Štepita Matej

Integrálně armovaná plastická kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270728

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štepita Matej, Bednář Alois, Florovič Stanislav

MPK: C08K 3/40, C09D 3/727, C09J 3/14...

Značky: kompozice, armovaná, plastická, integrálně

Text:

...dále kationaktivní tenzid, který s aminoamidy kyselín působí synergicky na zvýšení plasticity, houževnatosti a stability výsledného produktu.Dokonale se zhomogenizuje v hmotnostních dílech 47,0 dílů vodné disperze polyvinylacetát-butylakrylát o molárním poměru komonomerů 41 a o sušině 50 hmot., 4,0 díly skleněných vláken o délce 3 mm opatřených aminoamidem na bázi kyseliny stearové a dimetylentriaminu v molárním poměru 11 a solubilizovaným...

Disperzní hmoty se zvýšeným antikorozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269122

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šútor Ľubomír, Štepita Matej, Paulovič Milan

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: antikorozním, účinkem, zvýšeným, hmoty, disperzní

Text:

...se vyznačuji rychlýn zssychánín 5 vytváří houogenní, pružný a nelepivý povrch odolávající povětrnoatnín vlivůa, mechanickému naaáhání o roznezí teplot od -50 °c do 4140 °C. Při vystavení vyššia teplotám vznikají z alkanolanoniových solí polyaerů anidy, přičemž ae ještě zvyšuje přidržnost povlaků ke kovůn při částečnéu zvýšení tuhosti povlaků. Antikorozní účinok disperzní hmoty podle vynálezu je srovnatelný s antikorozníai účinky...

Povlaková hmota pro beton a betonové konstrukce odolávající působení ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268439

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štepita Matej, Mlejnek Jiří, Český Vladimír

MPK: C09D 5/02

Značky: povlaková, konstrukce, odolávající, betón, betonové, působení, ropných, hmota, produktů

Text:

...0,04 díly čpavkové vody a sušině 25 hmot., 0,0 ú díly hexametafosforečnanu sodného, 0,04 díly sodno-amonné soli kyseliny polyakrylové o sušině 25 k hmot., 2,0 díly titanové běloby, 0,5 dílů lakového benzínu o teplotě varu 155 00,1,0 díl odpěňovače a 3,88 dílů vody. Vznikne tixotropní směs zpracovatelná natíráním,válečkováním i stříkáním. Po nanesení na upravené substráty vytváří hmota souvislý,pružný, houževnatý homogenní povlak nepropustný...

Hydraulicky reagující kompozice pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268438

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štepita Matej

MPK: C04B 26/04, C08L 63/02, C04B 26/14...

Značky: kompozice, povrchové, reagující, hydraulický, úpravy

Text:

...kapalné epoxidové pryskyříce a epoxíd. hmot. ekvivalentu 170 a viskozitě B 000 mPas a 12,0 dilů vodného roztoku polyaminoamidové pryskyříce, která je kondenzátem styrenu s díatylentriaminem a B hmot. emulgátotů o sušině 50 hmot na bázi etoxilovaného nonylfenolu s 5 moly etylenoxidu na 1 mo 1 nonyltenolu. Po zhomogenizování vznikne tixotropní pastovitá hmota, kterou lze na podklady nanášet natíráním nebo válećkováním a stěrkováním. Po...

Vodné disperze syntetických polymerů se zvýšenou mrazuvzdorností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268437

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štepita Matej

MPK: C08L 33/02, C09D 5/02

Značky: polymerů, zvýšenou, mrazuvzdornosti, disperze, vodné, syntetických

Text:

...s původní disperzí vyšší viskozitou, vysokou mrazuvzdorností, která je v případě všech solí vyšší než -15 °C a u některých typů je vyšší než -30 °c. Tyto vlastnosti si vodná disperze zachovává i v kombinaci s různými plnívy a dalšími modifikäčními složkami pro úpravu vlastností finální hmoty. Současně se zvýšením mrazuvzdornosti disperzní hmoty a vodná disperze polymeru se snižuje i minimální filmotvorná teplota (MFT), a tím se...

