Štibrányi Ladislav

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288150

Dátum: 18.11.2013

Autori: Timár Pavel, Štibrányi Ladislav

MPK: F28D 5/02, F28F 13/06

Značky: tohto, vykonávanie, teplovýmenné, spôsobu, procesoch, plochy, spôsob, technologických, zariadenie, výmenníka, přenosu, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch je založený na tom, že kondenzáciou nasýtených pár kvapaliny s vysokou teplotou varu 180 °C až 380 °C pri tlaku 0,0001 MPa až 0,1 MPa nastáva intenzívny prenos tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla. Neskondenzované nadbytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu skondenzujú v spätnom chladiči. Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozostáva z...

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5717

Dátum: 05.04.2011

Autori: Štibrányi Ladislav, Timár Pavel

MPK: F28D 5/02, F28F 13/06

Značky: spôsob, technologických, teplovýmenné, zariadenie, výmenníka, přenosu, tepla, plochy, procesoch

Text:

...pár vysokovrúcej kvapaliny Marlothenn SH s teplotou varu 300 °C pri tlaku 0,02 MPa. Avšak prebytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu neskondenzované vo výmenníku tepla skondenzujú v spätnom chladiči. Tento spôsob je výhodný tam, kde technologické parametre výroby sa menia v dôsledku výrobného sortimentu, časového alebo iného dôvodu.V tomto príklade je opisované základné zariadenie k prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmennika...

Spôsob spaľovania glycerínu alebo glycerínových zmesí a atmosférický odparovací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5483

Dátum: 07.07.2010

Autori: Štibrányi Ladislav, Timár Pavel

MPK: F23D 5/00, F23G 7/00

Značky: spôsob, horák, glycerinu, atmosférický, spaľovania, zmesí, glycerínových, odpařovací

Text:

...Ale taktiež atmosférický odparovací horák môže byť tvorený vláknitou organizovanou štruktúrou napríklad z medených vlákien. Taktiež je možné, aby atmosférický odparovací horák bol vyrobený z organizovanej štruktúry kovových a anorganických vlákien. Ale taktiež je možné, aby atmosférický odparovací horák bol vyrobený z poréznej anorganickej hmoty.Na účely tohto úžitkového vzoru je taktiež nutné chápať, že termin atmosférický odparovací horák...

Spôsob destilácie kvapalných odpadov vo filmovej destilačnej odparke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5333

Dátum: 07.12.2009

Autori: Chocholáček Ľudovít, Timár Pavel, Ratvaj Vladimír, Kráľ Rastislav, Báleš Vladimír, Štibrányi Ladislav

MPK: C10G 7/00, B01D 3/10

Značky: destilácie, filmovej, odparke, spôsob, destilačnej, odpadov, kvapalných

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v nasledujúcich...

Sodná soľ dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283110

Dátum: 27.12.2002

Autori: Konopíková Marta, Štibrányi Ladislav

MPK: C07F 1/04, C07F 7/00, C07F 1/00...

Značky: 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej, sodná, spôsob, kyseliny, přípravy, dietylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Sodná soľ dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny vzorca (I) a spôsob jej prípravy transesterifikáciou dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny bezvodým octanom sodným pri teplote 90 až 140 °C za súčasného oddestilovávania vznikajúceho etylacetátu.

Spôsob prípravy dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283108

Dátum: 27.12.2002

Autori: Konopíková Marta, Štibrányi Ladislav

MPK: C07F 7/02, C07F 9/00, C07F 7/00...

Značky: přípravy, 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej, dietylesteru, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Dietylester 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny sa pripraví kontinuálnym čerpaním zmesi trietoxyvinylsilánu, dietylesteru kyseliny fosfónovej a peroxidického katalyzátora cez prietokový reaktor, ohrievaný na teplotu 120 až 180 °C, pričom reakčná doba je 30 až 300 s a molárny pomer trietoxyvinylsilánu k dietylesteru kyseliny fosfónovej je 1 : 1,2 až 1: 2 a molárny pomer di-terc.butyl-peroxidu ako katalyzátora k trietoxyvinylsilánu je 1 :...

