Straka Jaromír

Stenová priečka s transparentnými tvárnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3374

Dátum: 03.12.2002

Autor: Straka Jaromír

MPK: E04B 2/34

Značky: stěnová, transparentnými, priečka, tvárnicami

Text:

...s ponechaním medzier na tmel. Vnútorný rozmer I-profrlu zodpovedá hrúbke tvárnice l. Spodný rad tvárnic l je usadený v dvojitom pätnom L-profrle Q vo vrstve dilatačného materiálu 5. Každý ďalší rad tvárnic 1 je horizontálne oddelený prekladovými horizontálnymi prvkami ą z dvojice protiľahlých T-profrlov 31. Dĺžka horizontálnych prvkov g odpovedá horizontálnemu rozmeru tvárnice l. Naviac sú horizontálne prvky g doplnené armovacím drôtom i,...

Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260561

Dátum: 15.12.1998

Autori: Maloušek Antonín, Vostárek Oldřich, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor

MPK: H05K 7/18

Značky: nosný, měniče, vysokonapěťového, bloků

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že je dosaäeno podstatnáho snížení jeho vnějších rosmšrů.vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znazorněného na výkresu. na kterém je zobrazen nosný rám bloku vysokonapětového meniče podle vyndlszu v perspektlvním pohledu.Nosný rám bloku vysokonapětováho měniče sestává z první prostorové části l pro komutaění kondenzdtory a optoelektrcnioké řídící obvody včetně diagnostických...

Systém vzduchového chlazení vysokonapěťových polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268869

Dátum: 11.04.1990

Autori: Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Maloušek Antonín

MPK: H01L 23/34, H05K 7/20

Značky: vysokonapěťových, vzduchového, systém, měničů, polovodičových, chlazení

Text:

...textu hlíže objesněn na příkladu provedení, znázorněného na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornčn scheaatieky boční pohled na aktivní část vysokonapěčového polovodičového uěniče a na obr. 2 jeho padorys.svislýai izolačníni deskaaí Q jsou vyaezeny svislé ventílační kanály. Yyto svislé ventilační kanály jsou rozděleny vždy třeni svíslýni izolačníai přepážkaai § na pět paralelních ventilačních sekci l až §, přičemž krajní ventilační...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Süss Jaroslav, Straka Jaromír, Zach Zdeněk, Maloušek Antonín, Kratochvíl Arnošt

MPK: H02K 7/18

Značky: výkonu, polovodičového, veľkých, základní, třífázová, jednotka, usměrňovače

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Zařízení pro tvarování sloupce tyristorů s integrovanými chladiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261635

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vostárek Oldřich, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Maloušek Antonín

MPK: H05K 13/04

Značky: zařízení, sloupce, integrovanými, tvarování, chladicí, tyristorů

Text:

...podle vynálezu ze stahovacího ústrojí a ze středicího ústrojí, ve kterém je stahovací ústrojí při tvarováuí sloupce tyristor-ü uložené. stahovací ústrojí podle obr. 1 sestává z nosníků 5, .na jejichž obou konci-ch jsou upravený třmeny 6, ktoré mohou být uvnitř opatřeny pružinami a indikátory vyvozovanélío tlaku. Na obou koncích sloupce tyristorů s integ 4rovaoými chladiči 3 jsou umístěny pomocné izolátory 4. Na koncích nosníků 5 vně...

Zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245309

Dátum: 15.12.1988

Autori: Straka Jaromír, Rathuský Jioí

MPK: G05D 23/19

Značky: procesu, sušiarní, riadenie, sušiaceho, teplovzdušných, automatické, zariadenie

Text:

...je žiadaná sú klapky privierané a naopak pri nižšej teplote pootvárané, čím sa dodržiava optimálna teplota v sušiacej komore. V závere sušiaceho cyklu v čase klesajúcej rýchlosti sušenia je teplotná korekcie vyradená z činnosti a prietok sušlaceho media je riadený len automatickým programovým nastavovaním polôh teplovzdušnej a výdychovej klapky.Hlavná výhoda zariadenia pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarni podľa...