Spojovací spínací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267570

Dátum: 12.02.1990

Autori: Český Vladimír, Mlejnek Jiří, Štepita Matej

MPK: C09D 5/34, C09J 3/14

Značky: spínací, spojovací

Text:

...již vykazuje manipulační pevnosti. Snadno se nanáší na suché i vlhké podklady štětcem nebo stěrkou a vytváří nepropustný spoj, který zabraňuje tvorbě tepelných můstků e zmonolitňuje spínenou konstrukcí.Dokonale se zhomogenizuje hmotnostně 13 dilů vodného roztoku křemičitenu sodného0 molárnim poměru S 102 Na 2 O 3,4 1 a eušině 25 hmot., 5 dílo vodná disperze styren 2 etylhexylakrylát - kyselina ekrylové o sušině 50 hmot. e hmot. poměru...

Tixotropní těsnicí tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266918

Dátum: 12.01.1990

Autori: Štepita Matej, Český Vladimír, Mlejnek Jiří

MPK: C09K 3/10, C09D 5/34

Značky: těsnicí, tixotropní

Text:

...ředidla s vyšší teplotou varu pro úpravu konzistence a zpomalení vysychání a případný koalescenční účinek. Pro vnitřní armování tmelů je možné s výhodou použít rozptýlené skleněné vlákno o délce 1,0 až 12,0 mm. Při přípravě tmelů na rychloběžných hnětácich se zabraňuje nežádoucimu vmíchávání vzduchu do tmele odpěňovačí. Tixotropní těsnicí tmel podle vynálezu má vysokou přilnavost a tažnost. dobrou penetraoi, nemigruje do podkladů. má...

Tixotropní kompozitní štěrková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 266151

Dátum: 13.12.1989

Autori: Štepita Matej, Setvák Ivan

MPK: C09D 5/04

Značky: stěrková, kompozitní, tixotropní, hmota

Text:

...68,0 dílů vápence o zrnitosti do 0,5 mm, 21,0 dílů vody, 2,0 dílů montmorillonitu, 0,4 dílů oelulôzových vláken, 2,0 dilů koloidniho kysličníku křemičitého, 2,1 dílů vodního roztoku křemičitanu sodněho, 1,2 dílü hexametafosfátu o sušíně 10 0 hmot., 0,7 dilů karboxymetylcelulözy ve vodním roztoku o sušině 10 S hmot., 2,5 dilů vodné dísperze vinylacetát~n-butylakrylát o sušině 50 hmot., a 0,1 dilu etoxylovaných mastných kyselín o obsahu...

Impregnačný a napúšťací postriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264954

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bystrický Ladislav, Ondruš Imrich, Štepita Matej

MPK: C09D 3/81

Značky: napúšťací, impregnačný, postriedok

Text:

...metakrylová~a/alebo akrylová o pomere monomérovPolymerizáeia sa prevádza vo vodnom prostredí za prítomnosti ionogěnnych a neionogénnych emulgátorov. Obsah ionogénnych emulgátorov priamo ovplyvňuje obsah sušiny vytvorenej disperzie a pohybuje sa v rozmedzí 0,5 až 10,0 hmot., vztiahnuté na hmotnost monomérov. Čím je vyšší obsah emulgátorov, tým je vyšší obsah sušiny disperzie. optimálna koncentrácia disperzie je v rozsahu...

Silikátová kompozice pro zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262214

Dátum: 14.03.1989

Autori: Český Vladimír, Mlejnek Jiří, Štepita Matej

MPK: C04B 28/02

Značky: stavebních, zvýšení, vodotěsnosti, kompozice, silikátová

Text:

...natíráním nebo stěrkovaním. . . Silikátovä kompozice je vhodná pro zívý mově státie, inertní .a hvdvrofoblní a .na vodą sep vo-dotěsnosti nádrží, jímek, potrubí, -ką-.u nálůjrcrpeod., .au to jak z vnější, .tak .z vnitřní. stravny. nebol z obou stran. je vhodnáwpro. použití .v exteríérech i v interiérechPři na-. riešení jedné vrstvy .na podklad a vytvurzení lerĺrložné do druhé vrstvy ještě v plastickém ~stavuklást obklady, dal-aždice, .dlažby...

