Štepita Rastislav

Protipožiarny vypeňovací náter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4984

Dátum: 05.02.2008

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C09D 5/18

Značky: protipožiarny, vypeňovací, nátěr

Text:

...3 do 9 hmotn., karboxymetylcelulózy od 0,1 do 5 hmotn., protipliesňovej prísady od 0,05 do 0,5 hmotn., vodnej disperzíe syntetickej živice napr. polyvinylacetátu, alebo vínylacetátbutylalcrylátu od 10 do 25 hmotn., povrchovo aktívnej látky od 0,1 do 1 hmotn., a vody od 15 do 35 hmotn.Boli pripravené nasledujúce zmesiVoda 30 hmotn. Diamóniumfosfát 24 hmotn. Titanová beloba 7 hmotn. Protipliesňová prísada 0,2 hmotn....

Náhrada spojivovej bázy tepelnoizolačných dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4933

Dátum: 07.01.2008

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 26/00

Značky: dosák, spojivovej, tepelnoizolačných, bázy, náhrada

Text:

...PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTNáhrada spojivovej bázy tepelnoizolačných dosákTechnické riešenie sa týka zloženia tepelnoizolačných dosák používaných pri odlievani ocele do kokíl.Doteraj ší stav technikyTepelnoizolačné dosky sa vyrábajú z plniva zloženého z kremičitćho piesku, zo suspenzíe drevených a celulózových vlákien a kalov, pochádzajúcich ako odpad z výroby papiera. Spojivovú bázu tvori fenolformaldehyd a...

Modifikačná prísada do farieb a stierok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4066

Dátum: 04.02.2005

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 24/38

Značky: stierok, farieb, modifikačná, prísada

Text:

...karboxymetylcelulóza a zlomkove množstvo účinnej tixotropnej prísady etylhydroxyetylcelulózy, ktorá nahrádza prebytok plniva, čím zlepšuje oteruvzdornost náteru a stierky, Príklady uskutočneniaVodou riediteľná farba sa skladá z 500 hmotnostných dielov vody, z 15 hmotnostných dielov karboxymetylcelulózy, z 0,5 hmotnostných dielov etylhydroxyetylcelulózy, z 2 hmotnostných dielov biocitu, z 500 hmotnosti-ných dielov jemne mletého vápenca z 20...

Protipožiarny vypeňovací náter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2833

Dátum: 09.04.2001

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 28/14

Značky: vypeňovací, protipožiarny, nátěr

Text:

...odi 0,l do 1 hmotn., a vody oď.l 5 do 35 hmotn.Príkladý uskutočnenia Boli pripravené nasledujúce zmesiPríklad l Voda 30 hmotn. Diamőniumfosfát- 3 hmotn. Titanová beloba 7 hotn. Protipliesňová prísada 0,2 hmotn. Karboxymetylcelulőza 0,8 hmotn. Amőniupolyfosfát 24,5 hmotn. Melamín 8 hont. Pentaeritritol 10 hmotn. Mastenec mletý 1 hmotn. Vodná disperzia polyvinylacetátu l 5 hmotn. Povrchovo aktívna látka 0,5 hmotn. Príklad 2...

Protipožiarny vypeňovací náter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2729

Dátum: 11.12.2000

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 28/34

Značky: protipožiarny, nátěr, vypeňovací

Text:

...Boli pripravené nasledujúce zmesiPríklad 1 Amőnimnpolyfosfát 25 hmotu Pentaeritritol 10 7 hmotnž Melamín hmůtľľo Dextrzĺn zemiakový - 3 hmotn. Suspenzně PVC 2 hmotu. Titánovámbeloba 4 73 hmotn. Mastenec mletý 7 7 hmotnš Karboxymetylcelulőza l 76 hmotu. Voda technické. 19 7 hmotn. Vodná disperzia polyrvinylacetátu 14 Š hmotu. Príklad 2 Amőniumpolyfosfát 20 7 hmotn. Pentaeritritol 15 7 hmotn. melamín 15 hmotu. Dextrín zemiakový 2 ...

Sanačná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2657

Dátum: 12.09.2000

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 28/00, C04B 14/18

Značky: sanačná, omietková

Text:

...v množstve od l 0 do 25 75 hmotn., mletého bentonituv množstve od 3. do 8 hmotn., sekaného skleneného vlákna v množstve od. 0,20 do 0,60 7 hmotn., stearanu vápenatého v množstve cda 0,5 doPred aplikáciou sa zmes homogenizuje s. vodou.lo Expandovaný perlit 32 Š hmotn. Cement 42 hmotn. Mastenec mletý 20 7 hmotn. Bentonitu mletý 4 hmotn. Seksné sklenené vlákno 0,5 ř hmotn. Stearan vápenatý l hmotn. Allqlarylsulfonan sodný 0,5 74 hmotn....