Vysokonapěťový polovodičový měnič se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254099

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kratochvíl Arnošt, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/14

Značky: vzduchovým, polovodičový, vysokonapěťový, měnič, chlazením

Text:

...maximálně výrobné a montážně jednoduché. Je zajištěno dostatečně chlazení kazety s převod níky elektrického signálu na světelný a je zajištěna pri zachování prakticky všech konstrukčních dílů variabilnost proudových a napětovýcłí parametrů ve velkém rozsahu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příklaobr. 1 je znázorněn echematický pohled na vyaokonapěťový polevodiöový měnič se vzduchovým chlazením podle vynálezua na obr. 2 je...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/18

Značky: vysokonapěťového, modulu, zařízení, základního, vzduchovým, tyristorového, tyristorů, nosné, měniče, chlazením, bloky

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Separátor úletu kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245084

Dátum: 15.12.1987

Autori: Homolka Václav, Bošina Bohuš, Kohout Zdenik, Straka Jaromír

MPK: F28F 25/02

Značky: úletů, separátor, kapalných, částic

Text:

...funkce stávajících odlučovacích kapek je to, že po určité době se zanášejí naftalenem vylučovaným z plynu. Naftalen,který je v plynu přítomen v tuhé či sub.mikroslkopické tuhé fázi, se rovněž usazuje na stěnách a dalších částech odlučovače. Usazo-vání naftalenu na stěnách o-dlučovač-e má za následek vzrůst hydraulického odporu zařízení. Prakticky to znamená, že pře 4kročí-li tlalková ztráta odlučovače kapek určitou mez, je nutné odlučovač...

Spôsob výroby mostíka premennej hrúbky pre rádiofrekvenčný SQUID

Načítavanie...

Číslo patentu: 242334

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sýkora Jan, Straka Jaromír, Dostál Jan

MPK: H01L 21/02

Značky: rádiofrekvenčný, premennej, spôsob, squid, hrúbky, mostíka, výroby

Text:

...teplotnej oblasti, a výbornou mechanickou odolnostou, vysokou životnosťou snímača ako aj možnosťou optimalizovania väzobných prvkov s vonkajšími elektronickými obvodmi.Na pripojenom výkrese, a to na obr. 1 je v profile znázornený postup prípravy jednotlivých úrovní snímača. Základná kremíková podložka 1 je pokrytá vrstvou oxidu kremičitého 2, na ktorý sa naniesla vrstva nióbového supravodiča 3 a elektrónového rezistu 4. Obr. 2 a...

Spôsob zhotovovania tvarovej šablóny pre elektrochemické značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242332

Dátum: 15.11.1987

Autori: Stanieek Zdenko, Straka Jaromír, Rakus Jaroslav

MPK: C25F 7/00

Značky: šablony, zhotovovania, tvarovej, spôsob, elektrochemické, značkovanie

Text:

...V mieste tvarovanie sa pôsobí organickým rozpúšťadlom až táto zmäkne, pričom na fólii šablóny sa vytvorí aspoň jeden ohyb za čim organické rozpúšťadlo z vytvarovanej fólie nechá vyprchat.Spôsobom zhotovovania tvarovej šablóny pre elektrochemické značkovanie sa docieli možnost jednoduchého zhotovenia prakticky všetkých do úvahy prichádzajúcich tvarov šablón, bez rizika poškodenia ich funkčnej časti a zníženia ach životnosti.Príkladný...

Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrasivních důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maloušek Antonan, Straka Jaromír, Vrba Jan, Krajíeek Vlastimil, Zdeněk Dalibor

MPK: E21F 16/00, F04B 43/08

Značky: zejména, důlních, kalů, čerpadlo, membránové, abrasivních, čerpání

Text:

...na vnějším obvodu opatřeno přívodním prstencem spojeným s vnitřním prostorem válcového tělesa otvory pro přívod pulsujícího tlakového média z pulsátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno V řezu příkladné provedení membránového čerpadla I podle vynálezu včetně pohonu.Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrazívních dülních kalů sestává z váloového tělesa l, spojeného přírubou lg, prostřednictvím mezikusu 33, 5 příruhou ll komory se saoím...

Zapojení pro ochranu řídicích impulsů tyristorů pulsního měniče s nucenou komutací proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252610

Dátum: 17.09.1987

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří, Straka Jaromír, Potůček Vladimír

MPK: H02M 3/135, H02H 7/12

Značky: tyristorů, zapojení, pulsního, komutaci, impulsů, měniče, ochranu, nucenou, proti, rušení, řídících

Text:

...jehož schéma zapojeníje znázorněno na připojeném výkresu. 4 I .Pulsní měnič sestava z hlavního tyristoru 3, ke kterému je antiparalelně připojena dioda g. Takovýchto antiparalelních kombinací hlavního tyristoru 3 a diody Q může pulsní měnič obsahovat několik, přičemž v každé kombinaci může být ještě zapojeno několik hlavních tyristorů g a diod g v sérii. Pulsní měnič dále obsahuje zháčecí tyristor 3 s antiparalelně zapojenou diodou...