Kompozitní materiál pro sekundární ochranu stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262213

Dátum: 14.03.1989

Autori: Český Vladimír, Štepita Matej, Mlejnek Jiří

MPK: C04B 28/04

Značky: kompozitní, sekundární, materiál, stavebních, ochranu

Text:

...vodná vdisperze syntetického kopolyumeru s volnými karboxylovými skupinami v řetězci polymeru. Volné kanboxylové ,skupiny zabezpečují vysokou přídržnost -k různým substrátům, i na železné a naželezné kovy. Kopolvmery esterů kyseliny akrylové a vinylových .komonomerů jsou chemicky odolné, nezmýclelnitelné,mají .vynikající světlostálosů. mnohostran n-o.1 siíášenlívost, .odolnost vprotislunečnínru. zářehí a fyziologickou. netečnost, .. ....

Polymercementový kompozitní materiál pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261746

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ondruš Imrich, Bystrický Ladislav, Štepita Matej

MPK: C04B 24/26

Značky: kompozitní, úpravy, polymercementový, materiál, povrchové

Text:

...plastifikátory, regulatory tuhnutí a tvrdnutí cementového pojiva. integrálně hydrofobizujícími přísadami a pigmenty.Kopolymer vodné disperze vinylchlorid-estery kyseliny akrylové-kyselina akrylová a/nebo kyselina metakrylová mají poměr komonomerů 12 až 45 8 40 až 75 1 až 8 a sušinn 35 až 55 hmot.,velikost polymerníoh čáetio 0,05 až 0,3 /um, s výhodou 0,06 až 0,2/um. Kopolymr se vyznačuje nízkou viskozitou v rozsahu 5 až 150 mľas,...

Spojovací městky silikátových vrstev s vysokou přilnavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261004

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nevosád Zdeněk, Štepita Matej, Lízal Petr Geolog

MPK: C04B 28/00

Značky: vrstev, spojovací, silikátových, vysokou, městky, priľnavosti

Text:

...polymerů a kopolymerů a/nebo kopolymerů esterů kyseliny akrylové s nehydrolyžujícími komonomery jako jsou styren, etylen a vinylhalogenidy a komonomerů s hydrofilními skupinami, které vlivem hydrofilnosti a nízkého povrchového napětí umožňují průnik do pörů a kapilár starého betonu, jakož i hydratující hmoty. Komonomery s hydrofílními skupinami tvoří monomery s karboxylovými nebo hydroxylovýmí skupinami, například kyselina akrylová,...

Plastický disperzní tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259824

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štepita Matej, Ondruš Imrich

MPK: C09K 3/10

Značky: plastický, disperzní

Text:

...plniva celulózová, polymerni, minerální (skleněné, čedičová, strusková atd.) upravují stékavost a soudržnost tmelů a současně tyto vnitřně armují.V případě pěnění disperzí je možné odpěňovače s nízkým povrchovým napětím, obvykle 20 a 40 nM . m, jako například silikonové kapaliny, etoxylované mastné kyseliny nebo alkoholy, hydroxypolykarboxylove kyseliny apod. Pro přípravu barevných tmelů se použijí jemné mleté barevné pigmenty jako například...

Těsnicí silikátová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259628

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štepita Matej, Hudečka Jiří

MPK: C09D 5/34

Značky: silikátová, kompozice, těsnicí

Text:

...poměru Me 20. SiO 2. Bylo zjištěno, že úplnou hydratací koloidních roztoků vodního skla lze dosáhnout zvýšením molárniho poměru Mezi) S 102 nad 1 3,5, úpravou pH pod 13 a při maximální koncentraci menší nežo 35 °/o hmot. Takto upravené pojivo má eliminované micely koloidního S 102 a převládají ionty SiO 2. Změnu molárního poměru MezO S 102 lze dosáhnout přídavkem kyseliny meta-kremičité a/nebo hydrosolu oxidu křemičitého vodního koloidního...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247217