Spôsob prípravy 1,3-ditiánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281847

Dátum: 19.06.2001

Autori: Konopíková Marta, Štibrányi Ladislav

MPK: C07D 339/08

Značky: spôsob, 1,3-ditiánu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob prebieha na základe reakcie 1,3-propánditiolu s dimetoxymetánom v prostredí inertného nepolárneho rozpúšťadla zo skupiny zahrnujúcej n-hexán, izohexán, cyklohexán a izooktán, v prítomnosti ľadovej kyseliny octovej a dietyléterátu fluoridu boritého ako katalyzátora pri objemovom pomere 1,3-propánditiol : dimetoxymetán : ľadová kyselina octová : dietyléterát fluoridu boritého : nepolárne rozpúšťadlo = 1 : 1,0 až 1,2 : 1 až 2 : 0,15...

Spôsob odstraňovania N-nitrózodimetylamínu a 1,3,5-trinitrózotriazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277714

Dátum: 12.11.1991

Autori: Papugová Iveta, Štibrányi Ladislav

MPK: C02F 1/46

Značky: spôsob, n-nitrózodimetylamínu, odstraňovania, 1,3,5-trinitrózotriazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob odstraňovania N-nitrózodimetylamínu a 1,3,5-trinitrózotriazínu z ich veľmi zriedených vodných roztokov, v ktorých sa nachádzajú v koncentráciách 6,5 až 30 mg.dm-3. Zriedené vodné roztoky sa elektrolyzujú na grafitových a platinových elektródach s vodíkovým nadpätím = 0,50 až 0,80 V a s kyslíkovým nadpätím = 0,50 až 0,90 V, pri pH = 2,5 až 11 za použitia elektrolyzéra s diafragmou, ktorú tvorila frita S3, alebo bez...

Spôsob prípravy 1-(5-oxohexyl)-3-metyl-7-alkyl-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267331

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veverka Miroslav, Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján, Nevydal Jozef

MPK: C07D 473/06

Značky: přípravy, 1-(5-oxohexyl)-3-metyl-7-alkyl-xantínov, spôsob

Text:

...uhličitenu ku uracilu 2 0,8 až 4 2 1.Výhodou postupu podľa vynálezu je skrátenia reakčnýoh stupňov eyntézy, nakoľko nie je nutné pripraviť 3-metyl-7-aikylxentin. V őalšom je postup objasnený v príkladoch bez toho. že by sa na tieto výlučne obmedzoval.Príklad 1 1-/5-oxohexyl/~ 3-metyl-7-propylxentin . Zmes 22,3 g 1-motyl-5-Č/N-formyl-N-/-propy 17 amino-6-aminouracilu a 2 B g uhličitanu drauelneho se zehreje v 100 mi dimetyltormamitu...

Spôsob prípravy 5-bróm-6-amíno-1-metyluracilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267082

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján, Veverka Miroslav

MPK: C07D 239/54

Značky: spôsob, 5-bróm-6-amíno-1-metyluracilu, přípravy

Text:

...predmetná zlúčenina pripravuje pôsobením brőmu v alkalickom vodnom prostredí. Výhodou postupu je, že V alkalickom prostredí sa 6-amíno-1-metyluracil rozpúšťa a bromácia prebieha veľmi krátko V homogénnej fáze, alkalické prostredie znižuje obsah nežiadúceho dibrómderivátu. Reakčná teplota sa udržiava v rozmedzí 0 až 20 °c, s výhodou 5 až-15 °C, a alkalita roztoku sa udržuje v rozmedzí pH 9 až 13. Molárny pomer brömu k uraoilu vzorca II je v...

Spôsob prípravy 5-bróm-6-amino-1-metyluracilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267945

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štibrányi Ladislav, Veverka Miroslav, Jendrichovský Ján

MPK: C07D 239/54

Značky: 5-bróm-6-amíno-1-metyluracilu, přípravy, spôsob

Text:

...tyluraoilu vzorce II a brőmu vo vodnom prostredi za teploty 50 - 100 °C. Používa aa molárrxylpomer brőmu k ő-aninon-metylureoilu morca II 11 až 21.Výhodou tohto prevedenia reakcie Je rýchly priebeh, pri teplotách 50 - 100 °c je úplne potląöený vznik dibrőmdorivátu. Reakcie Je mierne exotermnâ, čo poataöuje na adržiavanie reakčne teploty, možňuje vieeł túto reakciu adiabatielcým kontinuálny opc/Šnebom.V čaliom Je predmet vynâlezu objaenený...

