Stránský Jiří

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Stránský Jiří, Spudil Miroslav, Šmerda Zdeněk, Mencl Vojtěch

MPK: E01D 7/02

Značky: volných, mostní, konstrukcí, kabelů, uspořádání, předpínacích, komorové

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Visutý most

Načítavanie...

Číslo patentu: 271449

Dátum: 12.09.1990

Autor: Stránský Jiří

MPK: E01D 11/00

Značky: visutý

Svěrné upevnění plochých pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264589

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stránský Jiří

MPK: B65G 27/08

Značky: upevnění, svěrné, plochých, pružin

Text:

...malé stavební výšky vibračních dopravníků. Fyzikální vlastnosti oceli umožňují koncepcetěžkých sypkých materiálů především ve slévárenských provozech. Zařízení s uplatněným vynálezem je výrobně i montážně jednodušší,snadno lze u něho seřídit amplitudu kmitání a je i msteriálově méně náročné. Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedenívynálezu. Obr. l znázorňuje celkové uspořádání svěrného upevnění na vibračním dopravníku a na...

Prefabrikovaná nosná konstrukce zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264546

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kunc Josef, Stránský Jiří, Kolčava Slavomír, Chlup Zdeněk, Vlček Stanislav

MPK: E01D 11/00

Značky: konstrukce, nosná, mostů, prefabrikovaná, zavěšeného

Text:

...po jejímž zatvrdnutí jsou podélné předpínací kabely i příčně předpínací kabely předepnuty.Výhodou nosné konstrukce odle vynálezuje, že je sestavena z velmi le kých, výrobnéjednoduchých prefabrikovaných dílců, které lze snadno přepravovat i montovat bežnými mechanismy. Značnou výhodou je také velká šířková variabilita mostní konstrukce. Podélné nosníky jsou u všech šířek mostu sestaveny zestejných dílů a u -příčných, tvarově shodných...

Prefabrikovaná komorová mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264545

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hustý Ilja, Chlup Zdeněk, Kořenek Miroslav, Stránský Jiří

MPK: E01D 11/00

Značky: mostní, komorová, konstrukce, prefabrikovaná

Text:

...mostní konstrukce podle vynâlezu je, že používá mostních segmentů, jejichž vnitřní komora je vyztužena dvojici železobetonových táhel, spojujících souměrně spodní rohy komory se středem horní desky, takže každý segment může být zavěšen v podélné ose mostní konstrukce. To umožňuje, aby převážnou část stálého zatížení přenášela nosná předpínaci výztuž, kdežto předpjatá železobetonové ztužující stěna přenášela převážně jen namáhání od...

Komorový segment mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263115

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmerda Zdeněk, Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch, Kořenek Miroslav, Stránský Jiří

MPK: E01D 7/02

Značky: konstrukce, mostní, komorový, segment

Text:

...příčnými otvory pro uložení zavěšovacího roubíku .. Hlavní výhodou.vyná 1 ezu je, že umožňuje podepřít 1 Velmimširokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovými vnitřnimi podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukci,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazující estakádní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku prostřed nictvím dvojíc předpjatých železobetonových táhel volnými předpinacŕmi...

Ústrojí pro uchycení vnějších prvků k nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263099

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stránský Jiří, Pošta Karel, Šindelář Jindřich

MPK: B24C 9/00

Značky: konstrukcí, ústrojí, vnějších, uchycení, nosné, prvků

Text:

...nimi vložené krycí desky vytväüíxpvinnou stěnu a je zabráněno vnikání tryskacího prostředku mezi krycí desky.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech. Na obr. 1 je zakreslen nosný čep a podélně rozříznuté pouzdro, na obr. 2 je částečný řez výměnnou upínscí deskou a nosnou konstrukcí v místě uchycení upínací desky k nosné konstrukcí a obr. 3 představuje částečný řez stěnou kabinového tryskače.Z obr. 1 je patrný tvar...

Dvoudílná plastová zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215859

Dátum: 01.10.1984

Autori: Skalický Josef, Daníček Zdeněk, Knap František, Šárník Vladimír, Stránský Jiří, Hozda Bohumil

Značky: plastová, dvoudílná, zátka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvoudílná plastová zátka určená pro hermetické uzavření obsahu láhve nebo obalu, sestávající z vlastní zátky a okrasného krytu, jenž je tvořen dvěma částmi spojenými navzájem jen odtrhovacími žebry. Uzavření láhve lze provést pouze pomocí speciálního trnu a otevření nelze provést bez poškození okrasného krytu, takže nemůže být provedena nežádoucí záměna obsahu, přičemž však k otevření není třeba žádných nástrojů stejně...