Štěpánek Ivan

Spôsob separácie lipoproteínov z roztoku krvného gamaglobulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283630

Dátum: 03.10.2003

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 16/06, A61K 38/16

Značky: gamaglobulínu, krvného, roztoku, spôsob, lipoproteínov, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Bielkovinný materiál obsahujúci purifikovaný ľudský alebo zvierací gamaglobulín sa suspenduje za aseptických podmienok v takom množstve destilovanej apyrogénnej vody s teplotou 0 °C až 6 °C, aby sa koncentrácia bielkovín nachádzala v rozmedzí 5 až 180 g/l. Z roztoku sa lipoproteíny vyzrážajú pridaním polyetylénglykolu s molekulovou hmotnosťou 4 000 až 10 000, pričom vzniknutý preparát sa mieša alebo necháva stáť minimálne 2 hodiny a maximálne...

Spôsob prípravy krvného albumínu na terapeutické účely so zníženým obsahom solí a zvýšeným obsahom monoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280751

Dátum: 06.08.1997

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 14/765

Značky: zníženým, přípravy, obsahom, spôsob, krvného, monomerů, solí, zvýšeným, terapeutické, účely, albuminu

Zhrnutie / Anotácia:

Čistenie albumínového roztoku odstraňovaním relatívne nízkomolekulových zlúčenín, vyjadrené molekulovou hmotnosťou do 67 000, a relatívne vysokomolekulových zlúčenín, vyjadrené molekulovou hmotnosťou nad 70 000, z albumínového roztoku gélovou filtráciou, diafiltráciou a ultrafiltráciou vzhľadom na destilovanú apyrogénnu vodu alebo na roztoky v destilovanej apyrogénnej vode s pH 3,0 až 9,0 a teploty 0 až 60 °C, ako sú 0,05 M roztok chloridu...

Suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278632

Dátum: 06.12.1995

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/26, G01N 27/30

Značky: přípravy, elektroda, plocha, spôsob, referenčná, sucha

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá plochá referenčná elektróda pozostáva z nosnej vrstvy (1), ktorá má aktívnu časť (10), oproti ktorej je odvodná časť (1000), medzi ktorými sa nachádza prepojovacia časť (100), pričom na nosnú vrstvu (1) je nanesená vodivá vrstva (2) v aktívnej časti (10) a odvodnej časti (1000), pričom v prepojovacej časti (100) sú prvým mostíkom (101) navzájom prepojené, na vodivú vrstvu (2) je vodivo nanesená strieborná Ag vrstva (3) v aktívnej časti...

Spôsob prípravy krvného albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278348

Dátum: 15.09.1991

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 4/12

Značky: albuminu, přípravy, krvného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bielkovinný roztok frakcie IV podľa Cohna, v apyrogénnej vode s koncentráciou bielkovín 10g až 100 g na liter, sa pri pH 5,8 +/- 0,3 precipituje etanolom na celkovú koncentráciu etanolu 40 +/- 10 % z celkového objemu reakčnej zmesi pri teplote -5°C+/- 0,5°C, pričom balastné bielkoviny nealbumínovej povahy sa vyzrážajú v podobe suspenzie, ktorá sa oddelí centrifugáciou, supernatant sa podrobí čeriacej filtrácii a precipituje sa z neho albumín...

Sposob prípravy krvného zmesného imunoglubulinového preperátu na báze IgG+IgA+IgM pre i.m. podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266252

Dátum: 13.12.1989

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 39/395

Značky: krvného, přípravy, podanie, imunoglubulinového, preperátu, igg+iga+igm, báze, zmesného, spôsob

Text:

...látok, ktorých molekuly majú podstatne rozdielnú hmotnosť.V súčasnosti existuje celá rada komerčných membrán pre dialyzu či už v podobe rovinnej membrany alebo v podobe potrubia o menlivom priemere a menlivej velkosti pôrov na báze regenerovanej celulozy alebo jej derivátov, pripadne na báze kolodia a taktiež na bázeC. Separácia nizkomolekulárnych zlúčenín do molekulovej hmotnosti 50 000 sa môže uskutočniť aj pomocou ultrafiltrácie, ktorú...

