachových plynov a ich odrazu a princíp zmeny frekvencie zvuku. Tlmič hluku výstrelu sa upevňuje na zbraň...

Merač vnútrobalistického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7365

Dátum: 01.03.2016

Autori: Štrba Ján, Stojan Petr

MPK: G01L 5/14, F41A 31/00, F41G 3/08...

Značky: vnútrobalistického, tlaku, merač

Text:

...realizované.Celý navrhnutý systém merania vnútrobalistíckého tlaku navrhujeme riešiť zmenou miesta merania v tomto prípade priamo na pohybujúcej sa strele a nie na hlavní zbraňového systému. Tým je uľahčená príprava a vykonanie merania, pretože sa nemusia umíestňovať piezoelektrické a/alebo tenzometrické snímače na teleso hlavne zbraňového systému, pri ktorom dochádza k určitému alebo úplnému znehodnoteniu samotnej hlavne. Systém je...

Spôsob urýchlenia chemických procesov munície

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7301

Dátum: 03.12.2015

Autori: Štrba Ján, Pivko Štefan, Timár Štefan

MPK: F42B 35/00

Značky: spôsob, procesov, munície, chemických, urýchlenia

Text:

...zodpovedajúcom podmienkam svojej muničnej aplikácie. Pri voľbe režimov umelého starnutia je potrebné vychádzať zo skutočných extrénmych namáhaní, ktorým môže byť munícia počas skladovania a exploatácie podrobovaná.Podstatou technického riešenia je urýchlenie chemických procesov aplikáciou rôznych hodnôt teploty V každom použitom materiáli, najmä vo výbušninách, a to tým, že sú umiestnené do temperačných komôr,ktoré zaručujú svojím...

Spôsob tvarovania zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257357

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beliansky Ján, Štrba Ján, Kopálová Irena, Sloboda Jozef, Beňuška Vladimír

MPK: A43D 11/00

Značky: zvršku, obuvi, spôsob, tvarovania

Text:

...ktorého podstata spočíva V tom, že pred naložením na lisovaciu nôžku sa na špičkovú a pätnú časť spodného okraja zvršku upevnia lemovky. Lemovky sa upevnia na vnútornú stranu zvršku v línii, ktorou sa zvršok priloží na lisovaciu nôžku medzi jej obvodovú hranu a otvory väkuoveho pôsobenia.Vyšší účinok vynálezu spočíva V tom, že upevnenim lemoviek sa okraj zvršku v špičkovej a pätnej časti obvodovo stiahne, čo napokon priaznivo napomáha...

Lisovacia nožka pre výrobu obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255398

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zubčák Milan, Štrba Ján, Sloboda Jozef, Beňuška Vladimír

MPK: A43D 3/00

Značky: výrobu, nožka, lisovacia, obuvi

Text:

...puzdrach, ktoré sú upevnené Vo vonkajšej stene. Vyšší účinok vynälezu spočíva V tom, že pri upevňovaní a tvarovaní sa zvršok na lisovacej nôžke zachytí a ustredí V správnej polohe pomocou odpružených kolíkov. Uloženie odpružených kolíkov V púzdrach zjednodušuje výrobu lisovacej nôžky.Príklad vyhotovenia lisovacej nôžky podla vynálezu je schematicky zobrazený na výkrese, kde značí obr. 1 nárys lisovacej nôžky s ustredeným zvrškom a obr. 2...

Konfekční buben pro výrobu radiálních pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242750

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štrba Ján, Konrád Viliam, Svorad 1ubom3r

MPK: B29D 30/24

Značky: výrobu, radiálních, pneumatik, konfekční, buben

Text:

...upevňovací prvky tří, případně čtyř membránr Vnitřní prostory nosných täles Jsou na vnějäích koncíoh vymezeny komoremi a slouží k umístění zařízení pro ovládání zdvihátok.Toto je vytvořena tělesem válce usazeném ve vnitřním průměru komor a na vnějěím průměru dutého hřídele. Píst, k němuž je připojen kužel s vidlicemí, najiždí pod kladky na čepech zdvihátek. jejich vnější konce nesou patkové segmenty opatřené korýtky.Upevňovací prvky membrán...

Disperzné obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216874

Dátum: 31.10.1984

Autori: Štrba Ján, Oswald Anton

Značky: disperzné, obuvnícke, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka disperzného obuvníckeho lepidla, najmä na lepenie vlepovacích opätkov. Rieši problém optimálneho zloženia lepidla a vzájomný pomer zložiek za účelom univerzálneho použitia. Podstata vynálezu spočíva v tom, že disperzné lepidlo obsahuje 1-37 hmot. % polyvinylacetátovej disperzie a 60-96 hmot. % kondenzátu formaldehydu s močovinou alebo formaldehydu s fenolom alebo formaldehydu s melamínom vo vodnom zásaditom prostredí o hodnote...

Obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223550

Dátum: 01.05.1984

Autor: Štrba Ján

Značky: lepidlo, obuvnícke

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obuvníckeho lepidla na báze termoplastického elastoméru a živíc. Rieši problém optimálného zloženia lepidla pre finálne spoje pri zlepovaní spodkových a zvrškových dielov obuvi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z 15 až 20 hmot. dielov termoplastického elastoméru na báze kopolyméru styrén - butadién - styrén, 5 až 15 hmot. dielov alfametylstyrénovej živice, 4 až 12 hmot. dielov kumarónovej živice, kolofónie,...