Dátum: 01.08.1988

Autori: Bilovský Jan, Štepita Matej, Toman Otakar, Sovadina Josef

MPK: H05K 5/00

Značky: statické, skříň, přístrojová, měniče, kmitočtu, zejména

Text:

...v horní části přístrojové skříně 1. Je výhodné opatřit nasávací otvor Q mechanickým filtrom s filtrační rohoží a dále jej opatřit dvířkami li. umožňujícími výměnu a kontrolu mechanického filtru.Je rovněž výhodné umístit v zadní stěně 1 skříňky § chladiče výkonových prvků, uspořádaných ve skříňce §. Tím dochází k jejich intenzívnímu ochlazování vzdušinou, kteróu proudí ve zúženém kanála § vyšší rychlostí než v ostatních částech...

Zařízení pro korečkovou dopravu materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244369

Dátum: 11.06.1988

Autori: Nevosád Zdenik, Fiala Vladimír, Štepita Matej

MPK: B65G 17/16

Značky: korečkovou, materiálů, zařízení, dopravu

Text:

...proveden jako otevřená horní stěna korečku g při vertikální dopravě. Tato otevřená horní stěna korečku g je u oběžného dopravníku łł, k němuž jsou korečky łtuchyceny, částečně zakryta pevným krytom Q,uspořádaným mezi nabíracím otvorom §a oběžným dopravníkem Lg. Koreček g je dále opatřen kloubem 5, jehož prostřednictvím je s ním sklouben kyvný příklop § výsypného otvoru g korečku í, který. je proveden bud v boční stěně korečku í, příp. jako...

Minerální kompozice pro povrchové úpravy a lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256346

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drha Pavel, Štepita Matej, Český Vladimír, Mlejnek Jiří

MPK: C09J 1/02, C09D 5/10

Značky: lepení, kompozice, povrchové, minerální, úpravy

Text:

...které umožňují snadné nanášení na podklady roztíráním štětcem, etěrkou nebo válečkem. Hmotu je možné nanášet na suché i vlhké vyreagované podklady i na čerstvé zhotovené před tepelným ýpracováním. Při nanášení na zreagované podklady má minerální kompozice zpracovatelnost nad 30 min., aniž by došlo k odsávání vodm a tím k zhoršení zpracovatelnosti. Minerální kompozice je možno nanášet na celou plochu jako tmelící hmotu, do které se ukládají...

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štepita Matej, Beseda Viliam, Gregor Alexander, Pavlačka Eduard, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C09K 3/18

Značky: materiál, hydroizolačný

Text:

...vodnej disperzie kopolyméru v 1 nylchlorid-vinylacetát-n-dibutylmaleinát o sušine 50 i 2 0/0.Suchá zmes sa pripraví homogenizácion51,0 hmot. častí bieleho cementu PC 400,44,3 limot časti mikromletého vápence o zrnitosti 0,01 až 0,5 mrzi, 2,5 hmot. častí kysléhokazeíníi, 1,5 hmot. častí mikroazbestn,0,5 hmot. častí stearaííu vápeíiatého a 0,20 hmot. častí hexametyléntetramínu. .Po zamiešaní vzniká elastická hmota, ktorá sananesie v hrúbke...

Modifikované akrylátové disperzní lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254719

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štepita Matej, Český Vladimír, Mlejnek Jiří

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzní, modifikované, akrylátové, lepidlo

Text:

...přísadami na bázi kovových mýdel a s pigmenty.Modifikované akrylátové disperzní lepidla mají vysokou adhezi a kohezi, jsou nehořlavá,netoxická a hygienícky nezávadné a necbsahují žádná organické ředidla a rozpouštědla. Na spojované plochy se nanášejí natíráním, stěrkováním, válečkováním nebo nastříkáním. K Vytme~ lování spar se používají s výhodou tmelicí ruční nebo pneumatické pistole. Lepidla zasychají velmi rychle i ve větších...

