Štěpánek Robert

Vápenatá čerpateľná kompozitná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6961

Dátum: 04.11.2014

Autori: Beránek Radek, Parmová Yvona, Štěpánek Robert, Bílý Miroslav, Pulchart Luboš

MPK: C04B 18/00, C04B 18/06

Značky: kompozitná, čerpateľná, vápenatá

Text:

...bude voľné CaO z fluídných popolovín využite viac ako spojivo.Pri výrobe vápenatej čerpateľnej kompozitnej zmesi použitím produktu z polosuchej metódy odsírenia spalín vznikajúcich zo spaľovania uhlia v elektrárenských alebo teplárenských kotloch dochádza k jeho ekologicky neškodnej likvidácii.Vápenatá čerpateľná kompozitná zmes s obsahom takého množstva vody, keď výsledná konzistencia tejto zmesi je od 160 mm do 185 mm rozliatia koláča podľa...

Solidifikačné činidlo na úpravu odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4267

Dátum: 06.10.2005

Autori: Parmová Ivona, Štěpánek Robert

MPK: C04B 18/06, B09B 3/00

Značky: činidlo, odpadov, solidifikačné, úpravu

Text:

...hmotnost vyrábaného solidifikačného činidla.Výhody technického riešenia úpravy odpadov s využitím solidiñkačného činidla na báze fluídných popolčekov spočívajú v úplnom využití reakčných zložiek činidla, ktorými sú voľné CaO a bezvodý síran vápenatý, tieto zložky sú navyše V solidiñkačnom činidle obsiahnuté v garantovanom množstve. Sprievodnou výhodou sú aj fyzikálne vlastnosti činidla, ktoré je schopné v dôsledku vysokej nasiaka vosti viazat...

Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2321

Dátum: 10.12.1999

Autori: Švancara Rudolf, Klanic Jan, Štěpánek Robert

MPK: B01F 3/14

Značky: zrnitých, kontinuálně, kvapalinami, zmiešavanie, tuhých, zariadenie, materiálov, zmáčanie, práškových

Text:

...miešacích zariadení stúpaa je požadovaná kontinuálna likvidácia škodlivých práškových odpadov. Pri kontinuálna pracujúcich miešacích zariadeniach sa stupňuje miera nalepovaniarýchlo tuhnúcích fluidných popolčekov na vnútorné steny, hriadel aj lopatky3 miesiacich zariadení. Pri kontinuálnom likvidovaní odpadov súvisí s tým aj väčšie opotrebovávanie, väčšie trecie odpory a vyššia spotreba elektrickej energie.Zaujímavú konštrukciu prináša...

Aglomeračná paletová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 280963

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mlnářík Václav, Holubec Jan, Bílý Miroslav, Štěpánek Robert

MPK: F27B 21/02, F27B 21/00

Značky: aglomeračná, paletová

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomeračná paletová pec na samovýpal granulovanej alebo kusovej vsádzky, pozostáva z telesa pece tvoreného stohom samostatných roštových paliet (1) a komínovým krytom (2) vybaveným snímačom (3) teploty dymových plynov. Teleso pece je nesené stojanovými manipulátormi (4) vybavenými horizontálne posuvnými výsuvnými konzolmi (5), hornými výsuvnými zavádzacími presúvačmi (6) a dolnými vyvážacími presúvačmi (7).

Bezprašná uzavírací vrstva složišť tuhých průmyslových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261320

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bílý Miroslav, Vyhlídalová Alena, Výšková Alena, Štěpánek Robert

MPK: C04B 7/26, E04B 1/12

Značky: složišť, tuhých, bezprašná, odpadů, vrstva, uzavírací, průmyslových

Text:

...propustná vrstva ukládaného odpadu, která nemá schopnost alespoň dočasné vázat srážkovou vodu a tím omezit prašnost povrchu složiště.Dále je známe, že z popílku a vody dávkovaných většinou v poměru 1 hmotnostní díl vody a 2 až 3 hmotnostní díly suchého popílku je možno připravit koncentrované popílkové suspenze, které po zatuhnutí vytváří hutný homogenní materiál. Mechanické a fyzikální vlastnosti zatuhlých popílkových suspenzí lze...

Podkladní vrstva vozovky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek Karel, Baroš Jiří, Večerka Igor, Štěpánek Robert

MPK: E01C 7/08

Značky: její, výroby, vozovky, vrstva, způsob, podkladní

Text:

...suspenze lze vysvětlit takto. Předevěím tyto vlastnosti mohou vzniknout pouze u homogenního a netolik jemniho materiálu, u něhož může dojít k rovnováze gravítačních sil částio s jejich dynamickou viskozitou. Proto jakékoliv měs, vyráběná kromě popílku Ivlhčenímdrobného nebo hrubého kameniva, nedává vzniknout tizotropním vlastnostem. Mechenisus-využití tixotropních vlestnos~ tí pcpílkové suspenze v podkladní vrstvě vozovky je následovný,...

Zařízení pro přípravu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254096

Dátum: 15.01.1988

Autori: Poul Vladimír, Mozga Jan, Štěpánek Robert, Dlouhý Karel

MPK: B01F 3/12, B28C 3/00

Značky: suspenzí, koncentrovaných, přípravu, zařízení, popílkových

Text:

...mísiče zaüstěna nejméně dvě potrubí se stavitelnými ventily, napojená na čerpadlo korekční suspenze, a mezi kontinuální mísič a expediční nádobu je vřazen homogenizační zásob ník s pomocným vrtulovým rozplavovačem.Zařízení podle vynálezu je konstrukčně velmi jednoduché a přitom umožňuje přípravu suspenze přesně požadovaného slo žení a hustoty, které jsou potřebné pro dosežení stabilizacesuspenze v zemní konstrukcí nebo na jiném místě...

Zařízení na výrobu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254095

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mozga Jan, Dlouhý Karel, Poul Vladimír, Štěpánek Robert

MPK: B28C 3/00, B01F 3/12

Značky: zařízení, koncentrovaných, popílkových, výrobu, suspenzí

Text:

...je možno dosáhnout dokonalého promísení popílku, dopravovaného do vodní lázně v noeném plynu,zejména vzduchu, přičemž je možno podle potřeby regulovat po měry jednotlivých složek suspenze a současně přidávat podle potře 3 254 095by korekční přísady pro zajištění tuhnutí suspenze po jejím uložení do zemní konstrukce. Přívodním potrubím je do nádoby vháněn tlakový vzduch, který unáší popílek popřípadě cement nebo pří mo již předem...

Způsob vytváření zemních hutných konstrukcí zejména ve stavební výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252413

Dátum: 17.09.1987

Autori: Slovák Miroslav, Bílý Miroslav, Velíšek Josef, Štěpánek Robert

MPK: C04B 7/26, E04B 1/12

Značky: konstrukcí, zejména, vytváření, výrobe, stavební, zemních, způsob, hutných

Text:

...hutnění hutnícímí mecheníemy. Nehutnênákonstrukce vytvořená způsobem podle vynálezu má vyšší objemovou hmotvnoet a tím 1 vyšší míru zhutnění než zemní konstrukce hutněná. provetdeñá 2 optímúlnê vlhčeného popílku e předepeanýn způsobem dokonaleDalší výhodou je vytvoření zemni konstrukce se zlepšenými tepelné izolačnimi vleetnoatmi v porovnání s konstrukcemi z tradičnich přirodnich materiálů.k Přikladná provedení způeobu podle vynálezu...