Stejskal Michal

Amonledková trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261280

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubelka Vladislav, Šebek Karel, Stejskal Michal, Kozák Petr, Trpišovský Stanislav

MPK: C06B 31/36, C06B 31/28

Značky: amonledková, trhavina

Text:

...vysokotlakými mazivostními přísadamí, který byl vyvinut pro válcování, lisování a tažení legovąných ocelí zastudena a ktorý odpadá při tomto procesu z válcoven jako nevyužitý odpad. Jeho chemické složení zaručuje vysokou pevnost mazacího filmu i za extrémních podmínek. Pro tento olej není zatím ekonomické použití, ani způsob regenerace.Toto palivo díky svým fyzikálním vlastnostem zaručuje vynikající přílnavost olejovéhofilmu k...

Mazivo pro tváření legovaných ocelových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 255143

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stejskal Michal, Mostecký Jiří Akademik, Pačák Jan, Kubelka Vladislav, Kozák Petr, Řápek Josef

MPK: C10N 40/24, C10M 105/58

Značky: mazivo, materiálů, studena, tváření, oceľových, legovaných

Text:

...skutečnosti lze dokumentovat výsledky v následujících Eabulkách, ze kterých je patrný vliv stabilizujících přísad a jejich směsi na teplotu počátku rozkladu mazacího prostředku, srovnání mazacich vlastnosti doposud používaných prostředků a prostředku podle Vynálezn na tribometru a vliv epoxisloučeniny na stabilitu a mazací vlastnosti nechlorovaných složek oleje. ąVliv stabilizujicích přisad na teplotní stabilitu základového maziva pro...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stejskal Michal, Horníeek Zdenik

MPK: C03B 5/16, F28D 7/00

Značky: rekuperátor, zejména, tavicí, trubkový, keramický, sklářské

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Spôsob stabilizácie farebnosti roztokov cefalotínu alebo solí cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stejskal Michal, Kozák Petr

MPK: C07D 501/46, A61K 31/545

Značky: cefalotínu, roztokov, solí, spôsob, stabilizácie, farebnosti

Text:

...prídavok 1 až 25 0/0 hmot. stabilizátoru.Stabilizátor je možno pridávať ako 2040/0 až 60-0/0 vodný alebo vodnoorganický roztok, alebo s výhodou priamo pevnej forme.Bolo nájdené, že postupom podľa vynálezu je možné spomaliť rýchlosť farebnej zmeny eefalotínu alebo jeho solí vo vode a/alebo organickom rozpúštadle prídavkom farebnosť stabilizujúcich zlüčenín s následnou extralkciou cefalotinu, alebo vyzrážaním, alebo vysolením solí ceľalotinu...

Vyhřívací pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242366

Dátum: 01.12.1987

Autori: Junek Jioí, Stejskal Michal, Kozák Petr

MPK: H05B 3/14

Značky: vyhřívací, pojivo

Text:

...Vyhř-ivecí pojivo podle vynálezu .je určeno pro vyhŕívání ste- v vebních deeek vyráběných na bázi. směsi zrnitýoh a vláknitých anergeniciąýoh materiálů e pojiv. obsahuje 50 až 55 hmotnostních 95 tekutěho křemičitanu draeelného o hustote 1,532 3/1115 az 1,4 o 9 o e/m 5. 50 až 35 hmotnoetních aš minerální červené do cemsntu ne bázi kys líčníln železitého, 2 až 3 hmotnostni as kysličníh křemičitěhe e s až 40 hmotnostních z grefitu.Pojivo podle...

Mazací prostředek pro tváření kovů za studena, zejména pro válcování plechů a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252448

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kozák Petr, Lukavský Jan, Stejskal Michal, Mostecký Jiří Akademik, Novák Václav, Kubelka Vladislav

MPK: C10M 111/02, C10N 40/24

Značky: tváření, plechů, kovů, fólií, studena, prostředek, zejména, mazací, válcování

Text:

...kule 7 až l 8. Při déle než jeden rok trvajícim nasazení V neŠpřetržitých provozech je výhodné přidat k uvedené kogpozicí bezujpopelnou nntioxidační přísádu, s výhodou di-terc-butyl-p~kresol nebo oktadecylamin v množství 0,1 až 0,5 hmot. Tato směs mí nerálního a syntetického oleje zapučuje výborné mazacívlestnoąělti, dlouhou životnost lázní a vysokou oxídeční stabilitu)Mazivo podle vynálezu nezanechává stopy na tväřeném povrchupo žvihání...

Sekundární změkčovadlo pro polyvinylchloridové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230147

Dátum: 01.05.1986

Autori: Lukavský Jan, Kubelka Vladislav, Vysoký Jiří, Kozák Petr, Mostecký Jiří, Stejskal Michal

MPK: C08L 27/06, C08J 3/18, C08K 5/01...

Značky: změkčovadlo, směsi, sekundární, polyvinylchloridové

Zhrnutie / Anotácia:

Sekundární změkčovadlo pro polyvinylchloridové směsi vyznačující se tím, že obsahuje 85 až 99,5 % hm. nasycených uh1ovodíků a alkylovaných monoaromátů a 0,5 až 15 % hm. frakce aromatických uhlovodíků, přičemž nasycené uhlovodíky sestávají z alkánů a cyklánů ve vzájemném hmotnostním poměru 1:l, až 1:4 a hmotnostní poměr nasycených uhlovodíků k alkylovaným monoaromátům je maximálně 1:l, s výhodou 1:0,1 až 1:0,6 ve frakci aromatických uhlovodíků...