Modifikovaný penetračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 254031

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pavlačka Eduard, Kudrová Ľudmila, Haspra Jozef, Štepita Matej

MPK: C08L 31/06, E04B 1/62

Značky: modifikovaný, systém, penetračný

Text:

...a/alebo etoxylovaný oleylcetylalkohol.Použitie ďalších činidiel alkalickej povahy, ako sú napr. amoniak, hydroxidy sodný alebo draselný, schopných vytvárať s karboxylovanými skupinami nenasýteného polyesteru emulgátory in situ, tzv. polyestersoli, je menej účinné. Penetračné roztoky na báze vodných emulzií nenasýtených polyesterových živic opačného typu, t. j. Vodaolej (v/o sú natoľko visközne, že sú pre penetráciu nevhodné.Vytvrdzovanie...

Způsob získávání čistých aromatických uhlovodíků C .sub.7.n., C .sub.8.n. případně C .sub.9.n. z katalytického reformátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241948

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štulík Karel, Štepita Matej, Neuman Petr, Michálek Jaroslav

MPK: C07C 15/02

Značky: aromatických, sub.9.n, získavání, sub.8.n, reformátu, katalytického, způsob, čistých, případně, uhlovodíku, sub.7.n

Text:

...reaktoru se řídí v rozmezí 80 až 200 °C a bromový index perkolovaného extraktu mezi 20 ažZ uvedeného popisu vynálezu vyplývaji nové rysy proti běžnému postupu, v němž se izolační kolony pro aromáty totálně refluxují a perkolace se vede při maximální teplotě okolo 200 °C, aby se získaly prodejné produkty destilačně zbavené olefinů. Při postupu podle vynálezu slouží prvni kolena k oddělení větší části olefinů, ktoré znečiětuji toluen. Jeho...

Zařízení pro drobení hrud

Načítavanie...

Číslo patentu: 243294

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01B 29/04

Značky: zařízení, drobení

Text:

...k drobení hrudiuvnitř drobicího válce volnými válci. Dochází tak k dvoustupňovému drcení, kterým je dosažena čistota drobicího válce, a tím je neustále zajištěná jeho funkční schopnost. Použitím vložených válců se energetická náročnost zařízení prakticky nezvýší. Zařízení je velmi jedno 4Zařízení pro drobení hrud se samočisticim účinkem je schematicky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 značí celkový pohled na zařízení shora a obr. 2 pohled...

Prostředek ke zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253648

Dátum: 12.11.1987

Autori: Petrželka Josef, Štepita Matej, Valdštýn František, Sovadina Josef

MPK: C04B 28/26, C04B 28/04

Značky: prostředek, stavebních, vodotěsnosti, zvýšení

Text:

...obsahujícího v řetězci vedle jednotek vinylových monomerů a esterů kyseliny akrylové a nebo metakrylové Blaž 21 hmot.,vytaženo na kopolymer,jednotek nenasycenémonokarboxylové kyseliny,s výhodou kyselinu akrylovou a nebo metakrylovou. Plnivem jsou mleté anorganícké materiá 1 y,zejména křemenné písky, vápence,mastek, subkalciovaný kaolin, živcové pegmatity, aluminosilikáty apod.Prostředek k zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot lze...

Vyztužovací pasta na bázi polyvinylchloridu želatinující při nižších teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245588

Dátum: 15.09.1987

Autori: Beseda Viliam, Gregor Alexander, Odduš Imrlch, Štepita Matej, Pavlaeka Eduard

MPK: C08J 3/18

Značky: pasta, bázi, teplotách, nižších, vyztužovací, želatinující, polyvinylchloridu

Text:

...18 až 35 procent polyvinylchloridu, 8 až 20 procent kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem,V němž obsah vinylacetátu tvoří 5 až 20 procent, 6 až 25 procent uhličitanu vápenatého,7 až 22 procent di-2-etylhexylftalátu, 10 až 30 procent dibutylftalátu, 0,5 až 15 procent difunkčního nebo trífunkčniho monomerního akrylátového esteru, 3 až 15 procent polyvinylchloridové měkčené pasty s obsahem 0,05 až 0,90 procenta iniciátoru, 0,05 až 0,15...

