Stejskal František

Materiál na mechanickú protikoróznu ochranu produktovodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286098

Dátum: 21.02.2008

Autori: Kiss Štefan, Janotka Ivan, Stejskal František

MPK: F16L 58/00, C04B 28/00

Značky: mechanickú, protikoróznu, materiál, produktovodov, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa práškové cementové kompozity, ktoré sa používajú ako plnivo viazané medzi dve geotextílie zo syntetických vlákien, vytvárajúce spolu bandáž sendvičového typu na mechanickú a protikoróznu ochranu produktovodov. Práškový cementový kompozit je dvoj- alebo viaczložková zmes pozostávajúca z Portlandského cementu a vápenato-horečnato-aluminosilikátovej prímesi s možnou parciálnou náhradou prímesi práškovým organickým materiálom. Obsah...

Přechodový výztužný kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 234159

Dátum: 01.04.1987

Autori: Prchal Jozef, Stejskal František, Kordula Miroslav, Prokop Vladimír

MPK: F27D 1/16

Značky: výztužný, přechodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká přechodového výztužného kusu a řeší přechod mezi reakčními trubkami a kolektory v radiační části trubkových pecí. Přechodový výztužný kus je duté rotační těleso, jehož tvar je dán kombinací vnitřního kužele a vnějších vrcholy protilehlých kuželů, mezi kterými je válcová část. V horní části je ukončen horním kuželem, který přechází do anuloidu a v dolní části prostorově zborcenou plochou ukončenou výběhem. Jeho podstata spočívá v...

Zavěšení trubkových systémů pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kubec Jiří, Prchal Jozef, Randula Rudolf, Stejskal František

MPK: F16L 3/22

Značky: trubkových, systému, pecí, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavěšení trubkových systémů reakčních nebo ohřevných pecí pomocí lana, kladek, závaží, táhel a pák. Zavěšení pomocí lana střídavě vedeného od kladek ukotvených k nosné konstrukci ke kladkám upevněným k trubkám trubkové sekce, jehož podstata spočívá v tom, že je použito dvou protilehlých, ve svislém směru volná pohyblivých závaží (l), k nimž jsou připojeny konce lana (2). Závaží (l) jsou opatřena omezovacími tyčemi (3). které...

Zavěšení trubkových systémů pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232412

Dátum: 15.07.1986

Autori: Stejskal František, Randula Rudolf, Prchal Jozef, Kubec Jiří

MPK: F16L 3/22

Značky: trubkových, zavěšení, systému, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavěšení trubkových systémů reakčních nebo ohřevných pecí pomocí lan kladek, závaží, táhel a pák. Zavěšení pomocí lan střídavě vedených kladkami závěsů ke konstrukci a kladkami závěsů trubek, kde lana jsou jedním koncem ukotvena k nosné konstrukci a druhým koncem k protilehlým závažím, jehož podstata spočívá v tom, že místa kotvení (8) dvou lan (2) jsou ve vztahu k závažím (1) zrcadlově stranově vystřídána. Kladky (3) závěsů...