Stefkó Béla

Použitie komplexu hyaluronátu zinku na prípravu farmaceutickej kompozície proti peptickým vredom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284864

Dátum: 27.12.2005

Autori: Matuz Judit, Neszmélyi Erzsébet, Stefkó Béla, Illés János, Forrai Gáborné, Sághy Katalin

MPK: A61P 1/00, A61K 31/715

Značky: peptickým, přípravu, kompozície, zinku, proti, farmaceutickej, hyaluronátu, použitie, vredom, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexu hyaluronátu zinku s relatívnou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od 500 000 do 1 200 000 na prípravu farmaceutickej kompozície na orálne podanie na liečenie peptického vredu a/alebo prevenciu tvorby peptického vredu.

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a kozmetický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279530

Dátum: 02.12.1998

Autori: Burger Kálmán, Illés János, Rácz István, Neszmélyi Erzsébet, Király Gyöngyvér, Várkonyi Viktória, Gebhardt István, Stefkó Béla, Réthey Iván, Takácsi Nagy Géza

MPK: A61K 33/30, A61K 31/715, C08B 37/08...

Značky: asociáty, kozmetický, prostriedok, spôsob, kyseliny, přípravy, deprotonovanej, farmaceutický, obsahom, hyaluronovej

Zhrnutie / Anotácia:

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pripravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným roztokom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpustením asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartérnou amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobaltnatého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné s vodou, a nasledovným...

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279403

Dátum: 04.11.1998

Autori: Godó László, Stefkó Béla, Pomázi Ferenc, Rozsos István, Borbély László, Kápolnai Dezsö, Gersey Ferenc, Welther Károly

MPK: B01D 53/86, B01D 53/00

Značky: hořlavé, oxidácie, spôsob, výbušné, vykonávanie, obsahujúcich, zariadenie, plynov, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky, pri ktorom sa plyn vedie do reaktora obsahujúceho katalyzátor, kde sa zahreje na teplotu potrebnú na katalytickú oxidáciu, spočíva v tom, že sa použije uzatvorený reaktor, v ktorom sa plyn udržiava na teplote potrebnej na katalytickú oxidáciu a zabráni sa, aby teplota dosiahla teplotu, pri ktorej dochádza k vznieteniu plynu. Zariadenie na vykonávanie opísaného spôsobu zahŕňa...

Způsob výroby ergolenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268534

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stefkó Béla, Groó Dóra, Kassai Anna, Pálosi Eva, Kovács Lajos, Lapis Erzsébet, Keve Tibor, Szporny László, Kiss Béla, Megyeri Gábor, Laszlovszky István

MPK: A61K 31/48

Značky: výroby, způsob, ergolenových, derivátů

Text:

...(ve °G) vztaženě k hodnotám, která se zíakávají pouze s apomorrinem.Pro testovaní aaryxiální anoxie byl použit způsob podle c. Caillerda a spol. Lite Scí. 1 §, | 607 (1975). Myši (n 5) obojího sexu o hmotnosti 22 až 24 gramů se nechaçjí hladovět I 6 hodin, načež se ,jim podá testované aloučenina v dávce 50 aug/kg. Po 60 uinutách se zvířata uníatí do těaně uzavřených sklenených lanví o objemu 100 nl a zaznamenává se čas přožití. Jako...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Megyeri Gábor, Gazdag Mária, Trischler Ferenc, Stefkó Béla, Bogsch Erik, Kassai Anna, Kovács Lajos, Szepesi Gábor, Keve Tibor

MPK: C07D 457/04

Značky: kryptinu, derivátů, 2-brom-alfa-ergo, přípravy, způsob

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Galambos János, Megyeri Gábor, Trischler Ferenc, Stefkó Béla, Keve Tibor, Bogsch Erik, Kovács Lajos

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, přípravy, 2-brom-alfa-ergokryptinu

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Způsob výroby 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261232