Spôsob spracovania smolovitých látok z výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242167

Dátum: 15.09.1987

Autori: Straka Jaromír, Holata Miroslav, Zdinek Dalibor, Záruba Libor, Machek Petr, Cink Miroslav, Maloušek Antonan

MPK: C07D 277/80

Značky: n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, spôsob, výroby, smolovitých, látok, spracovania

Text:

...alebo rektifikáciou cyklohexylamín. Po reakcii sa získa kremičitan kovov alkalických zemín s navizanými zvyškami smolovitých látok a vo vzniknutej suspenzii sa po filtrácii získa produkt, v ktorom sú zvyšky smôl viazané na veľkom povrchu natoľko pevne, že nedochádza k ich vratnému uvoľňovaniu. Získaný produkt má po vysušení práškovitý charakter.Postupom podľa vynálezu je možné získať predovšetkým z o-dpadných smôl cyklohexylamín, ktorý je...

Způsob automatického dělení dvou nebo vice nemísitelných tekutých fází a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245672

Dátum: 15.09.1987

Autori: Straka Jaromír, Snížek Jaromír, Caha Zdenik

MPK: B01D 17/02

Značky: způsobu, fázi, automatického, tekutých, dělení, provádění, zařízení, způsob, nemísitelných

Text:

...rozhraní dělených Bází, ktorý Je propojen s vyhodnocovecím zařízením 2, jehož výstup je napojen na ovládací zařízení Q. Ve spodní částí dělící nádoby 1 je upraven ventil 1pro vypouštění vodné fáze a ventil 8 pro vypouštění toluenovć fáze. Dělící nádoba l je ve Ivé horní části opatřena napouštěcím ventilem 2.Doazdělící nádoby l se přes napouětěcí ventil 2 napultí směs vodného roztoku anorganických solí a toluenového extraktu, které...

Elektrický izolační spoj vysokonapěťového tyristorového měniče mezi řídicími a silovými obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 252060

Dátum: 13.08.1987

Autori: Caha Zdeněk, Straka Jaromír

MPK: H04B 9/00

Značky: obvody, tyristorového, řídicími, elektricky, vysokonapěťového, izolační, silovými, měniče

Text:

...karty zesilovače impulsů a zesilovače a tvaro~ vače impulsů a rozpojitelnost.optíckého světlovodu na obou kon-cích usnedňuje montáž a demontáž polovodičového měniče a dále může být využít k diagnostice poruch Zařazením kondenzorů lze zlepšit účinnost přenosu světelného sígná 1 u.Elektricky izolační spoj mezi řídůcími a silovými obvodyrozpojitelný na obou koncích opticky je blíže vysvětlen na pří kladu podle výkvesu.~ Na výkresu je znázorněn...

Tyristorový stejnosměrný napaječ trakčních měníren

Načítavanie...

Číslo patentu: 250869

Dátum: 14.05.1987

Autori: Straka Jaromír, Flieger Jiří

MPK: H02M 7/12

Značky: stejnosměrný, měníren, tyristorový, trakčních, napáječ

Text:

...se řídijcími výstupy 53, 54 řídicího obvodu 5, který je dále opatřen ovládaním vstupom 51 s indilkačním výstupom 52, které jsou propojeny s centrálním řídicím systémem 100.Ke stejnosměrným výlstupům 103, 104,které jsou připojeny ke Sp-Olečllýll výstupínm výsuv-ným ,kontaktůrn 114, 213 třííázových tyristoro-vých blołků 31, 32, jsou ,pak,přes vývody 101, 102 trolej-oveho vedení palľaleldlě jiřipojeny ú-selkove ddIpoj-ovawíe 71, 72, 73,...

Zapojení tyristorové měnírny městské hromadné dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250184

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Jaromír, Devátý Jiří, Faltus Emanuel, Hadt František

MPK: H02M 7/12

Značky: měnírny, tyristorové, dopravy, zapojení, hromadné, městské

Text:

...sít. Tímto napojením mänímy je také podstatné snížena precnoet její obsluhyĺvynález je objasněn na ŕíkladu provedení, který je popsán na základ püpojenáho výkresu, na kterém je schematicky znázorněno celková zapojení tyristorová měníruy městské hromadné dopravy. která sestává ze dvou transformátoru 34, 33 g püpojených pšee střídavé vypínače g 11, 21 n ke stšídevá trojfázové síti, k jejichž sekundárním vinutím jeoupřes motorické odpojovače...

Systém stejnosměrného napájení trolejového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250183

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Jaromír, Flieger Jiří

MPK: H02M 7/12

Značky: vedení, stejnosměrného, napájení, trolejového, systém

Text:

...indukčnost slouží k omezení nárastu zkratových proudů, zejména půl zkratech V blíakoeti systému etejnoemšmného napájení, čímž ee omezí velikost zkratových proudů a eníží se proudová namáhání celého systému, zejména tyristorů e pojistek, což umožňuje optimální přiřazoní pojistek k tyrietorům o tím zajištění ochrany tyristorů ve všech provozních reäimach.Zařazení indukčnoeti v zapojení e celołízeným můetkem se dále dosáhne zkrácení...