Starý Josef

Ojednocovací zařízení spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269344

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švec Zdeněk, Diviš Václav, Starý Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, ojednocovací, spřádacího, stroje

Text:

...véloové sténélgâł vylučovscí łtérbínu lg, raspsktíve kanél, navazujíoí na odvéděcí kanál łâ, probíhejíoí v ojsdnocovaoín téleae 3 od vstupu łg na přední strané 333 směrem k zadní otrané 333, kde je napojsn na blíže neznézornéný oentrélní kanél uspořádaný na stroji. odvédäcí kanél łâ je na své příné čéatí a na vstupu łg vynezen z jedné strany vnější sténou 31 výaénné vložky 35. Výaénné vložka łš je uložsna na kolících 33, ktoré jsou vedeny ve...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů a tvarovací zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268713

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fürst Pavel, Novák Jan, Pavlišta Rudolf, Kubát Jan, Starý Josef, Kronika Josef, Šilar Jaroslav

MPK: C03B 23/00

Značky: tvarování, předmětů, způsob, tohoto, provádění, tvarovací, dutých, sklenených, způsobu, zařízení

Text:

...kompaktní dávkou skloviny.Tvnrovací zařízení sestává z píštaly l, na níž je upevněna upínací hlava g /obzu 1 až 5/. Píštala 1 je napojena na pohybové uatrojí §, které je vybavené pohonnými prostředky a mechanismy přenášejícími pohyb. Dutina píštaly 1 je připojena na pneumatickou jednotku 5 se zdrojem tlakového vzduchu a jejich ovládacích převodů, na níž je rovněž nezávisle připojeno svalovací zařízení Ž, konečná forma 19, vertikálne...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268482

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švec Zdeněk, Starý Josef, Diviš Václav

MPK: D01H 7/885

Značky: spřádací, rotor

Text:

...ne počátku vkledení, reletívně dostetečné vůle, ptíčeeł po ueíetoní prvního eeoeentu e etlečoní druheho segmentu ee doeěhne těsneho spojení nezí etyčnýní plocheeí u vnítřního povrchu eegeentů.Sořldeci rotor podle vynllezu je blíłe popain v nlelodujicín popisu příklodných provedení nłzornłných ne přípojenłn výkrese, kde ne obr. 1 je řez epřłdatio rotoren,ne obr. Z o 3 je pohled ehore ne kroułek vytvořený e dvou eeguentů e dvłle vorienteoi...

Ojednocovací zařízení rotorové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268481

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švec Zdeněk, Diviš Václav, Kovář Jaroslav, Stejskalová Jana, Starý Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, jednotky, ojednocovací, rotorové, spřádací

Text:

...konalo 1 § Vylučovncí kanál 1111 je vynezon odrnznou tłnou 2 nopojenou na oddłlovací bronu 5 o protdtohlou usoürňovarí těuou 12, ktori se I výhodou po nojotnł 15 II od wytulnvacň štłrbíny 11 odkltní ůhlu 3 v roznoíod 10 ° do 50 °. Pre zprávnou funkci aořàdací jednotky jo důtqłítb vzdétenont od atiku oozí podłvaoín vtlečkon 3 a přítíoćnýn Itotsčkco 5 po oddłtovocí hranu § vylučovooí ltlrhíuy 11 vzhladom k dilce vláken. bylo navrłano I...

Odtahová nálevka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268135

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stejskalová Jana, Švec Zdeněk, Starý Josef, Diviš Václav

MPK: D01H 7/882

Značky: nálevka, odtahová

Text:

...1 Lüluuu ł ujudnuuuvuulhu zutízunl L ju uluůnú ulužun vyćuuúvucĺ vúlučuk Q s potahem 2. Djednocená vlákna vstupují neznázornéným kanálem do spřádacího rotoru lgs ventilačními otvory ll. Sptádaci rotor lg je otočné uložen ve sprádacím tělese lg pomocívretene lł a je poháněn neznázorněným způsobem.K tělesu 2 ojednocovacího zarízení l, respektive k blíže neznázorněnému krycímu tělesusprádacího rotoru je odnímatelně připojena známým způsobem...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265365

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šubryt Karel, Kubát Jan, Schreiber Vlastimil, Fürst Pavel, Novák Jan, Šilar Jaroslav, Starý Josef

MPK: C03B 9/00, C03B 23/00

Značky: předmětů, způsob, tvarování, dutých, sklenených

Text:

...skloviny se upevni prostřednictvím úchopové hlavy Q na pracovni konec pištaly 3. Dutina pištaly 5 je napojena na neznázorněnou pneumatickou jednotku se zdrojem tlakového vzduchu. Trajektorie pištaly 5 během následujiciho tvarovaciho procesu je graficky znázorněna na obr. 4, kde jednotlivé pozice označené řimskými čislicemi I až IV představuji polohy pištaly 5 při jednotlivých tech nologických operacich tvarovàni.Pozice I znázorňuje uchopeni...