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mátyus Péter, Diesler Eszter, Bobák Dóra, Koczka Éva, Láng Tibor, Makk Nándor, Somogyi Tibor, Szederkényi Ferenc, Kasztreiner Endre, Toldy Lajos, Stefkó Béla, Balogh Tibor, Lázár Árpád, Uskert Emilia, Horváth Gyula

MPK: C07D 307/52

Značky: způsob, 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1, methylamino-2-nitroethylenu, výroby

Text:

...že strukturně konmlikovanější nitroketenimin vzorce VII poskytne adiční reakcí s methylaminem, probíhajíci ve velmi krátké době, bázi vzorce I ve velmi vysoké čistotě a, podle našich pozorovaní, téměř bez výskytu vedlejších reakcí.vynález tedy popisuje nový způsob výroby 1-/2-§-dimethylaminpmethy 1-2-(furylmethylthio)ethylaĺamino-1-methylamino-2-nitroethylenu a jeho hydroohloridu, který se vyznačuje tím, že se 1-/2-Ľ 5-dimethy 1...

Způsob přípravy adiční soli s kyselinou, odvozené od 2(/2-aminoethyl/thiomethyl)-5-dimethylaminomethylfuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259878

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stefkó Béla, Makk Nándor, Borvendég János, Fuchs Oszkár, Kasztreiner Endre, Balogh Tibor, Vitális Beáta, Lázár Árpád, Toldy Lajos, Engler József, Somogyi Tibor, Láng Tibor, Diesler Eszter, Kosáry Judit, Mátyus Péter, Szabó Antal

MPK: C07D 307/52

Značky: adiční, kyselinou, způsob, přípravy, odvozené

Text:

...produktu, čímž se také podstatné zkrátí reakční doba alespoň řádově). Všechny tyto faktory přispívají k produktům dobré jakosti bez dehtu.Soli báze vzorce I připravené způsobem podle vynälezu jsou stále látky, ze kterých se může případně uvolnit báze vzorce I V jakékoliv době, výhodné krátce před použitím.Některé adiční soli s kyselinou báze vzorce I připravené způsobem podle vynálezu seObjem potřebný pro reakci se podstatné sníží eliminací...

Způsob přípravy 17,18-dehydroapovinkaminol-3′,4′,5′-trimethoxybenzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257792

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zsadon Béla, Fekete György, Galambos János, Kassai Anna, Horváth Klára, Stefkó Béla, Keve Tibor

MPK: C07D 519/04, A61K 31/475

Značky: způsob, přípravy, 17,18-dehydroapovinkaminol-3',4',5'-trimethoxybenzoátu

Text:

...vzniklý hydroxyvinkaminolový derlvát vzorce IIIse acyluje 3,ILS-trimethoxybenzoovou kyse~ linou nebo jejím derivátem schopným acylace, poipří-padě za prítomnosti katalyzátoru a/nebo činidla vázajícího kyselinu, za vzniku hydroxylo-vého derivátu vzorce IV.je-li to žád-oucí, získaný produkt se převede na svoji adiční sůl s kyselinou. Výhodnýlni představiteli anorganickych kyselín jsou napr. chlorovodíková, sírová a fosforečná kyselina. Výhodné...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Czibula László, Kiss Béla, Szporny László, Stefkó Béla, Visky György, Kreidl Jánoos, Farkas Mária, Forgács Lilla, Kuthi Csaba, Szombathelyi Zsolt, Kárpáti Egon, Gere Anikó, Csomor Katalin

MPK: C07D 461/00

Značky: způsob, trans, opticky, výroby, stereoisomerů, derivátů, eburnameninu, aktivních, racemických

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Moldvai István, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Zájer Mária, Riesz Miklós, Groó Dóra, Vedres András, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Lapis Erzsébet, Szántay Csaba, Kárpáti Egon, Szporny László

MPK: C07D 461/00

Značky: způsob, 11-nitroapovincaminové, opticky, derivátů, racemických, přípravy, kyseliny, nových, aktivních