Spôsob prípravy 1-metyl-5-metylamino-6-aminouracilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265783

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján Ing, Veverka Miroslav, Nevydal Jozef

MPK: C07D 239/54

Značky: přípravy, 1-metyl-5-metylamino-6-aminouracilu, spôsob

Text:

...reakčnej zmesi vydestiluje a skvapalní sa solankovým ohladičom, čo umožňuje priemyselné využitie reakcie.V dalsom je predmet vynálezu objaanený na príkladoch bez toho, aby sa na tieto výlučne obmedzoval.4,4 g 1-metyl-6-amíno-5-brőmuracilu (0,02 M) sa zmieše k 25 ml bezvodého metylamínu a zmes sa v uzavretej tlakovej trubici zahrieva na teplotu 40 °C 4 hodiny.Po skončení zahrievania se ešte 6 hodín reakčná zmes mieša. Po skončení reakcie sa...

Silanizačný prostriedok na prípravu nepolárnych viazaných fáz pre chromatografiu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264706

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Ivan, Buszewski Boguslav, Božek Peter, Šebeková Katarína, Jendrichovský Ján, Berek Dušan, Štibrányi Ladislav

MPK: G01N 30/48

Značky: silanizačný, chromatografiu, viazaných, přípravu, nepolárnych, spôsob, výroby, prostriedok

Text:

...°C teplej a vákuovo sa predestilujú. Získa sa 2 900 až 2 960 g zmesi metylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 220 °C/1,9 kPa (90 až 93 ).Pri použití bezvodného etanolu sa získa 3 050 až 3 100 g zmesi etylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 225 °c 1,9 kPa (90 až 93 2).971 g zmesi metylesteru kyseliny stearovej a palmitovej 1100 ml toluěnového roztoku bis-(metoxyetoxylnatrium aluminium hydroxidu (70) 2000 ml bezvodého...

Spôsob regenerácie použitého paládiového katalyzátora z hydrogenácie sodnej soli 4-nitrozodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263596

Dátum: 11.04.1989

Autori: Halomi Milan Ing, Macák Martin, Štibrányi Ladislav, Svitek Ivan Ing, Bratislava

MPK: C07C 87/54, C07C 85/11, B01J 23/96...

Značky: sodnej, katalyzátora, regenerácie, hydrogenácie, paladiového, použitého, 4-nitrózodifenylamínu, spôsob

Text:

...a anorganické soli. Na vymytle zbytłku kyselín a zostávajücej organiky sa na dalej použitý katalyzátor pôsobí za tepla 40 až 80 C alkoholml C 1 až C 3 alebo ich zmesou, prípadne ich zmesou s vodou. Na takto regenerovaný paládiový katalyzätor sa nanesie panládium, ktoré sa v procese hydrogenácie z katalyzátora rozpustilo a získa sa katalyzátor s obn-ovenou hydrolgeinačnou schopnosťou, ktorý sa dá ,použit pri vhyndrogenácii sodnej soli...

Nové 5-halogén-6-amíno-1-metyluracilové deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263369

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veverka Miroslav, Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján

MPK: C07D 239/54

Značky: přípravy, deriváty, spôsob, 5-halogén-6-amíno-1-metyluracilové, nové

Text:

...s t.t. 320 až 330 °C za rozkladu.2,8 g (0,02 M) ňwamíno-lvmetyluracilu sa rozpusti V roztoku 50 ml vody a 1,6 g NaoH. Roztok sa ochladí na 10 OC a pridá sa 1,1 g C 12. Pc pridaní chlôru sa roztok ešte krátko mieša, potom sa za chladenia pridá koncentrovaná BCI a upraví sa pH na 3 až 4. Pevný podiel sa odsaje, premyje studenou vodou do neutrálnej reakcie. Po vysušeni sa získalo 1,9 g2,8 (0,02 M) 6-amfnow 1 ~metyluraci 1 u sa...