Ojednocovací zařízení spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263856

Dátum: 12.05.1989

Autori: Švec Zdeněk, Diviš Václav, Starý Josef, Voleský Radovan

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: jednotky, spřádací, zařízení, ojednocovací

Text:

...ní 2 má V ojednocovacíní tělese l známývyrvčesávací váleček 10 upravený ve váłdové dutině 11. .V ojednocovacím tělese 9 je dále u praveno podávací ústrojí zahrnující podáva-í cí váleček 12 s přítlačným stolečkem 13 azhuštovačem 14, do kterého vstupurjevpramen staplového materiálu 15.- Součástízojednocovacího ústrojí je rovněžštěívblna 16 vylučováuí nečistot se vzduchovým kanálem 17.Na válcovou dutinu 11 navazuje dopravní kanál 18, jehož...

Rotorová spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263855

Dátum: 12.05.1989

Autori: Starý Josef, Švec Zdeněk, Diviš Václav

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12

Značky: spřádací, rotorová, jednotka

Text:

...otáčení a nedá se použít výstředný odváděcí otvor.Příkladné provedení rotorové spřádací jednotky je znazorněno na obr. 1 v celkovém schematickém provedení a v. řezu, se znázorněním nejdůležitějších částí, na obr. 2 je v řezu znázorněno detailní provedení spojení nálevky, separátoru .a odnimatelné vložky,na obr. 3 jiné konkrétní provedení rovněž vřezu a na obr. 4 pohled ve směru lV-IV zRotorová spřádací jednotka sestává ze znamého...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263321

Dátum: 11.04.1989

Autori: Starý Josef, Švec Zdeněk, Diviš Václav

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: spřádací, jednotka

Text:

...kanálů 5 jsou v příkladném provedení provedeny v kuželovitém vybraní Q dna 3 rotoru g, což však není podstatné, neboř dno 3 může zůstat rovnénebo může být vypouklé a podobné. Vnější hrany 1 vstupů Q jsou233 321 vymezeny průměrem kružnice Q, která má vztehne provedení separátoru, jak je níže vysvětleno. Spřádací rotor g je uložen na hřídelí vřetena § a je naháněn přes neznázorněnou řemenici od průběžného řemene. Rotor g je opstřen skluzovou...

Zařízení pro rovnání tyčí nebo trub kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262362

Dátum: 14.03.1989

Autor: Starý Josef

MPK: B21D 3/02

Značky: rovnání, tyčí, zařízení, kruhového, průřezu

Text:

...płipojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje boční pohled na dvouválcový kosoúhlý rovnací stroj, obr. 2 horizontální řez A-A rovnacím strojem z obr. 1. Na obr. 3 je detail horní části držáku vodicí lišty a na obr. 4 schéma uložení excentrických čopů.Mezi stojanom l rovnacího stroje (obr. 1) a a ním spojeným horním płíčníkem 3 je umíetěn vertikálne stavitelný mezipříčník g. Na stojanu l a mezipłíčníku 3 jsou otočné uchyceny apodní tvarový rovnací...

Spřadací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254785

Dátum: 15.02.1988

Autor: Starý Josef

MPK: D01H 7/888

Značky: rotor, spřádací

Text:

...prostor 3 vymezený od čelního otvoru lg skluzovoustěnou 3 a s dnem g. Słľuzovái stěna l se rozäiřuje od čelnívho otvoru gg ke známé sběrná drážce lg, na kterou nsvazujo zníněné dno lg. Ve dně Lg spřádacího rotoru l jsou upravený známé ventilační kanálky a, jejich vstupy 1,5 jsou na vnitřní straně 3,5 dna Lg a výstupy g vyústují na vnější straně gg zmíněného dna L. Ve dně g. jsou upraveny podélné zářezy ga, ktoré propojují vnitřní stranu L 6...