Stefkó Béla

Použitie komplexu hyaluronátu zinku na prípravu farmaceutickej kompozície proti peptickým vredom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284864

Dátum: 27.12.2005

Autori: Sághy Katalin, Illés János, Forrai Gáborné, Neszmélyi Erzsébet, Matuz Judit, Stefkó Béla

MPK: A61P 1/00, A61K 31/715

Značky: proti, farmaceutickej, peptickým, hyaluronátu, použitie, komplexu, přípravu, zinku, kompozície, vredom

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexu hyaluronátu zinku s relatívnou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od 500 000 do 1 200 000 na prípravu farmaceutickej kompozície na orálne podanie na liečenie peptického vredu a/alebo prevenciu tvorby peptického vredu.

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a kozmetický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279530

Dátum: 02.12.1998

Autori: Neszmélyi Erzsébet, Király Gyöngyvér, Réthey Iván, Burger Kálmán, Várkonyi Viktória, Stefkó Béla, Rácz István, Illés János, Takácsi Nagy Géza, Gebhardt István

MPK: C08B 37/08, A61K 33/30, A61K 31/715...

Značky: kozmetický, farmaceutický, kyseliny, hyaluronovej, přípravy, asociáty, spôsob, deprotonovanej, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pripravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným roztokom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpustením asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartérnou amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobaltnatého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné s vodou, a nasledovným...

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279403

Dátum: 04.11.1998

Autori: Godó László, Kápolnai Dezsö, Rozsos István, Stefkó Béla, Pomázi Ferenc, Borbély László, Gersey Ferenc, Welther Károly

MPK: B01D 53/00, B01D 53/86

Značky: obsahujúcich, zložky, spôsob, oxidácie, hořlavé, plynov, výbušné, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky, pri ktorom sa plyn vedie do reaktora obsahujúceho katalyzátor, kde sa zahreje na teplotu potrebnú na katalytickú oxidáciu, spočíva v tom, že sa použije uzatvorený reaktor, v ktorom sa plyn udržiava na teplote potrebnej na katalytickú oxidáciu a zabráni sa, aby teplota dosiahla teplotu, pri ktorej dochádza k vznieteniu plynu. Zariadenie na vykonávanie opísaného spôsobu zahŕňa...

Způsob výroby ergolenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268534

Dátum: 14.03.1990

Autori: Szporny László, Groó Dóra, Pálosi Eva, Keve Tibor, Stefkó Béla, Lapis Erzsébet, Kovács Lajos, Megyeri Gábor, Kiss Béla, Kassai Anna, Laszlovszky István

MPK: A61K 31/48

Značky: ergolenových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...(ve °G) vztaženě k hodnotám, která se zíakávají pouze s apomorrinem.Pro testovaní aaryxiální anoxie byl použit způsob podle c. Caillerda a spol. Lite Scí. 1 §, | 607 (1975). Myši (n 5) obojího sexu o hmotnosti 22 až 24 gramů se nechaçjí hladovět I 6 hodin, načež se ,jim podá testované aloučenina v dávce 50 aug/kg. Po 60 uinutách se zvířata uníatí do těaně uzavřených sklenených lanví o objemu 100 nl a zaznamenává se čas přožití. Jako...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Megyeri Gábor, Gazdag Mária, Trischler Ferenc, Kovács Lajos, Stefkó Béla, Keve Tibor, Szepesi Gábor, Kassai Anna, Bogsch Erik

MPK: C07D 457/04

Značky: přípravy, 2-brom-alfa-ergo, kryptinu, derivátů, způsob

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Galambos János, Keve Tibor, Trischler Ferenc, Bogsch Erik, Kovács Lajos, Stefkó Béla, Megyeri Gábor

MPK: A61K 31/48

Značky: přípravy, způsob, 2-brom-alfa-ergokryptinu

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Způsob výroby 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261232