Mazací prostředek pro válcování a tažení kovových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225262

Dátum: 01.07.1985

Autori: Macho Vendelín, Mostecký Jiří, Stejskal Michal, Kubelka Vladislav, Kozák Petr

Značky: materiálů, válcování, kovových, mazací, tažení, studena, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací prostředek pro válcování a tažení kovových materiálů za studena, vyznačený tím, že obsahuje 10 až 30 % hm. rafinovaného minerálního oleje o kinematické viskozitě 22 až 38 mm s-1 při 50 °C s obsahem 15 až 30 % hm. monojaderných aromátů a 2 až 12 % hm. di a polyjaderných aromátů, 20 až 75 % hm. chlorovaného gače s obsahem 25 až 60 % hm. chloru, 10 až 60 % hm. chlorovaného rostlinného oleje a to s výhodou řepkového, ricínového, popřípadě...

Spôsob prípravy 1-/2,6-dimetylfenoxy/-2-propylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239418

Dátum: 13.06.1985

Autori: Stejskal Michal, Vodseiálek Jaroslav, Mitera Jioí, Rezek Karel, Straka František

MPK: C07C 93/06

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...separačnými metódami, čo má nepriaznivý vplyv ne výťažky.Ďaläou výhodou je získanie emínu vzorce I, respujeho hydrochloridu vo vysčích vý. Qałkoch eko u dosiaľ popísaných hydrogenačných postupoch.V delloe-je predmet vynálezu popisaný v príkladoch prevedenie bez toho, le by sa ne tieto obmedzoval.36 g (0,2 mől) 1-(2,G-dinetylfenozyhcetőnu v 90 ml 23 ä-ného matanolického amoniaku ee hydrogennja na 1,2 g ektivovenáho C 023 (Pt) katelysátoru...

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227132

Dátum: 01.01.1985

Autori: Mitera Jiří, Treml Petr, Stejskal Michal, Buryan Petr, Kozák Petr

Značky: brusných, mazání, chlazení, kotoučů, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů při úpravách povrchu před galvanickým pokovením, vyznačující se tím, že je tvořen 50 až 85 hmot.% reakčního produktu vyšší mastné kyseliny obsahující 10 až 20 atomů uhlíku, s výhodou 16 nebo 18 atomů uhlíku, s alkoholaminem, například monoetanolaminem, dietanolaminem nebo trietanolaminem, vzniklého kysele katalyzovanou reakcí při molárním poměru složek 1 mol etanolaminu ku 0,7 až 3 molům mastné...

Mazací prostředek pro tváření kovových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225212

Dátum: 01.12.1984

Autori: Mostecký Jiří, Stejskal Michal, Kozák Petr, Kubelka Vladislav

Značky: mazací, studena, materiálů, kovových, tváření, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací směs pro tváření kovů za studena na bázi chlorparafinů, vyznačená tím, že obsahuje 30 až 80 % hm. chlorparafinů s obsahem chloru 35 až 60 %, 10 až 40 % hm. směsi cyklanických a alifatických nasycených uhlovodíků, s obsahem aromátů nižším než 15 %, 5 až 40 % hm. derivátů vyšších mono- nebo dihydroxykyselin a dále 5 až 30 % hm. nejméně jedné ze skupiny látek tvořené kyselinou olejovou, linolovou, linolenovou, fosforylovanými mastnými...

Kapalina pro obrábění legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223104

Dátum: 01.04.1984

Autori: Richtar Antonín, Kozák Petr, Rábl Vratislav, Kubelka Vladislav, Bil Arnošt, Stejskal Michal, Mostecký Jiří

Značky: obrábění, oceli, kapalina, legovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina obsahuje 50 až 90 % hmot. chlorovaného uhlovodíku sumárního vzorce Cx Hy Clz kde x = 2 až 4, y = 0 až 9 a z = 1 až 10, tvořícího nosné medium, 1 až 10 % hmot. chelantizující složky, 5 až 40 % hmot.uhlovodíkové frakce s destilačním rozmezím nad 350 °C za normálního tlaku a 0,001 až 0,1 % hmot. směsi alkylnitrilu s počtem uhlíků v alkylu 1 až 4 a cyklických éterů se 4 až 6 atomy uhlíku v molekule, přičemž cyklické étery a alkylnitrily...

Mazací prostředek pro tváření kovových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 215377

Dátum: 29.02.1984

Autori: Kubelka Vladislav, Kozák Petr, Mostecký Jiří, Rábl Vratislav, Stejskal Michal

Značky: mazací, prostředek, tváření, studena, kovových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení povrchu tvářených kovových materiálů a použití prostředku jako nekorozního maziva. Tvářený materiál pak nemusí procházet procesem fosfatizace. Uvedeného účelu se dosáhne mazacím prostředkem obsahujícím 28 až 95 % hmot. fosfatizačně mazací složky, tvořené estery kyseliny fosforečné, 0,1 až 70 % hmot. minerálního nebo syntetického oleje střední viskozity a 2 až 10 % hmot. kyseliny fosforečné nebo kysličníku...

Mazací prostředek pro tváření legovaných ocelových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222579

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kozák Petr, Stejskal Michal, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav

Značky: tváření, materiálů, oceľových, prostředek, legovaných, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací prostředek podle vynálezu obsahuje 61 až 75 % hmot. chlorparafinu s obsahem chloru 30 až 60 % hmot., 12 až 28 % hm. směsi cyklanických, alifatických a aromatických uhlovodíků s obsahem 15 až 30 % hm. monojaderných aromatických uhlovodíků a s obsahem 2 až 12 % hmot.dvou a více-jaderných aromatických uhlovodíků vztaženo na celkovou hmotnost oleje. 11 až 20 % hmot. alespoň jedné ze skupiny látek ricinový, slunečnicový olej, estery kyseliny...