Spôsob separacie F(ab)2 fragmentu od fragmentov F ab, F c, Fc získaných štiepením krvného gama-globulínu pepsínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256705

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Josef, Štěpánek Ivan

MPK: C12P 21/06

Značky: získaných, krvného, spôsob, pepsínom, fragmentov, f(ab)2, separácie, gama-globulínu, štiepením, fragmentu

Text:

...gélovou filtráciou, dialýzou, ultríaliltráciou .alebo diafiltráciou pomocou elüclo alebo narieçlovani-a s destilovaanou vodou alebo s vodným roztokom chloridu sodného o koncentrácii maximálne do 30 gramov na liter, s optimom 3,0 až 9,0 na liter, o teplote 0 °C až 6 C s hodnotou pH v rozmedzí 4,0 až 9,0. Purifikovaný roztok Fab 2 sa po oddelení pepsínu a fragmentov s nižšou sedimentačnou konštantott do molekulárnej hmotnosti 80 000...

Spôsob prípravy krvného zvieracieho savčieho gama globulinu pre i.v.podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255356

Dátum: 15.03.1988

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 31/395

Značky: i.v.podanie, savčieho, globulínu, spôsob, přípravy, zvieracieho, krvného

Text:

...do molekulovej hmotnosti 50 000 sa mô 255356že uskutočniť aj pomocou ultraiiltrácie, ktorú možno realizovať v podobe dutých nití pričom gamaglobulínový roztok preteká pod tlakom do 800 kP vo vnútri niťovej membrány a cez póry v stene niťovej membrány prestupujú nizkomolekulárne látky V vod~ nom roztoku do zbernej nádoby.Ultrafiltráciu je možno realizovať aj v podobe kazetového systému kde v rovinnom usporiadaní je alebo vymeniteľné membrána...

Sposob prípravy krvného albumínu so zníženým obsahom solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249861

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 39/395

Značky: obsahom, přípravy, krvného, albuminu, solí, zníženým, spôsob

Text:

...miešaním. Po rozpustení -sa albumín-ový roztok vyčíri napríklad filtráciou.V technologických podmienkach sú vyššie uvedené podmienky zpravidla zachova-né keď rozpúštame 1 kg albumínovej pasty frakcie V V 2 000 ml destilovanej apyrogennej vody o teplote O °C až -j- 6 °C. Hodnota pH takto vznitlínutého roztoku vbýVa zpraviudla medzi pH 4,0 až 8,0. tlodnota ovptima pH je pH 7,0. Koncentrácie bielkovín pri zachovaní pomeru pasta Ivoda býva skoro...

Kolóna pre separáciu a zakoncentrovanie vodných roztokov autoizofokuzáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232117

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/06

Značky: separáciu, zakoncentrovanie, autoizofokuzáciou, roztokov, vodných, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje rozdelenie zmesí zlúčenín veľmi blízkej povahy na základe skutočnosti, že nelineárny gradient pH pri autoizofokuzácii si delená zmes pri nízkej ióntovej sile vytvára sama bez pridania amfolytických pufrov. Kolóna sa skladá z valcového alebo hranolového plášta, ktorého priemer alebo uhlopriečka základne ku výške kolóny je v pomere 1 : 1 až 1 : 20, ktorý je nosnou objímkou spojený s nosnou konštrukciou kolóny s otočným...

Kolona pro průtokovou dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214604

Dátum: 30.03.1984

Autor: Štěpánek Ivan

Značky: průtokovou, kolona, dialýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro průtokovou dialýzu představuje zařízení, které lze použít k rozdělování sloučenin s rozdílnou molekulovou hmotností v oblasti chemie a biologie. Zařízení využívá síťový efekt difúzní membrány na oddělování nízkomolekulárních látek od vysokomolekulárních, jejichž molekuly mají navzájem podstatně rozdílnou hmotnost. Kolona pro průtokovou dialýzu se skládá z válcovitého anebo hranolového pláště kolony, jehož průměr anebo úhlopříčka...