1-metyl-5-(N-n-propyl-N-formyl)-amíno-6-amino-uracil a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261697

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štibrányi Ladislav, Nevydal Jozef, Jendrichovský Ján, Veverka Miroslav

MPK: C07D 239/54

Značky: přípravy, 1-metyl-5-(n-n-propyl-n-formyl)-amíno-6-amino-uracil, spôsob

Text:

...1973. Formylácia s kyselinou mravčou sa môže uskutočniť aj vv prítomnosti rozpúšiaclla .alebo priamo v je nadbytku.Ako rozpüšťadlo sa môže použiť voda alebo rozpüšťadlo inertné za podmienok reakcie,ako xylén.Podrobnosti jednotlivých spôsobov -prípravy sú uvedené v nasledujúcich príkladoch prevedenia, bez toho, že by sa na tieto vylučne obmedzovali.61,5 g 1-metyi-5-n-propylamíno-B-íamínouracilu a 150 mi kyseliny mravčej sa za miešania reiluxuje...

Nový 1-methyl-5-(1-propylamíno)-6-amínouracil a Spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261444

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štibrányi Ladislav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 239/54

Značky: nový, přípravy, spôsob, 1-methyl-5-(1-propylamíno)-6-amínouracil

Text:

...pomer l-prvoçpylamínu k brömderivátu vzorce Il je 2 1 až 20 1,pričom sa prebytočný propylamín po skončení reakcie regeneruje deštiláciou Štruk 261444 vtúra predmetnej zlúčeniny vzorca I bola potvrdená 1 H NMR, 150 NMR a analýzou C,H N.,V ďalšom je predmet vynálezu objasnený na .príkladoch bez toho, že by sa na tieto výlučne obmedzoval.10 g 0,045 M l-metyl-S-bróm-G-amínouracilu sa suspenduje v 50 ml vody a k suspenzil sa za miešania pridá...

Sposob čistenia odpadných vod vznikajúcich pri výrobe 4-amínodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259394

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štibrányi Ladislav, Svitek Ivan

MPK: C07C 87/54, C02F 9/00

Značky: výrobe, 4-aminodifenylaminu, spôsob, odpadných, vznikajúcich, čistenia

Text:

...toho, aby sa na tieto výlučne obmedzoval.K 100 ml odpadnej vody tmavohnedozelenej farby obsahujúcej 2,76 mg paládia na liter sa pridá 15,7 ml koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a tým sa pH roztoku upraví na 6,5-7. vylúčená suspenzla sa mieša 12 hodín a organická zrazenina sa odfiltruje. K filtrátu sa pridá 0,5 ml 40 Vo-ného vodného formaldehydu a 0.5 g aktívneho uhlia, suspenzia sa dokonale premieša a aktívne uhlie sa odfiltruje. Získal...

Parafinická disperzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247331

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štibrányi Ladislav, Mendel Jozef

MPK: C10G 73/40, C08L 91/00

Značky: parafinická, disperzia

Text:

...pridať minerálny olej.Nevýhody prípravy dísperzii doterajšími spôsobmi, t. j. nedostatočná stabilita, alebo nutnost úpravy reologických vlastnosti prídavkom ďalšieho činidla, t. j. oleja, čim sa zvyšuje časová náročnosť, možno odstrániť prípravou disperzie podľa vynálezu. Disperzia podľa vynálezu pozostáva z gaču, t. j. zmesi vyšších parafinických uhľovodíkov,vyrobených z destilačných olejových frakcii, alebo selektivnych olejových...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251459

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štibrányi Ladislav, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol, Červenka Zdeněk

MPK: C01B 17/02

Značky: tohto, odpadnej, spôsob, zariadenie, čistenia, síry, vykonávanie, spôsobu

Text:

...pórov 90 - 150 Iľl,a možno mu napomáhať vytvorením podtla 251459ku za temperátorom alebo vytvorením pretlaku nad hladinou síry vytavenej v temperátore. Rýchlosti oddelovania vytavenej síry napomáha aj vytváranie hydrostatického stĺpca kvapalnej, vytavenej síry nad filtračným materiálom vhodnými geometrickýmí rozmermi konštrukcie vytavovača, kde jeho výška má byt niekolkonásobkom priemeru. Vytavovaním v temperátore sa získa kvapalná síra...