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lapis Erzsébet, Szporny László, Stefkó Béla, Moldvai István, Szántay Csaba, Riesz Miklós, Vendres András, Kiss Béla, Laszlovszky István, Pálosi Eva, Groó Dóra, Szombathelyi Zsolt, Kárpáti Egon

MPK: C07D 461/00

Značky: kyseliny, přípravy, racemických, derivátů, způsob, aktivních, nových, opticky, 11-aminoeburnankarboxylové

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Megyeri Gábor, Trischler Ferenc, Laszlovszky István, Szporny László, Pálosi Eva, Kiss Béla, Stefkó Béla, Keve Tibor, Lapis Erzsébet, Szombathelyi Zsolt, Galambos János, Kárpáti Egon, Kassai Anna, Groó Dóra, Bogsch Erik

MPK: C07D 457/02

Značky: nových, derivátů, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, částečně, způsob, přípravy

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Groó Dóra, Keve Tibor, Szporny László, Bogsch Erik, Kiss Béla, Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Szombathelyi Zsolt, Pálosi Eva, Kassai Anna, Galambos János, Megyeri Gábor, Trischler Ferenc, Stefkó Béla, Laszlovsky István

MPK: C07D 457/02

Značky: nových, přípravy, způsob, derivátů, 2-halogennicergolinu, částečně

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Zařízení k průtokové kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246287

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stefkó Béla, Ormós Zoltán, Pataki Károly, Bradshaw Janice, Csukás Béla, Gregory Gordon Ian

MPK: B23Q 11/00

Značky: řezných, kapalin, zařízení, kontinuální, konzervaci, průtokové

Text:

...konzervační látku, jejíž pohyb při průtoku kapaliny je vymezen nejméně jednou distanční přepážkou. Nádoba může mít kruhový, obdélníkový nebo jiný průřez. Vložka obsahující tuhou účinnou konzervační látku je vytvořena z textilní tkaniny, kovové tkaniny, papíru nebo z Llmělé hmoty, v níž jsou otvory menší než 5 mm, tj. menší, než velikost částic účinné konzervační látky. Nádoba je zapojena do cirkulace řezné kapaliny a nepropustně utěsněna....

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Stefkó Béla, Moldvai István, Vedres András, Szántay Csaba

MPK: C07D 461/00, C07D 471/22, C07D 519/04...

Značky: přípravy, apovincaminové, opticky, kyseliny, derivátů, racemických, 11-substituované, aktivních, způsob

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Stefkó Béla, Szántay Csaba, Vedres András

MPK: C07D 519/04, C07D 471/22, C07D 461/00...

Značky: 11-substituované, opticky, racemických, aktivních, přípravy, způsob, apovincaminové, derivátů, kyseliny

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby hydrochloridu 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248717

Dátum: 12.02.1987

Autori: Láng Tibor, Fuchs Oszkár, Mátyus Péter, Diesler Eszter, Vitális Beáta, Borvendég János, Makk Nándor, Engler József, Stefkó Béla, Toldy Lajos, Kasztreiner Endre, Somogyi Tibor, Balogh Tibor, Lázár Árpád, Szabó Antal, Kosáry Judit

MPK: A61K 31/35, C07D 307/52

Značky: způsob, výroby, hydrochloridu, 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1, methylamino-2-nitroethylenu

Text:

...je možno připravit hydrochlorid 1-2-S-dimethylaminomethyl-ZPři způsobu podle vynálezu se ke směsi hydrochloridu sloučeniny vzorce IV s hydrochloridem cysteaminu přidá katalytické množství látky skýtající za reakčních podmínek minerální kyselinu nebo minerální kyselinu a -o-rganickou kyselinu obdobné síly, ako je sila minerálních kyselln, s výhod-ou halogenidu fosforu například oxychloridu fosforečného nebo halogenidu organické či...

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tóth Miklós, Stefkó Béla, Novák Lajos, Szántay Csaba, Balla József

Značky: atraktant, můry, samečka, zelné

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.