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mátyus Péter, Balogh Tibor, Láng Tibor, Toldy Lajos, Horváth Gyula, Lázár Árpád, Kasztreiner Endre, Stefkó Béla, Uskert Emilia, Somogyi Tibor, Koczka Éva, Bobák Dóra, Makk Nándor, Szederkényi Ferenc, Diesler Eszter

MPK: C07D 307/52

Značky: 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1, způsob, výroby, methylamino-2-nitroethylenu

Text:

...že strukturně konmlikovanější nitroketenimin vzorce VII poskytne adiční reakcí s methylaminem, probíhajíci ve velmi krátké době, bázi vzorce I ve velmi vysoké čistotě a, podle našich pozorovaní, téměř bez výskytu vedlejších reakcí.vynález tedy popisuje nový způsob výroby 1-/2-§-dimethylaminpmethy 1-2-(furylmethylthio)ethylaĺamino-1-methylamino-2-nitroethylenu a jeho hydroohloridu, který se vyznačuje tím, že se 1-/2-Ľ 5-dimethy 1...

Způsob přípravy adiční soli s kyselinou, odvozené od 2(/2-aminoethyl/thiomethyl)-5-dimethylaminomethylfuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259878

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stefkó Béla, Fuchs Oszkár, Balogh Tibor, Engler József, Somogyi Tibor, Lázár Árpád, Toldy Lajos, Kosáry Judit, Láng Tibor, Borvendég János, Makk Nándor, Kasztreiner Endre, Szabó Antal, Vitális Beáta, Mátyus Péter, Diesler Eszter

MPK: C07D 307/52

Značky: kyselinou, adiční, odvozené, způsob, přípravy

Text:

...produktu, čímž se také podstatné zkrátí reakční doba alespoň řádově). Všechny tyto faktory přispívají k produktům dobré jakosti bez dehtu.Soli báze vzorce I připravené způsobem podle vynälezu jsou stále látky, ze kterých se může případně uvolnit báze vzorce I V jakékoliv době, výhodné krátce před použitím.Některé adiční soli s kyselinou báze vzorce I připravené způsobem podle vynálezu seObjem potřebný pro reakci se podstatné sníží eliminací...

Způsob přípravy 17,18-dehydroapovinkaminol-3′,4′,5′-trimethoxybenzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257792

Dátum: 15.06.1988

Autori: Horváth Klára, Keve Tibor, Kassai Anna, Stefkó Béla, Galambos János, Fekete György, Zsadon Béla

MPK: C07D 519/04, A61K 31/475

Značky: přípravy, 17,18-dehydroapovinkaminol-3',4',5'-trimethoxybenzoátu, způsob

Text:

...vzniklý hydroxyvinkaminolový derlvát vzorce IIIse acyluje 3,ILS-trimethoxybenzoovou kyse~ linou nebo jejím derivátem schopným acylace, poipří-padě za prítomnosti katalyzátoru a/nebo činidla vázajícího kyselinu, za vzniku hydroxylo-vého derivátu vzorce IV.je-li to žád-oucí, získaný produkt se převede na svoji adiční sůl s kyselinou. Výhodnýlni představiteli anorganickych kyselín jsou napr. chlorovodíková, sírová a fosforečná kyselina. Výhodné...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuthi Csaba, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Csomor Katalin, Czibula László, Kárpáti Egon, Farkas Mária, Forgács Lilla, Gere Anikó, Kreidl Jánoos, Visky György, Szporny László, Kiss Béla

MPK: C07D 461/00

Značky: způsob, trans, opticky, derivátů, racemických, stereoisomerů, výroby, eburnameninu, aktivních

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vedres András, Moldvai István, Groó Dóra, Pálosi Eva, Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Kiss Béla, Riesz Miklós, Szántay Csaba, Laszlovszky István, Stefkó Béla, Szombathelyi Zsolt, Zájer Mária, Szporny László

MPK: C07D 461/00

Značky: derivátů, přípravy, způsob, 11-nitroapovincaminové, nových, opticky, kyseliny, racemických, aktivních