Spôsob zisťovania kompaktnosti keramického cesta alebo surových výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240301

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štibrányi Ladislav, Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Macho Vendelín

MPK: G01N 29/00

Značky: spôsob, keramického, výliskov, zisťovania, kompaktnosti, cesta, surových

Text:

...vlna, určí sa jej rýchlosť, alebo doba prechodu a hodnota kompaktnosti sa určí z nameranej hodnoty rýchlosti alebo doby prechodu pomocou vopred zistenej závislosti akustických vĺn od kompaktnostl vyšetrovanélho druhu cesta alebo výliskov.Z teoretického rozboru vyplýva, že efektív 4 na hodnota modulu PFUŽIIOSÍÍ výlisku a tým i rýchlosť šírenia sa akustických vĺn prudko závisí od takto zavedenej veličiny. Teoretlcky predpokladanásilná...

Spôsob prípravy dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Košalko Rudolf, Rybár Alfonz, Frimm Richard, Jendrichovská Marta, Jendrichovský Ján, Nevydal Jozef, Štibrányi Ladislav, Martvoň Augustín

MPK: C07D 473/10, C07D 473/08

Značky: spôsob, přípravy, dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy farmaceutických substancií, ktoré sa používajú na prípravu liečiv obehového systému. Sp(sob prípravy je založený na reakcii teobromínu alebo teofylínu s 6-halogén-2-hexanónmi za prítomnosti alkalického uhličitanu v prostredí bezvodého aprotického rozpúšťadla.

Substituované 3-aryl-4-oxo-3a,4,6a-tetrahydrofuro(3,4-d)izoxyazoly a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250566

Dátum: 15.04.1987

Autori: Badovskaja Larisa, Fišera Lubor, Štibrányi Ladislav, Kožina Nadežda

MPK: C07D 261/20

Značky: spôsob, 3-aryl-4-oxo-3a,4,6a-tetrahydrofuro(3,4-d)izoxyazoly, substituované, přípravy

Text:

...I, ktorých príprava je založená na tom, že sa na zmes substituovaného benzaldnoxímu vzorca Ilpôsobí vodným roztokom alkalického chlórnanu za prítomnosti trialkylamínu pri teplote 0 až 40 °C v dvojfázovom systéme tvorenom vodou a chlćrovaným alifetickým u 4hlovodĺkom. Nové zlúčeniny saa vyznačujú antibakteríálnou účinnosťou a výhoda spôsobu prípravy podľa vynálezu spočíva v tom. že zlúčeniny vzorca I sa pripravujú priamo z oxímu II a nie...

Substituované 3-aryl-4-R-karbamoyl-5-hydroxymetylizoxazolíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250565

Dátum: 15.04.1987

Autori: Badovskaja Larisa, Fišera Lubor, Štibrányi Ladislav, Oravec Petr, Kožina Nadežda

MPK: C07D 261/20

Značky: substituované, 3-aryl-4-r-karbamoyl-5-hydroxymetylizoxazolíny, spôsob, přípravy

Text:

...7435 380 a herblcídne vlastnosti US pat. 4129 568, používajú sa tiež ako stlmulátory . Heterocyclic Chem. 1981, B 1,1 a regulatory rastu rastlín US pat. číslo 4 283 403.zlúčeniny podľa vynálezu sa pripravujú reakciou substituovaných 3-x-ľenylj-4-oxo-3 a,4,6,6 a-tetrahydrofuro 3,4-dizoxazolov vzorca IIX má rovnaký význam ako vo vvzorcl I s arnínmi obecného vzorca IIIR má rovnaký význam ako vo vzorci I, v inertnom rozpúšťadle pri teplote 20 až...