Zařízení pro čítání impulsů s odmocninovou charakteristikou a vratným čítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240378

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šanda Jaroslav, Soudek Josef, Havel Miroslav, Štepita Matej, Janeeek Pavel

MPK: H03K 23/62

Značky: vratným, čítačem, zařízení, charakteristikou, impulsů, čítání, odmocninovou

Text:

...obvodů, obvodu předběžné redukce 3, řidicího logického obvodu 4 a obvodu dodatkové redukce 5. Klopné obvody uvnitř první skupiny 1 jsou zapojeny do lineärního čítacího řetězce čítajícího dolů ,a musí být vybaveny nastavovacími vstupy. Klopné obvody druhé skupiny 2 jsou zapojeny do bežného llneárniho čítacího řetězce čítajícího nahoru. Vstup obvodu předběžné redukce 3 tvoří vstup zařízení, výstup tohoto obvodu je za pojen na vstup první...

Disperzní polyfunkční hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237374

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pichrt Aleš, Michálek Jaroslav, Štepita Matej, Svoboda Dalibor, Krejsa Jan

MPK: C08L 33/00, C09D 3/80

Značky: hmota, disperzní, polyfunkční

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní polyfunkční hmota je určena k provádění nátěrů nebo nástřiků na venkovní i vnitřní plochy stavebních prvků a to jak nových omítkových tak i starých po dokonalém vyspravení a očištění. Je vhodná pro sjednocování nerovnoměrných podkladů, pro rekonstrukce, sanace a údržbu stavebního fondu a pro restaurování a konzervování historických památek. Hmota má po zreagování dobrou soudržnost s podklady, vysokou kryvost, jednotný barevný a...

Kombinované neutralizované disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238210

Dátum: 01.06.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: C08L 33/08, C08L 33/10

Značky: disperzní, kombinované, neutralizované, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované neutralizované disperzní pojivo obsahuje vodnou disperzi syntetického kopolymeru s neutralizovanými funkčními skupinami a hydrosol kyslíčníku křemičitého. Pojivo má široké použití pro vysokou odolnost vůči vodě a agresívním látkám, pro antikorozivní vlastnosti, odolnost vůči otěru a obrusu a objemovou stálost. Pojivo je možno použít pro různé aplikační, oblasti zejména pro antikorozívní systémy, hydroizolační nánosy, nátěry pro...

Stavitelná přestupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243329

Dátum: 15.05.1987

Autori: Festa Josef, Štepita Matej, Trš Vojtich

MPK: E21F 13/00

Značky: přestupní, pásech, dopravu, stavitelná, plošina

Text:

...jsou rovněž bezpečné mezistanice. Průjezd dopravované osoby přes přesyp je podstatné bezpečnější, než při stávajících skluzeon, neboč z jedouoího pásu pracovník sestupuje na pevnou horizcntální plochu.Další pokračování v jízdě je závislé na vůli dopravované osoby. U stávajíoích skluzů na přesypech sestupuje dopravovaná osoba z jedouoího pásu na šikmý hladký skluz a vzápätíooět na jedoucí pás.Přerušení jízdy zde není možné. Podetatnou výhodou...

Aminopolymerová tmelicí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250322

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: C09D 5/34, C09K 3/10

Značky: tmelící, aminopolymerová, hmota

Text:

...dietylaminoetanol, N-m-etyldíetanolamin a dícyklohexylamin, dále díetylamin a trietylamin. Uvedené aminy se používají v bezvo dém stavu a vytváraním aminopolymerü se zvyšuje sušina pojiva. Modífikované ndisper~ ze amínovýmí sl-o-učeninami se Iho-mogeííizují se změklčovadly ftalált-ového typu, s plnivy o zrnltostl do 0,5 mm, s výhodou do 0,2 mm,koloidním kysličníknern »křemíčitým a/nebo křídou, případně s hpd-roíobizujícími přísadami,...

Kompozitní reaktivní izolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250278

Dátum: 15.04.1987

Autori: Setvák Ivan, Štepita Matej

MPK: C04B 26/06, C09D 3/68

Značky: izolační, hmoty, reaktivní, kompozitní

Text:

...vodě, tlakovým kapalinám, atmosférickým vlivům a mnoha agresivnĺm látkám. Hmota má vysokou přídržnost k suchým i k vlhkým podkladům, pružnost a houževnatost a je schopna překrývat i trhliny v podkladech. Při použití pigmentované hmoty může nanesená vrstvua plnit funkci konečné DOVFChOVÉ úpravy.K 33,0 dílům vodné disperze styren-Z-etylhexylakrylát-kyselina akrylová o sušině 50 °/0 hmot. a o hmotovém poměru. komonomerů 45505 se za stáleho...

