Štofila Albín

Trojkomorový splynovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 288075

Dátum: 18.04.2013

Autor: Štofila Albín

MPK: F23G 5/027, F23G 7/00

Značky: trojkomorový, splynovač

Zhrnutie / Anotácia:

Splynovanie uhľovodíkových materiálov v trojkomorovom splynovači prebieha v uzatvorenom priestore kontinuálne, pričom zvlášť sa odvádzajú mimo splynovača pary zo sušiaceho priestoru, zvlášť energetické plyny z pyrolýzneho priestoru a zvlášť spaliny zo spaľovacieho priestoru.Trojkomorový splynovač (1) pozostáva zo zásobníka (6) tvoreného kužeľovým plášťom (61), snímačom (62) hladiny plnenia materiálu, sušiacim priestorom (63), pyrolýznym...

Fermentor s priehradkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287926

Dátum: 14.03.2012

Autor: Štofila Albín

MPK: C12M 1/107, C12M 1/20, C12M 1/14...

Značky: priehradkou, fermentor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie fermentora (1) pozostáva z nádoby (2), tvorenej obvodovým plášťom (21), spodným plášťom (22) a vrchným plášťom (23), z reakčnej komory (24), tvorenej časťou obvodového plášťa (21), spodným plášťom (22) a perforovanou priehradkou (3) z expanznej komory (25), tvorenej časťou obvodového plášťa (21), vrchným plášťom (23) a perforovanou priehradkou (3), z perforovanej priehradky (3) s otvormi (21), z vypúšťacej rúry (4) s ventilom (41), z...

Splynovač uhľovodíkových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287151

Dátum: 28.12.2009

Autor: Štofila Albín

MPK: C10B 53/07, F23G 5/027, F23G 5/00...

Značky: materiálov, splynovač, uhlovodíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z reaktora (1), tvoreného kužeľovým plášťom (11), snímačom (12) hladiny plnenia materiálu, sušiacim priestorom (13), pyrolýznym priestorom (14), spaľovacím priestorom (15), ďalej z dávkovača (16) materiálu, odvodom (17) plynov, prívodom (18) dechtov a pár, z nosnej časti (2) reaktora (1), tvorenej valcovitým plášťom (21), z vrchnej kruhovej dosky (22), spodnej kruhovej dosky (23), sklzu (24) popola, otočného kužeľového...

Vertikálna fermentačná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 287016

Dátum: 02.09.2009

Autor: Štofila Albín

MPK: C12G 1/00, C12M 1/04

Značky: vertikálna, nádoba, fermentačná

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentácia prebieha v uzatvorenom priestore a k vylúhovaniu farbiva z biomasy plávajúcej na hladine intenzívne prispieva samovoľne prúdenie tekutiny nad vznášajúcu sa vrstvu pod vplyvom narastajúceho tlaku plynov vznikajúcich pri kvasnom procese pod stláčanou vznášajúcou sa vrstvou. Zariadenie na fermentáciu pozostáva z nádoby (1) tvorenej obvodovým plášťom (11), spodným plášťom (12) a vrchným plášťom (13), ktorého prienik s obvodovým plášťom...

Zariadenie na výrobu dymu a údenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265530

Dátum: 13.10.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: A23B 4/04

Značky: výrobu, zariadenie, údenie

Text:

...výrobky lg V ich blizkosti sa nachádzajú čidlá termočlánkov gg. Vo vrchnej časti komorovej udiarne 3 sú zabudované dve trysky lg a v strede je teplomergg. Dymovod ěd so zabudovanou regulačnou klapkou ll, teplomerom gg, tlakomerom gg slúži na prepojenie vrchnej časti komorovej udiarne 3 s jej spodnou častou.Spodná časć komorovej udiarne 3 nadväzuje otvorom jg na zbernú nádobu Q, opatrenú vypúštacím ventilom gg. Ústím gl je napojená zberná...

Zariadenie na výrobu tekutého dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264739

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: A23L 3/00

Značky: zariadenie, tekutého, výrobu

Text:

...tekutého dymu podľa obrázku č. ventilátora 3 a odlučovača tekutého dymu Q.1 pozostáva z generátora dymu l,Odlučovač dymu Q, pozostáva z prechodového kusa lg slúžiaceho z jednej strany pre napojenie ventilátora 3 a na usmernenie prúdiaceho dymu v odlučovači tekutého dymu g dymu l, a z druhej strany na usmernenie prúdiaceho dymu do generátoradalej pozostáva z obvodového valcového výmenníka tepla § s otvormi 1, § 2 a plašťom§, vo vnútri...

Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264708

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: G01N 27/18

Značky: potravinářských, výrobkov, měrný, vodivosti, člen

Text:

...č. 2 je vzorkovnica merného člena v priečnom reze.Merný člen pozostáva z vyhrievacieho elektrického obvodu l so žhaviacim odporovým drôtom g, zasahujúcim do vzorkcvnice A prostredníctvom meracieho rámčeka g. Vyhrievací obvod l pozostáva dalej zo zdroja elektrického prúdu 5, reostatu §, ampěrmetra 1, ktoré sú napojené 2 tvoria dva rovnaké termočlánky lg, vodičom lg na žhaviaci odporový drôt g. Merací obvod ktoré sú uchytené V meracom...

Klimatizovaný sklad vína

Načítavanie...

Číslo patentu: 249918

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štofila Albín

MPK: E04H 5/08

Značky: sklad, vína, klimatizovaný

Text:

...požadovanej lokálnej teplote v určitej nádrži.Klinnatizovaný sklad vina zaručuje úplnú kontrolu teploty pri kvasení muštu a týmpriaznivo ovplyvňuje kvalitu vína. Súčasne umožňuje spracovanie vína chladením s cieľom jeho stabilizácie. Ďalšou výhodou vynälezu je to, že deliace steny priestorov môžu byť súčasne nosníkmi uskladñovacích nádrží. Kombinácia nádrží v niekoľkých radoch nad sebou výrazne znižuje nároky na podlahovú plochu.Príklad...

Generátor dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223699

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štofila Albín

Značky: generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na výrobu dymu z drevnej hmoty spaľovacím procesom. Podstatou vynálezu je to, že pozostáva z dvoch navzájom prepojených častí, a to z priestoru vyvíjacieho a z priestoru čistiaceho, pričom obe uvedené časti tvoria jednotný celok. Tým dochádza k samočinnému posúvaniu a premiešavaniu spaľovanej suroviny. Znamená to, že nie sú potrebné mechanické podávače a miešače a ich pohonné elementy.