Zariadenie pre reakcie za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234467

Dátum: 01.03.1987

Autor: Štibrányi Ladislav

MPK: B01J 3/03

Značky: reakcie, zvýšeného, tlaku, zariadenie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadení pre reakcie za zvýšeného tlaku a teploty používaných pri syntéze organických zlúčenín. Zariadenie pozostáva z tlakovej nádoby (l) a valcovej hlavice, ktorá je zložená zo spodného dielu (4),vrchného dielu (8), v ktorom je uložená pružina (7) dosedajúca na teflonový uzáver (2) s kovovou podložkou (6). Teflonový uzáver (2) má vonkajší priemer spodnej dutej časti rovný vnútornému priemeru tlakovej nádoby (l) a jeho spodná...

Zariadenie pre extrakciu a/alebo reakcie tuhých a kvapalných látok alebo vytavovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fančovič Karol, Štibrányi Ladislav, Červenka Zdeněk, Hauskrecht Peter

MPK: B01D 11/00

Značky: vytavovanie, kvapalných, tuhých, reakcie, zariadenie, extrakciu, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru fyzikálnych deliacich metód používaných v chémii. Zariadenie je možné použiť na extrakciu tuhých látok kvapalinami, tiež na reakcie tuhých látok s kvapalnými látkami alebo na vytavovanie podielov z tuhých látok pomocou temperovaného inertného plynu. Zariadenie pozostáva z rozoberateľných piatich sekcií: ohrevnej, izolačnej, extrakčno-reakčno-vytavovacej, oddeľovacej a chladiacej. Umožňuje pracovať aj za zníženého tlaku....

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie pre vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226650

Dátum: 15.02.1986

Autori: Červenka Zdeněk, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol, Štibrányi Ladislav

Značky: vykonávanie, síry, spôsob, spôsobu, tohto, čistenia, zariadenie, odpadnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že odpadná síra sa extrahuje rozpúšťadlom, ktorým je aromatický, alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesou s počtom atómov uhlíka v molekule rovnom 6 až 7 pri teplote pod teplotou varu tohoto rozpúšťadla, pričom rozpúšťadlo sa odparuje nepretržite z extraktu, kondenzuje a po oddelení vody extrahuje síru, ktorá kryštalizuje v rozpúšťadle, oddelí sa a rozpúšťadlo sa...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226649

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fančovič Karol, Štibrányi Ladislav, Hauskrecht Peter, Červenka Zdeněk

Značky: spôsob, spôsobu, vykonávanie, odpadnej, síry, čistenia, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že rozpúšťadlo, ktorým je alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesi s teplotou varu nad 110 stupňov C, sa odparuje za miešania, temperuje parami odpadnú síru, kondenzuje a steká cez odpadnú síru, ktorú čiastočne taví a čiastočne rozpúšťa a po oddelení nerozpustných podielov steká do rozpúšťadla, od ktorého sa oddelí a rozpúšťadlo sa opätovne použije po oddelení...

Spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217697

Dátum: 16.07.1985

Autori: Rajniaková Oľga, Považanec František, Štibrányi Ladislav, Kováč Jaroslav

Značky: fáze, chlorácie, plynnej, spôsob, 2-metylpyridínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa v kontinuálnom chlorátore vedú pary 2-metylpyridínu, vody a chlóru suprúdne tak, aby molárny pomer chlóru k metylpyridínu bol 6:1 až 19:1 s výhodou 10:1 pri teplote 39 až 500 °C, s výhodou 460 až 490 °C. Zlúčenina podľa vynálezu sa využíva ako prekurzor na syntézu 2-chlór-6-trichlórmetyl-pyridínu, prípadne na...

Médium pre uzavreté chladiarenské agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 215903

Dátum: 15.07.1984

Autori: Fančovič Karol, Kováč Jaroslav, Lukáč Jozef, Štibrányi Ladislav

Značky: agregáty, uzavreté, médium, chladiarenské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrolejárskej výroby ako aj do odboru strojárenského spotrebného priemyslu. Týka sa média pre uzavreté chladiarenské agregáty zloženého 98 až 99,9 % hmot. nízkotuhnúceho minerálneho oleja rafinovaného kyselinou sírovou s bodom tuhnutia pod - 40 °C a s bodom vzplanutia v otvorenom tégliku vyšším ako 150 °C, 0,02 až 1,0 % hmot, prísady zlepšujúcej mazacie vlastnosti-polymetakrylátu, 0,01 až 1,8 % hmot. aspoň jedného...