Čeřič jiker tvořený nádobou s dolním přívodem vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 239453

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01K 61/00

Značky: nádobou, dolním, čeřič, jiker, tvořený, přívodem

Text:

...čeríče jiker pro láhve s dolním prívodem vody se podstatnä zlepší funkce Zugská láhve. Jikry se rovnoměrná a plynule míchají v celém prdŕezu láhve. Při tomto systému míchání se odumřelá jikry ssmočinná oddálují od zdravých e shromaždují se v horní části láhve, odkud jsou postupně vyplsvovány mimo její prostor, nebo je molno snadným způsobem provést jejich hromadná odsátí. Nedochází ko strátám na jlkrách vlivem úniku nashromáädäného...

Hydroretenční kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232156

Dátum: 01.04.1987

Autori: Krejsa Jan, Štepita Matej, Sovadina Josef, Svoboda Dalibor

MPK: C04B 13/02

Značky: kompozice, hydroretenční

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroretenční kompozice na bázi silikátových pojiv a plniv je určena pro zamezení průniků kapalných látek a vody silikátovými a keramickými materiály. Skládá se z rychle tuhnoucího bezsádrovcového cementu s vysokým měrným povrchem, aktivačních přísad pro regulaci tuhnutí, termomechanicky aktivovaných křemičitých plniv, integrálně hydrofobizujících přísad, případně ze síťujících syntetických polymerů. Kompozice se k aplikaci připravuje...

Lyofobní minerální kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232155

Dátum: 01.04.1987

Autori: Svoboda Dalibor, Sovadina Josef, Štepita Matej, Krejsa Jan

MPK: C04B 13/02

Značky: lyofobní, kompozice, minerální

Zhrnutie / Anotácia:

Minerální kompozice je určena pro izolace vůči roztokům agresívních látek za normálních i zvýšených teplot a odolává těmto účinkům i při spolupůsobení tlaků z pozitivní a z negativní strany. Obsahuje hydraulická pojiva, modifikační přísady a termomechanicky aktivovaný křemenný písek o vysoké čistotě a definované velikosti částic. Tyto zaručují vysokou hustotu prostorové sítě vytvrzeného materiálu a nepropustnost. Lyofobní kompozice se...

Vnitřní stěrková disperzní omítkovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 237947

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mlejnek Jiří, Český Vladimír, Štepita Matej

MPK: C04B 28/24, C04B 14/06

Značky: omítkovina, stěrková, vnitřní, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vnitřní stěrková disperzní omítkovina s regulovanými reologickými a retenčními vlastnostmi je určena pro vytváření souvislých tenkovrstvých vnitřních povrchových úprav stavebních prvků, pro vysprávky, sjednocování a vyrovnávání podkladů stěrkováním, natíráním nebo stříkáním. Nástřikem nanesenou vrstvu lze zahlazovat stěrkami nebo zachovat strukturální povrch. Hmota je v plastickém nebo pastovitém stavu a je tvořena organickými pojivy na bází...

Pružná disperzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 249396

Dátum: 12.03.1987

Autori: Křenek František, Štepita Matej

MPK: C08L 33/02, C09D 3/80

Značky: disperzní, pružná, hmota

Text:

...a pigmenty. Ethanolamoniová disperzní hmota je trvale pružná, zachovává se mechanické vlastnosti při normálních i zvýšených teplotách, odoláva účinkům vody a organických rozpouštědel a má dobré mechanické vlastnosti. Na substráty se nanáší natíráním, stěrkováním, válečkováním nebo stříkáním. Disperzní hmota se může nanašet na suché i na vlhké podklady, aniž by se neqativně projevila soudržnost, je netoxická, nehořlavá a hygienicky nezávadná....