Protipožiarna omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2552

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 35/66

Značky: protipožiarna, omietková

Text:

...sa z expandovaného perlitu objemovej hmotnosti od 70 do 150 kg.m 3 v množstve od 10 do 30 hmotn.,bőraxu od l do 10 í» hmotn., sadrý od 20 do 70 7 hmotu., hydrátu vápenatého od 3 do 15 hmotn., mastenca mletého od l do 15 7 hmotn. a sekaného skleneného vlákna od l do 5 7 » hmotn. Pred aplikáciou sa zmes homogenizuje s vodou, alebo riedenou dis perziou syntetických živíc.Príklady us kut o čneniaBoli pripravené nasledujúce zmesiExpandovaný...

Plastifikovaná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 260331

Dátum: 15.12.1998

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 28/04

Značky: omietková, plastifikovaná

Text:

...ktorého význačnou zložkou je montmorlllonit. Tejte jeho výmennej aktivity lónov absorbovať na svojom povrchu molekuly elektrolytu. so schopnosťou substituovat ión vápnika alebo horčíka za ión sodíka, možno využít pri spolupôsobení so sodnou soľou karboxymetylcelulózy, Pri optimálnej koncentrácii týchto komponent v omietkových zmesiach, slúžia-nich pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií, sa dosahuje synergického reologického efektu,...

Těleso průlezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242807

Dátum: 01.04.1988

Autori: Olejník Vincent, Štepita Rastislav, Juhás Stanislav

MPK: E02D 29/14

Značky: těleso, průlezu

Text:

...z vrchního a spod ního válce tělesa průlezu, jejichž styčné ploch jsou šikmo seříznuté. Spodní válec tělesa průlezu je opatřen po obvodu stěny osazovacími otvory pro upevnění pomocí zámků na vrohní kraně nosné konstrukce.W 242 an 7 Výhodou zařízení podle vynálezu je zjednodušení technologiepostupu osazování snímatelněho víka průlezu s ohladom na sklona výšku komunikace. Není bezpodmínečně nutné vyjímat.oe 1 é těleso průlezu za účelem...

Protipožiarna omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 232096

Dátum: 01.04.1987

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 13/21

Značky: omietková, protipožiarna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka protipožiarnej ochrany oceľových a silikátových stavebných konštrukcií. Vhodne sa môže uplatniť pri lokalizácii požiarov v baňskom priemysle. Vynález využíva endotermných vlastností hydrátu síranu vápenatého v kombinácii s expandovaným perlitom a spomaľovačom tvrdnutia sadry hydrátom vápenatým, ktorý okrem toho zmes plastifikuje a upravuje pH, ďalej s proteinovým spomaľovačom, ktorý povrchove aktivuje zmes, upravuje tixotropiu...

Spôsob fixacie keramických, betónových, xylolitových a čadičových dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228262

Dátum: 01.11.1985

Autor: Štepita Rastislav

Značky: čadičových, xylolitových, betonových, fixácie, spôsob, dlaždíc, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká odboru stavebnej výroby a rieši spôsob fixácie keramických betónových, xylolitových a čadičových dlaždíc do tradičných cementových mált, pričom vysoká súdržnosť dlažby so spojovacou maltou sa dosahuje vytvorením adhéznej mikrovrstvy polymérocementu pripravenej z cementu, vodnej disperzie syntetickej živice a vody. Vrstva polymércementového mlieka sa roztiahne napr. murárskou lyžicou na zavlhnutú cementovú maltu pred záklepom...

Způsob výroby nových amidů akrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244440

Dátum: 17.09.1985

Autori: Reiter Juraj Košice, Božik Milan, Linhardt Peter, Štepita Rastislav, Rudenko Ivan

MPK: C07C 103/133

Značky: způsob, nových, výroby, amidů, akrylových, kyselin

Text:

...lqooliąy, JeJí sníäonć anhydridy salifaticlďni či arolatickýai karborylovýni, sulfanovýni, sulfinovými či sulfonovýni kysalinami nebo s ostal-y huliąy uhličitó, například s kyselinou octovou, woelinou propiohovou. kyselinou p-toluansulfonovou nebo O-omylułnliěiten. nebo JeJí N-nydroxyinidsstor. Jako popřipadě - v raakćní směsi připravaný raaktivní darivät aminu obecného vzorce I sa hodí například pŕíaluěąý fostorasodorivát.charakter...

Spôsob midifikácie omietkových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215686

Dátum: 15.03.1984

Autor: Štepita Rastislav

Značky: spôsob, zmesí, midifikácie, omietkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru omietkovín používaných pre mechanizovane nanášené povrchové úpravy stavebných konštrukcií. Vynález rieši synergický reologický účinok ílového minerálu montmorillonitu v kombinácii so syntetickým polyelektrolytom sodnej soli karboximetylcelulózy ako modifikačné prísady pre omietkové zmesi. Montmorillonit ako ílový minerál má doštičkový tvar elektricky nabitých častíc a správa sa ako aktívny vymieňač iónov a regulátor...