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lapis Erzsébet, Szporny László, Szántay Csaba, Szombathelyi Zsolt, Vendres András, Kárpáti Egon, Moldvai István, Stefkó Béla, Riesz Miklós, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Kiss Béla, Groó Dóra

MPK: C07D 461/00

Značky: nových, opticky, kyseliny, aktivních, racemických, způsob, derivátů, 11-aminoeburnankarboxylové, přípravy

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szombathelyi Zsolt, Kassai Anna, Laszlovszky István, Keve Tibor, Bogsch Erik, Groó Dóra, Szporny László, Galambos János, Pálosi Eva, Trischler Ferenc, Lapis Erzsébet, Kiss Béla, Kárpáti Egon, Megyeri Gábor, Stefkó Béla

MPK: C07D 457/02

Značky: přípravy, způsob, částečně, nových, derivátů, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stefkó Béla, Bogsch Erik, Kassai Anna, Laszlovsky István, Keve Tibor, Groó Dóra, Megyeri Gábor, Galambos János, Szombathelyi Zsolt, Trischler Ferenc, Kiss Béla, Kárpáti Egon, Lapis Erzsébet, Szporny László, Pálosi Eva

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, 2-halogennicergolinu, přípravy, způsob, částečně, nových

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Zařízení k průtokové kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246287

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pataki Károly, Bradshaw Janice, Csukás Béla, Stefkó Béla, Gregory Gordon Ian, Ormós Zoltán

MPK: B23Q 11/00

Značky: zařízení, kapalin, kontinuální, řezných, průtokové, konzervaci

Text:

...konzervační látku, jejíž pohyb při průtoku kapaliny je vymezen nejméně jednou distanční přepážkou. Nádoba může mít kruhový, obdélníkový nebo jiný průřez. Vložka obsahující tuhou účinnou konzervační látku je vytvořena z textilní tkaniny, kovové tkaniny, papíru nebo z Llmělé hmoty, v níž jsou otvory menší než 5 mm, tj. menší, než velikost částic účinné konzervační látky. Nádoba je zapojena do cirkulace řezné kapaliny a nepropustně utěsněna....

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szántay Csaba, Stefkó Béla, Moldvai István, Vedres András

MPK: C07D 519/04, C07D 461/00, C07D 471/22...

Značky: 11-substituované, způsob, apovincaminové, derivátů, opticky, kyseliny, aktivních, racemických, přípravy

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szántay Csaba, Stefkó Béla, Moldvai István, Vedres András

MPK: C07D 519/04, C07D 471/22, C07D 461/00...

Značky: opticky, způsob, 11-substituované, kyseliny, aktivních, přípravy, derivátů, apovincaminové, racemických

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby hydrochloridu 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248717

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mátyus Péter, Stefkó Béla, Kosáry Judit, Makk Nándor, Toldy Lajos, Engler József, Láng Tibor, Balogh Tibor, Vitális Beáta, Lázár Árpád, Diesler Eszter, Kasztreiner Endre, Fuchs Oszkár, Borvendég János, Somogyi Tibor, Szabó Antal

MPK: A61K 31/35, C07D 307/52

Značky: výroby, hydrochloridu, methylamino-2-nitroethylenu, způsob, 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1

Text:

...je možno připravit hydrochlorid 1-2-S-dimethylaminomethyl-ZPři způsobu podle vynálezu se ke směsi hydrochloridu sloučeniny vzorce IV s hydrochloridem cysteaminu přidá katalytické množství látky skýtající za reakčních podmínek minerální kyselinu nebo minerální kyselinu a -o-rganickou kyselinu obdobné síly, ako je sila minerálních kyselln, s výhod-ou halogenidu fosforu například oxychloridu fosforečného nebo halogenidu organické či...

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tóth Miklós, Novák Lajos, Balla József, Stefkó Béla, Szántay Csaba

Značky: samečka, atraktant, zelné, můry

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.